C harfi ile başlayan bebek isimleri


 Anlamına Göre İsim Ara 

 İçerdiği Harflere Göre İsim Ara
 

Hızlı Ara :


 

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

     

C harfi ile başlayan 205 adet isim bulundu

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>
İsim Anlamı Cinsiyet
CABBAR Güç ve kuvvet sahibi kimse ERKEK
CABGU 1. Efendi, 2. Bey. 3. İleri gelen, saygın kimse. ERKEK
CABİRE (bkz. Cabir). KIZ
CABİYE 1. Hazine 2. Şam'ın güneybatısında, Çavlan'da bir yer. 3. Havuz. KIZ
CAFER Küçük akarsu ERKEK
CAHİD Cehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. Bu kelime Kur'anı Kerim'de "cihad et". "Allah yolunda savaşa çık" anlamında kullanılmıştır. Dil kuralında "d/t" olarak kullanılmaktadır. ERKEK
CAHİDE Çalışıp çabalayan. KIZ
CAHİT Çalışan çaba gösteren / İnatçıayak direyen ERKEK
CAHİZ 1. Gözü pek, yürekli, cesur kimse. 2. Patlak gözlü. Daha çok lakap olarak kullanılmıştır. Cahiz b. Ebû Osman, Basra Mutezile kelamcılannın ileri gelenlerinden. Bir köle olduğu halde ilimde ilerlemiş ve devrinin ünlü simalarından olmuştur. ERKEK
CAİZ 1. Geç2. Caiz, İslam'ın mumaleta taalluk eden 5 ahkamından biridir. 3. İşlenmesi, yapılması "müsaade alınabilir" anlamında olup, seran yasaklanmayan her fiili içerir. ERKEK
CAİZE 1. Armağan, hediye. 2. Yol yiyeceği, azık. 3. Eski şairlere yazdıkları methiyeler için verilen bahşiş. KIZ
CALİB Çekici, celbedici, cazib. ERKEK
CALİBE Kendine çeken, celbeden, çekici. KIZ
CALP güçlü ERKEK
CAN Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık KIZ/ERKEK
CANAL 1. Gönül al. Kendini sevdir, sevilen biri ol. KIZ/ERKEK
CANALP Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. ERKEK
CANAN Gönülden sevilmiş, yar. KIZ
CANAŞ arkadaş, sevgili KIZ
CANAY Ay gibi temiz, saf, parlak kimse. KIZ/ERKEK
CANAYDIN Özü temiz, aydınlık ruhlu kimse. ERKEK
CANBEK 1. Özü pek. 2. Güçlü kişilikli kimse. Canbek Giray (1568-1636) ERKEK
CANBER sert kişi, sağlam kişi, canı sağlam ERKEK
CANBERK Güçlü, sağlam kimse. ERKEK
CANBEY Canım gibi sevgili. ERKEK
CANBULAT Canbulat en-Naşirî. Mısır Memlûk sultanı. Yaşbekin kölesiydi. Yaşbek, Canbulat'ı Sultan Kayıtbay'a sattı. Kayıtbay kendisine önemli görevler verdi. Halep ve Şam valiliğine kadar yükseldi. 1500 yılında sultanlığı ele geçirdi. ERKEK
CANDAN 1. Samimi, içten, kalbi. 2. Yakınlık belirten davranış. KIZ
CANDANER İçten, samimi, dost kimse. ERKEK
CANDAR 1. Silah taşıyan, can ve dar isimlerinden müteşekkil birleşik isim. 2. Osmanlı'da, hassa askeri, kılıç askeri, idam hükümlerini infaz eden kimse. 3. Jandarma. Muhafız. ERKEK
CANDAŞ Candan, değerli dost ERKEK
CANDEĞER Uğrunda can verilecek kadar güzel, değerli, sevilen. ERKEK
CANDEMİR Özü güçlü, demir gibi sağlam kişilikli. ERKEK
CANDOĞAN Cana doğan. ERKEK
CANEDA İçten, sevimli kişi KIZ
CANEL İçten uzatılan el, dostluk eli. KIZ/ERKEK
CANER Delikanlı, genç, dinamik. - Can ve er kelimelerinden birleşik isim. ERKEK
CANFEDA Canım veren, özverili kimse. Canfeda Hatun III. Murad'ın annesinin en gözde cariyesi ydi. Harem kethüdalığına getirildi ve sarayda büyük nüfuz kazandı. ERKEK/KIZ
CANFER 1. Aydın bilgili. 2. Güçlü saygın. ERKEK
CANFEZA Müzikte bileşik bir makam KIZ
CANGİRAY Kuvvetli, kudretli ve sevecen kişi ERKEK
CANGÜL 1. Gül gibi canlı. 2. Güzel, temiz kimse. KIZ
CANGÜN Doğduğu gün çok sevinilen kimse. ERKEK
CANGÜR Canlı, neşeli kimse. ERKEK
CANHANIM cana yakın hanımefendi KIZ
CANİB Ön taraf, cihet. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. KIZ
