Anlamına Göre İsim Ara 

 İçerdiği Harflere Göre İsim Ara
 

Hızlı Ara :


 


A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

     
İsim Anlamı Cinsiyet
YABAN 1. Yabancı. 2. Issız kır, ova, çöl, sahra. 3. Dışan, başka ülke, gurbet. 4. Ekin tarlası. ERKEK
YABANGÜLÜ 1. Kır gülü. Bozkır çiçeği. 2. Kuşburnu. KIZ
YABAR Güzel koku, misk. ERKEK
YABENDE Bulucu, bulan. Keşfeden. ERKEK/KIZ
YABGU Eski Türk devletlerinde "hükümdar" anlamında kullanılan bir unvan. ERKEK
YADE Hatıra. KIZ
YADİGAR Bir kimseyi ya da olayı hatırlatan şey veya kişi YAĞIN Yağmur - Yiğit KIZ/ERKEK
YAFES Hz. Nuh(a.s.)'un üçüncü oğlu. Tufandan sonra Hazar denizinin kuzeyine yerleşmiştir. Türk soyunun atası olduğu söylenir. ERKEK
YAĞAN Yağmur, kar, yağış KIZ/ERKEK
YAĞIN 1. Yağmur. 2. Düşman yağı. 3. Yiğit. 4. Arka, sırt. ERKEK
YAĞINALP 1. Yağmur. 2. Düşman yağı. 3. Yiğit. 4. Arka, sırt. ERKEK
YAĞIŞ Yağmur, kar, dolu gibi doğa olayı KIZ/ERKEK
YAĞIZ 1. Esm2. Doru. 3. Yiğit. 4. Bakımlı hayvan. ERKEK
YAĞIZALP Esmer, güçlü yiğit. ERKEK
YAĞIZBAY Esmer kimse. ERKEK
YAĞIZER Esmer kimse. ERKEK
YAĞIZHAN 1. Esmer hükümdar. 2. Yeğni, katı, cesur han. ERKEK
YAĞIZKAN Asil, soylu kan. ERKEK
YAĞIZKURT Esmer, güçlü, kuvvetli kimse. ERKEK
YAĞIZTEKİN Esmer, güçlü, erkek. ERKEK
YAĞMUR Gökten damlalar halinde düşen su. KIZ/ERKEK
YAĞMURCA Bir tür geyik. Dağ keçisi. ERKEK
YAHŞİ 1. İyi, güzel, çok güzel. 2. Yiğit, yakışıklı. 3. Toy, deneyimsiz genç. ERKEK
YAHŞİBAY İyi tanınan, saygın kimse. ERKEK
YAHŞİHAN Genç, güzel hükümdar. ERKEK
YAHYA Zekeriya'nın oğlu olan peygamber - Allah lütufkardır anlamında ERKEK
YAKAZAN (bkz. Yakzan). KIZ
YAKTIN Kabak. Kavun, karvpuz, hıyar gibi toprakta uzanıp, yetişen bitki. ERKEK
YAKUB 1. Erkek keklik. 2. İbranice, "Takib eden, izleyen". Hz. Yusuf(a.s.)'un babası ve Kur'anı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden(Hz. YaTcub). Hz. İshak(a.s.)'m oğlu. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. ERKEK
YAKUP Erkek keklik - Takip eden, izleyen ERKEK
YAKUT Parlak kırmızı, değerli taş KIZ/ERKEK
YAKZAN Uyanık, gözü açık. ERKEK
YALABUK 1. Güzel, yakışıklı, sevimli. 2. Parlak, ışıltılı. Şimşek. 3. Çevik, atik, işgüzar. 4. Kavgada üstün gelen. ERKEK
YALAP 1. Parıltı. 2. İvedi, hızlı, çabuk. 3. San renkli bir kuş. 4. Şimşek. ERKEK
YALAVAC Peygamber, elçi. ERKEK
YALAZ 1. Alev. 2. Bayrak. KIZ/ERKEK
YALAZA Alev. KIZ/ERKEK
YALAZABEY Ateş gibi. ERKEK
YALAZALP Alev gibi parlak yiğit. ERKEK
YALAZAN Berk, şimşek KIZ/ERKEK
YALAZAY Ayın kırmızı ışıklar açar hali. KIZ/ERKEK
YALÇIN 1. Sarp. 2. Düz kaygan. 3. Parlak, cilalı. ERKEK
