Anlamına Göre İsim Ara 

 İçerdiği Harflere Göre İsim Ara
 

Hızlı Ara :


 


A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

     
İsim Anlamı Cinsiyet
EBAN Eban b. Osman b. Affan Hz. Osman'ın üçüncü oğlu olup valilik etmiştir. Cemel vakasında Hz. Aişe'ye refakat etmiştir. ERKEK
EBBEDULLAH Allah ebedi eylesin, daim eylesin. ERKEK
EBECEN Akıllı çocuk. ERKEK
EBED Sonu olmayan gelecek. İsim olarak kullanılmaz. KIZ
EBER Hayırlı, şerefli, faziletli. ERKEK/KIZ
EBHER En parlak. ERKEK
EBRA 1. Ürkme, kaçma. 2. Birden bire ölme. ERKEK
EBRAR 1. Hayır sahipleri. 2. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. Şeş Ebrar Altı hayır sahibi, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin. ERKEK
EBRU 1.Keman kaş. 2.Bulut rengi. 3.Bir sanat dalı KIZ
EBU Baba, ata. ERKEK
EBUALİSİNA Ali Sina'nın babası anlamında. Ünlü Türk bilgini. ERKEK
EBUBEKİR Deve yavrusunun babası. Hulefai Raşidin'in ilkidir. Hz. Ebubekir'in lakabı. Rasûlullah(s.a.s)'m nübüvvetinden önce de sonra da en yakın arkadaşı olmuştur. ERKEK
EBUDAVUD Süleyman b. elEşas esSicistani. Kütübi Sitte'den birisi olan Süneni Ebû Davud'un müellifi. Büyük hadis bilgini. 500.000 hadis arasından seçtiği 4800 hadisten oluşan Sünen'i, ahlak, tarih ve fıkıhla ilgili meseleleri içerir. ERKEK
EBUHUREYRE Suffe ashabındandır. Birçok hadis rivayet etmiştir. ERKEK
EBUZER Altın sahibi, servet ve zenginlik sahibi. ERKEK
EBUZERELGIFARİ Sahabedendir. ERKEK
EBYAR Pek ak, pek beyaz. ERKEK/KIZ
ECE 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. KIZ
ECEBAY varlıklı ve ulu kişi ERKEK
ECEGÜL 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. KIZ
ECEGÜN Çok güzel bir günde doğan KIZ
ECEHAN 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. KIZ/ERKEK
ECEM Kraliçem, sevgili kraliçe anlamında KIZ
ECEMİŞ Çok bilmiş. ERKEK
ECENAZ Nazlı güzel. KIZ
ECER Yeni, güzel, iyi. ERKEK
ECESU Su gibi berrak ve güzel. KIZ
ECEVİT Çevik, çalışkan, açık fikirli - Yaramaz,sinirli ERKEK
ECHER 1. Son derece güzel kadın. 2. Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü. KIZ
ECİR 1. Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz sevgili. ERKEK
ECMEL Çok güzel KIZ
ECREN Güzellik, Şeref, Kraliçeler şahı KIZ
ECRİN Allah’n hediyesi KIZ
ECVED 1. En iyi olan. 2. Eli açık cömert. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak okunur. ERKEK
ECVET 1. En iyi olan. 2. Eli açık cömert. ERKEK
EDA Naz, cilve. Davranış,tavır. Verme,ödeme. (Namaz için)kılma,yerine getirme. Üslup. KIZ
EDAGÜL Naz, cilve. Davranış,tavır. Verme,ödeme. (Namaz için) kılma,yerine getirme. Üslup. KIZ
EDEBALİ (Öl 1325). Osman Gazi'nin kayınpederi ve hocası. Osmanlı imparatorluğunun kuruluşunda önemli bir rolü oldu. ERKEK
EDGÜ İyi. ERKEK
EDGÜALP İyi yiğit. ERKEK
EDGÜER İyi. ERKEK
EDGÜKAN İyi. ERKEK
EDHEM Karayağız at. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. İbrahim Edhem İslam tarihinde meşhur sofi ERKEK
EDİBE Edepli, terbiyeli - Edebiyatla uğraşan, yazar KIZ
EDİM Fiil, amel. ERKEK
EDİP Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenenkişi ERKEK
EDİS Değerli, ulu yüce, yüksek KIZ/ERKEK
EDİZ 1. Yüksek, yüksek y2. Ulu, yüce, değerli. ERKEK
EDRİS (bkz. İdris). ERKEK
EDVİYE Devalar, ilaçlar, çareler. KIZ
EFADİL Pek mümtaz olanlar, çok bilgililer. ERKEK
EFAHİM En ulu, pek büyük ve saygıya layık kimseler. ERKEK
