H harfi ile başlayan erkek bebek isimleri


 Anlamına Göre İsim Ara 

 İçerdiği Harflere Göre İsim Ara
 

Hızlı Ara :


 

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

     

H harfi ile başlayan 202 adet isim bulundu

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>
İsim Anlamı Cinsiyet
HABBAN Güney Arabistan'da bir kasaba. ERKEK
HABEŞİ Habeşler gibi derisinin rengi çok koyu esmer olan kimse. Habeş ırkına mensup. ERKEK
HABİB Sevgili, dost ERKEK
HABİBULLAH Allah'ın sevgilisi. Hz. Peygamber. ERKEK
HABİP Sevgili, dost ERKEK
HABİR 1. Taze, haberli, bilgili, agah, vakıf. 2. Cenabı Hak. ERKEK
HABlL Habil Hz. Adem'in oğullarından, Kabil'in kardeşi, Kabil tarafından öldürülmüştür. Yeryüzünde ilk öldürülen kişidir. ERKEK
HACCAC 1. Delil ikame eden. Delille galip olan. 2. Irak valisi olup, Hz. Muhammed soyuna ve taraflarına eziyet eden Yusuf b. Sakafi'nin unvanı. Yezid'in komutanlarından. ERKEK
HACE 1. Hoca. 2. Bilgin, öğretmen. 3. Çelebi, sahip, muallim, profesör. Daha çok lakab olarak kullanılır. ERKEK
HACI Hicaz'a gidip hac törenine katılan ERKEK
HACİB Birinin bir yere gitmesine engel olan. 2. Kapıcı. ERKEK
HACİP Birinin bir yere gitmesine engel olan. 2. Kapıcı. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. ERKEK
HACİR 1. Hicret eden, bir başka yere geçen. 2. Sayıklayan. ERKEK
HADDAS Çabuk kavrayan, anlayışlı, kavrayışlı. ERKEK/KIZ
HADİ 1. Yenilene yardım eden, yardımcı. 2. Hidayet eden, doğru yolu gösteren. Kılavuz, rehber 3. Önde giden kimse. 4. Mızrak ucu. ERKEK
HADİC Erken doğan oğlan çocuğu. ERKEK
HADİD 1. Keskin. 2. Demir. 3. Öfkeli, hiddetli, şiddetli, titiz. 4. Kur'anı Kerim'in 50. suresinin adı. ERKEK
HADİM Hizmetkar, yardım eden. Hadimi Harameyn Haremi Şerifin hizmetkarı. Hicaz'm alınmasından sonra Osmanlı sultanlarına verilen lakap. ERKEK
HADİS Hz.Muhammed'in söz ve davranışları ERKEK
HAFIZ Koruyan, saklayan; Kuran'ı ezberlemiş kişi ERKEK
HAFİ l. Çok ikram eden, insanı güler yüzle karşılayan. 2. Yalınayak yürüyen, koşan adam. ERKEK
HAFİD Erkek torun. ERKEK
HAFİZ 1. Allah'ın adlanndandır. Muhafaza eden, saklayan, esirgeyen, koruyan. 2. Kur'an'ı ezbere bilen ve usulüne uygun okuyan kimse. ERKEK
HAFİZÜDDİN Dinin koruyucusu. Daha çok unvan olarak verilir. ERKEK
HAKAN 1. Eski Türk ve Moğol hükümdarlarının kullandığı unvanlardan biri, hanlar hanı. 2. Kağan. ERKEK
HAKGÜZAR Hakkı tanıyan, haktan ayrılmayan. ERKEK/KIZ
HAKİ 1. Yeşile çalan koyu san renk, toprak rengi. 2. Topraktan, toprağa mensup. Mütevazi kişi. ERKEK
HAKİM 1. Her şeye hükmeden, hikmet sahibi olan Allah. 2. Hükmeden, dava yargılama işine memur olan, yargıç. 3. Üstte bulunan. 4. Hekim, akıllı, becerikli. 5. Kadı, vali, amir, hükümdar, emir. ERKEK
HAKKI Doğrulukla, adaletle ilgili ERKEK
HAKTAN Allah'tan gelen lütuf, Allah'ın verdiği. ERKEK
HAKTANIR Herkesin hakkını gözeten kimse. ERKEK
HALAS Kurtuluş, kurtulma. ERKEK
HALASKAR Kurtarıcı. ERKEK
HALDUN Sonsuz, ebedi olan ERKEK
HALEF 1. Babadan sonra kalan oğul. 2. Memurlukta, birinden sonra gelip onun yerine geçen kimse. ERKEK
HALİD 1. Sonsuz, daim, ebedi. 2. Bir yıldan çok yaşayan. 3. Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır. Hâlid b. Velîd Ünlü sahabi. Allah'ın kılıcı olarak anıldı. ERKEK
HALİDDİN Dinin sonsuzluğu ölümsüzlüğü. ERKEK
HALİFE 1. Halef, naib. 2. Hz. Peygamber'in vekili ve dünyadaki müslümanların başı olan kimse. ERKEK
HALİL Yakın dost ERKEK
HALİLULLAH Allah'ın dostu. Hz. İbrahim(a.s.). ERKEK
HALİM Sessiz, sakin; Yumuşak huylu; Yavaş ERKEK
HALİS Katıksız, saf, temiz; Yanlız ERKEK
HALİT Sonsuz, sürekli ERKEK
HALLAÇ Pamuk, yatak, yorgan atan kimse. Hallacı Mansur 922 yılında "Ene'1Hak" dediği için asılan ve divan edebiyatında adına sık sık rastlanılan ünlü sufî. ERKEK
HALUK Herkesle iyi geçinen, temiz huylu ERKEK
HAMAN Hz. Musa'ya karşı acımasızca mücadele eden Mısır Firavunu'nun veziri. ERKEK
HAMASE Yiğitlik, kahramanlık şiirleri, marşlar. ERKEK
HAMDİ 1. Allah'ı övmek. 2. Allah'a şükretmek. 3. Şükreden, şükredici. ERKEK
HAMDULLAH Allahın övgüsü ERKEK
