Anlamına Göre İsim Ara 

 İçerdiği Harflere Göre İsim Ara
 

Hızlı Ara :


 


A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

     
İsim Anlamı Cinsiyet
VABİLE (bkz. Vabil) KIZ
VABlL İri damlalı yağmur. ERKEK
VACİB 1. Dini(şer'i) bakımdan terkedilmesi doğru ve uygun olmayan, kesinlik bakımından farzdan sonra gelen. 2. Çok lüzumlu, bırakılması mümkün olmayan zaruri. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. ERKEK
VACİBE Yapılması gerekli olan. KIZ
VACİD Yaratan, meydana çıkaran. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
VACİDE 1. Meydana getirici, yaratıcı. 2. Varlıklı, zengin. KIZ
VACİP 1. Dini(şer'i) bakımdan terkedilmesi doğru ve uygun olmayan, kesinlik bakımından farzdan sonra gelen. 2. Çok lüzumlu, bırakılması mümkün olmayan zaruri. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. ERKEK
VACİT Yaratan, meydana çıkaran. ERKEK
VAFE 1. Nasip, kısmet. 2. ERKEK/KIZ
VAFİ Yeter, tam. Sözünde duran, sözünün eri. ERKEK
VAFİD Elçi, temsilci, rasul. ERKEK
VAFİR Çok, bol. ERKEK
VAFİRE Çok, bol. KIZ
VAFİT Elçi, temsilci ERKEK
VAFİYE Yeter, tam. Sözünde duran, sözünün eri. KIZ
VAHA Çöl ortasında sulak ve yeşil yer. ERKEK
VAHAB Bağışlayan, ihsan eden. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. "Abd" takısı alarak kullanılırsa daha iyi olur Abdülvahab. ERKEK
VAHAP Çok bağışlayan, bol ihsan edici ERKEK
VAHAT Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yerlVahalar. ERKEK
VAHDEDDİN Dinin tekliği, birliği. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
VAHDET Bir ve tek olma ERKEK
VAHDETTİN Dinin tekliği, birliği. ERKEK
VAHDİ Bir ve tek olmayla ilgili ERKEK
VAHİB Bağışlayan, bağışlayıcı. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. ERKEK
VAHİBE Hibe eden, bağışlayan. KIZ
VAHİD Bir, tek, yalnız. Allah'ın sıfatlanndandır. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
VAHİDDİN Tek din, dinin tekliği. ERKEK
VAHİDE Tek, bir KIZ
VAHİT Tek, yalnız ERKEK
VAİD Birini iyiliğe sevk ve kötülükten uzaklaştırmak için korkutma, yıldırma. ERKEK
VAİL Sığınan, kurtulan. Sahabe adlanndandır. Vail b. Hucr. ERKEK
VAİZ Dinsel öğütlerde bulunan kimse. ERKEK
VAİZE Dinsel öğütlerde bulunan kimse. KIZ
VAKAR Ağırbaşlılık, haysiyetini koruma, temkin sabır, heybet. ERKEK/KIZ
VAKIA l.Vuku bulan, olan, düşen, olagelen, rastlayan. 2. Geçen, geçmiş olan. KIZ
VAKIF 1. Bir şeyi elde eden, bir işten haberli olan. 2. Duran, ayakta duran. Arafat'ta vakfe yapan. ERKEK
VAKİ l.Vuku bulan, olan, düşen, olagelen, rastlayan. 2. Geçen, geçmiş olan. ERKEK
VAKKAS Okçu, savaşçı. Sahabe isimlerindendir. ERKEK
VAKUR Ağırbaşlı, temkinli ERKEK
