A harfi ile başlayan erkek bebek isimleri


 Anlamına Göre İsim Ara 

 İçerdiği Harflere Göre İsim Ara
 

Hızlı Ara :


 

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

     

A harfi ile başlayan 563 adet isim bulundu

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>
İsim Anlamı Cinsiyet
ABIŞKANOYAN İlhanlı komutan.(XIII-XIV. yy.) ERKEK
ABİD Allah'a ibadet eden, çok ibadet eden, zahid. Kullar,köleler. ERKEK
ABİDE Anıt. Önemli ve değerli yapıt. ERKEK
ABİDİN Dua eden / Duacı ERKEK
ABUŞKA Koca, zevc, yaşlı erkek. ERKEK
ABUZER Altın suyu. Altın suyu gibi parlak ve görkemli. Yahut Ebû Zer(elGıfarî) ismim'n fonetik değişikliğe uğramış şekli. ERKEK
ABUZETTİN Din yolunda çabuk, hızlı giden ERKEK
ACA 1. Amca, ağabey. 2. Güçlü kuvvetli, başladığı işi bitiren. 3. Büyük ERKEK
ACABAY 1. Amca, ağabey. 2. Güçlü kuvvetli, başladığı işi bitiren. 3. Büyük ERKEK
ACAHAN 1. Amca, ağabey. 2. Güçlü kuvvetli, başladığı işi bitiren. 3. Büyük ERKEK
ACAR 1. Becerikli. 2. Atılgan, ele avuca sığmaz. 3. Halk. 4. Yeni, taze KIZ/ERKEK
ACARALP Yiğit, becerikli, cesur kişi. ERKEK
ACARBAY Doğan Acarbay, olimpiyatlarda yarışmış Türk atlet, 1948. ERKEK
ACARBEY güçlü bey ERKEK
ACARER Yiğit, becerikli, cesur kişi. ERKEK
ACARKAN Yiğit, becerikli, cesur kişi. ERKEK
ACARMAN Çevik, becerikli, girişken. ERKEK
ACARÖZ Özünde yiğitlik bulunan. ERKEK
ACARSOY Yiğit, soylu. ERKEK
ACARTÜRK yiğit Türk, gözüpek Türk, güçlü Türk, becerikli Türk, çalışkan Türk ERKEK
ACATAY güçlü tay ERKEK
ACEM 1. Arap olmayan milletlerin hepsi 2. Açık ve doğru Arapça konuşamayan kimse 3. Özellikle İranlı, İran halkından biri. ERKEK
ACLAN Hızlı, çabuk, telaşlı. Osman Bey ile çağdaş olan 14. yy. ortalarında yaşamış Karasi Beyi. ERKEK
ACUN Evren, kainat ERKEK
ACUNAL Dünyayı kapsayan, dünyayı fetheden. ERKEK
ACUNALP Dünyayı kapsayan, dünyayı fetheden. ERKEK
ACUNER dünya eri, dünya yiğidi ERKEK
ACUNMAN Dünyaca tanınmış, ünlü. ERKEK
ACUNSEVEN dünyayı seven, evreni seven ERKEK
AÇA 1. Amca, ağabey. 2. Güçlü kuvvetli, başladığı işi bitiren. 3. Büyük ERKEK
AÇIKALIN Alnı açık kimse, açık alınlı kişi, temiz kişi ERKEK
AÇIKGÜN Güneşli gün, bulutsuz gün ERKEK
ADA Etrafı sularla çevrili kara parçası ERKEK/KIZ
ADAHAN Adanın hakimi, yöneticisi. ERKEK
ADAL Adın yayılsın, ün kazan anlamında ERKEK
ADALAN Adı bilinen, tanınan, iyi ünü olan ERKEK
ADALEDDİN Dinin adaleti Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
ADALET Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek. KIZ/ERKEK
ADALETTİN Dinin adaleti ERKEK
ADALIR Adlanır, ad alır, bilinir ERKEK
ADANIR Şanlı, şöhretli KIZ/ERKEK
ADAR Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı; olgunluk, erginlik; omuzdaş ERKEK
ADAŞ adları eş olanlar, aynı adı taşıyanlardan her biri, kardeş, edinilmiş olan, arkadaş ERKEK
ADEM 1. Allah'ın yarattığı ilk insan, insan soyunun atası ve ilk peygamberi. 2. Adam. 3. İyi, temiz kimse. Âdem(a.s.) ilk insan ve ilk isimlendirilen varlık. Kur'an'da Hz. Adem'in 25 yerde ismi geçer. ERKEK
ADETULLAH Allah'ın kanunu, ilahi sünnet. ERKEK
ADIGÜN (gündüz doğan çocuğa verilir) adı aydınlık, gün gibi olan ERKEK
ADIGÜZEL Güzel isim. Verilen ismin güzel olması. KIZ/ERKEK
ADISÖNMEZ adı sürekli olarak yaşar, adı sürer gider, kuşaktan kuşağa sürer ERKEK
ADIVAR adı yok değil adsız değil, adlandırılmış ERKEK
ADİL 1. Doğruluk gösteren. Doğru. 2. Eşit, eş, müsavi. 3. Adaletli davranan. Kur'ân! bir isimdir. Allah'ın emirlerini hakkıyla uygulayan anlamına gelir. Raşid halifelerin ERKEK
ADİLGİRAY Kırım veliahtı.(1548 Kazvin 1579) Devlet Giray'm oğlu. Osmanlıİran savaşında Osmanlılara yardımcı oldu. İkinci Şamah savaşını kazanan İranlılarca tutsak edildi ve Kazvin'de öldü. ERKEK
ADİLHAN Adil yönetici. ERKEK
ADİN Cennet (Adn). ERKEK
