Anlamına Göre İsim Ara 

 İçerdiği Harflere Göre İsim Ara
 

Hızlı Ara :


 


A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

     
İsim Anlamı Cinsiyet
BABA 1. Kendi dölünden çocuğu olan erkek. 2. Birinci dereceden erkek akraba. 3. Koruyucu, velinimet. 4. Saygı ifadesi olarak yaşlılara verilen unvan. 5. Ecdad, Ata. 6. Tekke büyüğü. 7. Zencilerde görülen saraya benzer bir hastalık. - Baba Oruç. Oruç ERKEK
BABÜR 1. Böbürlenme. 2. Hükümdar. - Babürşah. Zahirettin Muhammed (1483-1530). Hindistan'daki Türk-Hint İmparatorluğu'nu kuran kişi. ERKEK
BACI kız kardeş (eski) şeyh eşi KIZ
BACIM benim kız kardeşim KIZ
BADAK Ufak tefek, ufak yapılı ERKEK
BADAKALP ufak tefek yiğit ERKEK
BADE Aşk, kutsal sevgi KIZ
BADEM 1. Gülgillerden ülkemizin her bölgesinde yetişen ağaç. 2. Bu ağacın yaş ve kuru yenen meyvesi. KIZ
BADİ 1. Rüzgara veya havaya ait. 2. Geçici. Badi Ahmed(1839-1908). Türk yazar ve şair. ERKEK
BADİYE Çöl, kır. KIZ
BAGATUR yiğit, kahraman, batur, alp, bahadır ERKEK
BAĞA Anlamı iyice bilinmemekle birlikte. Orhun yazıtlarında vezir Tonyukuk'a verilen unvan olarak geçer. ERKEK
BAĞATUR Cesur yiğit. ERKEK
BAĞDAÇ bağdaşan, uyuşan dost ERKEK
BAĞDAGÜL Değeri ölçülemeyen gül. KIZ
BAĞDAŞ Yakın arkadaş, dost. ERKEK
BAĞDAT İrak'ın başkenti olan tarihsel kent. Bağdat KIZ
BAĞIŞ 1. Bağışlanan şey, ihsan. 2. Sıçrayış, atlama. KIZ/ERKEK
BAĞIŞCAN 1. Bağışlanan şey, ihsan. 2. Sıçrayış, atlama. ERKEK
BAĞIŞHAN 1. Bağışlanan şey, ihsan. 2. Sıçrayış, atlama. ERKEK
BAĞLAM 1. Cinsleri ayrı ya da birbirlerine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste. 2. Bir koşuttaki dörtlüklerin herbiri. 3. Herhangi bir olayda, olaylar durumlar ilişkiler örgüsü ya da bağlantısı. 4. Dilbilgisinde, önce veya sonra gelen k KIZ/ERKEK
BAĞLAN Deste, tutam, demet, kızıl renkli bir tür yaban kazı; "bağlanmak"tan buyruk KIZ
BAHA Değer, kıymet, üstünlük ERKEK
BAHADDİN Dinin güzelligi. Dinin değerlisi. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
BAHADIR Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi ERKEK
BAHADIRHAN Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi ERKEK
BAHAEDDİN Bahaeddin Ahmed Efendi (Bursa 1741-1794) Osmanlı dönemi tarihçilerinden. Müderrislik ve kadılık yaptı. ERKEK
BAHAMRA İrak'ta bir yer. ERKEK/KIZ
BAHAR Doğanın canlandığı mevsim KIZ
BAHARGÜL Bahar gülü. KIZ
BAHATTİN Dinin değerlisi, güzelliği ERKEK
BAHAULLAH Allah katında değer ve kıymet sahibi. ERKEK
BAHİR Deniz-Belli, açık-Işıklı, parlak ERKEK
BAHİRA 1. Kulağı yarık dişi deve veya koyun. Hayvan yavru doğurduğunda veya 5 yavru dişi olduğu zaman hayvanın kulağı kesilerek belirtilirdi. Kur'anı Kerim, bu adetleri kaldırmıştır. KIZ
BAHİRE 1. Işıklı, parlak, güzel. 2. Dikenli ağaç. 3. Açık, apaçık. 4. Çok koşan cins deve. 5. Vapur. KIZ
BAHİSE Söz eden, bahseden. KIZ
BAHİT Bahtı açık şanslı. ERKEK
BAHİYE Şehvetli kadın. İsim olarak kullanılmaması uygundur. KIZ
BAHRA Timur devletinin güney sınırını koruyan eski bir sınır kalesi. ERKEK
BAHRİ Denizle ilgili, denizci, denizingücü, sonsuzluğu ERKEK
BAHRİYE Donanma ve denizle ilgili KIZ
BAHTEVER Şah Avrangzeb'in gözde kadınlarından biri. ERKEK
BAHTI 1. Bahtla, kaderle ilgili. 2..Kimi Divan şairlerinin ortak mahlası. ERKEK
