Anlamına Göre İsim Ara 

 İçerdiği Harflere Göre İsim Ara
 

Hızlı Ara :


 


A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

     
İsim Anlamı Cinsiyet
CABBAR Güç ve kuvvet sahibi kimse ERKEK
CABGU 1. Efendi, 2. Bey. 3. İleri gelen, saygın kimse. ERKEK
CABİRE (bkz. Cabir). KIZ
CABİYE 1. Hazine 2. Şam'ın güneybatısında, Çavlan'da bir yer. 3. Havuz. KIZ
CAFER Küçük akarsu ERKEK
CAHİD Cehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. Bu kelime Kur'anı Kerim'de "cihad et". "Allah yolunda savaşa çık" anlamında kullanılmıştır. Dil kuralında "d/t" olarak kullanılmaktadır. ERKEK
CAHİDE Çalışıp çabalayan. KIZ
CAHİT Çalışan çaba gösteren / İnatçıayak direyen ERKEK
CAHİZ 1. Gözü pek, yürekli, cesur kimse. 2. Patlak gözlü. Daha çok lakap olarak kullanılmıştır. Cahiz b. Ebû Osman, Basra Mutezile kelamcılannın ileri gelenlerinden. Bir köle olduğu halde ilimde ilerlemiş ve devrinin ünlü simalarından olmuştur. ERKEK
CAİZ 1. Geç2. Caiz, İslam'ın mumaleta taalluk eden 5 ahkamından biridir. 3. İşlenmesi, yapılması "müsaade alınabilir" anlamında olup, seran yasaklanmayan her fiili içerir. ERKEK
CAİZE 1. Armağan, hediye. 2. Yol yiyeceği, azık. 3. Eski şairlere yazdıkları methiyeler için verilen bahşiş. KIZ
CALİB Çekici, celbedici, cazib. ERKEK
CALİBE Kendine çeken, celbeden, çekici. KIZ
CALP güçlü ERKEK
CAN Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık KIZ/ERKEK
CANAL 1. Gönül al. Kendini sevdir, sevilen biri ol. KIZ/ERKEK
CANALP Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. ERKEK
CANAN Gönülden sevilmiş, yar. KIZ
CANAŞ arkadaş, sevgili KIZ
CANAY Ay gibi temiz, saf, parlak kimse. KIZ/ERKEK
CANAYDIN Özü temiz, aydınlık ruhlu kimse. ERKEK
CANBEK 1. Özü pek. 2. Güçlü kişilikli kimse. Canbek Giray (1568-1636) ERKEK
CANBER sert kişi, sağlam kişi, canı sağlam ERKEK
CANBERK Güçlü, sağlam kimse. ERKEK
CANBEY Canım gibi sevgili. ERKEK
CANBULAT Canbulat en-Naşirî. Mısır Memlûk sultanı. Yaşbekin kölesiydi. Yaşbek, Canbulat'ı Sultan Kayıtbay'a sattı. Kayıtbay kendisine önemli görevler verdi. Halep ve Şam valiliğine kadar yükseldi. 1500 yılında sultanlığı ele geçirdi. ERKEK
CANDAN 1. Samimi, içten, kalbi. 2. Yakınlık belirten davranış. KIZ
CANDANER İçten, samimi, dost kimse. ERKEK
CANDAR 1. Silah taşıyan, can ve dar isimlerinden müteşekkil birleşik isim. 2. Osmanlı'da, hassa askeri, kılıç askeri, idam hükümlerini infaz eden kimse. 3. Jandarma. Muhafız. ERKEK
CANDAŞ Candan, değerli dost ERKEK
CANDEĞER Uğrunda can verilecek kadar güzel, değerli, sevilen. ERKEK
CANDEMİR Özü güçlü, demir gibi sağlam kişilikli. ERKEK
CANDOĞAN Cana doğan. ERKEK
CANEDA İçten, sevimli kişi KIZ
CANEL İçten uzatılan el, dostluk eli. KIZ/ERKEK
CANER Delikanlı, genç, dinamik. - Can ve er kelimelerinden birleşik isim. ERKEK
