K harfi ile başlayan erkek bebek isimleri


 Anlamına Göre İsim Ara 

 İçerdiği Harflere Göre İsim Ara
 

Hızlı Ara :


 

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

     

K harfi ile başlayan 334 adet isim bulundu

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>
İsim Anlamı Cinsiyet
KAYACAN Canı kaya gibi güçlü. ERKEK
KAYAER Kaya gibi güçlü er. ERKEK
KAYAHAN Güçlü, sert hükümdar ERKEK
KAYAN 1. Akarsu sel. 2. Yassı, düz, kat kat oluşmuş taşlar KIZ/ERKEK
KAYANSEL 1. Akarsu sel. 2. Yassı, düz, kat kat oluşmuş taşlar ERKEK
KAYARAK Giden akarsu, sel, çığ ERKEK
KAYATEKİN kaya gibi sağlam şehzade ERKEK
KAYATİMUR kaya demir, sert demir ERKEK
KAYATÜRK kaya gibi sağlam ve sert Türk ERKEK
KAYGUN 1. Etkili, hüzünlü, dokunaklı. 2. Akdoğan. ERKEK
KAYHAN Sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu. ERKEK
KAYI 1. Yağmur, sağanak, bora. 2. Oğuz boylarından Osmanlı hanedanının mensup olduğu boy. 3. Sağlam, güçlü, sert. ERKEK
KAYIHAN Güçlü hükümdar. ERKEK
KAYITBAY Kayıtbay elZahiri Ünlü Mısır ve Suriye sultanı. ERKEK
KAYMAZ 1. Dağ eteği. 2. Güneydoğu'dan esen bir rüzgar. ERKEK
KAYNAK 1. Bir suyun çıktığı yer, menşe. Bir haberin çıktığı y2. Araştırma ve incelemede yararlanılan belge. KIZ/ERKEK
KAYRA Yüksek büyük tutulan ya da sayılan birinden gelen iyilik lütuf, ihsan atıfet, inayet. KIZ/ERKEK
KAYRAALP İyiliksever, yiğit. ERKEK
KAYRABAY İyiliksever, saygın kimse. ERKEK
KAYRAHAN İyiliksever, yiğit. ERKEK
KAYRAK 1. Taşlı, kumlu, ekime elverişli olmayan toprak. 2. Kaygan toprak. 3. Bileği taşı. ERKEK
KAYRAKAN (bkz. Kayra alp). ERKEK
KAYRAL Kayrılan, himaye edilen (kimse). ERKEK
KAYRAR 1. Orman içindeki ağaçsız kalan. 2. Kayan y3. İnce çakıllı, kumlu toprak. ERKEK
KAYS 1. Leyla ile Mecnun hikayesinin erkek kahramanı olan Mecnuni Amiri'nin asıl adı. 2. Umman Denizi'nde küçük bir ada. ERKEK
KAYSER Roma ve Bizans(Alman) imparatorunun lakabı. Daha çok unvan olarak kullanılır. ERKEK
KAYTUS Bir yıldız kümesi. ERKEK/KIZ
KAYYUM 1. Gökleri, yeri ve hcrşeyi tutan. Herşeyin varlık sahibi olabilmesi için gerekeni veren. Allah'ın isimlerinden. ERKEK
KAZA Hüküm karar verme, emir tesbit vs. ERKEK
KAZAK 1. Göçebe akıncı. 2. Rusya'da yaşayan bir Türk kavmi. 3. Genç, taze. 4. İnatçı. ERKEK
KAZAKHAN 1. Göçebe akıncı. 2. Rusya'da yaşayan bir Türk kavmi. 3. Genç, taze. 4. İnatçı. ERKEK
KAZAN 1. Su çevrisi, kayra. 2. Sazlık yerlerde dibi bulunmayan sulu y3. Girdap. ERKEK
KAZANHAN 1. Su çevrisi, kayra. 2. Sazlık yerlerde dibi bulunmayan sulu y3. Girdap. ERKEK
KAZIM 1. Öfkesini yenen kimse. Hırsını dizginleyen. 2. Kinini yenen. ERKEK
KEBİR 1. Büyük, ulu azim. 2. Yaşça büyük yaşlı. 3. Çocukluktan çıkmış genç. 4. Allah'ın isimlerinden. Abdülkebir şeklinde kullanılmalıdır. ERKEK
KELAMI Söze ilişkin, sözle ilgili. ERKEK
KELİM 1. Söz söyleyen, konuşan. 2. Kelimullah Tur'u Sina'da Cenabı Hakla konuşmasıyla Hz. Musa'ya verilen unvan. 3. Surei Kelim ERKEK
KEMAL 1. Olgunluk, yetkinlik, tamlık, eksiksizlik. 2. En yüksek değer, mükemmellik, değer baha. 3. Bilgi, fazilet. ERKEK
KEMALEDDİN 1. Din'de olgunluğa eren, dinin son derecesi. 2. Din bilgisi kuvvetli. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
KEMALETTİN Bilgi ve erdem sahibi ERKEK
KEMANDAR Yay tutan, yay tutucu. ERKEK
KENAN Hz.Yakup'un ülkesi. Cennet, Filistin ERKEK
KERAM (bkz. Kirami). ERKEK
KERAMEDDİN 1. Kerem bağış ihsan lütuf sahibi. 2. Dinde üstün mertebelere ulaşan. 3. Keramet sahibi derviş veli. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
KERAMETTİN Bağış, ihsan ağırlama ERKEK
KEREM 1. Asalet, asillik, soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı lütuf, bağış, bahşiş. ERKEK
