A harfi ile başlayan bebek isimleri


 Anlamına Göre İsim Ara 

 İçerdiği Harflere Göre İsim Ara
 

Hızlı Ara :


 

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

     

A harfi ile başlayan 819 adet isim bulundu

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>
İsim Anlamı Cinsiyet
ABAD 1. Şen, bayındır. 2.Sonsuz gelecek zamanlar. ERKEK
ABADİ Şen, bayındır, mamurlukla ilgili. Abadi Mehmet Çelebi. Türk hukuk bilgini(1555). ERKEK
ABAKAHAN İlhanlı hükümdarı Hülagu'nun oğlu. ERKEK
ABAKAY bir Türk boyunun adı ERKEK
ABAY Beceri. Sezgi, anlayış, dikkat. Abay Kunanbayoğlu. Kazak Türk şiirinin kurucusu. ERKEK
ABAZA Karaçay-Çerkes Özerk bölgesinde yaşayan müslüman bir halk. - Abaza Hasan Paşa, Osmanlı vezirlerinden. KIZ/ERKEK
ABBAD Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan. Abbad b. Bişr. Ashab'dan. ERKEK
ABBAS Sert, çatık kaşlı veya Aslan ERKEK
ABBASE Ahmed b. Hanbel'in hanımının ismi. Hz. Abbas'a mensup olan. KIZ
ABBAZ Yüzgeç, yüzücü. ERKEK
ABD Köle, hizmetçi, itaat edici. Kul. Sonuna, Allah'ın isimleri getirilince bazı isimler meydana gelir. Abdullah, Abdurrahim, Abdulmelik gibi. KIZ
ABDAR 1. Sulu, taze. 2. Parlak. 3. Sağlam vücutlu. 4. Nükteli. 5. Zarif, güzel, hoş. 6. Su veren hizmetçi. KIZ
ABDİ Kulluk ve itaat eden. ERKEK
ABDULLAH Allah'ın kulu. Peygamber(s.a.s)'in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır. ERKEK
ABDULMELİK Her şey üzerinde tasarruf ve hükmeden tek hükümdar Allah'ın kulu. elMelik, Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDURRAHMAN Rahman'ın kulu. Rahman; dünyada her canlıya, mü'minkafir ayırdctmeksizin herkese merhamet eden. Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDURRAUF Rauf olan Allah'ın kulu. ERKEK
ABDUSSABUR Sonsuz sabır ve genişlik sahibi Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, ERKEK
ABDÜDDAR Zararlı şeyleri ve sebeblerini bir hikmete mebni olarak yaratan Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜLAFUV Geniş Avf ve mağfiret sahibi yüce Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, ERKEK
ABDÜLALİ Yüce, ulu, şan ve şeref sahibi Allah'ın kulu. Ali kelimesi Kur'an'da Allah'ın yüceliğini vasfetme anlamında kullanılmıştır. ERKEK
ABDÜLALİM Alim ve mükemmel bilgiyi uhdesinde bulunduran Allah'ın kulu. Alim kelimesi Allah'ın 99 isminden birisidir. ERKEK
ABDÜLAZİM Azamet ve büyüklük sahibi Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, ERKEK
ABDÜLAZİZ Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Allah'ın kulu. Aziz Allah'ın isimlerindendir. Sultan Abdülaziz 32. Osmanlı padişahının adı. ERKEK
ABDÜLBAKİ Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah'ın kulu Allah'ın isimlerinden. ERKEK
ABDÜLBARİ Yaratan, yaratıcı Allah'ın kulu. Bari ismi, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz. ERKEK
ABDÜLBASIT Genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden ERKEK
ABDÜLBASİR Her şeyi görüp gözeten ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı yüce Allah'ın kulu. ERKEK
ABDÜLBEDİ Allah'ın isimlerinden. Bedi'nin kulu. ERKEK
ABDÜLBERR Berr'in kulu. Cömert ve ihsan edicinin kulu. Berr, Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜLCEBBAR Cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahibi Allah'ın kulu. Cebbar, Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜLCELİL Büyük, ulu, yüce Allah'ın kulu. Celil, Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜLCEMAL Güzellikleri kendinde toplayan Allah'ın kulu. ERKEK
ABDÜLCEVAT Cömert olan Allah'ın kulu. ERKEK
ABDÜLEHAD Şeriki ve ortağı bulunmayan, tek olan Allah'ın kulu. Ehad, Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜLESED Aslan'ın kulu. Hz. Rasûlullah(s.a.s)'ın reddettiği isimlerdendir. Müslümanlar kullanmazlar. ERKEK
ABDÜLEVVEL Herşeyin evveli, ilk olan, varlığının başlangıcı bulunmayan Allah'ın kulu. ERKEK
ABDÜLEZE Ezelden beri var olan varlığı için başlangıç söz konusu olmayan Allah'ın kulu. ERKEK
ABDÜLFERİD Tek, eşsiz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, üstün olan. Allah'ın kulu. ERKEK
