Anlamına Göre İsim Ara 

 İçerdiği Harflere Göre İsim Ara
 

Hızlı Ara :


 


A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

     
İsim Anlamı Cinsiyet
MACİD Şan ve şeref sahibi olan kimse. İyi ahlaklı. Ulu. ERKEK
MACİDE Şan ve şeref sahibi ERKEK
MACİT Şan, şeref sahibi - İyi ahlaklı ERKEK
MAĞFİRET Allah'ın kullarının günahlarını bağışlaması, örtmesi. KIZ
MAHBUB 1. Muhabbet olunmuş, sevilmiş, sevilen, sevgili. 2. Mahbubi Hûda,(Allah'ın sevgilisi) Hz. Muhammed(s.a.s). ERKEK
MAHBUBE Muhabbet olunmuş, sevilmiş, sevilen. KIZ
MAHFER Ay aydınlığı, ay ışığı. KIZ
MAHFİ Gizli, saklı. ERKEK
MAHFUZ Korunmuş, gözetilmiş. Gizlenmiş, saklanmış. ERKEK
MAHİN Hz. Peygamberin isimlerinden ERKEK
MAHİNEV Yeni ay, ayça, hilal. KIZ
MAHİNUR 1. Ayın nuru, ışığı. 2. Ay yüzlü güzel. KIZ
MAHİR Maharetli, hünerli, elinden iş gelir, becerikli. ERKEK
MAHİRE Hünerli, becerikli. KIZ
MAHİZAR İnleyen ay. KIZ
MAHİZER San, altın renginde ay. KIZ
MAHMUD 1. Hamd olunmuş, sena edilmiş, övülmeye değMakamı Mahmud ERKEK
MAHMUDE Bingör otu, sakmunya. KIZ
MAHMUR 1. Sarhoşluğun verdiği sersemlik. 2. Uyku basmış, ağırlaşmış, yan baygın göz. ERKEK
MAHMURE Uyku basmış, yarı baygın göz KIZ
MAHMUT Övülmeye değer, hamdolunmuş ERKEK
MAHPARE Ay parçası, çok güzel kadın. KIZ
MAHPERİ Güzeller güzeli. KIZ
MAHPERVER Mehtap. KIZ
MAHPEYKER 1. Yüzü ay gibi parlak, güzel, nurlu. 2. Kösem Sultan'ın adı. KIZ
MAHRA 1. Elverişli, uygun şey. 2. Değerli kimse. KIZ
MAHRU Ay yüzlü, yüzü ay gibi olan güzel. KIZ
MAHSUN Güçlendirilmiş, güçlü ERKEK
MAHSUNE Kuşatılmış, sarılmış, çevrilmiş. KIZ
MAHSUT Hasat edilmiş, ekini biçilmiş. Biçilmiş ekin. ERKEK
MAHŞER Huy, tabiat. ERKEK
MAHTER Yeni ay, ayça, hilal. KIZ
MAHUR Türk musikisinde rast perdesinde karar kılan bir makam. ERKEK/KIZ
MAHZUN Hüzünlü, duygulu, üzgün ERKEK
MAİDE Üzerinde yemekler bulunan sofra; Yemek, ziyafet KIZ
MAİL 1. Bir yana eğilmiş, eğik. 2. Hevesli, istekli, yetenekli. Taraflı, içten istekli. 3. Andırır, benz 4. Tutkun. ERKEK
MAİLE 1. Bir yana eğilmiş, eğik. 2. Hevesli, istekli, yetenekli. Taraflı, içten istekli. 3. Andırır, benz 4. Tutkun. KIZ
MAKAL Söz, lakırdı. Söyleme, söyleyiş. ERKEK
MAKBUL Kabul olunmuş, alınmış, alman. Beğenilen, hoş karşılanan, geçer. ERKEK
MAKBULE Alınan, kabul olunan, beğenilen ERKEK
MAKRUN Ulaşmış, kavuşmuş, yakın. ERKEK/KIZ
MAKSUD 1. Kasdolunan, istenilen şey, istek. Maksad, niyet, murat. 2. Varılmak istenen yer. ERKEK
MAKSUDE 1. Kasdolunan, istenilen şey, istek. Maksad, niyet, murat. 2. Varılmak istenen yer. KIZ
MAKSUM Ayrılmış, bölünmüş. Kısmet. Rızkı Maksim; Allah tarafından takdir edilmiş nzık. ERKEK
MAKSUME Ayrılmış, bölünmüş. Kısmet. Rızkı Maksim; Allah tarafından takdir edilmiş nzık. KIZ
MAKSUR 1. Kasrolunmuş, kısaltılmış, kasılmış. 2. Alıkonulmuş. Bir şeye ayrılmış. ERKEK
MAKSURE 1. Kasrolunmuş, kısaltılmış, kasılmış. 2. Alıkonulmuş. Bir şeye ayrılmış. KIZ
MAKSUT İstek, niyet, maksat - Varılmak istenen yer ERKEK
MAKUL Akla uygun bulunan. Akıl ile bilinir, akılla kanıtlanan. Oldukça akıllı, sözü akla yakın. ERKEK
MAKULE Akla uygun bulunan. Akıl ile bilinir, akılla kanıtlanan. Oldukça akıllı, sözü akla yakın. KIZ
MALİK Sahip, efendi ERKEK
MALİKE 1. Mal sahibi olan kadın. 2. Peri, su perisi. KIZ
MALKOÇ Akıncı ocağı reisi. ERKEK
MALUM Bilinen, belli. Herkesçe bilinen. Faili belli olan fiil. ERKEK
MAMUR l. Bayındır, şenlikli. 2. îmar edilmiş, işlenmiş y3. Beyti mamur Kabe. ERKEK
MANA 1. Mana, anlam. 2. iç, içyüzü. 3. Rüya, düş. ERKEK/KIZ
MANÇO Manda yavrusu ERKEK
MANOLYA Güzel kokulu beyaz çiçekler açanağaç KIZ
MANSUR 1. Yardım olunmuş, Allah'ın yardımıyla galip, üstün gelmiş. 2. Türk musikisinde bir düzen. 3. Bir ney çeşidi. ERKEK
MANSURE 1. Yardım olunmuş, Allah'ın yardımıyla galip, üstün gelmiş. 2. Türk musikisinde bir düzen. 3. Bir ney çeşidi. KIZ
MANZUR Bakılan, nazar olunan. Gözde olan, beğenilen. ERKEK
MANZURE Bakılan, nazar olunan. Gözde olan, beğenilen. KIZ
MARAL Dişi geyik, ceylan, karaca. KIZ