EFAZIL Pek mümtaz olanlar, çok bilgililer. ERKEK
EFDAL En değerli en yüksek. ERKEK
EFE 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. ERKEK
EFECAN Hareketli, ele avuca sığmaz, akıllı ERKEK
EFEKAN Efe soyundan gelen. ERKEK
EFGAN Ağlayıp inleme - feryat ERKEK
EFGEN 1. Düşüren, yıkan, yere atan. 2. Alıcı, yakıcı, düşürücü. ERKEK
EFHEM 1. Çabuk anlayan. 2. Zihni açık olan. 3. Daha ulu, çok büyük şeref sahibi fehametli. KIZ
EFİDE Yürekler, kalpler, gönüller. KIZ
EFİL Rüzgar, dalgalanma KIZ/ERKEK
EFKAN Çığlıklar, inlemeler ERKEK
EFKAR 1. Düşüncel2. İç sıkıntısı, kaygı. ERKEK
EFKEN Düşkün. ERKEK
EFLAK 1. Semalar, felekler, yükler, küreler, zamanlar. 2. Bahtlar, talihler, kaderler. ERKEK
EFLAKİ Gökte oturan melek. Eflaki Şemseddin Ahmet Dede(1360). Osmanlı sufı ve yazar. Mevlana'ya dair Menakıbü'lArifin adlı eserin müellifi. ERKEK
EFLATUN 1. Açık mor. 2. Aristo'nun hocası, Sokrat'ın talebesi, ünlü Yunan filozofu. ERKEK
EFNEM Cennete açan çiçek KIZ
EFRAHİM Hz. Yusuf un ikinci oğlu. Orta Filistin'de yerleşen İsrail kabilesine adını verdiği söylenir. Bu kabile Hz. Süleyman'ın ölümünden sonra asıl İsrail topluluğunun 12 kola ayrılmasında etken oldu. ERKEK
EFRAS Atlar, beygirler, kısraklar. ERKEK
EFRAZ Kaldıran, yükselten. Firaz Yükselten, mümtaz, büyük, meşhur, maruf. KIZ
EFRİDUN Cemşid soyundan anlayış ve zekasıyla meşhur bir İran hükümdarı. KIZ
EFRUG 1. Parıltı, ışık. 2. Nur. ERKEK/KIZ
EFRUZ 1. Şule, parıltı. 2. Aydınlatan, parlatan. 3. Tutuşturan, yakan. Gösterişli güzel. KIZ
EFSA Cennette bir ırmak - Sibirbaz, Efsuncu - İnsanı teşhir eden. KIZ
EFSANE 1. Asılsız hikaye. 2. Masal, boş söz, saçma sapan lakırdı. Dillere düşmüş, maşhur olmuş hadise. KIZ
EFSER Taç KIZ
EFSUN Büyü KIZ
EFŞAN Eklendiği kelimelere "saçan, dağıtan, serpen, silken" manası verir.. Gülefşan Gül saçan. KIZ
EFTAL En değerli en yüksek. ERKEK
EFTALYA Bir dönemin ünlü gayrimüslim ses sanatçısı Denizkızı Eftalya'dan KIZ
EFTELYA Deniz kızı KIZ
EFZA Artmak, çoğalmak. ERKEK/KIZ
EGE 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. ERKEK/KIZ
EGEHAN Engin denizlerin hükümdarı ERKEK
EGEMEN Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "man-men" şeklinde isim yapım eki vardır. ERKEK
EGENUR 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. KIZ
EGESEL 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. ERKEK
EĞİLMEZ Başkalarının baskısını ve üstünlüğünü kabul etmeyen, baş eğmeyen. ERKEK
EĞİN sırt, arka. ERKEK
EHAD 1. Bir, tek. 2. İlk sayı. 3. Allah'ın isimlerinden, bir ve tek olan Allah. İsim olarak kullanılmaz. KIZ
EHİL 1. Sahip, malik. 2. Becerikli, yetenekli. 3. Kankocadan her biri. ERKEK
EHLİMEN inançlı inanan kimse. ERKEK
EHLİYET 1. İşe yarar halde bulunuş, bir işi hakedebilecek durumda bulunuş, selahiyet, yetki. Mahirlik, iktidar, liyakat, kabiliyet, kifayet, mensubiyet. 3. İktidar, kabiliyet ve liyakat vesikası. KIZ
EHLULLAH 1. Allah'ın adamı, veli, evliya. 2. Allah'a teveccüh etmiş, kulluğunu yanlız ona yöneltmiş. Küfür ehlinden, ve şirkten kaçman. ERKEK
EJDER Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü ERKEK
EKABİR Rütbece, görgü ve faziletçe büyük olanlar, devlet ricali. ERKEK
EKBER Kebir kelimesinden, En büyük ERKEK
EKE 1. Bilgili, deneyli, olgun. 2. Kurnaz, açıkgöz. 3. Bilmiş çocuk. 4. Dahi. ERKEK