ABDÜLFETTAH Zafer kazanmış, üstün gelmiş, fethedenaçan, kullarınınınının kapalımüşkil işlerini açan Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜLGAFFAR Kullarının günahlarım affeden Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz. ERKEK
ABDÜLGAFUR Kullarının günahlarını tekrar tekrar bağışlayıcı olan Allah'ın kulu. "Abd" takısı almadan kullanılmaz. ERKEK
ABDÜLGANİ Zengin, varlıklı, bol, doygun olan Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden ERKEK
ABDÜLHABİR Her şeyin iç yüzünden, gizli ve saklılıklanndan haberdar olan Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden. ERKEK
ABDÜLHADl Hidayet eden, doğru yolu gösteren Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, ERKEK
ABDÜLHAFIZ Herşeyi bütün ayrıntı ve inceliğiyle kayıtlayıp tutan ve dilediği zamana kadar bela ve afetlerden koruyan Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden. ERKEK
ABDÜLHAK Hak ve gerçek olan, varlığı hiç değişmeden duran Allah'ın kulu. Hak, Esmau'lHüsna'dandır. ERKEK
ABDÜLHAKEM Bütün işlerin kendisine döndürüldüğü, onun adalet ve kararına baş vurulduğu yüce Hakem Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden. ERKEK
ABDÜLHAKİM Her şeye hükmeden Allah'ın kulu. Hakim, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz. ERKEK
ABDÜLHALİK Yaratan, yoktan vareden, yaratıcı Allah'ın kulu. Halik, Allah'ın isimlerinden. "Abd" takısı almadan kullanılmaz. ERKEK
ABDÜLHALİM Tabiatı yavaş olan, yumuşak huylu, hikmetli Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden. ERKEK
ABDÜLHAMİD Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah'ın kulu. Hamid; Allah'ın isimlerindendir. Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
ABDÜLHAMİT Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah'ın kulu. Hamid; Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜLHASİB Bütün varlıkların takdir edilen hayatları boyunca yaptıkları bütün işlerin ayrıntılarıyla hesabını en iyi bilen Hasib'in kulu. Hasib; Allanın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜLHAY Daima diri olan, ebedi hayat sahibi, her şeye gücü yeten Cenabı Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden. ERKEK
ABDÜLKADİR Bitmez tükenmez kuvvet sahibi olan, her şeyi yapmaya gücü yeten Allah'ın kulu.Kadir; Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜLKAVİY Sonsuz güç ve kuvvet sahibi Allah'ın kulu, Kaviy kelimesi Esmau'lHüsna'dandır. ERKEK
ABDÜLKAYYUM Bu isim her şeyin bir varlık olarak durabilmesi için neye ihtiyacı varsa onu veren, gökleri, yeri ve her şeyi tutan, baki, kaim Allah'ın kulu. Kayyum, Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜLKEBİR Kebirin, büyüklük ve Azamette eşsiz olan Allah'ın kulu. Kebir, Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜLKERİM Keremi bol, cömert olan Aziz ve Celil Allah'ın kulu. Kerim; Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜLLATİF Latif, güzel, yumuşak, hoş, nazik olan bütün olayların ve eşyanın inceliklerini bilen Allah'ın kulu. elLatif; Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜLMACİD Kadru şanı büyük, cömertlik ve keremi bol olan, Allah'ın kulu. Macid kelimesi, Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜLMALİK Sahip olan, her şeyin mülkiyetinin sahibi olan Allah'ın kulu. Malik; Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz. ERKEK
ABDÜLMECİD Şanı büyük ve yüksek olan, şan ve onur sahibi yüce Allah'ın kulu. Mecid kelimesi Allah'ın 99 isminden biridir. Sultan Abdülmecid Han. 31. Osmanlı padişahı. ERKEK
ABDÜLMENNAN Çok ihsan eden, ihsanı bol olan Allah'ın kulu. Mennan kelimesi, Allah'ın sıfatlanndandır. ERKEK
ABDÜLMESİH Hastalara şifa veren, mesih İsa'nın kulu. İsim olarak kullanılmaz. ERKEK
ABDÜLMETlN Metanetli, sağlam, dayanıklı olan Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜLMUCİB Kendisine yönelip yalvaranların isteklerine cevap veren, onların dua ve tevbelerine icabet eden yüce Allah'ın kulu. Mucib, Esmau'lHüsna'dandır. ERKEK
ABDÜLMUCİP Kendisine yönelip yalvaranların isteklerine cevap veren, onların dua ve tevbelerine icabet eden yüce Allah'ın kulu. Mucib, Esmau'lHüsna'dandır. ERKEK
ABDÜLMUHSİ Bütün varlıkların sayısını tek tek bilen Allah'ın kulu. Muhsi, Esmau'lHüsna'dandır. ERKEK
