C harfi ile başlayan erkek bebek isimleri


 Anlamına Göre İsim Ara 

 İçerdiği Harflere Göre İsim Ara
 

Hızlı Ara :


 

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

     

C harfi ile başlayan 144 adet isim bulundu

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>
İsim Anlamı Cinsiyet
CABBAR Güç ve kuvvet sahibi kimse ERKEK
CABGU 1. Efendi, 2. Bey. 3. İleri gelen, saygın kimse. ERKEK
CAFER Küçük akarsu ERKEK
CAHİD Cehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. Bu kelime Kur'anı Kerim'de "cihad et". "Allah yolunda savaşa çık" anlamında kullanılmıştır. Dil kuralında "d/t" olarak kullanılmaktadır. ERKEK
CAHİT Çalışan çaba gösteren / İnatçıayak direyen ERKEK
CAHİZ 1. Gözü pek, yürekli, cesur kimse. 2. Patlak gözlü. Daha çok lakap olarak kullanılmıştır. Cahiz b. Ebû Osman, Basra Mutezile kelamcılannın ileri gelenlerinden. Bir köle olduğu halde ilimde ilerlemiş ve devrinin ünlü simalarından olmuştur. ERKEK
CAİZ 1. Geç2. Caiz, İslam'ın mumaleta taalluk eden 5 ahkamından biridir. 3. İşlenmesi, yapılması "müsaade alınabilir" anlamında olup, seran yasaklanmayan her fiili içerir. ERKEK
CALİB Çekici, celbedici, cazib. ERKEK
CALP güçlü ERKEK
CAN Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık KIZ/ERKEK
CANAL 1. Gönül al. Kendini sevdir, sevilen biri ol. KIZ/ERKEK
CANALP Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. ERKEK
CANAY Ay gibi temiz, saf, parlak kimse. KIZ/ERKEK
CANAYDIN Özü temiz, aydınlık ruhlu kimse. ERKEK
CANBEK 1. Özü pek. 2. Güçlü kişilikli kimse. Canbek Giray (1568-1636) ERKEK
CANBER sert kişi, sağlam kişi, canı sağlam ERKEK
CANBERK Güçlü, sağlam kimse. ERKEK
CANBEY Canım gibi sevgili. ERKEK
CANBULAT Canbulat en-Naşirî. Mısır Memlûk sultanı. Yaşbekin kölesiydi. Yaşbek, Canbulat'ı Sultan Kayıtbay'a sattı. Kayıtbay kendisine önemli görevler verdi. Halep ve Şam valiliğine kadar yükseldi. 1500 yılında sultanlığı ele geçirdi. ERKEK
CANDANER İçten, samimi, dost kimse. ERKEK
CANDAR 1. Silah taşıyan, can ve dar isimlerinden müteşekkil birleşik isim. 2. Osmanlı'da, hassa askeri, kılıç askeri, idam hükümlerini infaz eden kimse. 3. Jandarma. Muhafız. ERKEK
CANDAŞ Candan, değerli dost ERKEK
CANDEĞER Uğrunda can verilecek kadar güzel, değerli, sevilen. ERKEK
CANDEMİR Özü güçlü, demir gibi sağlam kişilikli. ERKEK
CANDOĞAN Cana doğan. ERKEK
CANEL İçten uzatılan el, dostluk eli. KIZ/ERKEK
CANER Delikanlı, genç, dinamik. - Can ve er kelimelerinden birleşik isim. ERKEK
CANFEDA Canım veren, özverili kimse. Canfeda Hatun III. Murad'ın annesinin en gözde cariyesi ydi. Harem kethüdalığına getirildi ve sarayda büyük nüfuz kazandı. ERKEK/KIZ
CANFER 1. Aydın bilgili. 2. Güçlü saygın. ERKEK
CANGİRAY Kuvvetli, kudretli ve sevecen kişi ERKEK
CANGÜN Doğduğu gün çok sevinilen kimse. ERKEK
CANGÜR Canlı, neşeli kimse. ERKEK
CANKAN Soyu temiz, asil kimse. ERKEK
CANKAT cana can kat katmaktan buyruk, ailemize can katasın ERKEK
CANKUT 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. ERKEK
CANOL Canım ol, can gibi içten ol. ERKEK
CANÖZ kişinin kendi öz canı, öz can ERKEK
CANPOLAT canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimse ERKEK
CANSAL Can ve sal kelimelerinden birleşik isim. ERKEK
CANSEN Sevilmeye değer kişi KIZ/ERKEK
CANSER Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık KIZ/ERKEK
CANSIN Canım gibisin, canımsın. KIZ/ERKEK
CANSOY Asil, soylu, cana yakın. ERKEK
CANSUN 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. KIZ/ERKEK
CANSUNAR yaşam verir diriltir ERKEK
CANSUNAY yaşam sun ve Ay gibi güzel ol ERKEK
CANTEKİN Tek can, eşsiz can. ERKEK
CANTEZ Tez canlı, aceleci. ERKEK
CANTÜRK İyi hasletlere sahip Türk. ERKEK