HAMİ Himaye eden, koruyan ERKEK
HAMİD 1. Koru sönmediği halde alevi sönen ateş. 2. Hamdeden, şükreden kul. 3. Hz. Pey.(s.a.s)'in lakaplarından. ERKEK
HAMİL 1. Yüklü. Gebe. 2. Sahip, malik. 3. Taşıyan, gözeten. 4. Uhdesinde bir poliçe bulunan. 5. Hamili vahy Cebrail(a.s.). ERKEK/KIZ
HAMİT Övgüye değer ERKEK
HAMMAD 1. Çok hamdedici, çok şükür ve dua eden. Hammad b. Ebû Süleyman'. Hadisçi. Tabiindendir. ERKEK
HAMZA Heybetli, azametli ERKEK
HANBELİ Ahmed b. Muhammed b. Hanbel(Öl. 855) Ehli sünnetin dört ana mezhebinden birisi olan Hanbeli mezhebinin imamı. ERKEK
HANEDAN Kökten, asil ve büyük aile. ERKEK
HANEF Doğruluk, istikamet. ERKEK
HANEFİ Tanrı'nın birliğine iman eden ERKEK
HANİF 1. Tek Allah'a, Allah'ın birliğine inanan. 2. İslam inancına sıkı ve samimi olarak bağlanan. 3. Hz. Muhammed(s.a.s)'in tebliğinden önce Mekke'de tek Allah'a inananlar. ERKEK
HANSOY Han sülalesine mensup. ERKEK
HARİM 1. Biri için kutsal olan şeyl2. Harem dairesi, harem. 3. Evin içi gibi, başkalarına kapalı olan y4. Bir evin civan. 5. Avlu. 6. Ortak, şerik. 7. Hacıların, hac zamanı giydikleri giysi. ERKEK
HARİS 1. Muhafız, bekçi, gözcü. 2. koruyan, koruyucu. 3. Son derece hırslı olan. 4. Yemen'de bir Arap kabilesinin adı. ERKEK
HARİZM Amuderya'nın aşağı kısmının her iki yanında bulunan ülke. Bu ülkede XIII. yy'a kadar dilini muhafaza ederek yaşamış olan İran kavminin adı. ERKEK
HARMAN 1. Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması. Bu işin yapıldığı mevsim, sonbahar. 2. Birçok çeşitten birer parça alıp yeni bir bileşim oluşturmak. ERKEK
HARRAS Ekinci, çiftçi, toprağı işleyip ekin eken. ERKEK
HARUN İnat eden, huysuz, Yüksek dağ ERKEK
HARUT 1. Arkadaşı Marut ile tanınan melek, büyü ve sihir ile uğraştıkları için kıyamete kadar kalmak üzere Babil'de bir kuyuya hapsedilmişlerdir. 2. Babil halkına korunmaları için büyü öğreten iki melekten biri, sihir yapar. İsim olarak kullanılmaz. ERKEK
HARZEM (bkz. Harizm). ERKEK
HASAFET 1. Hükümde sağlamlık, kuvvet ve olgunluk. 2. Görüş sağlamlığı. ERKEK
HASAN Güzellik, iyilik ERKEK
HASBEK Dürüst, iyi, saf insan. ERKEK
HASBİ İsteyerek ve karşılık beklemeksizin yapılan. ERKEK
HASEKİ Hükümdarların hizmetine tahsis edilmiş şahıs ve zümrelere verilen ad. ERKEK
HASEN 1. Güzel, süslü. 2. Güzel işler, hayırlar. Hasan şeklinde kullanılır. ERKEK
HASİB 1. Hayır sahibi, eliaçık, cömert. 2. Değerli, itibarlı, soyu temiz, muhterem, saygın, şahsi meziyet sahibi. 3. Muhasebeci, sayman. ERKEK
HASİF Hasafeüi, aklı başında olgun adam. ERKEK
HASİP Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen ERKEK
HASLET Doğuştan gelen güzel huy KIZ/ERKEK
HASPOLAT Katışıksız, saf, çelik gibi. ERKEK
HAŞİM Gösterişli, muhteşem ERKEK
HAŞİMİ Haşime mensup, Haşimilerden olan. ERKEK
HAŞMEDDİN Dinin büyüklüğü, ihtişamı. ERKEK
HAŞMET Görkem, gösteriş, büyüklük ERKEK
HATAY İl adı Antakya olan kentimizinadı ERKEK
HATEM Sonuncu en son olan / Mühürcü ERKEK
HATEMİ Sonuncu en son olan / Mühürcü ERKEK
HATIR 1. Şan ve şeref sahibi. 2. Yüce, ulu. 3. Tehlikeli. ERKEK
HATIRSAZ Gönül yapan, hoşnut eden. ERKEK
HATİB 1. Hitab eden, söz söyleyen. 2. Camide hutbe okuyan. 3. Güzel, düzgün konuşan kimse. Sahabe isimlerindendir. ERKEK
HATİF 1. Kuvvetli, sert ve tiz bir sesle tebliğ veya davet eden kimse. 2. Göz kamaştıran. 3. Göze görünmeyen. ERKEK
HATİM 1. Sona erdiren, bitiren. 2. Mühürleyen, mühürleyici. ERKEK
HAVER 1. Şark, doğu. 2. Güneşin doğduğu gün. ERKEK/KIZ
HAY 1. Canlı, diri. 2. Allah'ın sıfatlarından. "abd" takısı alarak kullanılır. "Abdülhay". ERKEK
HAYALİ 1. Hayal niteliğinde ya da hayal ürünü olan. 2. Kanuni Sultan Süleyman devrinin büyük şairlerinden biri. • ERKEK
HAYATİ Dirilik, canlılık; Hayatla ilgili ERKEK
HAYDAR Cesur, yiğit ERKEK
HAYİM 1. Şaşkın, hayrette. 2. Sevgiden dolayı şaşkına dönmüş. ERKEK
HAYR İyi, faydalı, hayırlı, yarar. Hayru'lVera Halkın, alemin hayırlısı, Hz. Muhammed. Hayru'lBeşİnsanların hayırlısı, Hz. Muhammed. ERKEK
HAYRAN 1. Şaşmış, şaşa kalmış, şaşırmış. 2. Çok tutkun. 3. Aşın derecede sevgi duyan. ERKEK

