Anlamına Göre İsim Ara 

 İçerdiği Harflere Göre İsim Ara
 

Hızlı Ara :


 


A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

     
İsim Anlamı Cinsiyet
DADAŞ 1. Erkek kardeş. 2. Delikanlı, babayiğit. ERKEK
DAFİ 1. Defeden, gideren. 2. Savan, savuşturan, iten. ERKEK
DAĞAŞAN Dağaşan. ERKEK
DAĞDELEN Dağaşan. ERKEK
DAĞHAN Eski Türklerde dağ tanrısı. - İsim olarak kullanılmaz. KIZ/ERKEK
DAĞLI dağlık yerleşim yerlerinde yaşayan kimse ERKEK
DAĞTEKİN Dağaşan. ERKEK
DAHHAK Çok gülen, çok gülücü. Daha çok lakab olarak kullanılır. ERKEK
DAHİ Üstün zeka sahibi. ERKEK
DAHİYE Üstün zeka sahibi. KIZ
DAİM Devamlı sürekli, her zaman. ERKEK
DAL ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri KIZ
DALAN 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. ERKEK
DALAY Deniz. KIZ
DALAYER Deniz adamı. ERKEK
DALBAŞAR saldır ve başarıya ulaş ERKEK
DALCA dal gibi, dala benzer ERKEK
DALDAL Kahraman, yiğit- ERKEK
DALGA 1. Denizin yel esince oynayıp kabarması. 2. Denizde hareketli su kütlesi. KIZ/ERKEK
DALIM dal gibi güzel olanım ERKEK
DALİNCE dal gibi ince yapılı ERKEK
DALOKAY Çok beğenilen. ERKEK
DALSAR saldır ve sar, saldır ve kuşat ERKEK
DALYA Yıldız çiçeği, Kar çiçeği KIZ
DAMAN 1. Etek. 2. Bir dağ silsilesinin eteğinde uzanan bölge. ERKEK
DAMLA 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. KIZ
DANA 1. Bilen, bilici, bilgin. ERKEK
DANİŞ Bilgi, bilme, danışma ERKEK
DANİYAL Beni İsrail peygamberlerinden biri. "Tanrı benim yargıcımdır" anlamına gelir. İki tane Daniyal vardır a) Babillilere esir olmuş genç Daniyal, b) Hz. Nuh ile Hz. İbrahim arasında geçen zamanda yaşayan Daniyal. ERKEK
DARCAN 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. ERKEK
DARDOĞAN zamanını beklemeden doğan, sabırsız doğan ERKEK
DAREKUTNİ Ebu'lHasen Ali b. ÖmTanınmış muhaddislerdendir(917-995) yıllan arasında yaşamış 80 yaşında Bağdat'ta vefat etmiştir. Hadis sahasında kıymetli eserleri vardır. ERKEK
DARGA Başkan, lider. ERKEK
DARİMİ Ebû Muhammed b. Abdurrahman. Hadis bilgini. Müslim ve Ebû İsa hadislerini Darimi'den aldıklarını söylerlEn meşhur eseri Camiu'sSahih'dir. ERKEK
DAVUD Kendisine kitap olarak Zebur'un gönderildiği büyük peygamberlerden biri. Kur'anı Kerim'de 16 yerde ismi geçTürk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
DAVUT Davut peygamberin adı ERKEK
DAYANÇ katlanma gücü, dayanma gücü, dayanış ERKEK