MARİFET 1. Herkesin yapamadığı ustalık, herşeyde görülmeyen hususiyet, ustalıkla yapılmış olan şey. 2. Bilme, biliş. 3. Hoşa gitmeyen hareket. 4. Vasıta aracı, ikinci el. Marifetname İbrahim Hakkı Bey'in divan kültürüne ait hazırladığı meşhur eseri. KIZ
MARİYE Şen'un adında birinin kızı olup hicretin 7. yılında kızkardeşi Şirin ile birlikte, Mukavkıs tarafından Hz. Muhammed'e(s.a.s) hediye edilen kıbti bir cariye. Hz. Peygamberin hanımlarından küçük yaşta ölen oğlu İbrahim'in annesi. KIZ
MARUF 1. Herkesçe bilinen tanınmış belli. Meşhur ünlü. 2. Şeriatın emrettiği, uygun gördüğü. ERKEK
MARUFE 1. Herkesçe bilinen tanınmış belli. Meşhur ünlü. 2. Şeriatın emrettiği, uygun gördüğü. KIZ
MARUT Arkadaşı "Harut" ile meşhur olan bir melek olup büyü ile uğraştıklarından dolayı kıyamete kadar kalmak üzere Babil'de bir kuyu içerisine hapsedilmişlerdir. İsim olarak kullanılmaz. KIZ
MASUM 1. Suçsuz, kabahatsiz, günahsız, ismet sahibi. 2. Saf, temiz. İmamı Rabbani'nin oğlu. ERKEK
MASUME İmamiye mezhebinde günahsız sayılan ehli beyt mensubu. KIZ
MASUN Korunmuş, korunan. ERKEK
MASUNE Korunmuş, korunan. KIZ
MAŞUK Sevilen, sevilmiş. ERKEK
MAŞUKA Sevilen, sevilmiş. KIZ
MATLUB İstenilen, aranılan, talep edilen şey. ERKEK
MATLUBE İstenilen, aranılan, talep edilen şey. KIZ
MATUK Azat olunmuş, özgürlüğü bağışlanmış. ERKEK
MATUKE Azat olunmuş, özgürlüğü bağışlanmış. KIZ
MAUN Zekat. Kur'anı Kerim'in 107. suresi. ERKEK
MAVERA Ara, geri, bir şeyin ötesinde bulunan. ERKEK/KIZ
MAVİL Mavi gözlü sarışın KIZ
MAVİSU Deniz KIZ
MAVİŞ ak tenli ve mavi gözlü ERKEK
MAVİYE Suya ait. KIZ
MAYE 1. Maya, asıl ve gerekli madde. 2. Para, mal. İktidar güç. 3. Bilgi. KIZ
MAYIS Bir bahar ayı KIZ
MAYRA Güzellik KIZ
MAZHAR 1. Bir şeyin göründüğü çıktığı yer 2. Nail olma, şereflenme. 3. Bazı tekkelerde oturarak uyurken dayanılan kısa değerde. 4. Bir çeşit tef. ERKEK
MAZLUM 1. Zulüm görmüş. 2. Halim, selim, sakin, sessiz. ERKEK
MAZMUN 1. Borçluluk, kefalet. 2. Ödenmesi gereken şey. ERKEK
MAZYAR Taberistan'daki Karini hükümdarlarının sonuncusu. ERKEK
MEBDE Baş, başlangıç, ilke. ERKEK/KIZ
MEBHUR Soluyan, soluğan, nefes darlığına yakalanmış olan. ERKEK
MEBHURE Soluyan, soluğan, nefes darlığına yakalanmış olan. KIZ
MEBRUK Tebrike şayeste. Kutlu. ERKEK
MEBRUKE Kutlu kadın ("mübarek kelimesinin dişisi") KIZ
MEBRUR Beğenilmiş, hayırlı, yararlı. ERKEK
MEBRURE Beğenilmiş, hayırlı, yararlı. KIZ
MEBSUDE (bkz. Mebsut). KIZ
MEBŞURE Yüzü beyaz, gösterişli güzel kadın. KIZ
MECDİ (bkz. Mecid). ERKEK
MECDİDE Rızkı bol, nasibi açık, bahtiyar. KIZ
MECERRE 1. Samanyolu. 2. Harekete müsait yol, cadde veya yer. ERKEK/KIZ
MECİD Çok ulu, yüce, şan ve şeref sahibi. Allah'ın sıfatlarından. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. Abdülmecid, Allah'ın(Mecid'in) kulu.. ERKEK
MECİDDİN Dinin ululuğu, büyüklüğü. Türk dil kuralı açısından "dA" olarak kullanılır. ERKEK
MECİDE Büyük ulu. Şan ve şeref sahibi. KIZ
MECİT Çok ulu, yüce ERKEK
MECNUN 1. Cin tutmuş, cinlenmiş. 2. Delice seven, tutkun. Leyla ile Mecnun hikayesinin erkek kahramanı. ERKEK
MECRA Suyun aktığı yatak, su yolu. Bir işin gidiş yolu. Bedendeki ahlatın alıştığı yol. ERKEK/KIZ
MECUT Talihi açık, mutlu, şanslı kimse. ERKEK
MEDA Mesafe. Son. ERKEK/KIZ
MEDAR 1. Dayanak. 2. Dönence. ERKEK/KIZ
MEDENİ 1. Medine'ye mensup, şehirli, şehir halkından olan. 2. Bir memleketle ilgili olan. 3. Terbiyeli, görgülü, nazik. Daha çok lakab olarak kullanılır. ERKEK
MEDET Yardım eden ERKEK
MEDİD Uzun, çok uzun süren. Arap aruzunun 2. bendi. ERKEK
MEDİDE Uzun, çok uzun süren. Arap aruzunun 2. bendi. KIZ
MEDİH Methetmeye, övmeye sebeb olan şey, övme mevzuu. ERKEK
MEDİHA Medhedilmiş, övünülmüş, beğenilen kadın KIZ
MEDİNE Arabistan'da bir şehir. Hz. Peygamberin kabrinin bulunduğu şehir. Hacıların Mekke'den sonra ziyaret ettikleri şehir. KIZ
MEDUV Davet olunmuş, çağırılmış, davetli. Hz. Peygamber(s.a.s)'in isimlerinden. ERKEK
MEFAHİR İftihar edilecek, övünülecek şeyler. ERKEK/KIZ
MEFHAR Övünme. Övünmeye sebeb olan, güvenmeyi gerektiren. Mefhari kainat Muhammed(s.a.s). ERKEK
MEFHARET Övünç, övünme, kıvanç KIZ