EKEMEN 1. Bilgili, deneyli, olgun. 2. Kurnaz, açıkgöz. 3. Bilmiş çocuk. 4. Dahi. ERKEK
EKEN toprağa tohum atan serpen ERKEK
EKENER toprağa tohum serpen kimse ERKEK
EKER Toprakla uğraşan. ERKEK
EKİM 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. KIZ/ERKEK
EKİN 1. Ekilmiş tahılın sürmüşü, tarlada bitmiş tahıl. 2. - Kültür. KIZ/ERKEK
EKİNER 1. Ekilmiş tahılın sürmüşü, tarlada bitmiş tahıl. 2. - Kültür. ERKEK
EKMEL 1. Daha, pek kamil, mükemmel ve kusursuz olan. 2. En uygun, en eksiksiz. 3. Ekmeli Enbiya Hz. Rasûlullah(s.a.s). 4. Dinin tamamlanması. Maide suresi ayet, 3. ERKEK
EKMELEDDİN 1. Dinin en olgunu, en olgunlaştırdığı isim. 2. Dinin tamamı. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
EKMELETTİN 1. Dinin en olgunu, en olgunlaştırdığı isim. 2. Dinin tamamı. ERKEK
EKREM Pek cömert, iyiliksever ERKEK
ELA Sarıya çalar kestane rengi KIZ
ELANAZ Ela gözlü, nazlı güzel. KIZ
ELANUR Ela gözleriyle nur saçan. KIZ
ELBEK il beyi, ellerin beyi ERKEK
ELBİR uzlaştırıcı, arabulucu, bir işi birlikte yapan ERKEK
ELBURZ 1. Kafkaslarda en yüksek dağ. 2. Uzun boylu yakışıklı kimse. ERKEK/KIZ
ELÇİ 1. Başka bir devlet nezdinde devletini temsil eden kişi. 2. Sefir. 3. Allah'ın gönderdiği rasul ve nebiler. ERKEK
ELÇİM deste, demet, tutam KIZ
ELÇİN deste, demet, bir tutam, bir avuç, kışın ocak başında, öten cırcırböceği ERKEK
ELDEM sevimli kimse, sıcak kanlı kimse, cana yakın kimse ERKEK
ELDEMİR Demir gibi güçlü el. ERKEK
ELEM Acı, üzüntü, dert ve keder KIZ
ELFAZ Sözler, sözcükler. ERKEK
ELFİDA Feda etme, gözden çıkarma, verme. KIZ
ELFİN Küçük yaramaz, Ele avuca sığmayan KIZ
ELFİYE 1. 1000 mısralık manzume. 2. Manzum risaleler. KIZ
ELGİN Garip, yurdundan ayrılmış. ERKEK
ELGÜN kamu, herkes ERKEK
ELHAN Nameler, ezgiler ERKEK
ELİF Kibar, narin yapılı, ince-uzun boylu kız. - İlk KIZ
ELİFE Tutku, istek, alışılan şey. KIZ
ELİSA Çok şeker, çok akıllı KIZ
ELİZ El izi. KIZ
ELMAS Billurlaşmış karbondan oluşan sert değerli taş KIZ
ELMİRA Cennetteki en büyük meyve ağacı KIZ
ELVAN Renk renk, çok renkli KIZ/ERKEK
ELVİDA Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun yollu ayrılık hitabı. Erkek ve kadın ismi olarak kullanılır. ERKEK/KIZ
ELVİN Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak - Sadakat, sonsuz arkadaslik ERKEK/KIZ
ELYESA Kur'anı Kerim'de adı geçen bir peygamber. ERKEK
EMAN 1. Emniyet. 2. Himaye, masuniyet. Güvence. Müslüman her ferde eman verebilir. ERKEK
EMANET 1. Emniyet edilen kimseye bırakılan şey, eşya veya kimse. 2. Osmanlı devletinde bazı devlet dairelerine verilen isim. KIZ
EMANETULLAH Allah'ın emaneti. ERKEK
EMANULLAH 1. Allah'ın emaneti. Devletin tebası, halk, millet. ERKEK
EMEÇ 1. Hedef. 2. Yamaç. 3. Henüz memeden kesilmemiş buzağı. ERKEK
EMEK 1. Uzun, yorucu ve özenli çalışma. 2. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü. ERKEK
EMEL 1. Ümit. 2. Şiddetli arzu, hırs, tamah. 3. Uzun zamanda gerçekleşebilecek arzu. 4. İnsan ömrünün yetmeyeceği hülyalar, kuruntular. KIZ
EMET Bereket, bolluk KIZ
EMİN Güvenilen, inanılan kimse ERKEK
EMİNE İnanılır, güvenilir. KIZ
EMİR Buyruk, komut ERKEK
EMİRA Prenses KIZ
EMİRE Buyruk, komut KIZ
EMİRHAN Emirlerin başı, hükümdarı ERKEK
EMİRSULTAN I. Beyazıd zamanında Buhara'dan Bursa'ya hicret eden mutasavvıf. ERKEK
EMRAH Anadolu saz şairlerinden. ERKEK