VALA Yüksek, yüce. ERKEK/KIZ
VALAŞAN Şanı yüce, şanlı. ERKEK
VALAY Yükseklik, yücelik. ERKEK/KIZ
VALİ Bir vilayeti idare eden en büyük memur. ERKEK
VALİH Şaşakalmış, hayret etmiş, hayran. ERKEK
VALİHE Şaşakalmış, hayret etmiş, hayran. KIZ
VAMIK 1. Seven, aşık. 2. Vamık ile Azra öyküsünün erkek kahramanı. ERKEK
VAMIKA 1. Seven, aşık. 2. Vamık ile Azra öyküsünün erkek kahramanı. KIZ
VARAKA 1. Tek yaprak, tek kağıt. Yazılı kağıt. 2. İlk vahyin gelmesi üzerine Hz, Hatice'nin Hz. Peygamber'i alıp götürdüğü meşhur kişi Varaka b. Nevfel. 3. Varaka ile Gülşah hikayesinin erkek kahramanı. ERKEK
VARAN Giden, varan ERKEK
VARESTE 1. Kurtulmuş. Serbest, rahat, azade. 2. İlişiksiz. ERKEK/KIZ
VARGI Varılan sonuç, hüküm ERKEK
VARGIN Ulaşan, isteğine kavuşan. KIZ/ERKEK
VARIŞ Zeka, anlayış, akıl. ERKEK
VARİD 1. Gelen, vasıl olan, erişen. 2. Bir şey hakkında çıkan, söylenen. ERKEK
VARİDE Gelen, erişen - Söylenti KIZ
VARİS 1. Cenabı Hakk'ın 99 isminden birisi. Mal ve mülkün, bütün değerlerin son ve gerçek sahibi yüce Allah. 2. Varis kelimesi, müslümanlar kastedilerek de kullanılmıştır. 3. Mirasçı, kendisine miras düşen. ERKEK
VARLIK Yaşam, hayat. Var olan herşey. KIZ/ERKEK
VAROL Yaşa, uzun ve sağlıklı bir yaşamın olsun. ERKEK
VASFİ Nitelikle ilgili ERKEK
VASFİYE Nitelikli KIZ
VASIF 1. Vasfeden, vasıflandıran. Bir kimse veya şeyi başkalarından ayıran kendine has hal, nitelik hususiyet. 2. Bir şeyin mahiyeti, sıfatı, tabiatı, karakteri ile bunların tarif ve sayılması. ERKEK
VASIFE 1. Vasfeden, vasıflandıran. Bir kimse veya şeyi başkalarından ayıran kendine has hal, nitelik hususiyet. 2. Bir şeyin mahiyeti, sıfatı, tabiatı, karakteri ile bunların tarif ve sayılması. KIZ
VASIK Güvenilen, emin, mutemed. Abbasi halifelerinden birinin unvanı. ERKEK
VASIL Ulaşan, kavuşan, yetişen. ERKEK
VASILA Ulaşan, kavuşan, yetişen. KIZ
VASİLE Ulaşan, kavuşan, yetişen. KIZ
VASSAF Niteliklerini bildirerek anlatan ya da öven. VassafelHazrat. İranlı tarihçi, yazar. ERKEK
VASSAL 1. Vasleden, ulaştıran, birleştiren. 2. Sayfalan yapışan, eski yazılı bir kitabın sayfalarını ayıran sanatkar. ERKEK
VASSALE Yazma eserlerin kenarlı kısmına kağıt ilavesi suretiyle yapılan tamir şekli. KIZ
VATAN Yurt, ülke. ERKEK
VAZAH Beyaz, güzel yüzlü adam. ERKEK
VAZAHAT Vazıhhk, açıklık. KIZ
VECAHEDDİN Dinin yüceliği, onuru. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
VECAHET 1. Güzel yüzlülük, gösterişlilik, güzel yüz. 2. Saygınlık, onur. KIZ
VECAHETTİN Dinin yüceliği, onuru. ERKEK
VECAZET Sözün, veciz kısa oluşu. KIZ
VECDET Zenginlik, vars allık. ERKEK
VECDİ Coşkunlukla, vecd ile ilgili ERKEK
VECDİYE Coşkunlukla, vecd ile ilgili KIZ
