K harfi ile başlayan erkek bebek isimleri


 Anlamına Göre İsim Ara 

 İçerdiği Harflere Göre İsim Ara
 

Hızlı Ara :


 

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

     

K harfi ile başlayan 334 adet isim bulundu

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>
İsim Anlamı Cinsiyet
KAAN 1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan, hükümdar. ERKEK
KAB 1. Topuk kemiği, aşık kemiği anlamında. 2.(Mecazen) Şeref, şan, onur anlamında kullanılır. 3. Ka'b b. Züheyr(Vll.yy.) Sahabedendir. Rasulullah için okuduğu Kaside-i Biirde çok meşhurdur. Birçok dillere çevirisi yapıldı. ERKEK
KABİL 1. Olabilir, müm'kün. 2. Cins, soy, sınıf, tür, çeşit. Hz. Âdem'in büyük oğlu olup kardeşi Habil'i öldürmüş ve yeryüzünde ilk kan döken insan olmuştur. ERKEK
KADEM 1. Ayak. 2. Adım. 3. Yarım arşın uzunluğunda bir ölçek. 4. Uğur. Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. ERKEK
KADEMRAN 1. İlerleyen. ERKEK/KIZ
KADI 1. Hüküm, karar, hakimlik. 2. Seri devlette, mahkeme reisi. İlim sahibi yetkili. Kadı ERKEK
KADİM 1. Ayak basan, ulaşan, varan. 2. Ezeli, evvelsiz. 3. Çok eski zamanlara ait eski atik. 4. Yıllanmış. Kelamı Kadim, Kur'ân! Kerim. ERKEK
KADİR Kuvvetli, güç sahibi - Değer, onur, şeref ERKEK
KADİRBİLLAH 1. Allah'la güçlenen. Gücünü Allah'tan alan. 2. Ebu'lAhmed b. İshak. Abbasi halifesi(Öl. 1031). Halife Muktedir'in torunu. ERKEK
KADİRŞAH 1. Güçlü, kuvvetli hükümdar, padişah. 2. Kadir ve şah kelimelerinden türetilmiş birleşik isimdir. ERKEK
KADREDDİN Dinin kudreti, gücü. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
KADRETTİN Dinin kudreti, gücü. ERKEK
KADRİ 1. Değer, itibar. 2. Onur, şeref, haysiyet, meziyet. 3. Rütbe, derece. ERKEK
KADRİCAN Değerli, itibarlı, can, ruh. Kadri ve Can isimlerinden meydana gelen birleşik isim. ERKEK
KADRİHAN Değerli hükümdar, yönetici. ERKEK
KAFİ El veren, yeter, yetecek, yetişen, kifayet eden. ERKEK
KAĞAN 1. Hakan, imparator. 2. Kükremiş, öfkelenmiş, kükreyen, öfkelenen. ERKEK
KAHHAR 1. Ziyadesiyle kahreden, kahredici, yok edici batıncı. 2. Allah'ın isimlerinden. İsim olarak kullanılmaz. ERKEK
KAHİR 1. Allah'ın sıfatlarmdandır. Kur'anı Kerim'de iki yerde geç2. Kahredici, zorlayan. 3. Yok eden. 4. Ezici kuvvet. Kahir B Ulah Abbasi halifesi.(Ebû Mansur Muhammed elMutezid). Muktedir'in kardeşi. ERKEK
KAHRAMAN Yiğit, cesur ERKEK
KAHTA Fırat nehri kollarından birinin adı, Malatya'da aynı isimle yerleşim bölgesi vardır. ERKEK
KÂHTA Fırat nehri kollarından birinin adı, Malatya'da aynı isimle yerleşim bölgesi vardır. ERKEK
KAHYA 1. Efendi, emir. 2. Ev sahibi, aile reisi. 3. Çiftlik yöneticisi. ERKEK
KAİD 1. Rehber kumandan. 2. Atlan yedekte götüren. 3. Oturan, ikamet eden. ERKEK
KAİM 1. Duran, ayakta duran. 2. Bir şeyi yapan icra eden. 3. Allah'ın emrini ifa eden. ERKEK
KALAGAY Al, kırmızı renk. ERKEK
KALENDER 1. Dünyadan elini eteğini çekip başı boş dolaşan. 2. Alçak gönüllü, gurur ve kibirden uzak, üstüne başına dikkat etmeyen bulduğu ile yetinen kimse. ERKEK
KALGAY 1. İzci kumandanı. 2. Kırım hanlığında veliahta verilen unvan. ERKEK
KALHAN 1. Kahramanoğulları'nın han soyundan, ceddi de Kalhan adını taşımaktadır. ERKEK
KALKAN 1. Kahramanoğullan'nın han soyundan, ceddi de Kalhan adını taşımaktadır. ERKEK
KAM 1. Hekim. 2. Düşünür. 3. Büyücü, sihirbaz. ERKEK
KAMACI Top kaması yapan ya da onaran kimse. ERKEK
KAMAN Dağların doruğuna yakın olan yerler. ERKEK
KAMANBAY (bkz. Kamar). ERKEK
KAMBAY Hekim, tabib, doktor. ERKEK
KAMBER Sadık hizmetkar / Hz Ali'nin kölesinin adı ERKEK
KAMER 1. Ay. 2. Sadık hizmetkâr. 3. Kur'anı Kerim'in 54. suresi. ERKEK
KAMİL 1. Bütün tam noksansız, eksiksiz. 2. Kemale ermiş olgun. 3. Yaşını başını almış terbiyeli, görgülü. 4. Alim, bilgin, geniş bilgili. ERKEK
KAMRAN İsteğine kavuşmuş olan. ERKEK
KAMURAN 1. Kâm sürücü, süren, arzusuna isteğine kavuşmuş mutlu. 2. Arzusuna erişen, bahtiyar, mutlu. KIZ/ERKEK
KAMVER İsteğine kavuşmuş, mutlu. ERKEK
KANAT Kuşların ve uçucu böceklerin uçmalarını sağlayan organları KIZ/ERKEK
KANBER 1. Hz. Ali'nin sadık, vefakâr kölesi. 2. Bir evin gediklisi. ERKEK
KANDEMİR Güçlü soydan gelen. ERKEK
KANER Yiğit soydan gelen. ERKEK
KANİ 1. Kanaat eden, yeter, bulup fazlasını istemeyen. 2. İnanmış kanmış. ERKEK