EMRAN Kürkler, hayvan derileri. ERKEK
EMRE Aşık. Mübtela. Vurgun, Ak gözlü, beyaz gözlü, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş ERKEK
EMREDDİN Dinin emrettiği. Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
EMRETTİN Dinin emrettiği. ERKEK
EMRİ Emirle ilgili ERKEK
EMRİYE Emirle ilgili KIZ
EMRULLAH Allah'ın emri ERKEK
EMSAL 1. Kıssalar, hikayeler, destanlar. 2. Numuneler, örnekl3. Eş benz4. Yatış denk. 5. Katsayı. ERKEK
ENAM 1. Bütün mahlukat, yaratılmış her şey. 2. Halk, insanlar. Seyyidü'lEnam Halkın ulusu Rasûlullah(s.a.s). 3. Kur'ân! Kerim'in 6. Suresinin adı. 4. Bazı ayet ve duaları içeren dua kitabı. ERKEK
ENBİYA Peygamberler. ERKEK
ENÇ güvenilir kimse, erinçli kişi ERKEK
ENDER Çok az, nadir bulunan ERKEK
ENER En yiğit, en kahraman kişi. ERKEK
ENERGİN En olgun, çok olgun. ERKEK
ENES Hz. Ali'nin komutanı ERKEK
ENFA Çok yararlı, daha çok faydalı. ERKEK/KIZ
ENFAL 1. Ganimet. 2. Kur'anı Kerim'in 8 suresinin adı. ERKEK
ENFES Çok güzel, en güzel. KIZ
ENGİN 1. Ucu, bucağı görünmeyecek kadar çok geniş. 2. Denizin kıyıdan çok uzaklarda bulunan geniş bölümü, açık deniz. 3. Değer ve fiyatı düşük olan. 4. Yüksekte olmayan, alçak yer. ERKEK
ENGİNALP Değerli yiğit. ERKEK
ENGİNAY 1. Ucu, bucağı görünmeyecek kadar çok geniş. 2. Denizin kıyıdan çok uzaklarda bulunan geniş bölümü, açık deniz. 3. Değer ve fiyatı düşük olan. 4. Yüksekte olmayan, alçak yer. ERKEK
ENGİNER İyi, güzel, değerli insan. ERKEK
ENGİNİZ İz bırakacak kadar değerli insan. ERKEK
ENGİNSOY Geniş soydan gelen. ERKEK
ENGİNSU Açık deniz. ERKEK
ENGİNTALAY Büyük deniz, okyanus. ERKEK
ENGÜR 1. Çok gür. 2. Bereketli. ERKEK
ENHAR Irmaklar, çaylar. Enhar. Kur'anı Kerim'de cennetlerin altlarından akan ırmaklar. ERKEK/KIZ
ENİS Dost, arkadaş ERKEK
ENİSE Sevimli / Dost / Cana yakın arkadaş KIZ
ENMUTLU mutluluklar içinde en mutlu olan KIZ
ENNUR Işık, nur KIZ
ENSAR Hz. Muhammed'i Medine'ye davet edenlere verilen isim, Yardım ediciler ERKEK
ENSARULLAH Allah yolunda Rasûlullah(s.a.s)'a yardım edenler. ERKEK
ENVAR Ziyalar, aydınlıklar, ışıklar, parlaklıklar. ERKEK
ENVER En nurlu, en parlak ERKEK
ERACAR Becerikli erkek. ERKEK
ERAKALIN Alnı ak, dürüst erkek. ERKEK
ERAKINCI Yiğit akıncı. ERKEK
ERAKSAN Temiz adlı yiğit. ERKEK
ERALKAN Al kanlı yiğit. ERKEK
ERALP Yiğit erkek. ERKEK
ERALTAY Yiğit erkek. ERKEK
ERANDAÇ Yiğit erkek. ERKEK
ERANIL Yiğitliğinle anıl, tanın. ERKEK
ERASLAN Aslan gibi, güçlü kuvvetli erkek. ERKEK
ERAVEND 1. Şevk, arzu, istek. 2. Şan, şeref. ERKEK
ERAY Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan. ERKEK
ERBAŞAT Yiğit erkek. ERKEK
ERBATUR Cesur, yiğit. ERKEK
ERBAY Soylu, ünlü aileye mensup erkek. ERKEK
ERBELGİN Açık yürekli erkek. ERKEK
ERBEN Yiğit erkek. ERKEK
ERBERK Şimşek gibi yiğit. ERKEK
ERBOĞA Boğa gibi güçlü erkek. ERKEK
ERBOY Yiğit soydan gelen. ERKEK
ERCAN Canlı, diri, sıhhatli erkek. ERKEK
ERCE Erkekçe, askerce. ERKEK
ERCİHAN Cihanın tanıdığı erkek. ERKEK
ERCİN Merdiven, basamak. ERKEK/KIZ
ERCİVAN Genç erkek. ERKEK
ERCÜMENT İtibarlı, haysiyetli, değerli ERKEK
ERÇELİK Çelik gibi güçlü erkek. ERKEK
ERÇETİN Sert, güçlü erkek. ERKEK
ERÇEVİK Çevik, hızlı erkek. ERKEK
ERÇİL Doğru, inanılır, güvenilir kişi. KIZ
ERÇİN Erken doğan, En erken davranan ERKEK
ERDA Beyaz karınca. KIZ
ERDAL Tek erkek, dal gibi uzun erkek. ERKEK
