M harfi ile başlayan erkek bebek isimleri


 Anlamına Göre İsim Ara 

 İçerdiği Harflere Göre İsim Ara
 

Hızlı Ara :


 

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

     

M harfi ile başlayan 295 adet isim bulundu

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>
İsim Anlamı Cinsiyet
MACİD Şan ve şeref sahibi olan kimse. İyi ahlaklı. Ulu. ERKEK
MACİDE Şan ve şeref sahibi ERKEK
MACİT Şan, şeref sahibi - İyi ahlaklı ERKEK
MAHBUB 1. Muhabbet olunmuş, sevilmiş, sevilen, sevgili. 2. Mahbubi Hûda,(Allah'ın sevgilisi) Hz. Muhammed(s.a.s). ERKEK
MAHFİ Gizli, saklı. ERKEK
MAHFUZ Korunmuş, gözetilmiş. Gizlenmiş, saklanmış. ERKEK
MAHİN Hz. Peygamberin isimlerinden ERKEK
MAHİR Maharetli, hünerli, elinden iş gelir, becerikli. ERKEK
MAHMUD 1. Hamd olunmuş, sena edilmiş, övülmeye değMakamı Mahmud ERKEK
MAHMUR 1. Sarhoşluğun verdiği sersemlik. 2. Uyku basmış, ağırlaşmış, yan baygın göz. ERKEK
MAHMUT Övülmeye değer, hamdolunmuş ERKEK
MAHSUN Güçlendirilmiş, güçlü ERKEK
MAHSUT Hasat edilmiş, ekini biçilmiş. Biçilmiş ekin. ERKEK
MAHŞER Huy, tabiat. ERKEK
MAHUR Türk musikisinde rast perdesinde karar kılan bir makam. ERKEK/KIZ
MAHZUN Hüzünlü, duygulu, üzgün ERKEK
MAİL 1. Bir yana eğilmiş, eğik. 2. Hevesli, istekli, yetenekli. Taraflı, içten istekli. 3. Andırır, benz 4. Tutkun. ERKEK
MAKAL Söz, lakırdı. Söyleme, söyleyiş. ERKEK
MAKBUL Kabul olunmuş, alınmış, alman. Beğenilen, hoş karşılanan, geçer. ERKEK
MAKBULE Alınan, kabul olunan, beğenilen ERKEK
MAKRUN Ulaşmış, kavuşmuş, yakın. ERKEK/KIZ
MAKSUD 1. Kasdolunan, istenilen şey, istek. Maksad, niyet, murat. 2. Varılmak istenen yer. ERKEK
MAKSUM Ayrılmış, bölünmüş. Kısmet. Rızkı Maksim; Allah tarafından takdir edilmiş nzık. ERKEK
MAKSUR 1. Kasrolunmuş, kısaltılmış, kasılmış. 2. Alıkonulmuş. Bir şeye ayrılmış. ERKEK
MAKSUT İstek, niyet, maksat - Varılmak istenen yer ERKEK
MAKUL Akla uygun bulunan. Akıl ile bilinir, akılla kanıtlanan. Oldukça akıllı, sözü akla yakın. ERKEK
MALİK Sahip, efendi ERKEK
MALKOÇ Akıncı ocağı reisi. ERKEK
MALUM Bilinen, belli. Herkesçe bilinen. Faili belli olan fiil. ERKEK
MAMUR l. Bayındır, şenlikli. 2. îmar edilmiş, işlenmiş y3. Beyti mamur Kabe. ERKEK
MANA 1. Mana, anlam. 2. iç, içyüzü. 3. Rüya, düş. ERKEK/KIZ
MANÇO Manda yavrusu ERKEK
MANSUR 1. Yardım olunmuş, Allah'ın yardımıyla galip, üstün gelmiş. 2. Türk musikisinde bir düzen. 3. Bir ney çeşidi. ERKEK
MANZUR Bakılan, nazar olunan. Gözde olan, beğenilen. ERKEK
MARUF 1. Herkesçe bilinen tanınmış belli. Meşhur ünlü. 2. Şeriatın emrettiği, uygun gördüğü. ERKEK
MASUM 1. Suçsuz, kabahatsiz, günahsız, ismet sahibi. 2. Saf, temiz. İmamı Rabbani'nin oğlu. ERKEK
MASUN Korunmuş, korunan. ERKEK
MAŞUK Sevilen, sevilmiş. ERKEK
MATLUB İstenilen, aranılan, talep edilen şey. ERKEK
MATUK Azat olunmuş, özgürlüğü bağışlanmış. ERKEK
MAUN Zekat. Kur'anı Kerim'in 107. suresi. ERKEK
MAVERA Ara, geri, bir şeyin ötesinde bulunan. ERKEK/KIZ
MAVİŞ ak tenli ve mavi gözlü ERKEK
MAZHAR 1. Bir şeyin göründüğü çıktığı yer 2. Nail olma, şereflenme. 3. Bazı tekkelerde oturarak uyurken dayanılan kısa değerde. 4. Bir çeşit tef. ERKEK
MAZLUM 1. Zulüm görmüş. 2. Halim, selim, sakin, sessiz. ERKEK
MAZMUN 1. Borçluluk, kefalet. 2. Ödenmesi gereken şey. ERKEK
MAZYAR Taberistan'daki Karini hükümdarlarının sonuncusu. ERKEK
MEBDE Baş, başlangıç, ilke. ERKEK/KIZ
MEBHUR Soluyan, soluğan, nefes darlığına yakalanmış olan. ERKEK