MEFKURE Ulaşılmak istenilen en yüce amaç KIZ
MEFRUZ Farz olunmuş, varsayılmış. ERKEK
MEFRUZA Farz olunmuş, varsayılmış. KIZ
MEFTUH 1. Açılmış, açık. 2. Ele geçirilmiş. ERKEK
MEFTUHA 1. Açılmış, açık. 2. Ele geçirilmiş. KIZ
MEFTUN 1. Fitneye düşmüş, sihirlenmiş. 2. Gönül vermiş, tutkun vurgun. Hayran olmuş, şaşmış. ERKEK
MEFTUNE 1. Fitneye düşmüş, sihirlenmiş. 2. Gönül vermiş, tutkun vurgun. Hayran olmuş, şaşmış. KIZ
MEHDİ 1. Kendisine rehberlik edilen. Allah tarafından hidayet verilmiş olan. Doğru yolu tutan. 2. Şiilere göre 12 imamın sonu. ERKEK
MEHDİYE 1. Kendisine rehberlik edilen. Allah tarafından hidayet verilmiş olan. Doğru yolu tutan. 2. Şiilere göre 12 imamın sonu. KIZ
MEHİB 1. Heybetli, azametli, korkunç(mehub). 2. Arslan(Esed, gazanfer, haydar, şif). ERKEK
MEHİR Ay parçası KIZ
MEHLİKA Ay yüzlü güzel. KIZ
MEHMET Muhammed isminin türkçesi. ERKEK
MEHPARE Ay parçası KIZ
MEHRE Hind okyanusu sahili ile Hadramut arasında bir ülke. KIZ
MEHRU Ay yüzlü güzel. KIZ
MEHTAP 1. Ay aydınlığı, ay ışığı. Dolunay. 2. Alay, eğlence, zevklenme. Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak kullanılır. KIZ
MEHVEŞ Ay yüzlü, ay gibi güzel KIZ
MEKİN 1. Temekkün eden, oturan yerleşen. 2. Vakarlı, temkinli, vakar, iktidar sahibi. Hz. Peygamber(s.a.s)'in isimlerinden. ERKEK
MEKİNE 1. İktidar ve onur sahibi. 2. Yer tutup oturan, yerleşmiş. KIZ
MEKNUN Saklı, gizli, iyice korunmuş. ERKEK
MEKNUNE Saklı, gizli, iyice korunmuş. KIZ
MEKNUZ Gömülü. Hazineye konulmuş, saklanmış. ERKEK
MEKNUZE Gömülü. Hazineye konulmuş, saklanmış. KIZ
MEKREMET Kerem, cömertlik. Saygı, ağırlama. ERKEK
MEKŞUFE Açılmış, açık. Bilinmez değil, keşfolunmuş. KIZ
MELA 1. Doluluk. 2. Topluluk. 3. Ova. KIZ
MELAHAT Güzellik, güzel yüzlülük, yüzünde tatlı ifade olmak KIZ
MELCE Yüce, yüksek yer, sığınak, barınak KIZ
MELDA İnce ve taze vücutlu, Genç, körpe ve nazik. KIZ
MELEK Allah ile insanlar arasında aracılık yapan manevi yaratık KIZ
MELEKNAZ Allah ile insanlar arasında aracılık yapan manevi yaratık KIZ
MELEKNUR Allah ile insanlar arasında aracılık yapan manevi yaratık KIZ
MELEKPER Melek kanatlı. KIZ
MELEKRU Melek yüzlü. KIZ
MELEKSİMA Melek şimali. KIZ
MELHUZ Umulur, beklenir. ERKEK
MELHUZA Umulur, beklenir. KIZ
MELİH Güzel, şirin, sevimli ERKEK
MELİHA Güzel, Şirin KIZ
MELİK 1. Padişah, hakan, hükümdar. 2. Mal sahibi. 3. Allah'ın isimlerinden. Melikşah Sultan Sencer'in babası olan büyük Selçuklu hükümdarı. ERKEK
MELİKAM Tarih tezi KIZ
MELİKANBER Kudretli, nüfuzlu, Habeş köle. Melik ve anber isimlerinden birleşik isim. ERKEK
MELİKE Kadın hükümdar KIZ
MELİKSERVER Doğu Sultanı hükümdar. ERKEK
MELİNAY Cennete düşen ilk yağmur damlası KIZ
MELİS Bal arısı, bal gibi baldan tatlı, sevgili KIZ
MELİSA Baklagillerden, yaprakları liomu andıran kokulu bir bitki KIZ
MELODİ Ezgi, müzik parçası KIZ
MELTEM Yazın düzenli olarak karadan denize doğru esen rüzgar. KIZ
MEMDUD Uzatılan. ERKEK
MEMDUDE Uzatılan. KIZ
MEMDUH Övülmüş ERKEK
MEMDUHA Övülmüş KIZ
MEMNUN Minnet eden - Hoşnut, sevinçli ERKEK
MEMNUNE Sevinmiş, sevinçli. KIZ
MEMUN Emin bulunan, korkusuz, tehlikesiz, sağlam. ERKEK
MENAF 1. Dağın sivri tepesi. 2. Cahiliye döneminde Arapların putu. İsim olarak kullanılmaz. ERKEK
MENDERES Bir akarsu yatağının az eğimli ovalarda çizdiği kıvrım ERKEK
MENEKŞE İnce saplı, ufak mavi çiçekli güzel kokulu bitki KIZ
MENGİ Ölümsüz, ebedi ERKEK
MENGÜ Ebedi ölümsüz, bengi. Mengü suyu KIZ/ERKEK
MENGÜALP Ölümsüz, güçlü, kuvvetli, yiğit. ERKEK
MENGÜBAY Varlıklı kimse. ERKEK
MENGÜBERT Allah verdi. ERKEK
MENGÜCEK Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar'ı içine alan bölgeyi fethederek XII. yy.'ın ilk yansına kadar elinde tutan Türk sülalesi. ERKEK
MENGÜÇ Yaşlı. ERKEK
MENGÜER Ebedi ölümsüz, bengi. Mengü suyu ERKEK
MENGÜTAY Ebedi ölümsüz, bengi. Mengü suyu ERKEK
MENNAN Çok ihsan eden, verici, ihsanı bol. Abd takısı alarak kullanılır. Allah'ın isimlerinden ERKEK
MENSUR Saçılmış, dağılmış - Ölçüsüz, uyaksız söz ERKEK
MENSURE Saçılmış, dağılmış - Ölçüsüz, uyaksız söz KIZ
MENŞUR Neşrolunmuş, dağıtılmış, yayılmış. ERKEK