DEDE 1. Ana ve babanın babası. 2. Ced, ata. 3. Çok yaşlı kimse. 4. Mevlevilikte çile doldurmuş, dervişlik gayesine erişmiş ve dergahta hücre sahibi olmuş kimse. 5. Bektaşilerde şeyh, baba. - Örfte isim olarak kullanılırken, daha çok lakap olarak kullan ERKEK
DEFİNE 1. Yere gömülmüş, kıymetli eşya. 2. Kıymet ve değeri olan kimse veya mal. KIZ
DEFNE Yaprakları güzel kokulu, yaz-kış yeşil olan bir bitki KIZ
DEĞER 1. Bir şeyin tam karşılığı, kıymet, baha. 2. Layık. 3. Bir şeyin sahip olduğu yüksek vasıf. 4. Ehliyet, kabiliyet. 5. Kadir, itibar. KIZ/ERKEK
DEHA İnsan zekasının ulaştığı en yüksek nokta ERKEK
DEHNA Kızıl. Kumun rengi dolayısıyla Arabistan'da ıssız iller adıyla anılan bir çölün adı. ERKEK/KIZ
DEHRİ Dünyanın sonsuzluğuna inanıp öteki dünyayı inkar eden, ruhun da cesetle birlikte öldüğüne inanan. Materyalist. İsim olarak kullanılmaz. KIZ
DELAL İnsana hoş, sevimli görünen hal, naz, işve. ERKEK/KIZ
DELFİN Yunus balığı KIZ
DELİSTAN İlkbaharda birdenbire kabarmış bahçe. Gelişmiş, içinde her türden bitki bulunan, karışık bahçe. KIZ
DEMET 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. KIZ
DEMİ Kadife, şeftali gibi şeylerin üzerinde bulunan ince tüy KIZ
DEMİR Dayanıklı ve kullanış sahası geniş, mavimsi esmer renkli bir maden. ERKEK
DEMİRAĞ Demirden ağ. ERKEK
DEMİRALP Demir gibi sağlam ve yiğit. ERKEK
DEMİRAY Demir gibi. ERKEK
DEMİRBİLEK sağlam bilekli, güçlü kimse ERKEK
DEMİRBÜKEN demiri bükebilecek denli yiğit kimse ERKEK
DEMİRCAN Özü demir gibi sağlam ERKEK
DEMİRDELEN demiri delebilecek güçte olan ERKEK
DEMİREL Demir gibi güçlü eli olan. ERKEK
DEMİRER Demir gibi güçlü kimse. ERKEK
DEMİRGÜÇ sağlam ve güçlü kimse ERKEK
DEMİRHAN Güçlü hükümdar. ERKEK
DEMİRKAN Güçlü soydan gelen. ERKEK
DEMİRKAYA demir ve kaya gibi sağlam kimse ERKEK
DEMİRKIRAN güçlü kimse, babayiğit ERKEK
DEMİRMAN Demir gibi güçlü sağlam kimse. ERKEK
DEMİROK sağlam ok, demirden yapılmış ok ERKEK
DEMİROL demir gibi güçlü ol ERKEK
DEMİRÖZ Özü demir gibi güçlü olan. ERKEK
DEMİRŞAH Güçlü hükümdar. ERKEK
DEMİRTAŞ demir ve taş gibi kimse, güçlü kimse, demir gülle ERKEK
DEMİRTEKİN Güçlü hükümdar. ERKEK
DEMİRTİKEN demir gibi sağlam biricik olan, demir şehzade ERKEK
DEMİRTUĞ demirden yapılmış sorguç ERKEK
DEMİRTÜRK demir gibi Türk ERKEK
DEMİRYÜREK yürekli, yiğit, korkusuz, güçlü kimse ERKEK
DEMRE Noel Baba'nın doğduğu sanılan tarihi yer KIZ
DEMREN Okun ucuna geçirilen demir ya da kemik parçası. ERKEK
DENGİZ 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. ERKEK
DENGİZER Denizci. ERKEK
