B harfi ile başlayan erkek bebek isimleri


 Anlamına Göre İsim Ara 

 İçerdiği Harflere Göre İsim Ara
 

Hızlı Ara :


 

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

     

B harfi ile başlayan 392 adet isim bulundu

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>
İsim Anlamı Cinsiyet
BABA 1. Kendi dölünden çocuğu olan erkek. 2. Birinci dereceden erkek akraba. 3. Koruyucu, velinimet. 4. Saygı ifadesi olarak yaşlılara verilen unvan. 5. Ecdad, Ata. 6. Tekke büyüğü. 7. Zencilerde görülen saraya benzer bir hastalık. - Baba Oruç. Oruç ERKEK
BABÜR 1. Böbürlenme. 2. Hükümdar. - Babürşah. Zahirettin Muhammed (1483-1530). Hindistan'daki Türk-Hint İmparatorluğu'nu kuran kişi. ERKEK
BADAK Ufak tefek, ufak yapılı ERKEK
BADAKALP ufak tefek yiğit ERKEK
BADİ 1. Rüzgara veya havaya ait. 2. Geçici. Badi Ahmed(1839-1908). Türk yazar ve şair. ERKEK
BAGATUR yiğit, kahraman, batur, alp, bahadır ERKEK
BAĞA Anlamı iyice bilinmemekle birlikte. Orhun yazıtlarında vezir Tonyukuk'a verilen unvan olarak geçer. ERKEK
BAĞATUR Cesur yiğit. ERKEK
BAĞDAÇ bağdaşan, uyuşan dost ERKEK
BAĞDAŞ Yakın arkadaş, dost. ERKEK
BAĞIŞ 1. Bağışlanan şey, ihsan. 2. Sıçrayış, atlama. KIZ/ERKEK
BAĞIŞCAN 1. Bağışlanan şey, ihsan. 2. Sıçrayış, atlama. ERKEK
BAĞIŞHAN 1. Bağışlanan şey, ihsan. 2. Sıçrayış, atlama. ERKEK
BAĞLAM 1. Cinsleri ayrı ya da birbirlerine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste. 2. Bir koşuttaki dörtlüklerin herbiri. 3. Herhangi bir olayda, olaylar durumlar ilişkiler örgüsü ya da bağlantısı. 4. Dilbilgisinde, önce veya sonra gelen k KIZ/ERKEK
BAHA Değer, kıymet, üstünlük ERKEK
BAHADDİN Dinin güzelligi. Dinin değerlisi. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
BAHADIR Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi ERKEK
BAHADIRHAN Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi ERKEK
BAHAEDDİN Bahaeddin Ahmed Efendi (Bursa 1741-1794) Osmanlı dönemi tarihçilerinden. Müderrislik ve kadılık yaptı. ERKEK
BAHAMRA İrak'ta bir yer. ERKEK/KIZ
BAHATTİN Dinin değerlisi, güzelliği ERKEK
BAHAULLAH Allah katında değer ve kıymet sahibi. ERKEK
BAHİR Deniz-Belli, açık-Işıklı, parlak ERKEK
BAHİT Bahtı açık şanslı. ERKEK
BAHRA Timur devletinin güney sınırını koruyan eski bir sınır kalesi. ERKEK
BAHRİ Denizle ilgili, denizci, denizingücü, sonsuzluğu ERKEK
BAHTEVER Şah Avrangzeb'in gözde kadınlarından biri. ERKEK
BAHTI 1. Bahtla, kaderle ilgili. 2..Kimi Divan şairlerinin ortak mahlası. ERKEK
BAHTİYAR Mutlu, talihli, Hayatından memnunolan KIZ/ERKEK
BAKANAY Gökyüzünde duran ay, açık seçik. KIZ/ERKEK
BAKIR Er.. 1. inceleyen, tetkik edip açıklayan. 2. Arslan. 3. Hz. Hüseyin'in Zeyne'lAbidin'den torununun adı. ERKEK
BAKİ Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan ERKEK
BAKYAZI Sevilen bir olaydan sonra verilen ziyafet. KIZ/ERKEK
BALA 1. Çocuk yavru. 2. Yüksek, yüce, yukarı. 3. Azat. 4. Yedek atı. ERKEK
BALABAN 1. Çocuk bekçisi. 2. Gürbüz canlı, cüsseli, insan veya hayvan. Balaban ERKEK
BALAMAN 1. Çocuk bekçisi. 2. Gürbüz canlı, cüsseli, insan veya hayvan. Balaban ERKEK
BALAMİR Eski bir Türk kağanı. (IV. yy.) Alanları ve Ostrogotları yenerek batıya sürdü. ERKEK
BALATEKİN 1. Çocuk bekçisi. 2. Gürbüz canlı, cüsseli, insan veya hayvan. Balaban ERKEK
BALCA Bal damlası, bal gibi ERKEK
BALCAN Bal gibi tatlı, şirin, hoş. ERKEK
BALDAŞ bal gibi tatlı, taş, gibi sağlam, sert ERKEK
BALDEMİR Güçlü, kuvvetli, şirin. ERKEK
BALER Tatlı dilli, cana yakın kimse. ERKEK
BALI Türk erenlerinden biri, gömütü Sofya'da bulunan Balı eren. ERKEK
BALIM 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş. KIZ/ERKEK