KANSU 1. Çin'in kuzey batısında önemli bir sınır kenti. 2. Çin'de müslümanların en çok bulunduğu eyalet. ERKEK/KIZ
KANTARA 1. Köprü, özellikle taştan yapılmış. 2. Su yolu, bcnd, hisar anlamına da gelir. ERKEK/KIZ
KANUN 1. Devletin teşri, yasama kuvveti tarafından herkesçe uyulmak üzere konulan her türlü nizam, kaide kural. 2. Herhangi bir mevzu üzerindeki kanunu taşıyan kitap. ERKEK
KANUNİ 1. Kanuna ait kararla ilgili. 2. Osmanlıların 10. padişahı Sultan 4. Süleyman'ın lakabı, Osmanlıların yükselme devrinin son padişahı. Daha çok lakab olarak kullanılır. ERKEK
KANVER Kanını ver, asil. ERKEK
KAPAR Akıl, ruh. ERKEK
KAPKIN Uygun, düzenli. ERKEK
KAPLAN Vahşi kedigillerden, benekli, yırtıcı hayvan. KIZ/ERKEK
KAPLAN GİRAY (1680-1738) yıllan arasında Kırım hanı oldu. 3 defa han olmuştur. ERKEK
KAPLANGİRAY (1680-1738) yıllan arasında Kınm hanı oldu. 3 defa han olmuştur. ERKEK
KAPSAM Şümul ihtiva, ihata, istiab, manalarına gelen uydurma bir kelime. KIZ/ERKEK
KAPTAN 1. Bir geminin sevk ve idare sorumlusu. 2. Şehirlerarası otobüs şoförü. 3. Baş pilot. ERKEK
KARAALP Esmer, kara yağız yiğit. ERKEK
KARABEY Esmer bey, rengi karaya çalan. ERKEK
KARABUĞRA Esmer, erkek deve. ERKEK
KARACA 1. Rengi karaya çalan, esmer, yağız. 2. Geyikgillerden, küçük, boynuzlu, güzel görünüşlü av hayvanı. 3. Üst kol. ERKEK
KARACABEY Esmer bey, rengi karaya çalan. ERKEK
KARACAN 1. Rengi karaya çalan, esmer, yağız. 2. Geyikgillerden, küçük, boynuzlu, güzel görünüşlü av hayvanı. 3. Üst kol. ERKEK
KARAHAN Esmer bey, Esmer hükümdar. Karahanlılar devletinin kurucusu. ERKEK
KARAKAN Bir tür dağ ağacı. ERKEK
KARAMAN 1. Esmer, yağız insan. 2. Güneybatı'da esen yel. ERKEK
KARAN Kahraman, yürekli - Karanlık ERKEK
KARANALP Karayağız, kahraman yiğit. ERKEK
KARANİ 1. Orta Anadolu'da bir köy. 2. Veysel Karani'nin doğduğu yer. ERKEK
KARARAN Bir tür dağ ağacı. ERKEK
KARASU 1. Ağır akan su. 2. Çoğunlukla gözün iç basıncının çoğalmasıyla kendini gösteren körlüğe neden olabilen bir göz hastalığı. ERKEK
KARATAY Anadolu Selçuklu devlet adamı. ERKEK
KARATEĞİN Amuderya'yı vücuda getiren nehirlerden Surhab üzerinde önemli bir kent. ERKEK
KARAYAĞIZ Yağız, ünlü halk ozanı Karacaoğlan'ın adından ERKEK
KARDİDE İş bilir, uyanık, tecrübeli. ERKEK/KIZ
KARER yağız yiğit ERKEK
KARGIN 1. Taşkın su. 2. Bol, çok. 3. Doymuş, tok. 4. Erimiş buz ve kar parçalarının oluşturduğu akarsu. 5. Çağlayan. ERKEK
KARGINALP Coşkulu, taşkın, hareketli yiğit. ERKEK
KARHAN 1. Taşkın su. 2. Bol, çok. 3. Doymuş, tok. 4. Erimiş buz ve kar parçalarının oluşturduğu akarsu. 5. Çağlayan. ERKEK
KARİN 1. Yakın. 2. Nail olan. 3. Hısım komşu. 4. Mabeynci. ERKEK
KARLUK Türk boylarından biri. ERKEK
KARLUKHAN Türk boylarından biri ve onun başı ERKEK
KARNEYN 1. İki boynuz. 2. Zülkameyn Kur'anı Kerim'de Kehf 83, 86, 94. ayetlerde adı geçen ve nebi mi, veli mi olduğunda tereddüt edilen zat. 3. Büyük İskender. ERKEK
KARTAL 1. Kartalgillerden, beyazla karışık siyah tüylü, kıvrık ve kuvvetli gagalı, geniş kanatlı büyük yırtıcı kuş. 2. Yeniden diriliş ve güçlülük sembolü. ERKEK
KARTAY Yaşlı, pir. ERKEK
KARTEKİN Yaşlı, pir. ERKEK
KASEM 1. Yemin etmek. 2. Bölmek. ERKEK
KASIM 1. Taksim eden, ayıran bölen. Kasım b. Muhammed(s.a.) Hz. Muhammed(s.a.s)'in oğlunun ismi. Küçük yaşta vefat etmiştir. 2. Kinci, ezici, ufaltıcı. 3. Yılın 11. ayı. 4. Yılın kış bölümü. ERKEK
KASİB Kesbeden, kazanan, kazanç sahibi. ERKEK
KAŞİF Keşfeden, bulan, meydana çıkaran. ERKEK
KATADE 13 yy.'dan itibaren Mekke'de hakim olan Şeriflerin atasına verilen ad. ERKEK
KAVAS Okçu, tüfekçi, tüfekli alet. ERKEK
KAVİ 1. Yakar, yakıcı. 2. Kuvvetli, güçlü. 3. Sağlam inanılır. 4. Zengin varlıklı. ERKEK
KAVİS 1. Yay. 2. Gökyüzü, ay, burcu. ERKEK
KAVİY 1. Kuvveüi, güçlü, dayanıklı, metin muhkem, sağlam. 2. Şiddetli, zorlu. 3. Kudret sahibi herşeye gücü yeten. Cenabı Hakk'ın güzel isimlerinden biri. Kur'anı Kerim'de 10'dan fazla yerde geçer. ERKEK
KAVRAM 1. Bir nesnenin zihindeki soyut ve güzel tasarımı, mefhum. 2. Nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve ortak bir ad altında toplayan genel tasarım. KIZ/ERKEK
KAVUŞUM 1. Yeryuvarlağı bir uçta kalmak üzere yerin güneşin ve herhangi bir gezegenin bir doğru üzerine gelmeleri. 2. İçtima. KIZ/ERKEK
KAYA 1. Büyük ve sert taş kütlesi. 2. Kayalık sarp dağ. ERKEK
KAYAALP Kaya gibi güçlü er. ERKEK