DENİZ 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. KIZ/ERKEK
DENİZALP Yiğit denizci. ERKEK
DENİZCAN Yiğit denizci. ERKEK
DENİZER Deniz adamı, denizci. ERKEK
DENİZHAN 1. Denizlerin hakimi, yöneticisi. 2. Eski Türklerde Deniz tanrısı. - İsim olarak kullanılmaz. ERKEK
DENKTAŞ Akran, aynı yaşta ERKEK
DERBEND Kapılar kapısı. ERKEK
DEREM Para, akçe. ERKEK/KIZ
DEREN Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. KIZ/ERKEK
DERİM Çadır. KIZ/ERKEK
DERİN İçeriği geniş olan, yürekten gelen KIZ/ERKEK
DERKAVA Afrika'nın kuzeybatısında, FasCezayir'i içine alan müslüman tarikatların genel adı. ERKEK
DERKAVİ Derkava'ya mensup. ERKEK
DERMAN Güç ERKEK
DERSU Hepsi, kamilen, baştan başa hep. KIZ/ERKEK
DERVİŞ Tarikata girmiş - Hoşgörülü, alçakgönüllü ERKEK
DERYA büyük deniz, engin bilgili, çok, KIZ/ERKEK
DERYAB Akıllı, anlayışlı. ERKEK/KIZ
DERYACE 1. Küçük deniz. 2. Göl. KIZ
DERYADİL Gönlü geniş, herşeyi hoş gören. KIZ
DERYANUR Bilgisiyle ışık saçan. KIZ
DESEN Çiçek, çizgi gibi süs şekilleri KIZ
DESTAN Tarih öncesi Tanrı ve kahramanlarıyla ilgili olağanüstü olayları konu alan manzume, Efsane KIZ/ERKEK
DESTE 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. KIZ
DESTEGÜL Mevlevi dervişlerinin giydiği ince kumaştan yelek. Bağlanmış gül demeti. KIZ
DESTİNA Kader, Nar çiçeği KIZ
DEVA İlaç. Çare, tedbir. ERKEK/KIZ
DEVAN 1. Koşan, seğirten, hızlı yürüyen. 2. Koşmak. Süratle, hızla gitmek. ERKEK
DEVİN Hareket, kımıldanış KIZ
DEVİNSU Suyun ritmik hareketleri. Akarsu. KIZ
DEVLEDDİN Dinin mutluluğu, uğuru, büyüklüğü. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
DEVLET Bütün Ulus KIZ/ERKEK
DEVLETŞAH XV. yy. yetişen en tanınmış İran edebiyatçısı. ERKEK
DEVLETTİN Dinin mutluluğu, uğuru, büyüklüğü. ERKEK
DEVRAN Zaman; devir KIZ/ERKEK
DEVRİM 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. KIZ/ERKEK
DEVRİN Bir kişi veya olayın gündemde olduğu tarih dönemi. KIZ
DİBA Çiçek desenli ipek kumaş - Sevgilinin yüzü KIZ
DİBACE 1. Kitabın başlangıç kısmı, önsöz. 2. Kitapların süslü sayfalan. KIZ
DİCLE Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri. KIZ
DİCLEHAN Dicle'nin hükümdarı. ERKEK
DİDAR Güzel yüz. Görme. KIZ
DİDE Göz, göz bebeği KIZ
DİDEM Gözüm gibi sevdiğim, sevgilim KIZ
DİHYE Dihye b. Halife. Kelbi kavmine ait, Hz. Rasûlullah(s.a.s)'ın ticaret ortağı. Hoş tavırlı, kibar, zengin bir tacir. Cebrail(a.s.)'in bazen DihyetülKelbi suretinde vahiy getirdiği rivayet olunur. ERKEK
DİKÇAM Çam gibi uzun. Metanetli. ERKEK