ADİY Savaşçı, savaştan geri durmayan, mücahid. ERKEK
ADLIĞ adı var, adı sanı bilinen, tanınmış ünlü ERKEK
ADNAN İnsanlardan üstün olan; Vatan tutmak; Cennetin orta yerinin adı ERKEK
ADNİ 1. Adın'a mensup 2. Cennete girmeye hak kazanan. ERKEK
ADSAY Moğol hakanlarından biri ERKEK
AFACAN Hareketli, ele avuca sığmaz, akıllı ERKEK
AFFAN Kendini kötülüklerden uzak tutan ERKEK
AFGAN Heyecanlı, çabuk öfkelenen. Orta Asya'da yaşayan müslüman bir kavim. Cemalettin Afgani ERKEK
AFİL 1. Uful eden, gurub eden, batan(güneş, yıldız). 2. Görünmez olan, kaybolan ERKEK
AFİTAP Güneş / Çok güzel ERKEK
AFŞAR 1. Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri. Türkiye, Iran, Azerbaycan ve Afganistan'da dağınık olarak yaşamaktadırlar. 2. Çabuk iş gören, çevik, atılgan ERKEK
AFŞIN Zırh, silah. ERKEK
AFŞİN Zırh, silah. Afşin bey ERKEK
AFUV Daima affeden, merhametli. Esmaü'lHüsna'dandır. "Abd" takısı alarak kullanılır. ERKEK
AGAH Bilgili / Bilen / Haberli / Uyanık ERKEK
AGER Temiz, doğru kimse ERKEK
AGRA Çok sevimli, çok yakışıklı. ERKEK
AĞA 1. Yaşlanma manasına gelen "ağmak"tan. Büyük, efendi. Büyük kardeş, ağabey. 2. Amir, baş, reis. Eski devlet teşkilatımızda bazı idarecilere verilen unvan. 3. Osmanlı devletinde okuma-yazma bilenlere verilen şeref unvanı. 4. Halkın saygısını kaz ERKEK
AĞABAY ağa ve çok varsıl kimse ERKEK
AĞAHAN Nizari İsmaili imamlara verilen unvan. Doğu Türk-çesinde ağabey anlamında da kullanılmıştır. Türk kökenli Kaçarların onur unvanıydı. Ağa Han ERKEK
AĞANER Saf, temiz, duru insan. ERKEK
AĞAR 1. Beyaz renkli. 2. Açık tavırlı, samimi. 3. Asil, onurlu, şerefli. ERKEK
AĞIŞ Göğe doğru yükseliş, yükselme KIZ/ERKEK
AĞIT Ölen bir kimsenin ardından okunan ezgi, söylenen söz KIZ/ERKEK
AHAD 1. Bir, kişi, kimse. 2. Birler, birden dokuza kadar olan sayılar. 3. Ünlü Türk denizcilerinden Ahad bey(Umur bey donanmasından). ERKEK
AHAVİ 1. Kardeşçe, dostça. Kardeş gibi. ERKEK
AHBARİ Haber veren, rivayet eden. ERKEK
AHDİ Ahd, and icabı veya ahd ve ahda müteallik. Ahdî, Türk tezkire yazan ve Divan şairi(Bağdat 1593). ERKEK
AHENK Vurgu, ritim, uyum KIZ/ERKEK
AHFA Kalb, ruh, sır, hafi, ahfa şeklinde sıralanan "letafeti hamse" sonuncusuna verilen ad. ERKEK/KIZ
AHFAZ 1. Belleği çok kuvvetli. 2. Kur'an'ı en iyi hıfzetmiş kişi. 3. Alçak gönüllü. ERKEK
AHFEŞ 1. Küçük gözlü, zayıf bakışlı. 2. Yalnız gece gören kimse. Ahfeş lakabında üç büyük Arap alimi vardır. Abdülhamid, Said b. Mes'ade, Ali b. Süleyman. ERKEK
AHİ 1. Ahi ocağına mensup olan kimse. 2. Cömert, eliaçık. Ahi Benli Hasan. Türk şairi. Yavuz döneminde yaşamış ve Şirinu Perviz mesnevisini yazmıştır. ERKEK
AHİD 1. Bir şeyin yerine getirilmesini emretmek. 2. Söz vermek. Emir, talimat, taahhüt, anlaşma, yükümlülük. ERKEK
AHKAF 1. Kum fırtınası 2. Kur'anı Kerim'in 6. suresi. Araplar bu ismi, Arabistan'ın güneyinde, kimsenin bilmediği ve giremediği çöle vermişlerdir. ERKEK
AHLAS 1. Saf, halis, kanşımsız. 2. İyi yürekli, temiz kimse. 3. Kur'anî ıstılahta, Allah'a halis olarak yönelip ihlaslılıkta ileri bir dereceye varmış kul. ERKEK
AHMED Çok, en çok övülmüş, methedilmiş. Kur'anı Kerim'de Saf suresinin 6. ayetinde ERKEK
AHMER Kırmızı, kızıl. KIZ/ERKEK
AHMET Övülmeye değer. Beğenilmiş / Allah'a şükreden / ERKEK
AHNEF 1. Ayaklan çarpık ve eğri büğrü olan. Daha çok lakap olarak kullanılır. Ahnef b. Kays, ashâbdan. ERKEK
AHNES Basık ve sivri burunlu. Daha çok lakap olarak kullanılır. ERKEK
AHSA Arabistan'ın KuveytKatar kısmına verilen isim Erkek ve kadın adı olarak kullanılır ERKEK/KIZ
AHTER Yıldız KIZ/ERKEK
AHVER 1. Müşteri yüzlü, güzel gözlü adam. 2. Zeki, akıllı. ERKEK
AHVES Cesur, kahraman, yiğit. ERKEK
AKABE 1. Sarp geçit, çıkılması zor yokuş. 2. Tehlike. Atlatılması zor güçlük, muhtıra. ERKEK
AKAD Doğruluğuyla, dürüstlüğüyle tanınmış kimse. ERKEK