MEBRUK Tebrike şayeste. Kutlu. ERKEK
MEBRUR Beğenilmiş, hayırlı, yararlı. ERKEK
MECDİ (bkz. Mecid). ERKEK
MECERRE 1. Samanyolu. 2. Harekete müsait yol, cadde veya yer. ERKEK/KIZ
MECİD Çok ulu, yüce, şan ve şeref sahibi. Allah'ın sıfatlarından. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. Abdülmecid, Allah'ın(Mecid'in) kulu.. ERKEK
MECİDDİN Dinin ululuğu, büyüklüğü. Türk dil kuralı açısından "dA" olarak kullanılır. ERKEK
MECİT Çok ulu, yüce ERKEK
MECNUN 1. Cin tutmuş, cinlenmiş. 2. Delice seven, tutkun. Leyla ile Mecnun hikayesinin erkek kahramanı. ERKEK
MECRA Suyun aktığı yatak, su yolu. Bir işin gidiş yolu. Bedendeki ahlatın alıştığı yol. ERKEK/KIZ
MECUT Talihi açık, mutlu, şanslı kimse. ERKEK
MEDA Mesafe. Son. ERKEK/KIZ
MEDAR 1. Dayanak. 2. Dönence. ERKEK/KIZ
MEDENİ 1. Medine'ye mensup, şehirli, şehir halkından olan. 2. Bir memleketle ilgili olan. 3. Terbiyeli, görgülü, nazik. Daha çok lakab olarak kullanılır. ERKEK
MEDET Yardım eden ERKEK
MEDİD Uzun, çok uzun süren. Arap aruzunun 2. bendi. ERKEK
MEDİH Methetmeye, övmeye sebeb olan şey, övme mevzuu. ERKEK
MEDUV Davet olunmuş, çağırılmış, davetli. Hz. Peygamber(s.a.s)'in isimlerinden. ERKEK
MEFAHİR İftihar edilecek, övünülecek şeyler. ERKEK/KIZ
MEFHAR Övünme. Övünmeye sebeb olan, güvenmeyi gerektiren. Mefhari kainat Muhammed(s.a.s). ERKEK
MEFRUZ Farz olunmuş, varsayılmış. ERKEK
MEFTUH 1. Açılmış, açık. 2. Ele geçirilmiş. ERKEK
MEFTUN 1. Fitneye düşmüş, sihirlenmiş. 2. Gönül vermiş, tutkun vurgun. Hayran olmuş, şaşmış. ERKEK
MEHDİ 1. Kendisine rehberlik edilen. Allah tarafından hidayet verilmiş olan. Doğru yolu tutan. 2. Şiilere göre 12 imamın sonu. ERKEK
MEHİB 1. Heybetli, azametli, korkunç(mehub). 2. Arslan(Esed, gazanfer, haydar, şif). ERKEK
MEHMET Muhammed isminin türkçesi. ERKEK
MEKİN 1. Temekkün eden, oturan yerleşen. 2. Vakarlı, temkinli, vakar, iktidar sahibi. Hz. Peygamber(s.a.s)'in isimlerinden. ERKEK
MEKNUN Saklı, gizli, iyice korunmuş. ERKEK
MEKNUZ Gömülü. Hazineye konulmuş, saklanmış. ERKEK
MEKREMET Kerem, cömertlik. Saygı, ağırlama. ERKEK
MELHUZ Umulur, beklenir. ERKEK
MELİH Güzel, şirin, sevimli ERKEK
MELİK 1. Padişah, hakan, hükümdar. 2. Mal sahibi. 3. Allah'ın isimlerinden. Melikşah Sultan Sencer'in babası olan büyük Selçuklu hükümdarı. ERKEK
MELİKANBER Kudretli, nüfuzlu, Habeş köle. Melik ve anber isimlerinden birleşik isim. ERKEK
MELİKSERVER Doğu Sultanı hükümdar. ERKEK
MEMDUD Uzatılan. ERKEK
MEMDUH Övülmüş ERKEK
MEMNUN Minnet eden - Hoşnut, sevinçli ERKEK
MEMUN Emin bulunan, korkusuz, tehlikesiz, sağlam. ERKEK
MENAF 1. Dağın sivri tepesi. 2. Cahiliye döneminde Arapların putu. İsim olarak kullanılmaz. ERKEK
MENDERES Bir akarsu yatağının az eğimli ovalarda çizdiği kıvrım ERKEK
MENGİ Ölümsüz, ebedi ERKEK
MENGÜ Ebedi ölümsüz, bengi. Mengü suyu KIZ/ERKEK
MENGÜALP Ölümsüz, güçlü, kuvvetli, yiğit. ERKEK
MENGÜBAY Varlıklı kimse. ERKEK
MENGÜBERT Allah verdi. ERKEK
MENGÜCEK Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar'ı içine alan bölgeyi fethederek XII. yy.'ın ilk yansına kadar elinde tutan Türk sülalesi. ERKEK
MENGÜÇ Yaşlı. ERKEK
MENGÜER Ebedi ölümsüz, bengi. Mengü suyu ERKEK
MENGÜTAY Ebedi ölümsüz, bengi. Mengü suyu ERKEK
MENNAN Çok ihsan eden, verici, ihsanı bol. Abd takısı alarak kullanılır. Allah'ın isimlerinden ERKEK
MENSUR Saçılmış, dağılmış - Ölçüsüz, uyaksız söz ERKEK