ERDEM 1. Fazilet. 2. Maharet, hüner 3. Liyakat. 4. Usta gemici. 5. İnsanın ruhsal yetkinliği. ERKEK
ERDEMALP Erdemli yiğit. ERKEK
ERDEMAY 1. Fazilet. 2. Maharet, hüner 3. Liyakat. 4. Usta gemici. 5. İnsanın ruhsal yetkinliği. KIZ
ERDEMER Erdemli kimse. ERKEK
ERDEMİR Demir gibi güçlü erkek. ERKEK
ERDEMLİ Erdemli, faziletli. ERKEK
ERDEN El değmemiş ERKEK
ERDENAY yeni Ay, el değmemiş Ay KIZ
ERDENİZ Denizler hakimi, denizi seven kişi ERKEK
ERDEŞİR Cesur, kahraman, aslan yürekli. ERKEK
ERDİ 1. Amacına ulaşan, erişen. 2. Olgunlaşmış erkek. 3. Ermiş veli. ERKEK
ERDİBİKE Olgunluğa erişmiş, deneyimli kadın. KIZ
ERDİM 1. Fazilet. 2. Maharet, hün3. Liyakat. 4. Usta gemici. 5. İnsanın ruhsal yetkinliği. ERKEK
ERDİN 1. Amacına ulaşan, erişen. 2. Olgunlaşmış erkek. 3. Ermiş veli. ERKEK
ERDİNÇ Duru, güçlü kuvvetli erkek. ERKEK
ERDOĞAN Yiğit doğan. ERKEK
ERDÖNMEZ Sözünden dönmeyen, doğru sözlü. ERKEK
ERDURAN Sözünden dönmeyen, doğru sözlü. ERKEK
ERDURMUŞ Sözünden dönmeyen, doğru sözlü. ERKEK
ERDURSUN Sözünden dönmeyen, doğru sözlü. ERKEK
EREK Gerçekleştirilmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, hedef. ERKEK
EREKEN Gerçekleştirilmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, hedef. ERKEK
EREL Erkek eli, güçlü el. ERKEK
EREM Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren, Cennet Kız/Erkek
EREN 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. ERKEK
ERENALP 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. ERKEK
ERENAY 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. ERKEK
ERENCAN 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. ERKEK
ERENDİZ Gezegenlerin en büyüğü ve güneşe yakınlık bakımından beşincisi Jüpiter. ERKEK
ERENGÜÇ 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. ERKEK
ERENGÜL 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. ve gül isimlerinden birleşik. KIZ
ERENGÜN ulaşıp gelen gün KIZ
ERENÖZ 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. ERKEK
ERENSOY 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. ERKEK
ERENSU 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. ERKEK
ERENTÜRK Eren-türk. ERKEK
ERER Ulaşır, kavuşur. ERKEK
ERETNA XIV. yy. Orta Anadolu'da Sivas ve Kayseri'de beylik kuran bir zat. Aslen Uygur Türkleri'nden olup Küçük Asya'da Anadolu Selçuklularına ait yerleri idarelerine almış olan İlhanlıların emirlerinden biri. Adil yönelimi sayesinde halkın övgüsünü ERKEK
EREZ Acıbadem ağacı. ERKEK
ERG İNER Olgun erkek. ERKEK
ERGALİP Üstün, yenen kimse. ERKEK
ERGAZİ Üstün, yenen kimse. ERKEK
ERGE Şımarık, nazlı. KIZ
ERGENÇ Genç erkek. ERKEK
ERGENER Genç erkek. ERKEK
ERGİ İyi, güzel bir şeye erişme. ERKEK
ERGİN 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ERKEK
ERGİNALP 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ERKEK
ERGİNAY 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ERKEK
ERGİNCAN Olgun ruhlu kimse. ERKEK
ERGİNER Olgun erkek. ERKEK
ERGİNSOY Olgun kişilerin soyundan gelen. ERKEK
ERGİNTUĞ 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ERKEK
ERGÖK 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ERKEK
ERGÖKMEN Mavi gözlü, sanşın kimse. ERKEK
ERGÖNÜL Gönül eri, iyi insan. ERKEK
ERGUN Oynak, hızlı giden at ERKEK
ERGUNALP Hızlı, çevik, yiğit. ERKEK
ERGUNER Hızlı, çevik erkek. ERKEK