CANİP Ön taraf, cihet. KIZ
CANİPEK Yumuşak huylu (kimse). KIZ
CANKAN Soyu temiz, asil kimse. ERKEK
CANKAT cana can kat katmaktan buyruk, ailemize can katasın ERKEK
CANKIZ Sevilen, sevimli, şirin kız KIZ
CANKUT 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. ERKEK
CANNUR Özü aydınlık, nurlu kimse. KIZ
CANOL Canım ol, can gibi içten ol. ERKEK
CANÖZ kişinin kendi öz canı, öz can ERKEK
CANÖZLEM tatlı özlem KIZ
CANPOLAT canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimse ERKEK
CANRUBA Gönül alan, sevgili. KIZ
CANSAL Can ve sal kelimelerinden birleşik isim. ERKEK
CANSEL Hayat veren su. - Can ve sel kelimelerinden birleşik isim. KIZ
CANSEN Sevilmeye değer kişi KIZ/ERKEK
CANSER Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık KIZ/ERKEK
CANSES Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık KIZ
CANSET Küçük kraliçe, prenses. KIZ
CANSEVER Canım gibisin, canımsın. KIZ
CANSIN Canım gibisin, canımsın. KIZ/ERKEK
CANSOY Asil, soylu, cana yakın. ERKEK
CANSU 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. KIZ
CANSUN 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. KIZ/ERKEK
CANSUNAR yaşam verir diriltir ERKEK
CANSUNAY yaşam sun ve Ay gibi güzel ol ERKEK
CANTEKİN Tek can, eşsiz can. ERKEK
CANTEZ Tez canlı, aceleci. ERKEK
CANTÜRK İyi hasletlere sahip Türk. ERKEK
CANVER Canlı, haşere. ERKEK
CARULLAH Allah'a yakın. Allah dostu. Carullah Zemahşeri Müfessir, alim. ERKEK
CAVİD Baki, daimi, ebedi ERKEK
CAVİDAN Sürekli, kalıcı olan, sonsuz. KIZ
CAVİDE Sürekli, kalıcı olan, sonsuz. KIZ
CAVİT Sonsuz, ebedi ERKEK
CAVLAN Büyük çağlayan. ERKEK/KIZ
CAVlT Baki, daimi, ebedi ERKEK
CAYMAZ sözünden dönmez, verdiği sözü tutar, vazgeçmez ERKEK
CAZİM 1. Kesin. 2. Kesin kararlı. Cazim Mehmed Türk şair(1725). ERKEK
CEBBAR 1. Cebreden, zorlayıcı. 2. Kuvvet, kudret sahibi Allah, Allanın isimlerinden. 3. Becerikli. 4. Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi. ERKEK
CEBEL 1. Dağ. 2. Tarıma elverişsiz arazi. ERKEK
CEBERUT İbranice "kudret" anlamına gelmektedir. Yeni Eflatuncu filozoflar ile işraki felsefesine tabi olan mutasavvıflara verilen ad. ERKEK
CEBİR 1. Zorlamak. 2. Düzeltme, onarma. 3. Kırık veya çıkık bir kemiği yerleştirip sarmak. ERKEK
CEBİRE 1. Zorlamak. 2. Düzeltme, onarma. 3. Kırık veya çıkık bir kemiği yerleştirip sarmak. KIZ
CEBRAİL 1. Peygamberlere vahiy getiren dört büyük melekten biri. 2. Cibril, İbranice Allah'ın kulu. 3. Az çok zorla olgunlaştırmak. Cebrail b. Ömer Batı Karahanlı hükümdar(1099-1102). ERKEK
CEDİS Arabistanm yerli kabilelerinden birinin adı. ERKEK
CEHDİ Uğraşan, çalışan. Çaba ve gayret gösteren. ERKEK
CEHİD Çalışma, çabalama, uğraşma. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
CEHİT Çalışma, çabalama, uğraşma. ERKEK
CEHVEN Kurtuba'da yerleşmiş, birçok alim, fakih, vezir yetiştirmiş meşhur bir Arap ailesi. ERKEK/KIZ
CELADET 1. Gözüpeklik. 2. Yiğitlik. 3. Kahramanlık ERKEK
CELAL Büyüklük, yücelik - Öfke, kıgınlık ERKEK
CELALEDDİN 1. Dini savunan. 2. Dinin ululadığı, övdüğü. Celaleddin Harizmşah Son Harizm hükümdarı(Öl. 1231). Celaleddin Rumi Ünlü Türk mutasavvıfı, Mevlana. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılmaktadır. ERKEK
CELALETTİN Büyüklük ululuk, hışım ERKEK
CELASUN 1. Kahraman, cesur, atak, delikanlı, yiğit. 2. Genç sağlıklı, gürbüz. ERKEK
CELAYİR Moğol kavminin bir kolu olup birçok kabileyi bünyesinde toplamıştır. Celayirliler devleti, kendisine İlhanlılar devletini örnek almıştır. ERKEK