ABDÜLMUHYİ Hayat veren, can ve ruh veren, bütün canlıları ve hayatı diri tutan Allah'ın kulu. Muhyi, Allah'ın 99 isminden birisidir. ERKEK
ABDÜLMUİD Yaratılmışları yokettikten sonra tekrar dirilten Allah'ın kulu. Muid Allah'ın 99 isminden birisidir, ERKEK
ABDÜLMUİZ Muiz'in, izzet veren, şereflendiren Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜLMÜMİN Gönüllerde iman nurunu yerleştiren, kendisine yönelenlere, iman nasib ederek onları hidayetine alan, koruyan yüce Allah'ın kulu. Mü'min, Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜLVACİD Yoktan vareden, meydana getiren, dilediğini anında elde eden, zenginlik ve servetine nihayet bulunmayan Vacid'in kulu. Vacid, Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜLVAHİD Tek ve eşsiz olan, zatında sıfatlarında, hükümlerinde, işlerinde asla benzeri olmayan Allah'ın kulu. Vahid kelimesi Cenabı Hakk'm Kur'an'da zikredilen 99 isminden birisidir. ERKEK
ABDÜLVALl Bütün alemleri ve meydana gelen bütün olayları tedbir ve idare eden Allah'ın kulu. Vali, Esmau'lHüsna'dandır. ERKEK
ABDÜLVARİS Gerçek servet ve zenginliklerin mutlak sahibi. Bütün zenginliklerin son ve asıl sahibi olan yüce Allah'ın kulu. Varis kelimesi Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜLVASİ Vasi'nin kulu.Genişlik sahibi ve müsade edici, darlık, fakirlik ve sıkıntıdan münezzeh olan Allah'ın kulu. Vasi kelimesi, Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜLVEDUD Vedud'un kulu. Allah'ın isimlerinden. Vedud; iyi amel sahibi kullarını seven, onlara rahmet ve rızasını yönelten,sevilmeye ve sayılmaya, dostluğu kazanılmaya yegane layık olan yüce Allah anlamındadır. ERKEK
ABDÜLVEHHAB Çok çeşitli nimetleri daima bağışlayan Allah'ın kulu. Vehhab, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz. ERKEK
ABDÜLVEKİL Kendisine tevekkül edilen, kudretiyle kullarının işlerini halleden, onlara yardımcı olan yüce Allah'ın kulu.Vekil. Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜLVELİ Kendisine iman edenlerin dostu ve yardımcısı. Yarattıklarına mütevelli ve nazar edici olan Allah'ın kulu. elVeliyy kelimesi Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜNNAFİ Yararlı şeyleri ve sebeplerini kudretiyle yaratan Allah'ın kulu. Nafı kelimesi, Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜNNASIR Yardım eden, Yardımcıların en hayırlısı, mü'minlere nusret ve zafer veren Allah'ın kulu. Nasır, Allah'ın sıfatlanndandır. ERKEK
ABDÜNNUR Nur sahibi, aydınlık, parlaklık sahibi olan Allah'ın kulu. Nur, Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜRRAFİ Rafı'nin kulu. Allah'ın isimlerinden ERKEK
ABDÜRRAHİM Merhametli, esirgeyen, koruyan, acıyan,ahirette mümin kullarına merhamet eden Allah'ın kulu. erRahim, Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜRRAUF Çok lütuf, şevkat ve rahmet eden. Onlan belli nimetlerle dengeli yaşatan, seviyelendiren Allah'ın kulu. ERKEK
ABDÜRREŞİD Allah'ın isimlerinden. Reşid'in kulu. ERKEK
ABDÜRREZZAK Bütün mahlukların rızkım veren Allah'ın kulu. Rezzak, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz. ERKEK
ABDÜSSAMED Kimseye hiçbir şeye muhtaç olmayan, Allah'ın kulu. Samed, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz. Türk dil kuralı açısından "d/l" olarak kullanılır. ERKEK
ABDÜSSELAM Banş, rahatlık, selamete çıkaran, selam eden, zevalsiz ebedi olan Allah'ın kulu. esSelam kelimesi, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılamaz. ERKEK
ABDÜSSEMİ Her şeyden arınmış olarak bütün sesleri, sözleri ve kelimeleri işitip ayırdeden yüce Allah'ın kulu. ERKEK
ABDÜSSETTAR Günahları örten, gizleyen Allah'ın kulu. ERKEK
ABDÜŞŞAHİD Şahid'in kulu. Görünen ve görünmeyen eşyanın hepsini görücü ve tasarruf edici olan ve her şeyi müşahade altında bulunduran Allah'ın kulu. Şahid, Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABDÜŞŞEKÜR Emrine uyan, yasaklarından sakınan kullarını seven ve çok ikramda bulunan Allah'ın kulu. Şekür, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kull anılmaz. ERKEK
ABDÜZZAHİR Varlık ve birliği sonsuz sayıda eserler ve delillerle belli olan Allah'ın kulu. ezZahir, Allah'ın isimlerindendir. ERKEK
ABENDAM Güzel vücutlu, güzellik. KIZ
ABER Hz. Nuh'un erkek torunu. ERKEK