VECHİ Yüzle ilgili, yüze ait. ERKEK
VECHİYE Yüzle ilgili, yüze ait. KIZ
VECİBE Ödev, boyun borcu, vazife. KIZ
VECİD 1. Bir şeyin güzelliği karşısında kendini kaybedecek dereceye gelmek, coşkulanmak. 2. Tanrı sevgisinden dolayı duyulan coşkunluk, sevinç. ERKEK
VECİH 1. Yüz, çehre. 2. Tarz, üslup. 3. Sebeb, vesile. ERKEK
VECİHE 1. Yüz, çehre. 2. Tarz, üslup. 3. Sebeb, vesile. KIZ
VECİHİ Soylu, asil ERKEK
VECİZ Kısa, derli toplu. ERKEK
VECİZE Derin anlamlı, özlü, güzel söz. KIZ
VECNE Yanak yumrusu, elmacık. KIZ
VEDA 1. Ayrılırken söylenen selamlama sözü. 2. Ayrılma, ayrılış. KIZ
VEDAT Sevgi, dostluk ERKEK
VEDİ Başkasının malını saklamakla görevli kimse. ERKEK
VEDİA Korunması için bırakılan emanet KIZ
VEDİATULLAH Allah'ın emaneti, dini. Kadınlar da Allah'ın emaneti olarak nitelenmişlerdir. ERKEK/KIZ
VEDİD Dost, sevgisi çok olan. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
VEDİT Dost, sevgisi çok olan. ERKEK
VEDUD 1. Çok muhabbetli, çok şefkatli. 2. Allah'ın isimlerinden. İyi kullarım sevip onlara rahmet ve rızasını irade eden yüce Allah. Kur'an'da Hud, ayet ERKEK
VEFA Sözünde durma, dostluğunu sürdürme ERKEK
VEFAİ Vefa ile ilgili. ERKEK
VEFAKAR Sevgisi geçici olmayan, vefası olan. ERKEK/KIZ
VEFİ Vefalı, bağlı - Tam, mükemmel ERKEK
VEFİA 1. Vefalı, sevgisi geçici olmayan. 2. Tam, eksiksiz. KIZ
VEFİK Yoldaş, aynı fikirde olan ERKEK
VEFİKA Uygun, aynı fikirde, yoldaş KIZ
VEFİR Çok, bol. ERKEK
VEFİRE Çok, bol. KIZ
VEFRET Çokluk, bolluk. ERKEK/KIZ
VEHB Bağışlama, bağış, vergi. Vehb b. Mu.ne.bbih Kitabü'lKader'in müellifi. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. ERKEK
VEHBİ Tanrı vergisi ERKEK
VEHBİYYE Tanrı vergisi KIZ
VEHHAB Çok hibe eden, bağışlayan. Sayısız nimetler veren yüce Allah. Bu isim EsmaulHüsna'dandır. ERKEK
VEHHAC Çok parıltı. Çok alevli. ERKEK
VEKİL 1. Başkasının yerine ve adına hareket eden veya konuşan. 2. Asıl vazifelinin yerine çalışan, bir vazifeyi geçici olarak idare eden. 3. Hükümet üyesi olan kimse, bakan, nazır. 4. Kur'an'da Allah'ın ismi olarak da geçmektedir ERKEK
VEKKAD Parlak, aydınlık, ışıklı. ERKEK
VELA Yakınlık, sahiplik. Efendisinin, azat ettiği köle ve cariyesi ile olan münasebeti ve onlar üzerindeki hakkı. ERKEK
VELADET Doğuş, dünyaya gelmek, ortaya çıkmak. KIZ
VELAYA Ermiş kadınlar. KIZ
VELAYET 1. Velilik, ermişlik. Veli ve ermiş olan kimsenin hali ve sıfatı. 2. Başkasına sözünü geçirme. 3. Dostluk, sadakat. KIZ
VELİ Ermiş, Eren, Evliya ERKEK
VELİCAN Candan, dost, yakın. ERKEK
VELİD Yeni doğmuş çocuk. Erkek çocuk, köle. Sahabe isimlerindendir. ERKEK
VELİDE Yeni doğmuş çocuk KIZ
VELİME Düğün ziyafeti. Evlenme, düğün. KIZ