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi...

 • Ayaklarınızdaki Koku Nasıl Önlenir?

 • Sabahları Dinç Uyanmanın Püf Noktaları

 • Konjunktivit; Nedenler, Belirtiler, Önleme Ve Tedavi

 • Şifa Kaynağı Olan Bu Meyveyi Mutlaka Tüketin

 • Uyurken Sol Tarafınızda Yatmanızın Sağlığınız Üzerinde Kesin Bir Etkisi Var mı?

 • Çin Astrolojisine Göre Ben'lerin Anlamı Nedir?

 • Muzların Sağlık Sorunlarınızı Nasıl Kolaylaştırdığını Biliyor musunuz?

 • Bu İkili Kanser Dahil Pek Çok Hastalığa İyi Gelebilir

 • Bir Diliminin Kokusu Bile Güne Zinde Başlamanıza Yardımcı!

 • Şeker hastalığı ile nadiren ilişkili olan 4 çeşit gıda!

 • Televizyon İzlemek Yerine Beş Farklı Alternatif Önerisi

 • Saç Dökülmesine Neden Olan Faktörler

 • Ağız İçi Yaralarına Doğal Tedavi Yöntemleri

 • Egzersiz Yapmadan Doğal Olarak Yağ Yakabilirsiniz!

 • Diş Fırçanız Hakkında Rahatsız Edici Gerçekler!!!

 • Bu Bitkinin Yaprağını Yaktığınızda Stres Kaybolur!

 • Tırnak Cilası Uyguladıktan 10 Saat Sonra Vücudunuzda Neler Olduğunu Öğrenin!

 • Karanfil'in Neye İyi Geldiğine Şaşıracaksınız!