ERGUVAN 1. Erguvan çiçeği. 2. Kızıl şey. 3. Kırmızı kadife. ERKEK/KIZ
ERGÜÇ Erkek gücü. ERKEK
ERGÜDEN 1. Yiğitlik eden erkek. 2. Sevk ve idare kabiliyeti olan, lider. ERKEK
ERGÜDER 1. Yiğitlik eden erkek. 2. Sevk ve idare kabiliyeti olan, lider. ERKEK
ERGÜL Nadide gül, tek gül. KIZ/ERKEK
ERGÜLEÇ Güleryüzlü erkek. ERKEK
ERGÜMEN Amacına, isteğine kavuşan. ERKEK
ERGÜN 1. Yumuşak uysal kimse. 2. Sulu kar, sulu saf kar. ERKEK
ERGÜNAY 1. Yumuşak uysal kimse. 2. Sulu kar, sulu saf kar. ERKEK
ERGÜNER Yumuşak huylu, uysal erkek. ERKEK
ERGÜVEN Kendine güvenen. ERKEK
ERGÜVENÇ Güven duyulan kimse. ERKEK
ERHAN İyi, adaletli hükümdar. ERKEK
ERHUN Hunlu yiğit ERKEK
ERİB Akıllı, zeki kimse. ERKEK
ERİBE Akıllı, zeki kimse. KIZ
ERİKE Taht. KIZ
ERİKER Becerikli, yürekli adam. ERKEK
ERİM 1. Bir şeyin erebileceği uzaklık. 2. Vakıf olmak, yetmek. KIZ/ERKEK
ERİMEL 1. Bir şeyin erebileceği uzaklık. 2. Vakıf olmak, yetmek. ERKEK
ERİMŞAH 1. Bir şeyin erebileceği uzaklık. 2. Vakıf olmak, yetmek. ERKEK
ERİNÇ Rahat, huzur. ERKEK
ERİNÇER Huzur veren kimse. ERKEK
ERİPEK Yumuşak, uysal erkek. ERKEK
ERİŞ Zeki, uyanık, azılı. ERKEK
ERKAL Erkek kal, adam olarak kal. ERKEK
ERKAN Erkek kanlı ERKEK
ERKE 1. İş başarma gücü. 2. Nazlı serbest büyütülmüş çocuk. KIZ/ERKEK
ERKEL Güçlü, kudretli el. ERKEK
ERKILIÇ Kılıç gibi keskin güçlü yiğit. ERKEK
ERKINAY Çalışan erkek. ERKEK
ERKİN Serbest, hür. ERKEK
ERKİNER Bağımsız, özgür insan. ERKEK
ERKMAN Güçlü, etkili, sözü geçen kimse. ERKEK
ERKOÇ Güçlü, iriyan erkek. ERKEK
ERKOÇAK bkz. Koçak. ERKEK
ERKSAN Güçlü, etkili san, tanınmış ad. ERKEK
ERKSOY Güçlü soydan gelen. ERKEK
ERKSUN Gücünü, kudretini göster. ERKEK
ERKUL Erkek kul, güçlü kuvvetli adam, kul. ERKEK
ERKUT 1. Güçlü, dayanıklı erkek. 2. Mübarek insan, kutlu insan. ERKEK
ERKUTAY Uğurlu ayda doğan erkek. ERKEK
ERMA Çok güzel ve cilveli olan. KIZ
ERMAN Erdemli yiğit ERKEK
ERMİN Keykubat'ın dördüncü oğlu. ERKEK
ERMİŞ 1. Allah'a yönelmiş ve bu yolda merhale katetmiş kimse. 2. Veli, aziz. ERKEK
ERMİYE Dolu yağdıran kasırga. KIZ
ERNA İşveli, cilveli, şen şakrak sevgili. KIZ
ERNOYAN Yiğit başkomutan. ERKEK
EROĞUZ Yiğit kimse. ERKEK
EROKAY Seçkin, beğenilen erkek. ERKEK
EROL Erkek ol. - "Er" ve "ol" kelimelerinden birleşik isim. ERKEK
ERONAT Dürüst, güvenilir, iyi erkek. ERKEK
EROZAN Erkek ozan, şair. ERKEK
ERÖZ Özü erkek, yiğit olan. ERKEK
ERSAL Yiğitliğinle tanın. ERKEK
ERSALMIŞ Yiğitliğinle tanın. ERKEK
ERSAN l. Adıyla, sanıyla ünlenmiş erkek. 2. Güzel, güçlü san bırakmak. ERKEK
ERSAVAŞ Yiğitliğinle tanın. ERKEK
ERSAYIN Saygı değer kimse. ERKEK
ERSEÇ Seçkin ol. ERKEK
ERSEN Mutlu, neşeli erkek. ERKEK
ERSERİM 1. Serme işi. 2. Sabırlı kişi ERKEK
ERSEVEN Seven erkek. ERKEK
ERSEVER Seven erkek. ERKEK
ERSEVİM Sevimli, sempatik erkek. KIZ
ERSEYİM Sevimli, sempatik erkek. KIZ
ERSEZEN Kavrayışı güçlü erkek. ERKEK
ERSEZER Kavrayışı güçlü erkek. ERKEK
ERSİN Erkeksin anlamında ERKEK
ERSÖZ Yiğit sözlü. ERKEK
ERSU Yiğit sözlü. ERKEK
ERSUNAL Yiğit sözlü. ERKEK
ERŞAD Sevinçli, mutlu erkek. ERKEK
ERŞAHAN Şahin gibi güçlü yiğit. ERKEK
ERŞAHİN Erkek şahin, kuş. ERKEK
ERŞAN Yiğitliğiyle tanınmış, ünlenmiş erkek. ERKEK
ERŞAT Doğru yolu bulan ERKEK
ERŞED En reşid, ergin olan, doğru yola daha yakın, hareket hattı daha iyi olan. ERKEK
ERTAÇ Erkekliği taç gibi taşıyan ERKEK