CANFEDA Canım veren, özverili kimse. Canfeda Hatun III. Murad'ın annesinin en gözde cariyesi ydi. Harem kethüdalığına getirildi ve sarayda büyük nüfuz kazandı. ERKEK/KIZ
CANFER 1. Aydın bilgili. 2. Güçlü saygın. ERKEK
CANFEZA Müzikte bileşik bir makam KIZ
CANGİRAY Kuvvetli, kudretli ve sevecen kişi ERKEK
CANGÜL 1. Gül gibi canlı. 2. Güzel, temiz kimse. KIZ
CANGÜN Doğduğu gün çok sevinilen kimse. ERKEK
CANGÜR Canlı, neşeli kimse. ERKEK
CANHANIM cana yakın hanımefendi KIZ
CANİB Ön taraf, cihet. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. KIZ
CANİP Ön taraf, cihet. KIZ
CANİPEK Yumuşak huylu (kimse). KIZ
CANKAN Soyu temiz, asil kimse. ERKEK
CANKAT cana can kat katmaktan buyruk, ailemize can katasın ERKEK
CANKIZ Sevilen, sevimli, şirin kız KIZ
CANKUT 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. ERKEK
CANNUR Özü aydınlık, nurlu kimse. KIZ
CANOL Canım ol, can gibi içten ol. ERKEK
CANÖZ kişinin kendi öz canı, öz can ERKEK
CANÖZLEM tatlı özlem KIZ
CANPOLAT canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimse ERKEK
CANRUBA Gönül alan, sevgili. KIZ
CANSAL Can ve sal kelimelerinden birleşik isim. ERKEK
CANSEL Hayat veren su. - Can ve sel kelimelerinden birleşik isim. KIZ
CANSEN Sevilmeye değer kişi KIZ/ERKEK
CANSER Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık KIZ/ERKEK
CANSES Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık KIZ
CANSET Küçük kraliçe, prenses. KIZ
CANSEVER Canım gibisin, canımsın. KIZ
CANSIN Canım gibisin, canımsın. KIZ/ERKEK
CANSOY Asil, soylu, cana yakın. ERKEK
CANSU 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. KIZ
CANSUN 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. KIZ/ERKEK
CANSUNAR yaşam verir diriltir ERKEK
CANSUNAY yaşam sun ve Ay gibi güzel ol ERKEK
CANTEKİN Tek can, eşsiz can. ERKEK
CANTEZ Tez canlı, aceleci. ERKEK
CANTÜRK İyi hasletlere sahip Türk. ERKEK
CANVER Canlı, haşere. ERKEK
CARULLAH Allah'a yakın. Allah dostu. Carullah Zemahşeri Müfessir, alim. ERKEK
CAVİD Baki, daimi, ebedi ERKEK
CAVİDAN Sürekli, kalıcı olan, sonsuz. KIZ
CAVİDE Sürekli, kalıcı olan, sonsuz. KIZ
CAVİT Sonsuz, ebedi ERKEK
CAVLAN Büyük çağlayan. ERKEK/KIZ
CAVlT Baki, daimi, ebedi ERKEK
CAYMAZ sözünden dönmez, verdiği sözü tutar, vazgeçmez ERKEK
CAZİM 1. Kesin. 2. Kesin kararlı. Cazim Mehmed Türk şair(1725). ERKEK
CEBBAR 1. Cebreden, zorlayıcı. 2. Kuvvet, kudret sahibi Allah, Allanın isimlerinden. 3. Becerikli. 4. Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi. ERKEK
CEBEL 1. Dağ. 2. Tarıma elverişsiz arazi. ERKEK
CEBERUT İbranice "kudret" anlamına gelmektedir. Yeni Eflatuncu filozoflar ile işraki felsefesine tabi olan mutasavvıflara verilen ad. ERKEK