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi...

 • Ayaklarınızdaki Koku Nasıl Önlenir?

 • Sabahları Dinç Uyanmanın Püf Noktaları

 • Konjunktivit; Nedenler, Belirtiler, Önleme Ve Tedavi

 • Şifa Kaynağı Olan Bu Meyveyi Mutlaka Tüketin

 • Uyurken Sol Tarafınızda Yatmanızın Sağlığınız Üzerinde Kesin Bir Etkisi Var mı?

 • Çin Astrolojisine Göre Ben'lerin Anlamı Nedir?

 • Muzların Sağlık Sorunlarınızı Nasıl Kolaylaştırdığını Biliyor musunuz?

 • Bu İkili Kanser Dahil Pek Çok Hastalığa İyi Gelebilir

 • Bir Diliminin Kokusu Bile Güne Zinde Başlamanıza Yardımcı!

 • Şeker hastalığı ile nadiren ilişkili olan 4 çeşit gıda!

 • Televizyon İzlemek Yerine Beş Farklı Alternatif Önerisi

 • Saç Dökülmesine Neden Olan Faktörler

 • Ağız İçi Yaralarına Doğal Tedavi Yöntemleri

 • Egzersiz Yapmadan Doğal Olarak Yağ Yakabilirsiniz!

 • Diş Fırçanız Hakkında Rahatsız Edici Gerçekler!!!

 • Bu Bitkinin Yaprağını Yaktığınızda Stres Kaybolur!

 • Tırnak Cilası Uyguladıktan 10 Saat Sonra Vücudunuzda Neler Olduğunu Öğrenin!

 • Karanfil'in Neye İyi Geldiğine Şaşıracaksınız!