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi...

 • Ayaklarınızdaki Koku Nasıl Önlenir?

 • Sabahları Dinç Uyanmanın Püf Noktaları

 • Konjunktivit; Nedenler, Belirtiler, Önleme Ve Tedavi

 • Şifa Kaynağı Olan Bu Meyveyi Mutlaka Tüketin

 • Uyurken Sol Tarafınızda Yatmanızın Sağlığınız Üzerinde Kesin Bir Etkisi Var mı?

 • Çin Astrolojisine Göre Ben'lerin Anlamı Nedir?

 • Muzların Sağlık Sorunlarınızı Nasıl Kolaylaştırdığını Biliyor musunuz?

 • Bu İkili Kanser Dahil Pek Çok Hastalığa İyi Gelebilir

 • Bir Diliminin Kokusu Bile Güne Zinde Başlamanıza Yardımcı!

 • Şeker hastalığı ile nadiren ilişkili olan 4 çeşit gıda!

 • Televizyon İzlemek Yerine Beş Farklı Alternatif Önerisi

 • Saç Dökülmesine Neden Olan Faktörler

 • Ağız İçi Yaralarına Doğal Tedavi Yöntemleri

 • Egzersiz Yapmadan Doğal Olarak Yağ Yakabilirsiniz!

 • Diş Fırçanız Hakkında Rahatsız Edici Gerçekler!!!

 • Bu Bitkinin Yaprağını Yaktığınızda Stres Kaybolur!

 • Tırnak Cilası Uyguladıktan 10 Saat Sonra Vücudunuzda Neler Olduğunu Öğrenin!

 • Karanfil'in Neye İyi Geldiğine Şaşıracaksınız!Bu sitede SetuP Haber Yazılımı kullanılmaktadır.

Haber Scripti Haber Yazılımı