BALİ Eski, koca, köhne. ERKEK
BALİBEY Osmanlı beylerinden. Bosna beyi olarak Kanuni'nin Belgrad Seferine katildi. Mohaç savaşında(1526) düşmanı iki yandan çevirerek zaferin kazanılmasında büyük payı oldu. ERKEK
BALİSOY Eski, köklü soydan gelen. ERKEK
BALK Şimşek. ERKEK
BALKAN 1. Sarp ve ormanlık sıradağları. 2. Avrupa'nın güneydoğu bölgesine verilen isim. Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya, Arnavutluk ve Romanya'yı içerir. ERKEK
BALKAR 1. Kuzey Kafkasya'da yaşayan bir Türk boyu. Kıpçaklann bir kolu. 2. Bu boya mensup kişi. ERKEK
BALKI 1. Parıltı, ışık. 2. Güzel parlak, süslü. 3. Şimşek. KIZ/ERKEK
BALKIR Parıltı, ışık, şimşek. Balkır Rıza ERKEK
BALKOÇ 1. Parıltı, ışık. 2. Güzel parlak, süslü. 3. Şimşek. ERKEK
BALSAN 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş. ERKEK
BALTAŞ balı gibi tatlı taş gibi sağlam, sert ERKEK
BANGU 1. Haykırış, bağırış. 2. Gökgürültüsü, yankı. ERKEK
BARAK Oğuzların Bayat boyuna mensup bir oymak. Gaziantep, Kilis ve Nizip çevresinde yaşarlar. - Barak Han ERKEK
BARAN Direnci kıran, ulu, yüksek, yağmur, yağmur mevsimi, güç, kuvvet ERKEK
BARANALP güçlü yiğit ERKEK
BARANSEL Güce, kuvvete ait. Güçsel. ERKEK
BARAY Ezeli, öncesi olmayan, öncesiz. ERKEK
BARBAROS Avrupa'lılar tarafından Hayrettin Paşa'ya verilen isim ERKEK
BARÇIN Süslü ipek kumaş, Türkleri yöneten yedi kadın hakandan üçüncüsünün ismi KIZ/ERKEK
BARIK 1. Sivri tepeler arasındaki uçurum, yüksek kayalıklardaki çatlaklıklar. 2. Yeşillik, çayırlık yer. ERKEK
BARIKHAN 1. Sivri tepeler arasındaki uçurum, yüksek kayalıklardaki çatlaklıklar. 2. Yeşillik, çayırlık yer. ERKEK
BARIM Varlık, servet, zenginlik. ERKEK
BARIN 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. ERKEK
BARIŞ 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. ERKEK
BARIŞCAN 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. ERKEK
BARIŞKAN barışsever, barış düşkünü ERKEK
BARIŞTA barış zamanı doğmuş olan ERKEK
BARİK 1. Parıldayan. 2. Nazik, dakik, ince. Fikri Bank. İnce düşünce. ERKEK
BARKAN 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul. KIZ/ERKEK
BARKIN Yolculuk eden, yolcu gezgin. ERKEK
BARLAS Kahraman, savaşçı. ERKEK
BARS l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğulu. -İsim olarak kullanılmaz. Barsbay ERKEK
Barsbay Eşref (Öl. 1438). Mısır Memlukları sultanı. Çerkez hanedanındandır. ERKEK
BARTU En eski Türk kağanlarından biri. ERKEK
BARTUNÇ güçlü tunç ERKEK
BASİR 1. Göz. 2. Görme. 3. Allah'ın sıfatlarından, herşeyi gören("Abd" takısı almadan kullanılmaz). ERKEK
BASKAN düşmanı alt etme, yengi ERKEK
BASRİ Gören, görme ile ilgili, görebilmek ERKEK
BAŞAR Başarılı ol, işi sonuçlandır. ERKEK
BAŞARMAN Yaptığı işi başarıyla sonuçlandıran. ERKEK
BAŞAY Birinci, ilkay. KIZ/ERKEK
BAŞBUĞ Başkumandan, hükümdar. - Eski Türklerde orduya kumanda eden hükümdar veya komutanlar.. ERKEK
BAŞEĞMEZ Buyruk altına girmeyen, kişilikli. ERKEK
BAŞER Başarılı ol, işi sonuçlandır. ERKEK
BAŞİR 1. Müjdeci. 2. Güler yüzlü, mesut, mutlu. ERKEK
BAŞKAYA Kayaların başı, güçlü, kuvvetli. ERKEK
BAŞKAYNAK İlk kaynak. Ana kaynak. ERKEK
BAŞKUR Türk çadırlarının çevresindeki kanatlan örten bölümlerin üst tarafına bağlanan ve 18 cm eni olan kuşak. ERKEK
BAŞKURT Ural dağlan bölgesinde yaşayan ve Türklerin Kıpçak kolundan olan bir boy. Asıl ismi Başkırt'tır. Ural dağlannın güneyinde yerleşiktirler ERKEK
BAŞKUT Kutlu, talihli kimse. ERKEK
BAŞOK Önde olan yiğit. ERKEK
BAŞOL Başta ol, önder ol. ERKEK
BAŞÖZ Önemli soydan gelen. ERKEK
BAŞSOY Önemli soydan gelen. ERKEK
BAŞTUGAY Önde olan yiğit. ERKEK

