E harfi ile başlayan bebek isimleri


 Anlamına Göre İsim Ara 

 İçerdiği Harflere Göre İsim Ara
 

Hızlı Ara :


 

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

     

E harfi ile başlayan 472 adet isim bulundu

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>
İsim Anlamı Cinsiyet
EBAN Eban b. Osman b. Affan Hz. Osman'ın üçüncü oğlu olup valilik etmiştir. Cemel vakasında Hz. Aişe'ye refakat etmiştir. ERKEK
EBBEDULLAH Allah ebedi eylesin, daim eylesin. ERKEK
EBECEN Akıllı çocuk. ERKEK
EBED Sonu olmayan gelecek. İsim olarak kullanılmaz. KIZ
EBER Hayırlı, şerefli, faziletli. ERKEK/KIZ
EBHER En parlak. ERKEK
EBRA 1. Ürkme, kaçma. 2. Birden bire ölme. ERKEK
EBRAR 1. Hayır sahipleri. 2. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. Şeş Ebrar Altı hayır sahibi, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin. ERKEK
EBRU 1.Keman kaş. 2.Bulut rengi. 3.Bir sanat dalı KIZ
EBU Baba, ata. ERKEK
EBUALİSİNA Ali Sina'nın babası anlamında. Ünlü Türk bilgini. ERKEK
EBUBEKİR Deve yavrusunun babası. Hulefai Raşidin'in ilkidir. Hz. Ebubekir'in lakabı. Rasûlullah(s.a.s)'m nübüvvetinden önce de sonra da en yakın arkadaşı olmuştur. ERKEK
EBUDAVUD Süleyman b. elEşas esSicistani. Kütübi Sitte'den birisi olan Süneni Ebû Davud'un müellifi. Büyük hadis bilgini. 500.000 hadis arasından seçtiği 4800 hadisten oluşan Sünen'i, ahlak, tarih ve fıkıhla ilgili meseleleri içerir. ERKEK
EBUHUREYRE Suffe ashabındandır. Birçok hadis rivayet etmiştir. ERKEK
EBUZER Altın sahibi, servet ve zenginlik sahibi. ERKEK
EBUZERELGIFARİ Sahabedendir. ERKEK
EBYAR Pek ak, pek beyaz. ERKEK/KIZ
ECE 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. KIZ
ECEBAY varlıklı ve ulu kişi ERKEK
ECEGÜL 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. KIZ
ECEGÜN Çok güzel bir günde doğan KIZ
ECEHAN 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. KIZ/ERKEK
ECEM Kraliçem, sevgili kraliçe anlamında KIZ
ECEMİŞ Çok bilmiş. ERKEK
ECENAZ Nazlı güzel. KIZ
ECER Yeni, güzel, iyi. ERKEK
ECESU Su gibi berrak ve güzel. KIZ
ECEVİT Çevik, çalışkan, açık fikirli - Yaramaz,sinirli ERKEK
ECHER 1. Son derece güzel kadın. 2. Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü. KIZ
ECİR 1. Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz sevgili. ERKEK
ECMEL Çok güzel KIZ
ECREN Güzellik, Şeref, Kraliçeler şahı KIZ
ECRİN Allah’n hediyesi KIZ
ECVED 1. En iyi olan. 2. Eli açık cömert. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak okunur. ERKEK
ECVET 1. En iyi olan. 2. Eli açık cömert. ERKEK
EDA Naz, cilve. Davranış,tavır. Verme,ödeme. (Namaz için)kılma,yerine getirme. Üslup. KIZ
EDAGÜL Naz, cilve. Davranış,tavır. Verme,ödeme. (Namaz için) kılma,yerine getirme. Üslup. KIZ
EDEBALİ (Öl 1325). Osman Gazi'nin kayınpederi ve hocası. Osmanlı imparatorluğunun kuruluşunda önemli bir rolü oldu. ERKEK
EDGÜ İyi. ERKEK
EDGÜALP İyi yiğit. ERKEK
EDGÜER İyi. ERKEK
EDGÜKAN İyi. ERKEK
EDHEM Karayağız at. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. İbrahim Edhem İslam tarihinde meşhur sofi ERKEK
EDİBE Edepli, terbiyeli - Edebiyatla uğraşan, yazar KIZ
EDİM Fiil, amel. ERKEK
EDİP Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenenkişi ERKEK
EDİS Değerli, ulu yüce, yüksek KIZ/ERKEK
EDİZ 1. Yüksek, yüksek y2. Ulu, yüce, değerli. ERKEK
EDRİS (bkz. İdris). ERKEK
EDVİYE Devalar, ilaçlar, çareler. KIZ
EFADİL Pek mümtaz olanlar, çok bilgililer. ERKEK
EFAHİM En ulu, pek büyük ve saygıya layık kimseler. ERKEK
EFAZIL Pek mümtaz olanlar, çok bilgililer. ERKEK
EFDAL En değerli en yüksek. ERKEK
EFE 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. ERKEK
EFECAN Hareketli, ele avuca sığmaz, akıllı ERKEK
EFEKAN Efe soyundan gelen. ERKEK
EFGAN Ağlayıp inleme - feryat ERKEK
EFGEN 1. Düşüren, yıkan, yere atan. 2. Alıcı, yakıcı, düşürücü. ERKEK
EFHEM 1. Çabuk anlayan. 2. Zihni açık olan. 3. Daha ulu, çok büyük şeref sahibi fehametli. KIZ
EFİDE Yürekler, kalpler, gönüller. KIZ
EFİL Rüzgar, dalgalanma KIZ/ERKEK
EFKAN Çığlıklar, inlemeler ERKEK
EFKAR 1. Düşüncel2. İç sıkıntısı, kaygı. ERKEK
EFKEN Düşkün. ERKEK
EFLAK 1. Semalar, felekler, yükler, küreler, zamanlar. 2. Bahtlar, talihler, kaderler. ERKEK
EFLAKİ Gökte oturan melek. Eflaki Şemseddin Ahmet Dede(1360). Osmanlı sufı ve yazar. Mevlana'ya dair Menakıbü'lArifin adlı eserin müellifi. ERKEK
EFLATUN 1. Açık mor. 2. Aristo'nun hocası, Sokrat'ın talebesi, ünlü Yunan filozofu. ERKEK
EFNEM Cennete açan çiçek KIZ
EFRAHİM Hz. Yusuf un ikinci oğlu. Orta Filistin'de yerleşen İsrail kabilesine adını verdiği söylenir. Bu kabile Hz. Süleyman'ın ölümünden sonra asıl İsrail topluluğunun 12 kola ayrılmasında etken oldu. ERKEK
EFRAS Atlar, beygirler, kısraklar. ERKEK
EFRAZ Kaldıran, yükselten. Firaz Yükselten, mümtaz, büyük, meşhur, maruf. KIZ
EFRİDUN Cemşid soyundan anlayış ve zekasıyla meşhur bir İran hükümdarı. KIZ
EFRUG 1. Parıltı, ışık. 2. Nur. ERKEK/KIZ
EFRUZ 1. Şule, parıltı. 2. Aydınlatan, parlatan. 3. Tutuşturan, yakan. Gösterişli güzel. KIZ
EFSA Cennette bir ırmak - Sibirbaz, Efsuncu - İnsanı teşhir eden. KIZ
EFSANE 1. Asılsız hikaye. 2. Masal, boş söz, saçma sapan lakırdı. Dillere düşmüş, maşhur olmuş hadise. KIZ
EFSER Taç KIZ
EFSUN Büyü KIZ
EFŞAN Eklendiği kelimelere "saçan, dağıtan, serpen, silken" manası verir.. Gülefşan Gül saçan. KIZ
EFTAL En değerli en yüksek. ERKEK
EFTALYA Bir dönemin ünlü gayrimüslim ses sanatçısı Denizkızı Eftalya'dan KIZ
EFTELYA Deniz kızı KIZ
EFZA Artmak, çoğalmak. ERKEK/KIZ
EGE 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. ERKEK/KIZ
EGEHAN Engin denizlerin hükümdarı ERKEK
EGEMEN Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "man-men" şeklinde isim yapım eki vardır. ERKEK
EGENUR 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. KIZ
EGESEL 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. ERKEK
EĞİLMEZ Başkalarının baskısını ve üstünlüğünü kabul etmeyen, baş eğmeyen. ERKEK
EĞİN sırt, arka. ERKEK
EHAD 1. Bir, tek. 2. İlk sayı. 3. Allah'ın isimlerinden, bir ve tek olan Allah. İsim olarak kullanılmaz. KIZ
EHİL 1. Sahip, malik. 2. Becerikli, yetenekli. 3. Kankocadan her biri. ERKEK
EHLİMEN inançlı inanan kimse. ERKEK
EHLİYET 1. İşe yarar halde bulunuş, bir işi hakedebilecek durumda bulunuş, selahiyet, yetki. Mahirlik, iktidar, liyakat, kabiliyet, kifayet, mensubiyet. 3. İktidar, kabiliyet ve liyakat vesikası. KIZ
EHLULLAH 1. Allah'ın adamı, veli, evliya. 2. Allah'a teveccüh etmiş, kulluğunu yanlız ona yöneltmiş. Küfür ehlinden, ve şirkten kaçman. ERKEK
EJDER Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü ERKEK
EKABİR Rütbece, görgü ve faziletçe büyük olanlar, devlet ricali. ERKEK
EKBER Kebir kelimesinden, En büyük ERKEK
EKE 1. Bilgili, deneyli, olgun. 2. Kurnaz, açıkgöz. 3. Bilmiş çocuk. 4. Dahi. ERKEK