MENZUR Adanmış, vadedilmiş. Adak olarak belirtilmiş. ERKEK
MENZURE Adanmış, vadedilmiş. Adak olarak belirtilmiş. KIZ
MERAFİ 1. Dağın sivri tepesi. 2. İslam'dan evvel Arapların putu. KIZ
MERAHAN 1. Ferah, sevinç. 2. Zayıf olma hali. ERKEK
MERAL Dişi geyik, ceylan, karaca. KIZ
MERAM Arzu istek, içten tasarlanan niyet. KIZ
MERCAN deniz dibine ağaç gibi kök salarak büyüyen, hayvan gibi duyguya sahip, kırmızı renkli, kalker iskeletli bir canlı türü KIZ/ERKEK
MERD 1. Adam, insan. 2. Özü sözü doğru kabadayı, yiğit. Türk dil kurallarına göre "d/t" değişmesiyle kullanılır. ERKEK
MERDAN Mertler, insanlar, erkekler, yiğitler. ERKEK
MERDİ Mertlik, erlik. Cesaret, yüreklilik, insanlık. ERKEK
MERDÜM 1. insan, adam. 2. Gözbebeği. ERKEK/KIZ
MEREVİŞ Terementi ağacının tohumu. KIZ
MERGUB 1. İstenilen, sevilen. 2. Herkes tarafından sevilip aranılan. ERKEK
MERGUBE 1. İstenilen, sevilen. 2. Herkes tarafından sevilip aranılan. KIZ
MERİÇ Balkan yarımadasının güneydoğu kesiminden geçen akarsu. KIZ/ERKEK
MERİH Dünya'dan sonra güneşe en yakın olan gezegen. Mars ERKEK
MERKÜR Güneşe en yakın gezegen. ERKEK
MERSA Liman. KIZ
MERSİYE Güzel kız bebek KIZ
MERT Yiğit, sözünün eri ERKEK
MERTCAN Yiğit can ERKEK
MERTEL Yiğit, sözünün eri ERKEK
MERTER Yiğit, sözünün eri ERKEK
MERTKAL Her zaman doğru kal. ERKEK
MERTKAN Mert soydan gelen. ERKEK
MERTOL Her zaman sözünün eri ol. ERKEK
MERVAN Emevi sülalesinin Mervan kolu. ERKEK
MERVE Mekke yakınlarında bir dağ KIZ
MERYEM Dinine bağlı kadın KIZ
MERZAT Rıza, hoşnutluk. ERKEK
MERZE Mercan. KIZ
MERZUK Rızıklandmlmış, rızık verilmiş. ERKEK
MERZUKA Rızıklandmlmış, rızık verilmiş. KIZ
MESERRET Sevinçler. Şenlik, sevinç. KIZ
MESlH 1. Üzerine yağ sürülmüş. 2. Mesholunmuş, başka bir şekle girmiş olan. 3. Acaip, tuhaf. 4. Ölmek. Mesih Hz. isa'nın elini sürdüğü hastaların derhal iyileşmesi dtolayısıyla kendisine isim olarak verilmiştir. ERKEK
MESRUR Sevinçli, memnun, sevinmiş meramına ermiş. ERKEK/KIZ
MESRURE Sevinçli, memnun, sevinmiş meramına ermiş. KIZ
MESTAN Savruk. Cüret sahibi ERKEK
MESUD Saadeüi, bahtlı, bahtiyar, kutlu. Türk dil kurallarına göre "dA" olarak kullanılır. ERKEK
MESUDE Mutlu, bahtiyar KIZ
MESUT Mutlu, bahtiyar ERKEK
MEŞHED Bir adamın şehit olduğu veya bir şehidin gömüldüğü yiran'da ziyaretgah olan meşhur şehir. Hz. Peygamber(s.a.s)'in isimlerinden. ERKEK
MEŞHUR Ünlü, argın, tanınmış. ERKEK
MEŞHURE Ünlü, argın, tanınmış. KIZ
MEŞİKA Aşk, muhabbet KIZ
MEŞKUR Beğenilmiş, övülmüş. Teşekkür edilmeye değer olan. ERKEK
MEŞKURE Beğenilmiş, övülmüş. Teşekkür edilmeye değer olan. KIZ
METE Büyük Türk-Hun İmparatoru (M.Ö. 209-174). ERKEK
METEHAN Büyük Türk-Hun İmparatoru (M.Ö. 209-174). ERKEK
METHİYE Birini övmek maksadıyla yazılmış eser, kaide. KIZ
METİN 1. Metanetli, sağlam, dayanıklı. 2. Özü, sözü doğru, sebatkar, itimat edilir. Hz. Peygamber(s.a.s)'in isimlerinden. ERKEK
METİNER Metanetli, sağlam - Özü, sözü doğru ERKEK
MEVA Sığınılacak yer, yurt, mesken, KIZ
MEVCUD Var olan, bulunan. Hazır olan, hazır bulunan. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır., ., ERKEK
MEVCUDE Var olan, bulunan. Hazır olan, hazır bulunan. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır., ., KIZ
MEVCUT Var olan, bulunan. Hazır olan, hazır bulunan. ERKEK
MEVDUT Sevilmiş, sevilen. Gaznelilerin bir hükümdarı. ERKEK
MEVEDDET Sevgi, muhabbet. Dostluk. KIZ
MEVHİBE Vergi, ihsan, bağış. KIZ
MEVLUD 1. Yeni doğmuş çocuk. 2. İhsanın doğduğu y3. Doğulan zaman. Hz. Muhammed'in doğumunu anlatan manzum esTürk dil kurallarına göre "d/t" olarak kulla bılır. ERKEK
MEVLUDE 1. Yeni doğmuş çocuk. 2. İhsanın doğduğu y3. Doğulan zaman. Hz. Muhammed'in doğumunu anlatan manzum esTürk dil kurallarına göre "d/t" olarak kulla bılır. KIZ
MEVLÜT Yeni doğmuş çocuk - Doğulan zaman ERKEK
MEVSİM 1. Yılın dört bölümünden biri. 2. Dağlamak suretiyle damga vurmak. KIZ
MEVSUL Hz. Peygamber'in isimlerinden. ERKEK
MEVSUNNE 1. Bahar yağmuru yağmış toprak. 2. Baştan aşağı süslü zırh. KIZ
MEVZUN Biçimli, yakışıklı, güzel. ERKEK