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi...

 • Ayaklarınızdaki Koku Nasıl Önlenir?

 • Sabahları Dinç Uyanmanın Püf Noktaları

 • Konjunktivit; Nedenler, Belirtiler, Önleme Ve Tedavi

 • Şifa Kaynağı Olan Bu Meyveyi Mutlaka Tüketin

 • Uyurken Sol Tarafınızda Yatmanızın Sağlığınız Üzerinde Kesin Bir Etkisi Var mı?

 • Çin Astrolojisine Göre Ben'lerin Anlamı Nedir?

 • Muzların Sağlık Sorunlarınızı Nasıl Kolaylaştırdığını Biliyor musunuz?

 • Bu İkili Kanser Dahil Pek Çok Hastalığa İyi Gelebilir

 • Bir Diliminin Kokusu Bile Güne Zinde Başlamanıza Yardımcı!

 • Şeker hastalığı ile nadiren ilişkili olan 4 çeşit gıda!

 • Televizyon İzlemek Yerine Beş Farklı Alternatif Önerisi

 • Saç Dökülmesine Neden Olan Faktörler

 • Ağız İçi Yaralarına Doğal Tedavi Yöntemleri

 • Egzersiz Yapmadan Doğal Olarak Yağ Yakabilirsiniz!

 • Diş Fırçanız Hakkında Rahatsız Edici Gerçekler!!!

 • Bu Bitkinin Yaprağını Yaktığınızda Stres Kaybolur!

 • Tırnak Cilası Uyguladıktan 10 Saat Sonra Vücudunuzda Neler Olduğunu Öğrenin!

 • Karanfil'in Neye İyi Geldiğine Şaşıracaksınız!