E harfi ile başlayan erkek bebek isimleri


 Anlamına Göre İsim Ara 

 İçerdiği Harflere Göre İsim Ara
 

Hızlı Ara :


 

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

     

E harfi ile başlayan 359 adet isim bulundu

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>
İsim Anlamı Cinsiyet
EBAN Eban b. Osman b. Affan Hz. Osman'ın üçüncü oğlu olup valilik etmiştir. Cemel vakasında Hz. Aişe'ye refakat etmiştir. ERKEK
EBBEDULLAH Allah ebedi eylesin, daim eylesin. ERKEK
EBECEN Akıllı çocuk. ERKEK
EBER Hayırlı, şerefli, faziletli. ERKEK/KIZ
EBHER En parlak. ERKEK
EBRA 1. Ürkme, kaçma. 2. Birden bire ölme. ERKEK
EBRAR 1. Hayır sahipleri. 2. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. Şeş Ebrar Altı hayır sahibi, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin. ERKEK
EBU Baba, ata. ERKEK
EBUALİSİNA Ali Sina'nın babası anlamında. Ünlü Türk bilgini. ERKEK
EBUBEKİR Deve yavrusunun babası. Hulefai Raşidin'in ilkidir. Hz. Ebubekir'in lakabı. Rasûlullah(s.a.s)'m nübüvvetinden önce de sonra da en yakın arkadaşı olmuştur. ERKEK
EBUDAVUD Süleyman b. elEşas esSicistani. Kütübi Sitte'den birisi olan Süneni Ebû Davud'un müellifi. Büyük hadis bilgini. 500.000 hadis arasından seçtiği 4800 hadisten oluşan Sünen'i, ahlak, tarih ve fıkıhla ilgili meseleleri içerir. ERKEK
EBUHUREYRE Suffe ashabındandır. Birçok hadis rivayet etmiştir. ERKEK
EBUZER Altın sahibi, servet ve zenginlik sahibi. ERKEK
EBUZERELGIFARİ Sahabedendir. ERKEK
EBYAR Pek ak, pek beyaz. ERKEK/KIZ
ECEBAY varlıklı ve ulu kişi ERKEK
ECEHAN 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. KIZ/ERKEK
ECEMİŞ Çok bilmiş. ERKEK
ECER Yeni, güzel, iyi. ERKEK
ECEVİT Çevik, çalışkan, açık fikirli - Yaramaz,sinirli ERKEK
ECİR 1. Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz sevgili. ERKEK
ECVED 1. En iyi olan. 2. Eli açık cömert. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak okunur. ERKEK
ECVET 1. En iyi olan. 2. Eli açık cömert. ERKEK
EDEBALİ (Öl 1325). Osman Gazi'nin kayınpederi ve hocası. Osmanlı imparatorluğunun kuruluşunda önemli bir rolü oldu. ERKEK
EDGÜ İyi. ERKEK
EDGÜALP İyi yiğit. ERKEK
EDGÜER İyi. ERKEK
EDGÜKAN İyi. ERKEK
EDHEM Karayağız at. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. İbrahim Edhem İslam tarihinde meşhur sofi ERKEK
EDİM Fiil, amel. ERKEK
EDİP Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenenkişi ERKEK
EDİS Değerli, ulu yüce, yüksek KIZ/ERKEK
EDİZ 1. Yüksek, yüksek y2. Ulu, yüce, değerli. ERKEK
EDRİS (bkz. İdris). ERKEK
EFADİL Pek mümtaz olanlar, çok bilgililer. ERKEK
EFAHİM En ulu, pek büyük ve saygıya layık kimseler. ERKEK
EFAZIL Pek mümtaz olanlar, çok bilgililer. ERKEK
EFDAL En değerli en yüksek. ERKEK
EFE 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. ERKEK
EFECAN Hareketli, ele avuca sığmaz, akıllı ERKEK
EFEKAN Efe soyundan gelen. ERKEK
EFGAN Ağlayıp inleme - feryat ERKEK
EFGEN 1. Düşüren, yıkan, yere atan. 2. Alıcı, yakıcı, düşürücü. ERKEK
EFİL Rüzgar, dalgalanma KIZ/ERKEK
EFKAN Çığlıklar, inlemeler ERKEK
EFKAR 1. Düşüncel2. İç sıkıntısı, kaygı. ERKEK
EFKEN Düşkün. ERKEK
EFLAK 1. Semalar, felekler, yükler, küreler, zamanlar. 2. Bahtlar, talihler, kaderler. ERKEK
EFLAKİ Gökte oturan melek. Eflaki Şemseddin Ahmet Dede(1360). Osmanlı sufı ve yazar. Mevlana'ya dair Menakıbü'lArifin adlı eserin müellifi. ERKEK
EFLATUN 1. Açık mor. 2. Aristo'nun hocası, Sokrat'ın talebesi, ünlü Yunan filozofu. ERKEK
EFRAHİM Hz. Yusuf un ikinci oğlu. Orta Filistin'de yerleşen İsrail kabilesine adını verdiği söylenir. Bu kabile Hz. Süleyman'ın ölümünden sonra asıl İsrail topluluğunun 12 kola ayrılmasında etken oldu. ERKEK
EFRAS Atlar, beygirler, kısraklar. ERKEK
EFRUG 1. Parıltı, ışık. 2. Nur. ERKEK/KIZ
EFTAL En değerli en yüksek. ERKEK
EFZA Artmak, çoğalmak. ERKEK/KIZ
EGE 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. ERKEK/KIZ
EGEHAN Engin denizlerin hükümdarı ERKEK
EGEMEN Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "man-men" şeklinde isim yapım eki vardır. ERKEK
EGESEL 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. ERKEK
EĞİLMEZ Başkalarının baskısını ve üstünlüğünü kabul etmeyen, baş eğmeyen. ERKEK
EĞİN sırt, arka. ERKEK
EHİL 1. Sahip, malik. 2. Becerikli, yetenekli. 3. Kankocadan her biri. ERKEK
EHLİMEN inançlı inanan kimse. ERKEK
EHLULLAH 1. Allah'ın adamı, veli, evliya. 2. Allah'a teveccüh etmiş, kulluğunu yanlız ona yöneltmiş. Küfür ehlinden, ve şirkten kaçman. ERKEK
EJDER Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü ERKEK
EKABİR Rütbece, görgü ve faziletçe büyük olanlar, devlet ricali. ERKEK
EKBER Kebir kelimesinden, En büyük ERKEK
EKE 1. Bilgili, deneyli, olgun. 2. Kurnaz, açıkgöz. 3. Bilmiş çocuk. 4. Dahi. ERKEK
EKEMEN 1. Bilgili, deneyli, olgun. 2. Kurnaz, açıkgöz. 3. Bilmiş çocuk. 4. Dahi. ERKEK
EKEN toprağa tohum atan serpen ERKEK
EKENER toprağa tohum serpen kimse ERKEK
EKER Toprakla uğraşan. ERKEK
EKİM 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. KIZ/ERKEK
EKİN 1. Ekilmiş tahılın sürmüşü, tarlada bitmiş tahıl. 2. - Kültür. KIZ/ERKEK
EKİNER 1. Ekilmiş tahılın sürmüşü, tarlada bitmiş tahıl. 2. - Kültür. ERKEK
EKMEL 1. Daha, pek kamil, mükemmel ve kusursuz olan. 2. En uygun, en eksiksiz. 3. Ekmeli Enbiya Hz. Rasûlullah(s.a.s). 4. Dinin tamamlanması. Maide suresi ayet, 3. ERKEK
EKMELEDDİN 1. Dinin en olgunu, en olgunlaştırdığı isim. 2. Dinin tamamı. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
EKMELETTİN 1. Dinin en olgunu, en olgunlaştırdığı isim. 2. Dinin tamamı. ERKEK
EKREM Pek cömert, iyiliksever ERKEK
ELBEK il beyi, ellerin beyi ERKEK
ELBİR uzlaştırıcı, arabulucu, bir işi birlikte yapan ERKEK
ELBURZ 1. Kafkaslarda en yüksek dağ. 2. Uzun boylu yakışıklı kimse. ERKEK/KIZ
ELÇİ 1. Başka bir devlet nezdinde devletini temsil eden kişi. 2. Sefir. 3. Allah'ın gönderdiği rasul ve nebiler. ERKEK
ELÇİN deste, demet, bir tutam, bir avuç, kışın ocak başında, öten cırcırböceği ERKEK
ELDEM sevimli kimse, sıcak kanlı kimse, cana yakın kimse ERKEK
ELDEMİR Demir gibi güçlü el. ERKEK
ELFAZ Sözler, sözcükler. ERKEK
ELGİN Garip, yurdundan ayrılmış. ERKEK
ELGÜN kamu, herkes ERKEK
ELHAN Nameler, ezgiler ERKEK
ELVAN Renk renk, çok renkli KIZ/ERKEK
ELVİDA Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun yollu ayrılık hitabı. Erkek ve kadın ismi olarak kullanılır. ERKEK/KIZ
ELVİN Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak - Sadakat, sonsuz arkadaslik ERKEK/KIZ
ELYESA Kur'anı Kerim'de adı geçen bir peygamber. ERKEK
EMAN 1. Emniyet. 2. Himaye, masuniyet. Güvence. Müslüman her ferde eman verebilir. ERKEK
EMANETULLAH Allah'ın emaneti. ERKEK
EMANULLAH 1. Allah'ın emaneti. Devletin tebası, halk, millet. ERKEK
EMEÇ 1. Hedef. 2. Yamaç. 3. Henüz memeden kesilmemiş buzağı. ERKEK
EMEK 1. Uzun, yorucu ve özenli çalışma. 2. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü. ERKEK
EMİN Güvenilen, inanılan kimse ERKEK