CEBİR 1. Zorlamak. 2. Düzeltme, onarma. 3. Kırık veya çıkık bir kemiği yerleştirip sarmak. ERKEK
CEBİRE 1. Zorlamak. 2. Düzeltme, onarma. 3. Kırık veya çıkık bir kemiği yerleştirip sarmak. KIZ
CEBRAİL 1. Peygamberlere vahiy getiren dört büyük melekten biri. 2. Cibril, İbranice Allah'ın kulu. 3. Az çok zorla olgunlaştırmak. Cebrail b. Ömer Batı Karahanlı hükümdar(1099-1102). ERKEK
CEDİS Arabistanm yerli kabilelerinden birinin adı. ERKEK
CEHDİ Uğraşan, çalışan. Çaba ve gayret gösteren. ERKEK
CEHİD Çalışma, çabalama, uğraşma. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
CEHİT Çalışma, çabalama, uğraşma. ERKEK
CEHVEN Kurtuba'da yerleşmiş, birçok alim, fakih, vezir yetiştirmiş meşhur bir Arap ailesi. ERKEK/KIZ
CELADET 1. Gözüpeklik. 2. Yiğitlik. 3. Kahramanlık ERKEK
CELAL Büyüklük, yücelik - Öfke, kıgınlık ERKEK
CELALEDDİN 1. Dini savunan. 2. Dinin ululadığı, övdüğü. Celaleddin Harizmşah Son Harizm hükümdarı(Öl. 1231). Celaleddin Rumi Ünlü Türk mutasavvıfı, Mevlana. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılmaktadır. ERKEK
CELALETTİN Büyüklük ululuk, hışım ERKEK
CELASUN 1. Kahraman, cesur, atak, delikanlı, yiğit. 2. Genç sağlıklı, gürbüz. ERKEK
CELAYİR Moğol kavminin bir kolu olup birçok kabileyi bünyesinde toplamıştır. Celayirliler devleti, kendisine İlhanlılar devletini örnek almıştır. ERKEK
CELİL Büyük, yüce ERKEK
CELİLAY Ulu, yüce ay. ERKEK/KIZ
CELİLE Büyük, ulu. KIZ
CELVET 1. Yerini yurdunu terk etmek. 2. Tasavvufta, kulun, Allanın sıfatlarıyla halvetten çıkışına ve fena fillahda fani oluşuna denilir. ERKEK
Celvetiye Aziz Mahmud Hüdayi'nin kurduğu tarikatının adı. KIZ
CEM Hükümdar, şah ERKEK
CEMAL Güzel yüz - Yüz güzelliği ERKEK
CEMALETTİN Güzellik taşıyan ERKEK
CEMALLEDDİN 1. Dinin cemali, parlak yüzü. Daha çok şeref unvanı olarak kullanılmıştır. elCevad elİsfahani tarafından ilk defa kullanılmıştır. ERKEK
CEMALULLAH Allah'ın lütfü, bağışı. ERKEK
CEMAN 1. Salma salma yürüyen. 2. Nazlı sevgili. KIZ
CEMANUR Yüz nuru, güzellik KIZ
CEMİL Güzel yakışıklı erkek - İyilikle anma ERKEK
CEMİLE Hatır hoşluğu için yapılan hareket. KIZ
CEMİNUR Işık, nur topluluğu, çok nurlu, aydınlık kimse. KIZ
CEMRE Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi KIZ
CEMŞASB 1. Hz. Süleyman. 2. Cemşid'in oğlu. ERKEK
CEMŞİD Cemşasb'ın babası. ERKEK
CENAB "Yan"manasına gelir. Şeref, onur ve büyüklük terimi olarak kullanılır. Hazret, Cenabı Hakk, Cenabı Halik, Allah. Dil kuralı açısından "b/p" olarak kullanılmaktadır. ERKEK
CENAN Yürek, gönül kalp KIZ/ERKEK
CENAP Şeref, onur ERKEK
CENGAVER Savaşçı, silahşor. Savaşı seven, savaşkan, dövüşken. ERKEK
CENGEL Orman. ERKEK
CENGER Savaşçı, silahşor. Savaşı seven, savaşkan, dövüşken. ERKEK