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi...

 • Ayaklarınızdaki Koku Nasıl Önlenir?

 • Sabahları Dinç Uyanmanın Püf Noktaları

 • Konjunktivit; Nedenler, Belirtiler, Önleme Ve Tedavi

 • Şifa Kaynağı Olan Bu Meyveyi Mutlaka Tüketin

 • Uyurken Sol Tarafınızda Yatmanızın Sağlığınız Üzerinde Kesin Bir Etkisi Var mı?

 • Çin Astrolojisine Göre Ben'lerin Anlamı Nedir?

 • Muzların Sağlık Sorunlarınızı Nasıl Kolaylaştırdığını Biliyor musunuz?

 • Bu İkili Kanser Dahil Pek Çok Hastalığa İyi Gelebilir

 • Bir Diliminin Kokusu Bile Güne Zinde Başlamanıza Yardımcı!

 • Şeker hastalığı ile nadiren ilişkili olan 4 çeşit gıda!

 • Televizyon İzlemek Yerine Beş Farklı Alternatif Önerisi

 • Saç Dökülmesine Neden Olan Faktörler

 • Ağız İçi Yaralarına Doğal Tedavi Yöntemleri

 • Egzersiz Yapmadan Doğal Olarak Yağ Yakabilirsiniz!

 • Diş Fırçanız Hakkında Rahatsız Edici Gerçekler!!!

 • Bu Bitkinin Yaprağını Yaktığınızda Stres Kaybolur!

 • Tırnak Cilası Uyguladıktan 10 Saat Sonra Vücudunuzda Neler Olduğunu Öğrenin!

 • Karanfil'in Neye İyi Geldiğine Şaşıracaksınız!Bu sitede SetuP Haber Yazılımı kullanılmaktadır.

Haber Scripti Haber Yazılımı