YALÇINER Çetin, sert ve yiğit. ERKEK
YALÇINKAYA 1. Sarp. 2. Düz kaygan. 3. Parlak, cilalı. ERKEK
YALÇUK 1. Parlak, parlayan. 2. Elçi. ERKEK
YALDIRAK Ak, parlak, ışıltılı. ERKEK
YALE Sığır boynuzu. ERKEK/KIZ
YALGIN 1. Serap, ılgın. 2. Alev. ERKEK
YALIM 1. Alev, ateş. 2. Kılıç, bıçak vb. kesici yüzü. 3. Kaya. Sarp yer, uçurum. 4. Şimşek. 5. Kuvvet, kudret. 6. Onur, derece. 7. Çalım, gurur. ERKEK
YALIN 1. Gösterişsiz, sessiz, sade. 2. Alev, ateş. 3. Taş, büyük kaya. 4. Çıplak, örtüsüz. KIZ/ERKEK
YALINALP Gösterişsiz, sessiz, sade ERKEK
YALINAY Ayın gösterişsiz, sessiz, sade hali KIZ/ERKEK
YALINÇ Karışık olmayan, sade, yalın, yapılması ve anlaşılması kolay olan. ERKEK
YALKI 1. Yalın, tek. 2. Işın. ERKEK
YALKIN 1. Serap, ılgın. 2. Alev. ERKEK
YALMAN 1. Kılıç, kama, bıçak, mızrak'ın ağzı veya ucu. 2. Sarp, dik. Eğik, eğinik. ERKEK
YALTIR Parlak, parlayan. ERKEK
YALTIRAK 1. Işık, parıltı. 2. Kuyruklu yıldız. ERKEK
YALTIRAY Parlak, parlayan. Ayın ışıltısı. ERKEK
YALVAÇ (bkz. Yalavaç). ERKEK
YAMAÇ 1. Dağın ya da tepenin herhangi bir yanı. Karşı. Yan. 2. Yakın. 3. Bedel, karşılık. ERKEK
YAMAN 1. Kötü, korkulan, şiddetli. 2. Cesur, güçlü. 3. İşbilir, kurnaz, becerikli. ERKEK
YAMANER Güçlü, cesur erkek. ERKEK
YAMANÖZ Özü güçlü olan. ERKEK
YAMANSOY işbilir bir soydan gelen ERKEK
YANAÇ Yön, taraf. ERKEK
YANAL 1. Yanda olan, yana düşen. 2. Alaca, değişik renkli. 3. Kırmızı pembe. 4. Nehir yatağı. ERKEK
YANAR 1. Parlayan, parıldayan. 2. Kaplıca. 3. Aralık ve Ocak ayı. ERKEK
YANIK 1. Yanmış olan, esm2. Duygulu, dokunaklı. 3. Kavruk, gelişmemiş. 4. Aşık. ERKEK
YANIKER Aşık, vurgun kimse. ERKEK
YANKI Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, ses yansıması. KIZ/ERKEK
YAPINCAK Seyrek taneli, kırmızı bereli bir üzüm türü. KIZ
YAPRAK 1. Bitkilerde ekseriya klorofilli, yeşil renkli, çeşitli şekil ve yapıda olan soluk almaya yarayan uzantı. 2. Kitap yaprağı, varak. KIZ
YAPRAKGÜL gül yaprağı KIZ
YARDAN Sevgiliden ERKEK
YAREN Arkadaş, yakın dost, Candan dost, dostça sohbet ERKEK
YARGAN Eski Türklerde birleşik rütbe unvanı. Suci yazıtında Kırgız kabilesinden Yaplakar Kan Ata'nın unvanı olarak geçer. ERKEK
YARGI Hüküm, muhakeme, Eleştirme ERKEK
YARIDİL Gönül arkadaşı, sevgili. ERKEK/KIZ
YARKAYA Sarp, uçurumlu kaya. ERKEK
YARKIN Şimşek, ışık, ışıklı. KIZ/ERKEK
YARLIK 1. Buyruk, ferman. Yasa, kanun. 2. Yoksul, acınan. 3. Bağış, lütuf. ERKEK
YARPUZ su kıyılarında yetişen, güzel kokulu bir ot KIZ
YARUK Işık, aydınlık, parlaklık, parıltı. ERKEK
YASA Sevinç memnuniyet, beğenme ve alkış ifade eder; yaşasın, ömrü çok olsun, aferin. ERKEK