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi...

 • Ayaklarınızdaki Koku Nasıl Önlenir?

 • Sabahları Dinç Uyanmanın Püf Noktaları

 • Konjunktivit; Nedenler, Belirtiler, Önleme Ve Tedavi

 • Şifa Kaynağı Olan Bu Meyveyi Mutlaka Tüketin

 • Uyurken Sol Tarafınızda Yatmanızın Sağlığınız Üzerinde Kesin Bir Etkisi Var mı?

 • Çin Astrolojisine Göre Ben'lerin Anlamı Nedir?

 • Muzların Sağlık Sorunlarınızı Nasıl Kolaylaştırdığını Biliyor musunuz?

 • Bu İkili Kanser Dahil Pek Çok Hastalığa İyi Gelebilir

 • Bir Diliminin Kokusu Bile Güne Zinde Başlamanıza Yardımcı!

 • Şeker hastalığı ile nadiren ilişkili olan 4 çeşit gıda!

 • Televizyon İzlemek Yerine Beş Farklı Alternatif Önerisi

 • Saç Dökülmesine Neden Olan Faktörler

 • Ağız İçi Yaralarına Doğal Tedavi Yöntemleri

 • Egzersiz Yapmadan Doğal Olarak Yağ Yakabilirsiniz!

 • Diş Fırçanız Hakkında Rahatsız Edici Gerçekler!!!

 • Bu Bitkinin Yaprağını Yaktığınızda Stres Kaybolur!

 • Tırnak Cilası Uyguladıktan 10 Saat Sonra Vücudunuzda Neler Olduğunu Öğrenin!

 • Karanfil'in Neye İyi Geldiğine Şaşıracaksınız!