MEVZUNE Biçimli, yakışıklı, güzel. KIZ
MEYMUN Uğurlu, bereketli, kutlu. ERKEK
MEYMUNE Hz. Peygamberin en son hanımı. KIZ
MEYSUR Kolaylanmış, kolaylaştırılmış şeyler. ERKEK
MEYSURE Kolaylanmış, kolaylaştırılmış şeyler. KIZ
MEYYAL Meyleden, aşırı istekli. Fazlaca eğilen. Eğik. KIZ
MEZİD Artmış, artırılmış, büyümüş. Türk dil kuralı açısından "dA" olarak kullanılır. ERKEK
MEZİYET Bir kişiyi başkalarından ayıran ve yücelten vasıf, üstünlük, değerlilik yüksek karakter. KIZ
MISRA Şiirin bir satırı ERKEK
MİDHAT Övme. Türk dil kuralı açısından "d/t" değişmesiyle kullanılır. ERKEK
MİFTAH 1. Anahtar. 2. Şifre cetveli. 3. Dil öğrenirken yapılacak tercüme ve meselelerin halledilmiş şekillerini gösteren kitap. 4. Hz. Peygamber(s.a.s)'in isimlerinden. ERKEK
MİHİN Büyük, ulu. ERKEK
MİHNE Düzleştirmek. ERKEK/KIZ
MİHRACE Hindistan'da kral ve prenseslere verilen ünvan. KIZ
MİHRAN Nehir. Pakistan'dan geçen İndus nehrine İslam müellifleri tarafından verilen isim. ERKEK/KIZ
MİHRİ 1. Güneş. 2. Sevgi. 3. Eylül ayı. Mihr ü mah, güneş ile ay. KIZ
MİHRİBAN Seven, şefkatli KIZ
MİHRİCAN Dost, sevgili. Sonbahar. - Ruhun merkezi - Farslıların son baharda kutladıkları bir bayram. KIZ
MİHRİGÜL Güler yüzlü, dost, sevecen, güzel. KIZ
MİHRİMAH Güneş ile ay. KIZ
MİHRİNAZ Çok nazlı. KIZ
MİHRİNİSA Kadınlığın güneşi, erdemli, nitelikli kadın. KIZ
MİHRİNUR Güldüğünde ışıklar saçan. KIZ
MİHRİŞAH Şahların güneşi. KIZ
MİHRİYE Güneşe ait, güneşle ilgili. KIZ
MİKAİL Allaha en yakın olduğuna inanılan dört melekten birinin adı ERKEK
MİKAT 1. Tesbit edilen yer ve zaman. 2. Mekke yolu Üzerinde hacıların ihrama girdikleri yer. ERKEK
MİMİNE (bkz. Minin). KIZ
MİMOZA Bir süs bitkisi KIZ
MİNA Mine. Liman. Camın ana maddesi, Şişe, cam, billur. Şarap şişesi, Gökyüzü. KIZ
MİNE Maden eşya üstündeki renkli sır tabakası KIZ
MİNEL Cennetteki inci tanesi KIZ
MİNŞAR 1. Cennet. 2. Şişe sırça. 3. Zümrüt, zebercet. ERKEK/KIZ
MİR1AT 1. Ayna. 2. Meşhur bir çeşit lali. KIZ
MİRAÇ 1. Merdiven. 2. Göğe çıkan. Hz. Muhammed(s.a.s)'in göğe çıktığı gece ki, Recep ayının 27'sine rastlayan kandil gecesidir. O gecede 5 vakit namaz farz kılınmıştır. ERKEK/KIZ
MİRALAY Albay ERKEK
MİRAN Beyler beyi ERKEK
MİRAY Yılın ilk aylarında doğan / Güneş gibi ay gibi parlayan KIZ
MİRCAN Güneş gibi aydınlık. KIZ
MİRHAN Güneş gibi aydınlık. KIZ
MİRKELAM Güzel, nazik konuşan ERKEK
MİRNUR Güneş gibi aydınlık. KIZ
MİRZA Hükümdar soyundan gelen ERKEK
MİSAK Sözleşme, yemin, and, ahid. ERKEK/KIZ
MİSBAH Aydınlatma cihazı, ışık çırağı. Hz. Peygamber(s.a.s.)'in isimlerinden. ERKEK
MİTHAT Övme ERKEK
MİZAN 1. Terazi. 2. Sağlama. ERKEK
MORAL mor ile al, hem mor hem al renkte ERKEK
MORAY mor renkte Ay ERKEK
MORGÜL mor renkte gül ERKEK
MORİPEK mor renkte ipek ERKEK
MUADDAL Hz. Peygamberin isimlerinden ERKEK
MUALLA 1. Yüce, yüksek. Makamı, rütbesi yüksek. 2. Bir yazı stili. KIZ
MUAMMER Uzun ömürlü, çok yaşayan ERKEK
MUARRA Çıplak, soyulmuş. An, temizlenmiş. KIZ
MUATTAR Güzel kokulu, ıtırlı. ERKEK/KIZ
MUAVİYE Emevi devletinin ilk hükümdarı olup Hind ve Ebû Süfyan'ın oğludur. Mekke'de doğmuştur. Hz. Peygamber(s.a.s.)'in kayınbiraderi ve vahiy katibidir. KIZ
MUAZ 1. Korunan, sığınan. 2. Çok aziz, izzet sahibi, saygı uyandıran, kıymetli, muhterem, sevgili. Muâz b. Cebel, sahabeden. ERKEK
MUAZZEZ Saygı uyandıran, kıymetli - İzzet, şeref sahibi KIZ
MUBAHAT Günahı, sevabı olmayan, işlemesi ne haram, ne de helal olan(mubah). KIZ
MUCİB 1. İcabet eden, uyan. İcap eden, gereken. 2. Sebeb olan, vesile teşkil eden. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
MUCİBE 1. İcabet eden, uyan. İcap eden, gereken. 2. Sebeb olan, vesile teşkil eden. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. KIZ
MUCİD 1. Yaratıcı. 2. Bir buluş ortaya çıkaran kimse. ERKEK
MUCİDE 1. Yaratıcı. 2. Bir buluş ortaya çıkaran kimse. KIZ
MUCİP Gerektiren, gerektirici ERKEK
MUCİZE Hayran bırakan, olağanüstü olay. İnsan aklının alamayacağı. KIZ
MUFADDAL Fazileüi, fazileti çok adam. ERKEK
MUHABBET 1. Sevme, sevgi. 2. Dostluk. Dostça konuşma. KIZ