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi...

 • Ayaklarınızdaki Koku Nasıl Önlenir?

 • Sabahları Dinç Uyanmanın Püf Noktaları

 • Konjunktivit; Nedenler, Belirtiler, Önleme Ve Tedavi

 • Şifa Kaynağı Olan Bu Meyveyi Mutlaka Tüketin

 • Uyurken Sol Tarafınızda Yatmanızın Sağlığınız Üzerinde Kesin Bir Etkisi Var mı?

 • Çin Astrolojisine Göre Ben'lerin Anlamı Nedir?

 • Muzların Sağlık Sorunlarınızı Nasıl Kolaylaştırdığını Biliyor musunuz?

 • Bu İkili Kanser Dahil Pek Çok Hastalığa İyi Gelebilir

 • Bir Diliminin Kokusu Bile Güne Zinde Başlamanıza Yardımcı!

 • Şeker hastalığı ile nadiren ilişkili olan 4 çeşit gıda!

 • Televizyon İzlemek Yerine Beş Farklı Alternatif Önerisi

 • Saç Dökülmesine Neden Olan Faktörler

 • Ağız İçi Yaralarına Doğal Tedavi Yöntemleri

 • Egzersiz Yapmadan Doğal Olarak Yağ Yakabilirsiniz!

 • Diş Fırçanız Hakkında Rahatsız Edici Gerçekler!!!

 • Bu Bitkinin Yaprağını Yaktığınızda Stres Kaybolur!

 • Tırnak Cilası Uyguladıktan 10 Saat Sonra Vücudunuzda Neler Olduğunu Öğrenin!

 • Karanfil'in Neye İyi Geldiğine Şaşıracaksınız!