ERTAN Tan gibi ateş renkli er ERKEK
ERTAŞ Taş gibi erkek. -Er ve taş kelimelerinden birleşik isim. ERKEK
ERTAYLAR Uzun boylu, yakışıklı erkek. ERKEK
ERTE 1. Gelecek şafak, şafak sökme zamanı. 2. Yarın. 3. Herhangi bir işte ilk başarı. ERKEK
ERTEK Tek, eşsiz yiğit. ERKEK
ERTEKİN Soylu erkek. - Er ve tekin kelimelerinden birleşik isim. ERKEK
ERTEM Erdem / Fazilet ERKEK
ERTEN 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. ERKEK
ERTİNGÜ Olağanüstü görülmemiş. ERKEK
ERTOK Gözü, gönlü tok yiğit. ERKEK
ERTÖRE Töreleri olan yiğit. ERKEK
ERTUĞ Sorguç tutan erkek. ERKEK
ERTUĞRUL Dürüst, doğru, yiğit. - Ertuğrul Gazi ERKEK
ERTUNA 1. Çok bol. 2. Yavru. 3. Görkemli, gösterişli. 4. Karaor-manlardan doğan, Karadeniz'e dökülen, Avrupa'nın Volga'dan sonra en uzun ırmağı. ERKEK
ERTUNÇ l. Tunç renkli erkek. -2. Tunç madeni gibi güçlü kuvvetli erkek. - Er ve tunç kelimelerinden birleşik isim. ERKEK
ERTUNGA 1. Yiğit hakan. 2. Uygur yazıtlarında geçen Türk adı. ERKEK
ERTÜZE (bkz. Tüze). ERKEK
ERÜSTÜN Üstün erkek. ERKEK
ERVA 1. Çok güzel genç. 2. Son derece cesur ve yiğit adam. 3. Cennet meyvesi KIZ/ERKEK
ERVİN 1. Tecrübe, sınama, deneme. 2. Şeref ve itibar. KIZ
ERYALÇIN Sert, güçlü, boyun eğmez yiğit. ERKEK
ERYAMAN Güçlü, becerikli. ERKEK
ERYAVUZ Yürekli, korkusuz. ERKEK
ERYETİŞ Erken gel. ERKEK
ERYILDIZ Yıldız gibi parlak yiğit. ERKEK
ERYILMAZ Yılmayan, bıkmayan, azimli, sebatlı kişi ERKEK
ERZADE Yiğit oğlu. ERKEK
ERZAN 1. Ucuz, bol. 2. Uygun, münasip, layık. ERKEK/KIZ
ESAT Çok uğurlu ve mutlu ERKEK
ESED Arslan. GazanfHaydar. Cesur ve kahraman kişi anlamında kullanılmıştır. ERKEK
ESEDÜDDİN Dinin arslanı. Şeref lakabıdır. ERKEK
ESEN Sağ, salim, sağlıklı. KIZ/ERKEK
ESENBOĞA Sağ, salim, sağlıklı. ERKEK
ESENDAĞ Dağ gibi güven verici ve sağlam yaptı. ERKEK
ESENER Sağlıklı, rahat kimse. ERKEK
ESENGÜL Canlı, dipdiri, renkleriyle yeni açan güzel gül. KIZ
ESENNUR Mutluluk Işığı KIZ
ESENTÜRK Güçlü, kuvvetli, sağlıklı Türk. ERKEK
ESER Nişan, iz - Etki - Yapıt - Soğuk esen rüzgar KIZ/ERKEK
ESİLA Kur'an da geçen bir kelimedir. Öğle ile ikindi arasındaki vakit demektir. KIZ
ESİM Rüzgar gibi olan. KIZ
ESİN 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. ilham, çağrışım. KIZ
ESİR Çok sevinçli. ERKEK
ESLEK 1. Çalışkan, gayretli. 2. Yumuşak başlı, uysal. 3. Atik, çevik. ERKEK
ESLEM 1. Kendini Allah yoluna adamış, seçilmiş doğru yola götüren, 2. Cennette kalan son nur tanesi, 3. Müslüman kadın KIZ/ERKEK
ESLİNA Dünyalar güzeli KIZ
ESMA 1. Adlar. 2. Kulaklar, işitme. Esmaü'lHüsna. Allah'ın güzel isimleri. Hz. Esma Hz. Ebû Bekir'in kızı, Hz. Aişe'nin ablasıdır. KIZ
ESMACAN Adı can olan. KIZ
ESMAGÜL Adı gül. KIZ
ESMAHAN 1. Adlar. 2. Kulaklar, işitme. Esmaü'lHüsna. Allah'ın güzel isimleri. Hz. Esma Hz. Ebû Bekir'in kızı, Hz. Aişe'nin ablasıdır. KIZ
ESMAN Bedeller, kıymetler, değerler. KIZ
ESMANUR Adı nur. KIZ
ESME Esmek fiili. KIZ
ESMER Siyah, kara. KIZ
ESMERAY Ay güzelliğinde esmerlik, Siyah ay, buğday renkli, karayağız. KIZ
ESNA Yüksek, yüce. Bir işin yapıldığı an. KIZ
ESRA En çabuk, çok çabuk, Melek KIZ
ESVED Siyah, kara. KIZ
EŞARl Ebû Musa Abdullah b. Kay s el Eşari( Öl. 935). Ünlü kelam alimi, Eş'ari mezhebinin, kurucusudur. 40 yaşına kadar Mutezile görüşü benimsemiş, daha sonra Basra camiinden de herkese ilan ederek Mutezile'yi bıraktığını açıklamıştır. ERKEK