DİKİLEREK oluşturulan ağaçlık, çam ve başka ağaçların gövdeleri KIZ
DİKMEN 1. Koni biçiminde sivri tepe. 2. Dağların en yüksek yeri. 3. Yayla. ERKEK
DİLA Ey gönlümü çalan anlamında hitap, Güzel ve hoşgörülü KIZ
DİLAĞSU Nehirdeki en güzel su damlası KIZ
DİLAN Gönüllerce olan, yürekler dolusu. KIZ
DİLARA Gönül alan, gönül okşayan. KIZ
DİLAVER Yiğit / Yürekli ERKEK
DİLAVİZ Gönlün takıldığı, gönüle takılan. KIZ
DİLAY Gönle ışık saçan, ay kadar güzel KIZ
DİLAZAD Gönlü bir şeyle ilgili olmayan, gönlü rahat. Özgür. ERKEK
DİLBAZ 1. Gönül eğlendiren. 2. Güzel söz söyleyen. 3. Yüze hoş görünen. KIZ
DİLBER Gönlü yakan güzel. Alımlı güzel kadın. KIZ
DİLBERAN Dilberler, güzeller KIZ
DİLBERAY Ay gibi güzel kadın KIZ
DİLBESTE Gönül bağlamış, aşık. KIZ
DİLDAR Gönlü baskı altında tutan sevgili KIZ
DİLDE Ünü her tarafa yayılmış, herkesin konuştuğu, herkesin dilinde olan kimse KIZ
DİLDEREN Sevgi toplayan, gönül alan, beğenilen. KIZ
DİLEFRUZ Gönül aydınlatan. KIZ
DİLEGE güzel konuşan kimse KIZ
DİLEK 1. Dilenen şey, arzu, istek. 2. İsteme, arzu etme, dileme. KIZ
DİLEM Gönül ilacı KIZ
DİLER Dilemek eyleminden KIZ
DİLERCAN Dilekte, istekte bulunan. ERKEK
DİLFERAH Gönlü ferah, sevinçli. KIZ
DİLFEZA Gönlü genişleten, gönlü artıran. KIZ
DİLFÜRUZ Gönüle ferahlık veren, sevindiren. KIZ
DİLGE Güzel konuşan kimse. KIZ/ERKEK
DİLHAN İçten ve yürekten konuşan KIZ
DİLHUN içi kan ağlayan. ERKEK
DİLKESTE Gönül çekici. KIZ
DİLMAÇ Çeviri yapan kimse KIZ/ERKEK
DİLMAN Güzel konuşan ERKEK
DİLMEN Güzel konuşan ERKEK
DİLNİŞİN Gönülde yer tutan, hoş, güzel KIZ
DİLNUR Gönlü nurlu. KIZ
DİLRAH Gönül yolu. KIZ
DİLRUBA Gönül kapan, herkesi kendine bağlayan KIZ
DİLRÜBA Gönlü şen, dertsiz KIZ
DİLSAFA Gönlü şen, rahat, dertsiz. ERKEK
DİLSAZ Gönül yapan. ERKEK
DİLSEREN Hatiplik yeteneğini gözler önüne seren. KIZ
DİLSU Dil+Su KIZ
DİLSUZ Gönül yakan, yürek yakıcı. KIZ
DİLŞAD Gönlü hoş KIZ
DİLŞAH Gönül şahı, sevgili, sultan. KIZ
DİLŞÜKUFE Gönül çiçeği. KIZ
DİNÇ Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. ERKEK
DİNÇAY Kuvvetli ay. ERKEK
DİNÇEL Güçlü el. KIZ
DİNÇER Kuvvetli kimse, genç, erkek, yiğit. ERKEK
DİNDAR Allah'a inanmış, bağlanmış olan kimse. ERKEK
DİNİZ Sakin, dingin. KIZ
DİRAHŞAN Parlak, parlayan. KIZ
DİRAYET Zeka, bilgi, kavrayış. ERKEK/KIZ
DİREM 1. Akça, para. 2. Gümüş para. ERKEK
DİREN Harmanda sapları yaymaya yarayan uzun çatallı ağaçtan yapılmış araç KIZ/ERKEK
DİRENÇ Karşı koyan kuvvet, mukavemet. ERKEK
DİRİCAN Güçlü, canlı kimse. ERKEK