KEREMŞAH Asil, soylu şah, hükümdar ERKEK
KERİM 1. Kerem sahibi, cömert, verimcil. 2. Ulu, büyük. 3. Lütfü, ihsanı bol, ihsan yönünden ulu. 4. Allah'ın isimlerinden, "abd" takısı alarak kullanılır ERKEK
KERİMHAN 1. Kerem sahibi, cömert, verimcil. 2. Ulu, büyük. 3. Lütfü, ihsanı bol, ihsan yönünden ulu. 4. Allah'ın isimlerinden, "abd" takısı alarak kullanılır ERKEK
KEŞİF Açma, meydana çıkarma. ERKEK
KEVKEB Yıldız gökyüzündeki parlak cisimleri ifade eden genel isim. ERKEK/KIZ
KEVNİ Var olmayla, varlıkla ilgili. ERKEK
KEYAN Büyük hükümdar, şah. ERKEK
KEYÂN Büyük hükümdar, şah. ERKEK
KEYFER 1. Karşılık. 2. Mükafat veya mücazat. ERKEK/KIZ
KEYHAN Dünya ERKEK
KEYHUSREV 1. Adil ve ulu padişah. 2. Keykavus'un torunu, Siyavuş'un oğlu olan meşhur hükümdar. ERKEK
KEYKAVUS 1. Adil, necip. 2. Keyaniyan'm II. padişahı olup Keykubat'ın torunu ve halefidir. Key'lerin ikinci padişahı. ERKEK
KEYKUBAD 1. Büyük ve ulu padişah. 2. Keykavus'un dedesi olan ünlü padişah. 3. Key'lerin ilk padişahı. Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
KEYS Zeka, anlayış, kavrayış. ERKEK
KEZER Kahraman. ERKEK
KILAVUZ Yol gösteren, rehber. ERKEK
KILIÇ Uzun ve kesici savunma aracı ERKEK
KILIÇALP Kılıç gibi keskin yiğit. ERKEK
KILIÇASLAN Kılıç gibi keskin yiğit. İlk Selçuklu Sultanı Süleyman Şah'ın oğlu. Daha sonra O da Selçuklu hanedanının başına geçti. ERKEK
KILIÇHAN Kılıç gibi keskin yiğit. ERKEK
KILINÇ 1. Çelikten silah. 2. Davranış, yaratılış, huy. ERKEK
KINAY Çok çalışkan, etkin, faal. KIZ/ERKEK
KINCAL 1. İnce zarif. 2. Aksi. KIZ/ERKEK
KINER 1. İnce zarif. 2. Aksi. ERKEK
KINIK 1. Kaynak, menba. 2. İstek, arzu, gayret. 3. Obur. 4. Oğuzların 24 boyundan biri. ERKEK
KINIKASLAN 1. Kaynak, menba. 2. İstek, arzu, gayret. 3. Obur. 4. Oğuzların 24 boyundan biri. ERKEK
KIRAÇ Sulanmayan toprak, kır halinde işlenmemiş bitek olmayan toprak ERKEK
KIRALP Kır beyi, taşrada oturan. ERKEK
KIRAY 1. Genç, delikanlı. 2. Ürün vermeyen arazi. 3. Eşkıya yol kesen. ERKEK
KIRCA 1. Dolu. 2. Ufak ve sert taneli kar, rüzgarla karışık yağmur. ERKEK
KIRDAR Ölçülü davranış, soğukkanlılık. ERKEK
KIRGIZ 1. Gezici, gezgin. 2. Kırgızistan'da oturan halk. ERKEK
KIRHAN Kırçıl han ERKEK
KIRTEKİN Kır beyi, taşrada oturan. ERKEK
KIVANÇ 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. KIZ/ERKEK
KIVILCIM Yanmakta olan ateşten sıçrayan küçük ateş parçaları KIZ/ERKEK
KIYAM 1. Kalkma, ayağa kalkma, ayakta durma. 2. Namazda ayakta durma. 3. Bir işe başlama. 4. Ayaklanma. 5. Ölümden sonra dirilme, ayağa kalkma. ERKEK
KIYAS 1. Bir şeyi başka şeye benzeterek hüküm verme. 2. Karşılaştırma, örnekseme. 3. Umum kaideye uyma. ERKEK
KİÇİHAN Küçük hükümdar. ERKEK
KİMEK X. yy. İrtiş'in orta bölgesinde yaşayan bir Türk kavmi. ERKEK/KIZ
KİRAM 1. Soydan gelenler, soyu temizler, ulular, sergelil2. Cömertler, eliaçıklar. Sahabenin lakabı olmuştur. ERKEK
KİRAMI 1. Cömertçe, eli açıklara özgü. 2. Soylular, ulular, şereflilerle ilgili. ERKEK
KİRMAN 1. Hisar, kale. 2. İran'da bir eyalet ve bu eyaletin bugünkü merkezi. ERKEK
KİRMANŞAH 1. Hisar, kale. 2. İran'da bir eyalet ve bu eyaletin bugünkü merkezi. ERKEK
KİSRA İran şahlarının adı. ERKEK
KOCA 1. Eş. Ev ve ailenin yaşça en büyüğü. 2. İri, kocaman. 3. Akıllı, tedbirli yiğit. ERKEK
KOCAALP Yaşlı, ulu, yiğit ERKEK
KOCYİĞİT Yürekli, cesur, kahraman. ERKEK
KOÇAK Yürekli, eli açık. 2. Yüce gönüllü. 3. Konuk sev4. Yiğit, korkmayan kişi, savaşçı. 5. Açık kestane renginde olan. ERKEK
KOÇAKALP Cömert, kahraman, yiğit. ERKEK
KOÇAKALR Cömert, kahraman, yiğit. ERKEK
KOÇAKER Cömert, kahraman kimse. ERKEK
KOÇAŞ 1. Kılavuz, rehb2. Yağmur bulutu. ERKEK
KOÇAY Koç gibi güçlü. ERKEK