CENGİZ Cengiz Han. Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu, asıl adı Timuçin'dir. Moğolcada Çing sıfatının çoğulu olarak, güçlü, kuvvetli anlamındadır. İslam ülkelerine düzenlediği seferlerle acımasız ve gaddarca müslümanları katletti. İslam medeniyetine b ERKEK
CENGİZHAN Moğol İmparatorluğunu kuran hükümdar ERKEK
CENK Savaş ERKEK
CENKER İyi savaşan, savaşçı. ERKEK
CENNET Çok güzel yer. İyilik yapanların, günahsızların öldükten sonra mutluluğa kavuşacaklarına inanılan yer. KIZ
CEREN Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. KIZ
CERİB Hububat için kullanılan bir ölçek. ERKEK/KIZ
CERİR İp, halat. Yular anlamında. Sahabeden bu ismi taşıyanlar vardır. ' ERKEK
CERİT 1. Verimsiz çorak y2. Bekar. ERKEK
CESARET Yüreklilik, korkusuzluk. ERKEK/KIZ
CESİM İri, büyük, kocaman, ulu, mühim. ERKEK
CESİMİ İri, büyük. ERKEK
CESUR Cesaretli, gözüpek, korkusuz ERKEK
CEVAD 1. Cömert, eli açık. 2. İhsan eden. Dil kurumuna uygun olarak "d/t" ye dönüştürülür. ERKEK
CEVAHİR Mücevher, değerli süs taşı ERKEK
CEVAN Genç, taze, delikanlı. Cüvan şeklinde kullanılabilir. ERKEK
CEVAT İyilik, güzellik, olgunluk, kusursuzluk ERKEK
CEVDET Olgunluk, büyüklük - Kusursuzluk ERKEK
CEVHER Bir şeyin özü. Güç, enerji. KIZ/ERKEK
CEVHERE Hicri 5. asırda Bağdat'ta yaşamış meşhur bir İslam hanımı. KIZ
CEVRİYE Eziyet, cefa, sıkıntı KIZ
CEVVAL Koşan, dolaşan, hareket eden, canlı. ERKEK
CEVZA İkizler burcunun eski adı KIZ
CEYDA İnce uzun boyunlu ve güzel KIZ
CEYDAHAN İnce uzun boyunlu ve güzel KIZ
CEYHAN Güney Anadolu'da Toroslar'dan doğan ve Akdeniz'e dökülen nehir. KIZ/ERKEK
CEYHUN 1. Orta Asya'da Amu-Derya'ya Arap ve Farslıların vermiş olduğu ad. 2. Tevrat'a göre cennetin 4 nehrinden biri. ERKEK
CEYLA İnsanlığa atfedilmiş, bağışlanmış. KIZ
CEYLAN Hızlı koşan, biçimli bacakları olan ve güzel gözleriyle tanınan bir gazel cinsi. KIZ
CEYLİN Cennetin kapısı, Yaprağın üzerinde, güneş ışığında parlayan yağmur damlası. KIZ
CEYLİNAZ Cennetin kapısında görevli melek KIZ
CEZLAN Mutlu. ERKEK/KIZ
CEZMİ Kesin karar veren ERKEK
CEZMİYE Kesin karar veren KIZ
CEZRİ Kökle ilgili, kökten. ERKEK
CEZZAR Deve kasabı. Daha çok lakab olarak kullanılır. Cezzar Ahmet Paşa(?Akka 1804). Osmanlı vezirlerindcndir. ERKEK
CIVILTI Ufak kuşların, civcivlerin ötüşürken çıkardıkları tatlı ses KIZ
CİHAN Dünya, alem KIZ/ERKEK
CİHANBANU Dünya hükümdarı. KIZ
CİHANDARŞAH Delhi, TürkHind İmparatorlan'nm 13.'sü olup Şah Alem Bahadır'ın büyük oğludur. ERKEK
CİHANDİDE Dünyayı gezip görmüş. ERKEK/KIZ
CİHANEFRUZ Dünyayı parlatan, aydınlatan. KIZ
CİHANER Dünyaya bedel kişi, yiğit. ERKEK
CİHANFER Cihanı, dünyayı aydınlatan, nurlu, ışıklı. KIZ
CİHANGİR Dünyaya egemen olan ERKEK
CİHANGÜL Dünya, alem KIZ
CİHANMERT Dünyaya bedel kişi, yiğit. ERKEK
CİHANNUR Alemi aydınlatan nurlu ışık. KIZ