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi...

 • Ayaklarınızdaki Koku Nasıl Önlenir?

 • Sabahları Dinç Uyanmanın Püf Noktaları

 • Konjunktivit; Nedenler, Belirtiler, Önleme Ve Tedavi

 • Şifa Kaynağı Olan Bu Meyveyi Mutlaka Tüketin

 • Uyurken Sol Tarafınızda Yatmanızın Sağlığınız Üzerinde Kesin Bir Etkisi Var mı?

 • Çin Astrolojisine Göre Ben'lerin Anlamı Nedir?

 • Muzların Sağlık Sorunlarınızı Nasıl Kolaylaştırdığını Biliyor musunuz?

 • Bu İkili Kanser Dahil Pek Çok Hastalığa İyi Gelebilir

 • Bir Diliminin Kokusu Bile Güne Zinde Başlamanıza Yardımcı!

 • Şeker hastalığı ile nadiren ilişkili olan 4 çeşit gıda!

 • Televizyon İzlemek Yerine Beş Farklı Alternatif Önerisi

 • Saç Dökülmesine Neden Olan Faktörler

 • Ağız İçi Yaralarına Doğal Tedavi Yöntemleri

 • Egzersiz Yapmadan Doğal Olarak Yağ Yakabilirsiniz!

 • Diş Fırçanız Hakkında Rahatsız Edici Gerçekler!!!

 • Bu Bitkinin Yaprağını Yaktığınızda Stres Kaybolur!

 • Tırnak Cilası Uyguladıktan 10 Saat Sonra Vücudunuzda Neler Olduğunu Öğrenin!

 • Karanfil'in Neye İyi Geldiğine Şaşıracaksınız!Bu sitede SetuP Haber Yazılımı kullanılmaktadır.

Haber Scripti Haber Yazılımı