EŞAY Ay kadar güzel. KIZ
EŞCA En cesur, en yiğit kişi. ERKEK
EŞFAK Daha şefkatli, çok merhametli. ERKEK
EŞLEM Selametli, güvenilir KIZ
EŞRAF 1. Şerefli, saygın kimseler 2. Bir yerin zenginleri, sözü geçenler. ERKEK
EŞREF Şerefli, şeref sahibi / Uğurlu ERKEK
ETEM Daha tam daha noksansız, mükemmel. ERKEK
ETHEM (bkz. Edhem). ERKEK
EVA Havva. Yaratılan ilk kadın. KIZ
EVCAN Evdeki insan evcimen. ERKEK
EVCİMEN Evine, ailesine bağlı. Ev işlerinde becerikli. ERKEK
EVDEGÜL Güzel kız. KIZ
EVE Havva. Yaratılan ilk kadın. KIZ
EVFA Daha vefalı, cana yakın, sözünde duran. ERKEK
EVGİN Telaşlı, aceleci ERKEK
EVİN Tohum, tane, öz cevher. KIZ
EVİRGEN İşini bilen, tedbirli kimse. ERKEK
EVLA Daha uygun, daha layık, daha iyi üstün. Hayırlı amel. / Cennet nimetleri KIZ
EVLİYA 1. Velil2. Allah'ın dostları. 3. İman edip salih amel işleyenl4. Allah yolunda mallan ve canlan yla cihad edenl5. Allah'ın emaneti olan dinini ve hükümlerini yeryüzünde tevelli ederek korumaya çalışanlar. ERKEK
EVNUR Güzel kız. KIZ
EVRA Hisar. KIZ
EVREM Neslimin devamı, benden sonrası ERKE
EVREN 1. Büyük yılan, ejderha. 2. Felek, zaman. 3. Kainat, dünya. 4. Yaşanılan vasat. KIZ/ERKEK
EVRENSEL Alemşümül karşılığı olarak. - Fransızca "Universal'e benzetilerek kullanılır. ERKEK
EVRİM Aşamalarla kendini gösteren ilerleme, değişim KIZ/ERKEK
EVSAN Putlar, harçlar. İsim olarak kullanılmaz. KIZ
EVŞEN Hafif / Şen olan ev gibi de tanımlanabilir KIZ
EVVAH 1. Çok ah eden. 2. Çok dua eden. 3. Merhametli. 4. İmanı sağlam. 5. Din bilgisi çok geniş olan kimse. 6. Kur'anı Kerimde bu isimle Hz. İbrahim vasıflandırılmıştır. ERKEK
EVVEL 1. İlk başlangıç, ilkin. 2. Allah'ın 99 isiminden biri. KIZ
EYGÜL İyi. KIZ/ERKEK
EYLEM Değişiklikdoğuran davranış, iş KIZ
EYLÜL Sonbaharda bir ay adı KIZ
EYMEN 1. Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı, kutlu. 2. Sağ taraftaki. Eymen b. Hureym. Sahabedendir. Mekke'nin alınışı sırasında müslüman oldu. Babası ve amcası Bedir şehiderindendir. Hadis rivayetiyle ün kazandı. ERKEK
EYSU Suya seslenen KIZ
EYŞAN Şanlı güzel, güzelliği ile ünlü KIZ
EYÜB 1. Sabırlı. 2. Dönen, pişman olan, günahlarına tevbe eden demektir. Kur'an'da adı geçen peygamberlerden. Güzel sabır sahibi. Allah'ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır. Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak okunur. ERKEK
EYÜP Sabırın simgesi olmuş bir peygamber ERKEK
EZAMET 1. Büyüklük, ululuk. 2. Çalım, kıvnm. KIZ
EZEL Başlangıcı olmayan ERKEK
EZELHAN Başlangıcı olmayan ERKEK
EZFER Güzel kokulu. KIZ
EZGİ 1. Belli bir kurala göre yaratılan ve kulakta haz uyandıran şeşname. 2. Makamla söylenen manzum söz. 3. Beste KIZ
EZGİN Sesi düzenli gelen. Paraca durumu bozuk olan. Çok sıkıntı çekmiş. KIZ
EZGÜ Makam, hava. KIZ/ERKEK
EZHAN İnsanda akıl, fikir, zeka, hafıza anlayış, kavrayış, kudretleri. ERKEK/KIZ
EZHERAN Ay ve güneş. ERKEK/KIZ
EZNEV Yeni baştan, yeniden. ERKEK/KIZ
EZRA Sözü, konuşması düzgün KIZ
EZRAK Mavi gözlü. Gök rengi saf ve temiz su. ERKEK/KIZ

| Bize Yazın | İletişim | E-ticaret Sitelerine Özel | Bayi Girişi | Sık Sorulan Sorular |

Bayan Gecelik Sabahlık Yılbaşı Kıyafetleri Bayan İç Çamaşırları Külot Erkek Külot Cinsel Sağlık Ürünleri Geciktiriciler Bayan Çantaları

Bu site SetuP Bilgisayar tarafından tasarlanmıştır.