YASAN 1. Tertip, düzen. 2. İmge, belirti. 3. Bir işi yapma isteği, karar. 4. Öngörü. 5. Baskın. ERKEK
YASAVUL 1. Koruyucu muhafız. 2. İlhanlılar devrinde ordu müfettişliği yapan kimse. 3. Jandarma, polis. ERKEK
YASEMİN Kokulu çiçekler açan bir tür ağaççık KIZ
YASER Bolluk, varlık, zenginlik, varlıklılık. Kız/Erkek
YASİN Kur'an'da bir sure ERKEK
YASİR Sol tarafa giden, İlk kadın şehit Sümeyye'nin oğlu ERKEK
YASUN 1. Tarz, üslup, töre. 2. Doğa, tabiat. ERKEK
YAŞA hiç ölmez, ölmez yaşamını sürdürür ERKEK
YAŞAM Doğumdan ölüme kadar geçen süre, hayat. KIZ/ERKEK
YAŞANUR Hiç ölmez, ölmez yaşamını sürdürür KIZ/ERKEK
YAŞAR Doğan çocuğun uzun ömürlü olması dileğiyle konulan adlardır. KIZ/ERKEK
YAŞIK Işık, parıltı, parlaklık. ERKEK
YAŞIL 1. Yeşil. 2. Erkek ördek. ERKEK
YAŞIN 1. Işık, parlaklık. 2. Gizli. 3. Şimşek. KIZ/ERKEK
YATMAN Boyun eğen, uysal, yumuşak başlı kimse. ERKEK
YATUK 1. Kanun, santur vb. sazların genel adı. 2. Saklanan kullanılmayan şey. 3. Tembel. ERKEK
YAVER Yardımcı ERKEK
YAVEŞ 1. Ağırbaşlı, yumuşak huylu, sakin. 2. Şefkatli, sevecen. ERKEK
YAVUZ 1. Yaman güçlü, güzel. 2. Sert, şiddetli, çetin, keskin. 3. Fevkalade, ala, müstesna. 4. Kötü, fena azgın. Yavuz Sultan Selim. Hilafetin Osmanlılara geçmesini sağlayan dokuzuncu Osmanlı padişahı. ERKEK
YAVUZALP Çetin ve mücadeleci yiğit. ERKEK
YAVUZAY Ayın en güzel hali. ERKEK
YAVUZCAN Güçlü kişiliği olan, kimse. ERKEK
YAVUZER Cesur, güçlü erkek. ERKEK
YAVUZHAN Güçlü hükümdar, hakan. ERKEK
YAVUZSOY korkusuz soy, yürekli soydan kimse, yaman bir soydan gelen kimse ERKEK
YAY 1. Ok atmaya yarayan, iki ucu arasına kiriş gerilmiş eğri ağaç ya da metal çubuk. 2. Burç. ERKEK
YAYALP 1. Ok atmaya yarayan, iki ucu arasına kiriş gerilmiş eğri ağaç ya da metal çubuk. 2. Burç. 3.Sportmen. ERKEK
YAYBÜKE 1. Ok atmaya yarayan, iki ucu arasına kiriş gerilmiş eğri ağaç ya da metal çubuk. 2. Burç. ERKEK
YAYGIR Gökkuşağı. ERKEK
YAYLA Deniz yüzeyinden yüksek, yaz mevsiminde oturulan serin ve yüksek yerler. KIZ
YAZGAN Yazan, yazar. ERKEK
YAZGANALP Yazan, yazar. ERKEK
YAZGI Kader, alın yazısı KIZ/ERKEK
YAZGÜLÜ Yazın açan gül. KIZ
YAZIR Oğuzların, Bozok kolunun Ayhan soyundan gelen bir Türkmen boyunun adı. ERKEK
YEDİDE (bkz. Vedid). KIZ
YEDİER Büyük ayı takım yıldızı. ERKEK
YEDİGER Büyük ayı takım yıldızı. ERKEK
YEDİVEREN Yılda her mevsim çiçek açan gül. KIZ
YEFA Yüksek yer. ERKEK/KIZ
YEGAH Türk müziğinin en eski makamlarından bir terkib. KIZ
YEGAN Tekler, birler. ERKEK
YEGANE Biricik, tek. KIZ
YEGÜL yeğni, ağırlığı az, hafif KIZ