CANVER Canlı, haşere. ERKEK
CARULLAH Allah'a yakın. Allah dostu. Carullah Zemahşeri Müfessir, alim. ERKEK
CAVİD Baki, daimi, ebedi ERKEK
CAVİT Sonsuz, ebedi ERKEK
CAVLAN Büyük çağlayan. ERKEK/KIZ
CAVlT Baki, daimi, ebedi ERKEK
CAYMAZ sözünden dönmez, verdiği sözü tutar, vazgeçmez ERKEK
CAZİM 1. Kesin. 2. Kesin kararlı. Cazim Mehmed Türk şair(1725). ERKEK
CEBBAR 1. Cebreden, zorlayıcı. 2. Kuvvet, kudret sahibi Allah, Allanın isimlerinden. 3. Becerikli. 4. Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi. ERKEK
CEBEL 1. Dağ. 2. Tarıma elverişsiz arazi. ERKEK
CEBERUT İbranice "kudret" anlamına gelmektedir. Yeni Eflatuncu filozoflar ile işraki felsefesine tabi olan mutasavvıflara verilen ad. ERKEK
CEBİR 1. Zorlamak. 2. Düzeltme, onarma. 3. Kırık veya çıkık bir kemiği yerleştirip sarmak. ERKEK
CEBRAİL 1. Peygamberlere vahiy getiren dört büyük melekten biri. 2. Cibril, İbranice Allah'ın kulu. 3. Az çok zorla olgunlaştırmak. Cebrail b. Ömer Batı Karahanlı hükümdar(1099-1102). ERKEK
CEDİS Arabistanm yerli kabilelerinden birinin adı. ERKEK
CEHDİ Uğraşan, çalışan. Çaba ve gayret gösteren. ERKEK
CEHİD Çalışma, çabalama, uğraşma. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
CEHİT Çalışma, çabalama, uğraşma. ERKEK
CEHVEN Kurtuba'da yerleşmiş, birçok alim, fakih, vezir yetiştirmiş meşhur bir Arap ailesi. ERKEK/KIZ
CELADET 1. Gözüpeklik. 2. Yiğitlik. 3. Kahramanlık ERKEK
CELAL Büyüklük, yücelik - Öfke, kıgınlık ERKEK
CELALEDDİN 1. Dini savunan. 2. Dinin ululadığı, övdüğü. Celaleddin Harizmşah Son Harizm hükümdarı(Öl. 1231). Celaleddin Rumi Ünlü Türk mutasavvıfı, Mevlana. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılmaktadır. ERKEK
CELALETTİN Büyüklük ululuk, hışım ERKEK
CELASUN 1. Kahraman, cesur, atak, delikanlı, yiğit. 2. Genç sağlıklı, gürbüz. ERKEK
CELAYİR Moğol kavminin bir kolu olup birçok kabileyi bünyesinde toplamıştır. Celayirliler devleti, kendisine İlhanlılar devletini örnek almıştır. ERKEK
CELİL Büyük, yüce ERKEK
CELİLAY Ulu, yüce ay. ERKEK/KIZ
CELVET 1. Yerini yurdunu terk etmek. 2. Tasavvufta, kulun, Allanın sıfatlarıyla halvetten çıkışına ve fena fillahda fani oluşuna denilir. ERKEK
CEM Hükümdar, şah ERKEK
CEMAL Güzel yüz - Yüz güzelliği ERKEK
CEMALETTİN Güzellik taşıyan ERKEK
CEMALLEDDİN 1. Dinin cemali, parlak yüzü. Daha çok şeref unvanı olarak kullanılmıştır. elCevad elİsfahani tarafından ilk defa kullanılmıştır. ERKEK
CEMALULLAH Allah'ın lütfü, bağışı. ERKEK
CEMİL Güzel yakışıklı erkek - İyilikle anma ERKEK
CEMŞASB 1. Hz. Süleyman. 2. Cemşid'in oğlu. ERKEK
CEMŞİD Cemşasb'ın babası. ERKEK
CENAB "Yan"manasına gelir. Şeref, onur ve büyüklük terimi olarak kullanılır. Hazret, Cenabı Hakk, Cenabı Halik, Allah. Dil kuralı açısından "b/p" olarak kullanılmaktadır. ERKEK
CENAN Yürek, gönül kalp KIZ/ERKEK
CENAP Şeref, onur ERKEK
CENGAVER Savaşçı, silahşor. Savaşı seven, savaşkan, dövüşken. ERKEK
CENGEL Orman. ERKEK
CENGER Savaşçı, silahşor. Savaşı seven, savaşkan, dövüşken. ERKEK
CENGİZ Cengiz Han. Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu, asıl adı Timuçin'dir. Moğolcada Çing sıfatının çoğulu olarak, güçlü, kuvvetli anlamındadır. İslam ülkelerine düzenlediği seferlerle acımasız ve gaddarca müslümanları katletti. İslam medeniyetine b ERKEK
CENGİZHAN Moğol İmparatorluğunu kuran hükümdar ERKEK
CENK Savaş ERKEK
CENKER İyi savaşan, savaşçı. ERKEK
CERİB Hububat için kullanılan bir ölçek. ERKEK/KIZ
CERİR İp, halat. Yular anlamında. Sahabeden bu ismi taşıyanlar vardır. ' ERKEK
CERİT 1. Verimsiz çorak y2. Bekar. ERKEK
CESARET Yüreklilik, korkusuzluk. ERKEK/KIZ
CESİM İri, büyük, kocaman, ulu, mühim. ERKEK
CESİMİ İri, büyük. ERKEK