MUHACCEL 1. Ayağı sekili beyaz at. 2. Gerdeğe konulmuş. ERKEK
MUHACİR Göç eden, göçmen. ERKEK
MUHAFIZ Muhafaza eden, değiştirmeyen, koruyan. Bekçi. ERKEK
MUHAMMED Yüce Peygamberimizin ismi - Tekrar tekrar övülmüş - Güzel huylu, Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
MUHAMMET Yüce Peygamberimizin ismi - Tekrar tekrar övülmüş - Güzel huylu ERKEK
MUHARREM Din tarafından yasaklanan ERKEK
MUHBİR Haber veren, haberci. ERKEK
MUHDİN Hz. Peygamberin isimlerinden ERKEK
MUHİB 1. Seven, sevgi besleyen, dost. 2. Tutkan, y3. Bir tarikata intisap etmemekle birlikte yakınlığı olan. ERKEK
MUHİBE 1. Seven, sevgi besleyen, dost. 2. Tutkan, y3. Bir tarikata intisap etmemekle birlikte yakınlığı olan. KIZ
MUHİDDİN Dini saran, çevreleyen. Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
MUHİP Seven, sevişen ERKEK
MUHİTTİN Dini güçlendiren ERKEK
MUHLİS İnanç ve eylemlerinde içtenlikle davranan ERKEK
MUHLİSE İnanç ve eylemlerinde içtenlikle davranan KIZ
MUHSİN İhsan eden, iyilikte, bağışta bulunan. ERKEK
MUHSİNE İhsan eden, iyilikte, bağışta bulunan. KIZ
MUHTAR 1. İhtiyar eden, seçilmiş, seçkin. Hareketinde serbest olan, istediği gibi davranan, dilediğim yapan. 2. Köy veya mahalle işlerine bakmak üzere halkın seçtiği kimse. Hz. Peygamber(s.a.s)'in isimlerinden. ERKEK
MUHTEREM Saygın, saygıdeğer KIZ
MUHTEŞEM İhtişamlı, tantanalı, debdebeli, görkemli, gözkamaştırıcı KIZ/ERKEK
MUHYİ İhya eden, dirilten, canlandıran, hayat veren. Allah'ın isimlerindcndir. "Abd" takısı alarak kullanılır. Abdultnuhyi. ,4 KIZ
MUİD Öğretmen yardımcısı. Asistan. ERKEK
MUİN Yardımcı. Çırak. ERKEK
MUİNE Yardımcı. Çırak. KIZ
MUİZ Ağırlayıcı, izzet ve ikram edici. Allah'ın isiralerindendir. "Abd" takısı alarak kullanılır. Abdulmuiz. ERKEK
MUKADDEMUN Hz. Peygamberin isimlerinden ERKEK
MUKADDER Tanrı hükmü, kader, alın yazısı KIZ/ERKEK
MUKADDES Kutsal olan, mübarek olan Mukaddes Kutsal olan, mübarek olan KIZ
MUKAFFA Uyaklı, kafiyeli. (Hz. Peygamberin isimlerinden). ERKEK
MUKAYYET 1. Kayıtlı, bağlı, bağlanmış. 2. Ayağında zincir ve pranga bulunan. 3. Bir işe ehemmiyet veren. 4. Kaydolunmuş, deftere geçmiş. ERKEK
MUKBİL Mutlu, bahtiyar ERKEK
MUKBİLE Mutlu, bahtiyar KIZ
MUKİM İkamet eden, oturan. Hz. Peygamberin isimlerinden. ERKEK
MUKİME İkamet eden, oturan. Hz. Peygamberin isimlerinden. KIZ
MUKMİR Ay ışıklı, mehtaplı. ERKEK
MUKMİRE Ay ışıklı, mehtaplı. KIZ
MUKTEDİR Iktidarlı, gücü yeten, becerebilen. ERKEK
MUKTEFİ 1. İktifa eden. 2. Ardı sıra izinden gidilmiş örnek olan. Hz. Peygamber(s.a.s.)'in isimlerinden. ERKEK
MUNGAR Eli açık, cömert. ERKEK
MUNİS Ünsiyetli alışılan, yadırganmaz, alışılmış. Cana yakın sevimli. İnsandan kaçmayan. ERKEK
MUNİSE Sıcak kanlı, sevimli ERKEK
MUNTEKA Hz. Peygamberin isimlerinden ERKEK
MURAD Arzu, istek, dilek. Maksat meram. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
MURADİYE Arzu, istek, dilek. Maksat meram. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. KIZ
MURAT Dilemek, arzu etmek ERKEK
MURATHAN Murat+Han ERKEK
MUREVVA Aklı, fikri, düşünüşü görünüşü sağlam. KIZ
MURTAZA 1. İrtiza edilmiş, beğenilmiş seçilmiş. Güzide. 2. Allah'ın razı olduğu kişi, kendisinden razı olunan kişi. Aliyyü'lMurtaza Hz. Ali'nin lakabı. ERKEK
MUSA Sudan gelmek anlamındadır. Bir peygamber adı ERKEK
MUSAB Zor. Güçlü, dayanıklı. Ashâbdan ünlü şehid Mus'ab b. Umeyr'in adıdır. ERKEK
MUSADDIK Gerçekliğini ve geçerliliğini resmi yazı ile bildiren. Tasdik eden. ERKEK
MUSLİH İslah eden, iyileştiren, düzeltici, arabulucu. Barıştıran. Bu kelime Kur'an'da birkaç defa zikredilmiştir. ERKEK
MUSLİHİDDİN Dinin salahı için çalışan. ERKEK
MUSTAFA Temizlenmiş, saf hale getirilmiş ERKEK
MUŞTU Müjde, sevindirici haber. ERKEK
MUŞTUBEY Müjde, sevindirici haber. ERKEK
MUTA İtaat olunan, boyun eğilen, başkalarının kendisine itaat ettikleri. Hz. Peygamberin isimlerinden. ERKEK
MUTAHHAR Takdir edilmiş, temizlenmiş, temiz. Temiz mübarek. ERKEK/KIZ
MUTALLA Yaldızlanmış, yaldızlı. KIZ
MUTARRA Çok taze, parlak. ERKEK/KIZ