YEĞİN 1. Zorlu, katı, şiddetli. 2. Baskın, üstün. Yiğit, güçlü, çalışkan. 3. Bereketli, bol. 4. İyiliği seven. 5. Yakışıklı, güzel, ince. 6. Uygun yerinde. ERKEK
YEĞİNER 1. Zorlu, katı, şiddetli. 2. Baskın, üstün. Yiğit, güçlü, çalışkan. 3. Bereketli, bol. 4. İyiliği seven. 5. Yakışıklı, güzel, ince. 6. Uygun yerinde. ERKEK
YEĞREK 1. İyilik sev2. Güzel. 3. Fazla, çok. ERKEK
YEHUD Yahudi, Hz. YaTcub'un oğlu Yahuda soyundan gelenler, İsrailoğullan. ERKEK
YEHUDA Hz. Ya'kub'un on iki oğlunun en büyüğü. ERKEK
YEKÇEŞME 1. Tek gözlü. 2. Güneş. KIZ
YEKDANE 1. Eşi benzeri olmayan, tek. 2. Bir çeşit gerdanlık. KIZ
YEKPARE Tek parça, bütün, som. KIZ
YEKRENG 1. Bir renkte olan. 2. Sözünün eri olan. 3. Meşhur bir çeşit lale. KIZ
YEKRU 1. Bir yüzlü, iki yüzlü olmayan. 2. Güvenilir dost. ERKEK
YEKRUYE 1. Bir yüzlü, iki yüzlü olmayan. 2. Güvenilir dost. KIZ
YEKSAN 1. Düz. 2. Bir, beraber. 3. Her zaman, bir düzeyde. ERKEK/KIZ
YEKSARE 1. Yalnız başına. 2. Bir baştan bir başa. 3. Ansızın, nagehan. KIZ
YEKSER 1. Yalnız başına. 2. Bir baştan bir başa. 3. Ansızın, nagehan. ERKEK
YEKTA Tek, benzersiz KIZ/ERKEK
YELAL Rüzgar, yel, esinti. ERKEK
YELDA Uzun ve siyah / Yılın en uzun gecesi KIZ
YELDAN Hızlı, süratli. ERKEK
YELDEM eli çabuk, çabuk iş gören KIZ
YELEN 1. Arzu, istek. 2. Fırtına. ERKEK
YELER Yel gibi hızlı, çabuk kimse. ERKEK
YELESEN Yel gibi hızlı, çabuk. ERKEK
YELİZ Güzel, havadar, aydınlık. KIZ
YELMEN Aceleci, hızlı davranan, canı tez kimse. ERKEK
YELTEKİN Yel gibi hızlı, çabuk kimse. ERKEK
YENAL Galip gelmek, zafer kazanmaktan emir. ERKEK
YENAY Yeni ay, hilal-i ayça. KIZ/ERKEK
YENBU Pınar, çeşme, kaynak. ERKEK/KIZ
YENER Üstün gelen, kazanan. KIZ/ERKEK
YENGİ Zafer, utku, yenme, alt etme. ERKEK
YENİAY Ay'ın ilk günlerindeki hali, ayça, hilal KIZ
YENİSEY Eski SSCB'de 3800 km uzunluğundaki ırmak. ERKEK
YEPELEK ince yapılı, ince, narin KIZ
YEREL Belirli bir yer ile ilgili olan, örf. KIZ/ERKEK
YERGİN Hüzünlü, tasalı, kaygılı. ERKEK
YERHUM Erkek kartal. ERKEK
YERSEL Yere ait, yerle ilgili. KIZ/ERKEK
YERTAN Güneşin ilk ışıklan. ERKEK
YESAR 1. Varlık, zenginlik. 2. Sol, sol tarafı. ERKEK
YESARET 1. Kolaylık. 2. Zenginlik. KIZ
YESARİ 1. Sol, solla ilgili, sol tarafa ait. 2. Zenginlikle ilgili. ERKEK
YESUGAY Moğol hükümdarı Cengizhan'ın babası ERKEK
YESÜGEY Cengiz Han'ın babası, Kubilay Han'ın kardeşi olan Türk- Moğol hükümdarı. KIZ/ERKEK
YEŞİL 1. San ile mavinin karışımından oluşan, çoğu bitki yapraklarında görülen renk. 2. Genç, taze. 3. Koyu al renkte at. 4. Yeşil başlı yaban ördeği. KIZ
YEŞİM Yeşil renkli değerli taş KIZ