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi...

 • Ayaklarınızdaki Koku Nasıl Önlenir?

 • Sabahları Dinç Uyanmanın Püf Noktaları

 • Konjunktivit; Nedenler, Belirtiler, Önleme Ve Tedavi

 • Şifa Kaynağı Olan Bu Meyveyi Mutlaka Tüketin

 • Uyurken Sol Tarafınızda Yatmanızın Sağlığınız Üzerinde Kesin Bir Etkisi Var mı?

 • Çin Astrolojisine Göre Ben'lerin Anlamı Nedir?

 • Muzların Sağlık Sorunlarınızı Nasıl Kolaylaştırdığını Biliyor musunuz?

 • Bu İkili Kanser Dahil Pek Çok Hastalığa İyi Gelebilir

 • Bir Diliminin Kokusu Bile Güne Zinde Başlamanıza Yardımcı!

 • Şeker hastalığı ile nadiren ilişkili olan 4 çeşit gıda!

 • Televizyon İzlemek Yerine Beş Farklı Alternatif Önerisi

 • Saç Dökülmesine Neden Olan Faktörler

 • Ağız İçi Yaralarına Doğal Tedavi Yöntemleri

 • Egzersiz Yapmadan Doğal Olarak Yağ Yakabilirsiniz!

 • Diş Fırçanız Hakkında Rahatsız Edici Gerçekler!!!

 • Bu Bitkinin Yaprağını Yaktığınızda Stres Kaybolur!

 • Tırnak Cilası Uyguladıktan 10 Saat Sonra Vücudunuzda Neler Olduğunu Öğrenin!

 • Karanfil'in Neye İyi Geldiğine Şaşıracaksınız!