MUTASIM 1. İtisam eden, eliyle tutan, yapışan. 2. Günahtan çekinen. 3. Allah'ın ipine sımsıkı sarılan. ERKEK
MUTE Ürdün'de Lut gölünün kuzeyinde verimli bir ova. Peygamberliğin son dönemlerinde hristiyanlarla yapılan savaşın adı. ERKEK
MUTEBER 1. İtibarlı, hatın sayılır, saygın. 2. İnanılır, güvenilir. 3. Yürürlükte olan geçer. KIZ
MUTENA 1. Özenle dikkatle seçilmiş. 2. Önemli, seçkin. 3. Az bulunur. KIZ
MUTİ 1. İtaat eden, baş eğen, veren. Tabi, bağlı. 2. Rahat ve uslu. ERKEK
MUTİA 1. İtaat eden, baş eğen, veren. Tabi, bağlı. 2. Rahat ve uslu. KIZ
MUTLAY Mutlu, sevinçli ay. KIZ/ERKEK
MUTLU Talihli, uğurlu. Bahtiyar. KIZ/ERKEK
MUTLUALP Talihli, uğurlu. Bahtiyar. ERKEK
MUTLUER Talihli, uğurlu. Bahtiyar. ERKEK
MUTLUGÜN Talihli, uğurlu. Bahtiyar. ERKEK
MUTLUHAN Mutlu, sevinçli ay. ERKEK
MUTLUKANİ Talihli, uğurlu. Bahtiyar. ERKEK
MUTLUTEKİN Mutlu, sevinçli ay. ERKEK
MUTTALİB Talepte bulunan, isteyen. KIZ
MUTTALİP Talepte bulunan, isteyen. KIZ
MUVAFFAK 1. Allah'ın yardımına ulaşmış, işi rast gitmiş kimse. 2. Başaran beceren. ERKEK
MUVAHHİD Allah'ın birliğine inanan. Allah'tan başka hiçbir ilah ve kanun koyucu tanımayan, yalnız Allah'tan gelen emirleri kabul eden. ERKEK/KIZ
MUVAKKAR Tevkir edilmiş, ağırlanmış, saygı gösterilmiş olan. Vakarlı, ağırbaşlı. ERKEK
MUZAFFER Zafer kazanan, galip gelen KIZ/ERKEK
MUZAM Bir şeyin en büyük kısmı. ERKEK
MUZİ Işık veren parlayan parlak. ERKEK/KIZ
MÜBAHAT Övünme, iftihar etme. KIZ
MÜBAREK 1. Berekeüi, feyizli. Uğurlu, hayırlı, kutlu, mutlu. 2. Beğenilen, sevilen, kızılan şaşılan kimse. Bir şey hakkında sözleşme. ERKEK
MÜBAREKE 1. Berekeüi, feyizli. Uğurlu, hayırlı, kutlu, mutlu. 2. Beğenilen, sevilen, kızılan şaşılan kimse. Bir şey hakkında sözleşme. KIZ
MÜBECCEL Yücelmiş, saygı gösterilmiş yüce, ulu. KIZ
MÜBELLİĞ 1. Tebliğ eden, haber veren bildiren. 2. Büyük camilerde imamın söylediğini tekrarlayan kimse. Hz. Peygamberin isimlerinden. ERKEK
MÜBERRA Aklanmış, temize çıkarılmış KIZ
MÜBEŞŞİR Müjdeci, muştucu. Hz. Peygamber(s.a.s)'in isimlerinden. ERKEK
MÜBİN 1. İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, hayn serden ayıran. 2. Açık anlaşılır, aşikar, belli. 3. Kur'an'ı Kerim'i bazen de peygamber(s.a.s.)'i vasfetmek için kullanılmıştır. ERKEK
MÜBİNE 1. İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, hayn serden ayıran. 2. Açık anlaşılır, aşikar, belli. 3. Kur'an'ı Kerim'i bazen de peygamber(s.a.s.)'i vasfetmek için kullanılmıştır. KIZ
MÜBŞER İbşar olunmuş, müjdelenmiş, mübeşşer. ERKEK
MÜBTEHİC Sevinçli, sevinmiş, memnun, mesrur, şad. ERKEK
MÜCAB Kabul cevabı almış olan. Duası kabul olunan. ERKEK
MÜCADELE 1. Uğraşma, savaşma, çatışma. 2. Kur'ân surelerinden birisinin adı. ERKEK
MÜCAHİDDİN Din savaşçısı, İslam askeri. ERKEK
MÜCAHİT Savaşçı, Cihada katılan ERKEK
MÜCD Kıvırcık, kıvrılmış, lülelerimi ş saç. KIZ
MÜCEDDET Yeni, henüz kullanılmamış. KIZ
MÜCELLA Parlak, cilalanmış KIZ
MÜCEVHER 1. Değerli süs eşyası. 2. Arap alfabesinde noktalı olan harf. KIZ
MÜCMEL Kısa ve az sözle anlatılmış, öz, özet. ERKEK/KIZ
MÜCTEBA Seçilmiş, seçkin. Hz. Peygamberin isimlerinden. ERKEK
MÜCTEHİD İctihad eden, gücü yettiği kadar çalışan. Ayet ve hadislerden seri hükümler çıkaran din alimi. İmamı Azam gibi. ERKEK
MÜDAFİ Müdafaa eden, koruyan. Savunan,dayanan. ERKEK
MÜDEBBER Tedbir alınmış, düşünce ile hareket edilmiş. KIZ
MÜDRİK İdrak eden, anlayan, aklı ermiş. ERKEK
MÜDRİKE İdrak eden, anlayan, aklı ermiş. KIZ
MÜEMMİL Temin edilmiş, sağlanmış, emniyete alınmış. Hz. Peygamberin isimlerinden. ERKEK
MÜESSER Eser bırakan, eser sahibi KIZ
MÜEYYED Teyid edilmiş, kuvvetlendirilmiş, sağlam. Doğrulanmış. Yardım gören. ERKEK/KIZ
MÜFAHİR Övünen. ERKEK
MÜFAHİRE Fahreden, övünen. KIZ
MÜFERREC 1. Meydanı olan, geniş. 2. Keder gideren. ERKEK
MÜFERRİH Ferahlık veren, iç açan. ERKEK/KIZ
MÜFİD l. İfade eden, anlatan, manalı. 2. Faydalı. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
MÜFİDE l. İfade eden, anlatan, manalı. 2. Faydalı. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. KIZ
MÜFİT Faydalı, yararlı ERKEK