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi...

 • Ayaklarınızdaki Koku Nasıl Önlenir?

 • Sabahları Dinç Uyanmanın Püf Noktaları

 • Konjunktivit; Nedenler, Belirtiler, Önleme Ve Tedavi

 • Şifa Kaynağı Olan Bu Meyveyi Mutlaka Tüketin

 • Uyurken Sol Tarafınızda Yatmanızın Sağlığınız Üzerinde Kesin Bir Etkisi Var mı?

 • Çin Astrolojisine Göre Ben'lerin Anlamı Nedir?

 • Muzların Sağlık Sorunlarınızı Nasıl Kolaylaştırdığını Biliyor musunuz?

 • Bu İkili Kanser Dahil Pek Çok Hastalığa İyi Gelebilir

 • Bir Diliminin Kokusu Bile Güne Zinde Başlamanıza Yardımcı!

 • Şeker hastalığı ile nadiren ilişkili olan 4 çeşit gıda!

 • Televizyon İzlemek Yerine Beş Farklı Alternatif Önerisi

 • Saç Dökülmesine Neden Olan Faktörler

 • Ağız İçi Yaralarına Doğal Tedavi Yöntemleri

 • Egzersiz Yapmadan Doğal Olarak Yağ Yakabilirsiniz!

 • Diş Fırçanız Hakkında Rahatsız Edici Gerçekler!!!

 • Bu Bitkinin Yaprağını Yaktığınızda Stres Kaybolur!

 • Tırnak Cilası Uyguladıktan 10 Saat Sonra Vücudunuzda Neler Olduğunu Öğrenin!

 • Karanfil'in Neye İyi Geldiğine Şaşıracaksınız!