YETEN 1. Yetişen, ulaşan. Olgun, olgunlaşan. 2. Süresi dolan, günü gelen. 3. Tüm canlılar, herkes KIZ/ERKEK
YETENER Olgun erkek. ERKEK
YETER Sonuncu olması istenen çocuklara verilen adlardır. KIZ/ERKEK
YETİK 1. Yetişmiş, erişmiş, büyümüş. Bilgili, olgun. 2. Güç işleri başaran, becerikli. 3. Delikanlı. 4. İri, büyük. ERKEK
YETİŞ Amacına ulaş, isteğine kavuş. KIZ/ERKEK
YETİŞEN Ulaşan, kavuşan. KIZ/ERKEK
YETKİN Gerekli olgunluğa erişmiş olan, ergin. KIZ/ERKEK
YETKİNER Olgun, kişilikli bilge. ERKEK
YEZDAN 1. Zerdüştlerin iyilik tanrısı. 2. Allah. ERKEK
YEZİD Emevi halifesi Muaviye'nin 3. oğlu. ERKEK
YIBAR Misk, amber, güzel koku. ERKEK
YILAYDIN Aydınlık yıl ERKEK
YILDAN belli bir yıl ile ilgili KIZ
YILDANUR Seneyi aydınlatan, ışık saçan. KIZ
YILDIKU 1. Yıldız. 2. Ünlü Hun hükümdarı Atilla'nın son karısı. KIZ
YILDIR Parlak, parlayan, ışıklı ışık. ERKEK
YILDIRALP Parlak, parlayan, ışıklı ışık. ERKEK
YILDIRAN Parlayan, ışıldayan, ışık saçan. ERKEK
YILDIRAY Parlak, ışık saçan ay. ERKEK
YILDIRIM 1. Büyük ışık parlaması ve gök gürültüsüyle ortaya çıkan bulutlar arasında veya buluttan yere elektrik boşalması, sai2. Şiddetli, süratli, çabuk! Yıldırım harekatı. Ünlü Osmanlı padişahı ERKEK
YILDIZ 1. Geceleri gökte çıplak gözle ışıklı bir nokta olarak görülen gök cismi, necm, kevkeb, si-tare, aht2. Bir noktadan çevreye beş veya daha fazla çıkıntısı olan köşeli. 3. Baht, talih. 4. Mesleğinde çok parlamış kimse ve daha çok parlamış kim KIZ
YILDIZHAN Yıldızların hakanı. ERKEK
YILHAN Yıl - han. ERKEK
YILKAN Yıl - kan. ERKEK
YILMA Vazgeçme, korkma, doğru yoldan yürümekten ayrılma, yılma. ERKEK
YILMAZ Yılmayan, bıkmayan, azimli, sebatlı. ERKEK
YILŞEN Seneyi aydınlatan, ışık saçan. KIZ
YİĞİT 1. Güçlü, yürekli, kahraman, alp 2. Delikanlı, genç, erkek. 3. Gözüpek, düşüncelerini açıkça söylemekten kaçınmayan kimse. ERKEK
YİĞİTCAN Güçlü, korkusuz, kahraman. ERKEK
YİĞİTER Güçlü, korkusuz, kahraman. ERKEK
YİĞİTHAN Yiğit, cesur hakan. ERKEK
YİĞİTKAN Güçlü, cesur soydan gelen. ERKEK
YOĞUN 1. Oylumuna oranla ağırlığı çok olan. 2. Dolu, sık. 3. Kalabalık. 4. İri, kaba, kalın. ERKEK
YOĞUNAY Ayın yoğun görünmesi ERKEK
YOLAÇ Yol gösteren, kılavuz. ERKEK
YONCA Baklagillerden, kırmızı veya mor çiçek açan, çayır bitkisi. KIZ
YORDAM 1. Kılavuz, rehb2. Beceri, yatkınlık. 3. Gelenek, görenek. 4. Anlayış, yerinde davranış. 5. Kural, yöntem, düzen. KIZ/ERKEK
YORUÇ Komutan, kumandan. ERKEK
YOSUN Çoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki bitkilerin genel adı. KIZ/ERKEK
YÖNAL Yönünü, cepheni al. ERKEK
YÖNEL yüzünü belli bir yöne doğru çevir KIZ