CİHANSER Cihan'ın başı. Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. KIZ
CİHANSUZ 1. Cihan yakan. 2. Gaznclilerdcn Buhran Şahı mağlup edip, Gaznice ve Büst şehirlerini yakıpyıkan, gaddar vahşi AlaeddinHüseyirie verilen ad. KIZ
CİHANŞAH Cihan'ın şah'ı. KaraKoyunlu padişahlarından Timur'un ölümünden sonra kaybedilen yerleri geri almıştır. ERKEK
CİHAT Din uğruna savaşan ERKEK
CİLASUN Babayiğit, boylu, boslu, delikanlı, gürbüz. ERKEK
CİLİ Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. KIZ
CİLVE 1. Hoşa gitmek için yapılan davranış. 2. İşve, naz. 3. Yeni gelin duvağının kaldırılması merasiminin ve bu münasebetle güveyin geline verdiği hediyenin(Türk yüz görümlüğü) adıdır. KIZ
CİLVENAZ Nazı özellikle yapan / Cilveyle nazı birarada bulunduran KIZ
CİNAN Cenneüer, yedi göğün üstünde ve Arş ile Kürsi'nin altındaki sekiz cennet. Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. KIZ
CİNDORUK bir dağın en yüksek noktası, doruğu ERKEK
CİNUÇEN Üstün, galip, zafer kazanmış. ERKEK
CİRYAL 1. Bir nevi kırmızı boya. 2. Altının kırmızılığı. 3. Temiz renk. 4. Saf. KIZ
CİVAN Yeni yetme, körpe, genç KIZ/ERKEK
CİVANBAHT Mutlu, şanslı (kimse). ERKEK
CİVANMERT Cömert, eli açık genç, delikanlı. ERKEK
COŞAN Coşku duyan, heyecanlı (kimse). ERKEK
COŞAR taşarak kabına sığmaz, coşkun ERKEK
COŞKU olağanüstü bir biçimde kendini gösteren duygu yükselmesi, heyecan ERKEK
COŞKUN 1. Coşmuş, galeyana gelmiş. 2. Duyarlı, aşın hareketli. ERKEK
COŞKUNAY kabına sığmayan ve Ay gibi güzel olan ERKEK
COŞKUNER Coşan kimse. ERKEK
COŞKUNSU Sel, gürültüyle akan su. ERKEK
CÖMERT 1. Elinde olanı harcayan, eli açık. 2. Başkalarına yardımdan kaçınmayan. ERKEK
CUDİ 1. Cömert, eli açık. 2. İyilik severlikle ilgili. Dicle nehri kıyısında bir dağ. Nuh'un gemisinin tufandan sonra bu dağın üzerinde durduğu söylenir. ERKEK
CUDİYE 1. Cömert, eli açık. 2. İyilik severlikle ilgili. Dicle nehri kıyısında bir dağ. Nuh'un gemisinin tufandan sonra bu dağın üzerinde durduğu söylenir. KIZ
CUMA Müslümanlar için haftanın kutsal günü ERKEK
CUMALİ Cuma günü doğan. ERKEK
CUMHUR Topluluk, kalabalık ERKEK
CÜBEYR Küçük kahraman, küçük yiğit. Sahabe isimlerindendir. ERKEK
CÜHEYNE Ünlü bir Arap kabilesidir. Kızıldeniz Vadi'l Kura arasında yaşamaktadırlar. ERKEK
CÜMANE Tek inci anlamında. Hz. Ali(r.a.)'nin kızkardeşi ve Rasulullah'ın amcasının kızı olan hanım sahabi. KIZ
CÜNEYD 1. Küçük asker, askercik. Cüneydi Bağdadi Ünlü mutasavvıf. ERKEK
CÜNEYT İyi ata binen binici ERKEK

| Bize Yazın | İletişim | E-ticaret Sitelerine Özel | Bayi Girişi | Sık Sorulan Sorular |

Bayan Gecelik Sabahlık Yılbaşı Kıyafetleri Bayan İç Çamaşırları Külot Erkek Külot Cinsel Sağlık Ürünleri Geciktiriciler Bayan Çantaları

Bu site SetuP Bilgisayar tarafından tasarlanmıştır.