VELİT Yeni doğmuş çocuk ERKEK
VELİYE Ermiş, Eren, Evliya KIZ
VELİYULLAH Allah'ın sevgili kulu. Allah'a teslim olmuş, onun hakimiyet ve sultasının dışında hakimiyet ve sulta tanımayan. Yalnızca Allah'ı, rasulünü ve mü'minleri dost edinen. ERKEK
VELİYÜDDİN Dinin sahibi. Dinin dostu. ERKEK
VELU Bir şeye fazla düşkün olan. ERKEK
VELUD Doğurgan, çok doğuran. KIZ
VEMİZ Bulut arasından görünen ışık. ERKEK
VENÜS Merkür'den sonra, Güneş'e en yakın olan gezegen. Çobanyıldızı. KIZ
VERA 1. Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, itti2. Halk, mahluk, alem, kainat. KIZ
VERDA Verdane (merdane Osm.) / Verd (Ar.)'den Verda, gül anlamında KIZ
VERDİ Güle ait, gül ile ilgili. ERKEK
VERDİNAZ Naz gülü, nazlıların gülü. KIZ
VERGİ Bir kimsenin doğuştan sahip olduğu iyi nitelikl KIZ/ERKEK
VERGİN Verici, özverili kimse. KIZ/ERKEK
VERİM Ortaya çıkan, beklenilen, istenilen sonuç. KIZ/ERKEK
VERKA 1. Yabani güvercin, üveyik. 2. Açık, boz renk. ERKEK
VERRAK Kağıtçı. Ünlü Arap kelam bilgini Ebû İsa Muhammed b. Harun elVerrak. ERKEK
VERŞAN Çevreye şan ver, ünlen, ünlü ol. ERKEK/KIZ
VERZİŞ 1. Çalışma, işletme. 2. Çalışmış. KIZ
VESAMET Güzellik, güzel olma. ERKEK/KIZ
VESİK Çok sağlam, güçlü. ERKEK
VESİKA İnanılacak sağlam delil. Belge. KIZ
VESİLE Neden, sebep - Kavuşma KIZ
VESİM Güzel yüzlü. ERKEK
VESİME Güzel yüzlü. KIZ
VEYİS Yoksulluk, muhtaçlık. ERKEK
VEYSEL Kurt ERKEK
VEYSİ Yoksul, muhtaç ERKEK
VEYSl Yoksul, muhtaç. Türk şair, yazar(Üsküp 1625). ERKEK
VEZİME Beytullah'a gönderilen hediye, armağan. KIZ
VEZİR Osmanlı devletinde, askeri ve idari en yüksek derece olan vezirlik rütbesinde olan kimse. ERKEK
VEZİRE Osmanlı devletinde, askeri ve idari en yüksek derece olan vezirlik rütbesinde olan kimse. KIZ
VİCDAN İyiyi kötüden ayırmaya yarayan şuur, ahlak KIZ
VİDAD Sevme, sevgi. Dostluk. ERKEK
VİDADE Sevme, sevgi. Dostluk. KIZ
VİLDAN Yeni doğmuş çocuklar KIZ
VİRA Durmadan, aralıksız, sürekli. KIZ
VİSALİ Kavuşma, ulaşma ile ilgili. ERKEK
VİSAM Damgalı, nişanlı. ERKEK
VOLKAN Yanardağ ERKEK
VURAL Vur al. ERKEK
VURALHAN Vural han. ERKEK
VURGUN Birine aşık, tutkun. ERKEK
VUSKA Çok sağlam, pek kuvvetli. Urvetü'lVuska(Pek sağlam kulp) müslümanlık. ERKEK/KIZ
VUSLAT Kavuşma, yetişme, ulaşma KIZ
VUSTA 1. Orta, ortada bulunan, arada olan, iç. 2. Orta parmak. ERKEK
VÜREYKA Yaprakçık, küçük yaprakçık. KIZ

| Bize Yazın | İletişim | E-ticaret Sitelerine Özel | Bayi Girişi | Sık Sorulan Sorular |

Bayan Gecelik Sabahlık Yılbaşı Kıyafetleri Bayan İç Çamaşırları Külot Erkek Külot Cinsel Sağlık Ürünleri Geciktiriciler Bayan Çantaları

Bu site SetuP Bilgisayar tarafından tasarlanmıştır.