YÖNER Yönünü, cepheni al. ERKEK
YÖNET 1. Uygun, doğru. 2. İyi, güzel. 3. Uysal. 4. Becerikli, yatkın. 5. Biçim, tarz, usul. ERKEK
YÖNTEM 1. Yol, tarz, metod. 2. Yetenek. 3. Uygun, kolay KIZ/ERKEK
YÖRÜK 1. Göçebe. 2. Çabuk yürüyen, hızlı. 3. Hayvancılıkla geçinen göçebe Oğuz Türkleri. ERKEK
YUDUM Bir içimlik sıvı KIZ
YULA 1. Meşale. Kandil KIZ/ERKEK
YULUĞ 1. Mutlu, mesut. 2. Hak, adalet. KIZ/ERKEK
YUMLU 1. Uğurlu, kutlu. 2. Kutsal, mübarek. KIZ/ERKEK
YUMUK 1. Açılmamış çiçek, gül goncası. 2. Uysal, sessiz, ağırbaşlı. KIZ
YUMUŞ İş, güç çalışma KIZ/ERKEK
YUNUS Bir takım yıldızının adı / Denizde yaşayan bir memeli türü ERKEK
YURA Dağ sırtı. ERKEK
YURDAER Yurdu için doğmuş kimse. ERKEK
YURDAGÜL Ülkene gül. İlken için yararlı ol. KIZ
YURDAKUL Yurdu için canını veren ERKEK
YURDANUR Yurduna, ülkene ışık saç, aydınlat. KIZ
YURDAŞEN Yurdu şenlendiren. KIZ/ERKEK
YURDAY Yurdu aydınlatan. KIZ/ERKEK
YURDCAN Yurda canlılık veren. ERKEK
YURDUSEV Ülkeni, yurdunu sev. KIZ
YURT 1. At, kısrak. At sürüsü. 2. Orman. ERKEK
YURTCAN Yurduna canını veren ERKEK
YURTSEVEN Yurdunu milletini seven. KIZ/ERKEK
YURTSEVER Yurdunu milletini sever. ERKEK
YUSUF Yakup Peygamberin oğlu ERKEK
YUŞA Tarihlerde, Peygamber olduğu rivayet edilen Yûşa b. Nün. ERKEK
YÜCE Yüksek, büyük, ulu, bala. KIZ/ERKEK
YÜCEALP Büyük, ulu yiğit. ERKEK
YÜCEL Yüksel, yüce bir duruma gel, başarı kazan, ilerle. KIZ/ERKEK
YÜCELAY Yüksel, yüce bir duruma gel, başarı kazan, ilerle. KIZ/ERKEK
YÜCELEN Yükselen, yüce bir duruma gelen, ilerleyen. ERKEK
YÜCESAN Saygın bir adı olan. ERKEK
YÜCESOY Saygın, ulu, soylu. ERKEK
YÜCETEKİN Yüksek, büyük, ulu, bala. ERKEK
YÜCETEKlN Yüksek, büyük, ulu, bala. ERKEK
YÜKSEL Yükseklere çık, yücel, basan kazan, ilerle. KIZ/ERKEK
YÜKSELEN Bulunduğu yerden daha yükseğe çıkan, ilerleyen KIZ/ERKEK
YÜMİN 1. Uğur, mutluluk. 2. Bereket. ERKEK
YÜMNA Sağ taraf. KIZ
YÜMNİ 1. Uğurlu, becerikli. İşi sağ eliyle gören. Kıyamet gününde kitabım sağ tarafından alacak olan. 2. Uğura ait, uğurla ilgili. ERKEK
YÜRÜK 1. Çabuk ve hızlı yürüyen. 2. Tarihte yeniçerilere katılan yaya ask3. Hızlı koşan at. ERKEK
YÜRÜKER 1. Çabuk ve hızlı yürüyen. 2. Tarihte yeniçerilere katılan yaya ask3. Hızlı koşan at. ERKEK
YÜSRA Sol taraf, Kolaylık KIZ
YÜZÜAK Dürüst, namuslu, doğru, suçsuz kimse. ERKEK

| Bize Yazın | İletişim | E-ticaret Sitelerine Özel | Bayi Girişi | Sık Sorulan Sorular |

Bayan Gecelik Sabahlık Yılbaşı Kıyafetleri Bayan İç Çamaşırları Külot Erkek Külot Cinsel Sağlık Ürünleri Geciktiriciler Bayan Çantaları

Bu site SetuP Bilgisayar tarafından tasarlanmıştır.