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi...

 • Ayaklarınızdaki Koku Nasıl Önlenir?

 • Sabahları Dinç Uyanmanın Püf Noktaları

 • Konjunktivit; Nedenler, Belirtiler, Önleme Ve Tedavi

 • Şifa Kaynağı Olan Bu Meyveyi Mutlaka Tüketin

 • Uyurken Sol Tarafınızda Yatmanızın Sağlığınız Üzerinde Kesin Bir Etkisi Var mı?

 • Çin Astrolojisine Göre Ben'lerin Anlamı Nedir?

 • Muzların Sağlık Sorunlarınızı Nasıl Kolaylaştırdığını Biliyor musunuz?

 • Bu İkili Kanser Dahil Pek Çok Hastalığa İyi Gelebilir

 • Bir Diliminin Kokusu Bile Güne Zinde Başlamanıza Yardımcı!

 • Şeker hastalığı ile nadiren ilişkili olan 4 çeşit gıda!

 • Televizyon İzlemek Yerine Beş Farklı Alternatif Önerisi

 • Saç Dökülmesine Neden Olan Faktörler

 • Ağız İçi Yaralarına Doğal Tedavi Yöntemleri

 • Egzersiz Yapmadan Doğal Olarak Yağ Yakabilirsiniz!

 • Diş Fırçanız Hakkında Rahatsız Edici Gerçekler!!!

 • Bu Bitkinin Yaprağını Yaktığınızda Stres Kaybolur!

 • Tırnak Cilası Uyguladıktan 10 Saat Sonra Vücudunuzda Neler Olduğunu Öğrenin!

 • Karanfil'in Neye İyi Geldiğine Şaşıracaksınız!