DİRİĞ Esirgeme, acıma. ERKEK
DİRİL dirilmekten buyruk; el dokuması bez KIZ
DİRİM Yaşama gücü ERKEK
DİRSEHAN Dede Korkut hikayelerinde, çocuğu olmadığı için hor görülen sonra da Boğaç Han adında yiğit bir oğula sahip olan kahramanın adı. KIZ/ERKEK
DİRSEKAN Dede Korkut hikayelerinde, çocuğu olmadığı için hor görülen sonra da Boğaç Han adında yiğit bir oğula sahip olan kahramanın adı. KIZ
DİYAR Memleket, Ülke KIZ
DİZDAR Kale muhafızı. ERKEK
DOĞA Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. KIZ/ERKEK
DOĞAÇ Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem ERKEK
DOĞAN Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. ERKEK
DOĞANALP Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. ERKEK
DOĞANAY Ayın ilk günleri. ERKEK
DOĞANBEY Doğan gibi atik ve cesur bey. Doğan bey ERKEK
DOĞANBİKE Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. KIZ
DOĞANER Güçlü, kuvvetli, yiğit. ERKEK
DOĞANGÜN Sabahın ilk ışıklan. ERKEK
DOĞANHAN Doğan kuşu gibi çevik ve atılgan han ERKEK
DOĞANNUR Nurun doğması. KIZ
DOĞANTEN Şafak vakti. ERKEK
DOĞAY Ayın doğması. ERKEK
DOĞU 1. Doğma bölgesi. 2. Güneşin doğduğu yön, şark. KIZ/ERKEK
DOĞUHAN Doğu ülkesinin hükümdarı, hakimi. ERKEK
DOĞUKAN Doğu ülkesinin hükümdarı, hakimi. ERKEK
DOĞUŞ Yaradılış ERKEK
DOLUNAY Tam yuvarlak halde görünen ay, bedir, bedr-i tam KIZ/ERKEK
DONAT Giyindir, teçhiz et anlamında ERKEK
DORA Doruk, zirve ERKEK/KIZ
DORUK Tepe, ağaç tepesindeki körpe filiz. - Ulaşılması en zor, zirve ERKEK
DORUKHAN Hanlar hanı ERKEK
DOYUM Ganimet almış. KIZ
DÖNDÜ 1. Henüz evlenmemiş kız. 2. Örfte devamlı erkek çocuğu olan ailenin son doğan çocuğu kız olursa döndü adını koyarlardı. KIZ
DÖNE Karşı ziyarette bulunma. KIZ
DUCİHAN İki cihan, dünya ve ahiret. KIZ
DUDU 1. Hanım, küçük kardeş. 2. Papağan, tuti. Bir papağan cinsi. 3. Abla, yaşlı ermeni kadın. KIZ
DUHA 1. Kuşluk vakti. 2. Kur'anı Kerim'de 93. surenin ismi. Kız ve erkek adı olarak kullanılır. ERKEK/KIZ
DUHAN Duaların en yücesi Erkek
DUHTER Kerime, kız. KIZ
DUMAN Bir maddenin yanmasıyla çıkan renkli gaz ERKEK
DUMRUL Dede Korkut hikayelerinde geçen bir kahramanın adı. ERKEK
DURAK 1. Yolu taşıyan araçların düzenli olarak durdukları y2. Durma, dinlenme. 3. Cümle sonuna konulan nokta. ERKEK
DURALİ Kız çocuğu olmayan ailelerin en son doğan erkek çocuklarına verdikleri isim. ERKEK/KIZ
DURAN Hareketsiz halde bulunan, sabit. ERKEK
DURANAY Ayın en uzun süre gökyüzünde kaldığı zaman. KIZ
DURCAN Canlı kal, ömrün uzun olsun. ERKEK