MÜFİZ Feyizlendiren, feyiz veren. Allah'ın isimlerinden. "Abd" takısı alarak kullanılır. Abdulmuflz. ERKEK
MÜFTEHİR 1. İftihar eden, övünen. Şanlı, şerefli. 2. Parasız işgören, fahri. ERKEK
MÜGE İnci çiçeği KIZ
MÜHEYMİN Birini korkudan koruyan. Allah'ın isimlerinden. "Abd" takısı almadan kullanılmaz. Abdulmüheymin. KIZ
MÜHEYYA Hazır. KIZ
MÜHİB 1. Heybetli, korkunç, korkutan. 2. Tehlikeli ve saygı uyandıran. ERKEK
MÜHİBE 1. Heybetli, korkunç, korkutan. 2. Tehlikeli ve saygı uyandıran. KIZ
MÜHRE 1. Bir çeşit yuvarlak şey. 2. Cam boncuk. Mührei Zar Güneş. KIZ
MÜJDAT Müjdeler, sevinçli haberler ERKEK
MÜJDE Sevindirici haber; İyi haber getirene verilen bağış KIZ
MÜJGAN Kirpikler. KIZ
MÜKAFAT Ödül. Değerlendirici, sevindirici davranış. KIZ
MÜKAFİ Eşit, beraber. ERKEK
MÜKERREM Yardımsever, ikram sever ERKEK
MÜKREM Kerem ve şeref ile nitelenmiş olan. ERKEK
MÜKREMİN Konuksever, ikram sever ERKEK
MÜKRİM İkramcı, ikram eden, ağırlayanağırlayıcı, misafirperver. ERKEK
MÜKRİME İkramı bol olan KIZ
MÜLAYİM 1. Uygun, muvafık. 2. Yumuşak huylu, yavaş kimse. Pekliği olmayan. ERKEK
MÜLHİM İlham veren, içe doğduran, esinlendiren. ERKEK
MÜLHİME İlham veren, içe doğduran, esinlendiren. KIZ
MÜLKET Ülke. ERKEK
MÜLTEKA Kavuşma, buluşma, birleşme yeri. ERKEK/KIZ
MÜLTEMl Parlayan, parıldayan. ERKEK
MÜMİN İman etmiş, İslam dinine inanmış, müslüman erkek. ERKEK
MÜMİNE İman etmiş, İslam dinine inanmış, müslüman kadın KIZ
MÜMTAZ Seçkin, başkalarından ayrı tutulan ERKEK
MÜNCl İnca eden, kurtaran, halaskar. Hz. Peygamberin isimlerinden. ERKEK
MÜNEVVER Aydınlatılmış, parlak ışıklı, bilgili KIZ
MÜNİB 1. İnabe eden, asiliği, azgınlığı bırakarak Allah'a yönelen. 2. Güzel yağan, faydalı yağmur. 3. Taze ve verimli bahar. ERKEK
MÜNİBE 1. İnabe eden, asiliği, azgınlığı bırakarak Allah'a yönelen. 2. Güzel yağan, faydalı yağmur. 3. Taze ve verimli bahar. KIZ
MÜNİF 1. Yüksek, ulu, büyük, ali, bülend. 2. Yüksek, büyük hükümler. ERKEK
MÜNİFE 1. Yüksek, ulu, büyük, ali, bülend. 2. Yüksek, büyük hükümler. KIZ
MÜNİM Nimet veren, yedirip içiren. Takı alarak kullanılır. Abdülmün'im. ERKEK
MÜNİR 1. Nurlandıran, ışık veren, parlak, ziyalar. 2. Kur'an'da peygambere ve ilahi kitaplara sıfat olarak kullanılmıştır. ERKEK
MÜNİRE Işık veren, aydınlatan KIZ
MÜNŞİ İnşa eden, yapan. Yapısı, üslubu güzel olan, iyi katib. ERKEK
MÜNTEHA Son, nihayet, uç, en son, akıbet. ERKEK/KIZ
MÜNZİR 1. Akıbetinin kötülüğünü söyleyerek korkutan. 2. Kafirleri ve münafıkları sapıklıklarından döndürmek için cehennem azabı ile korkutan. Rasulullah için kullanılmıştır. Birçok sahabe de bu ismi kullanmıştır. KIZ
MÜRDAZ İran güneş yılı nın 5. ayı. KIZ
MÜREN Akarsu, dere, ırmak. KIZ/ERKEK
MÜRİD 1. İdare eden, emreden buyuran. 2. Bir şeyhe bağlı olan kimse. Türk dil kurallarına göre "dA" olarak kullanılır. ERKEK
MÜRİDE 1. İdare eden, emreden buyuran. 2. Bir şeyhe bağlı olan kimse. Türk dil kurallarına göre "dA" olarak kullanılır. KIZ
MÜRSEL Yollanmış, gönderilmiş olan ERKEK
MÜRŞİD 1. İrşad eden, doğru yolu gösteren kılavuz. 2. Tari arka çıkan, yardım eden, koruyan. ERKEK
MÜRŞİT İrşad eden, doğru yolu gösteren ERKEK
MÜRÜVVET Kişilik, şahsiyet, insanlık KIZ
MÜSLÜM İslam dininden olan / Teslim olan ERKEK
MÜŞERREF Onurlandırılmış, şerefli kılınmış KIZ
MÜŞFİK Şefkatli, merhametli ERKEK
MÜŞTAK Özleyen, göreceği gelen ERKEK
MÜYESSER Kolaylıkla yapılan KIZ
MÜZDAD Ziyadeleşmiş, artmış, çoğalmış. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
MÜZDAT Ziyadeleşmiş, artmış, çoğalmış. ERKEK
MÜZEHHER Çiçekli, çiçeklenmiş, çiçek açmış. KIZ
MÜZEKKİR Zikreden, hatıra getiren anan. Zikreden ibadet eden. Hz. Peygamberin isimlerinden. ERKEK
MÜZEMMİL 1. Bir şeye sarılmış sargılanmış. 2. Kur'anı Kerim'de bir sure adı. ERKEK
MÜZEYYEN Süslü, süslenmiş, bezenmiş KIZ

| Bize Yazın | İletişim | E-ticaret Sitelerine Özel | Bayi Girişi | Sık Sorulan Sorular |

Bayan Gecelik Sabahlık Yılbaşı Kıyafetleri Bayan İç Çamaşırları Külot Erkek Külot Cinsel Sağlık Ürünleri Geciktiriciler Bayan Çantaları

Bu site SetuP Bilgisayar tarafından tasarlanmıştır.