DURDU (bkz. Dursaliha). KIZ
DURHAL Hal üzere kal, olduğun gibi kal ERKEK
DURKADIN (bkz. Dursaliha). KIZ
DURKAYA Çocukları devamlı ölen ailelerin yeni doğan çocuklarına verdikleri isim. ERKEK
DURMUŞ Çocukları devamlı ölen ailelerin yeni doğan çocuklarına verdikleri ad. ERKEK
DURNA Bir cins kuş. Turna. ERKEK
DURSALİHA Erkek çocuğu olmayan ailelerin en son doğan kız çocuklarına verdikleri ad. KIZ
DURSUN Çocukları devamlı ölen ailelerin yeni doğan çocuklarına verdikleri ad. ERKEK
DURSUNALİ Kız çocuğu olmayan ailelerin en son doğan erkek çocuklarına verdikleri isim.* ERKEK
DURU Saf, berrak. KIZ
DURUALP Özü temiz yiğit. ERKEK
DURUCAN Özü temiz yiğit. ERKEK
DURUGÜL Temiz, saf gül. KIZ
DURUHAN Özü temiz yiğit. KIZ
DURUKAN Kanı saf, berrak. ERKEK
DURUL 1. Berrak, saf duruma gel. 2. Dibe çöken şey, tortu. ERKEK
DURUSAN Temiz olarak tanınmış kimse. ERKEK
DURUSOY Temiz olarak tanınmış kimse. KIZ
DUYAL Duygulu duyarlı çabuk duygulanan ERKEK
DUYGU 1. His. 2. Duyulan, işitilen, hissedilen şey. KIZ
DUYGUN Duygulu, hassas, hisli kişi. KIZ
DUYGUNİSA Duygulu, hassas kadın. KIZ
DUYSAL Duymakla, hissetmekle ilgili olan. KIZ
DÜCANE sahabei kiramdan önemli bir şahsiyetin adı. ERKEK
DÜDEN 1. Yer altında akan suların kireçli tabakaları eriterek meydana getirdikleri tabii kuyu. 2. Bataklık, girdap. KIZ/ERKEK
DÜLFİN Arap astronomları tarafından Delphinus yıldız kümesine verilen isim. KIZ
DÜNDAR Artçı asker, birliği koruyan asker ERKEK
DÜNYA İçinde yaşadığımız gezegen KIZ/ERKEK
DÜRDANE İnci tanesi KIZ
DÜREFŞAN 1. İnci serpen. 2. İnci gibi söz söyleyen ağız. KIZ
DÜRİYYE 1. İnci gibi parlayan, parlak. 2. Parıltılı yıldız. KIZ
DÜRNUR İnci ışığı. KIZ
DÜRRE İnci tanesi. KIZ
DÜRRİYE İnci gibi parlayan KIZ
DÜRÜST 1. Doğru, düzgün, sağlam. 2. Bütün, tam. ERKEK
DÜRVEŞ İnci gibi. KIZ
DÜŞ Hayal, rüya, güzel rüya. KIZ
DÜŞÜM Hayalimdeki, düşlediğim, istediğim anlamında. KIZ
DÜZEY Seviye karşılığı olarak uydurulmuş olmayan. KIZ/ERKEK
DÜZGÜN 1. Girintisi, çıkıntısı, pürüzü olmayan. 2. Düzeltilmiş, tesviye edilmiş. 3. İyi düzen verilmiş. 4. İntizamlı, nizamlı. 5. Yolunda, rayında. 6. Kadınların yüzlerine sürdükleri beyaz veya kırmızı boya. KIZ/ERKEK

| Bize Yazın | İletişim | E-ticaret Sitelerine Özel | Bayi Girişi | Sık Sorulan Sorular |

Bayan Gecelik Sabahlık Yılbaşı Kıyafetleri Bayan İç Çamaşırları Külot Erkek Külot Cinsel Sağlık Ürünleri Geciktiriciler Bayan Çantaları

Bu site SetuP Bilgisayar tarafından tasarlanmıştır.