BAHTINUR Talihli, şanslı, yazgısı parlak. KIZ
BAHTIŞEN Talihi, kaderi, kısmeti şen. KIZ
BAHTİSER Talihli, şanslı, iyi yazgılı. İşleri başından beri iyi giden. KIZ
BAHTİYAR Mutlu, talihli, Hayatından memnunolan KIZ/ERKEK
BAKANAY Gökyüzünde duran ay, açık seçik. KIZ/ERKEK
BAKIR Er.. 1. inceleyen, tetkik edip açıklayan. 2. Arslan. 3. Hz. Hüseyin'in Zeyne'lAbidin'den torununun adı. ERKEK
BAKİ Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan ERKEK
BAKİNAZ Sürekli nazlanan, çok nazlı. KIZ
BAKİYE Ağlayan kadın. Hüzünlü kadın. KIZ
BAKYAZI Sevilen bir olaydan sonra verilen ziyafet. KIZ/ERKEK
BALA 1. Çocuk yavru. 2. Yüksek, yüce, yukarı. 3. Azat. 4. Yedek atı. ERKEK
BALABAN 1. Çocuk bekçisi. 2. Gürbüz canlı, cüsseli, insan veya hayvan. Balaban ERKEK
BALACA bala, ufacık küçücük küçük ve güzel KIZ
BALAHATUN Üstün, asil kanlı. Değerli soy mensubu. Balahatun KIZ
BALAHUN Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin ikinci karısının adı KIZ
BALAMAN 1. Çocuk bekçisi. 2. Gürbüz canlı, cüsseli, insan veya hayvan. Balaban ERKEK
BALAMİR Eski bir Türk kağanı. (IV. yy.) Alanları ve Ostrogotları yenerek batıya sürdü. ERKEK
BALATEKİN 1. Çocuk bekçisi. 2. Gürbüz canlı, cüsseli, insan veya hayvan. Balaban ERKEK
BALCA Bal damlası, bal gibi ERKEK
BALCAN Bal gibi tatlı, şirin, hoş. ERKEK
BALCIN 1. Bal'a doymuş. 2. Çok tatlı, bal gibi. KIZ
BALDAN Bal gibi tatlı, şirin, hoş. KIZ
BALDAŞ bal gibi tatlı, taş, gibi sağlam, sert ERKEK
BALDEMİR Güçlü, kuvvetli, şirin. ERKEK
BALER Tatlı dilli, cana yakın kimse. ERKEK
BALGIN 1. Bal'a doymuş. 2. Çok tatlı, bal gibi. KIZ
BALHAN Hazar denizi sahilinde Anuderyanın eski yatağının denize vardığı yerde bir dağ silsilesi. KIZ
BALI Türk erenlerinden biri, gömütü Sofya'da bulunan Balı eren. ERKEK
BALIM 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş. KIZ/ERKEK
BALIN 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş. KIZ
BALİ Eski, koca, köhne. ERKEK
BALİBEY Osmanlı beylerinden. Bosna beyi olarak Kanuni'nin Belgrad Seferine katildi. Mohaç savaşında(1526) düşmanı iki yandan çevirerek zaferin kazanılmasında büyük payı oldu. ERKEK
BALİSOY Eski, köklü soydan gelen. ERKEK
BALK Şimşek. ERKEK
BALKAN 1. Sarp ve ormanlık sıradağları. 2. Avrupa'nın güneydoğu bölgesine verilen isim. Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya, Arnavutluk ve Romanya'yı içerir. ERKEK
BALKAR 1. Kuzey Kafkasya'da yaşayan bir Türk boyu. Kıpçaklann bir kolu. 2. Bu boya mensup kişi. ERKEK
BALKI 1. Parıltı, ışık. 2. Güzel parlak, süslü. 3. Şimşek. KIZ/ERKEK
BALKIN Pırıldayan, parlak KIZ
BALKIR Parıltı, ışık, şimşek. Balkır Rıza ERKEK
BALKIZ Şirin, tatlı, hoş. Belkıs adının örfte söylenişi. KIZ
BALKOÇ 1. Parıltı, ışık. 2. Güzel parlak, süslü. 3. Şimşek. ERKEK
BALSAN 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş. ERKEK
BALSARI bal renginde olan, bal sarısı KIZ
BALSU Tatlı su KIZ
BALTAŞ balı gibi tatlı taş gibi sağlam, sert ERKEK
BANGU 1. Haykırış, bağırış. 2. Gökgürültüsü, yankı. ERKEK
BANU Ev kadını, bayan KIZ
BANUGÜL Ev kadını, bayan KIZ
BANUHAN Hatun hükümdar. KIZ
BARAK Oğuzların Bayat boyuna mensup bir oymak. Gaziantep, Kilis ve Nizip çevresinde yaşarlar. - Barak Han ERKEK
BARAN Direnci kıran, ulu, yüksek, yağmur, yağmur mevsimi, güç, kuvvet ERKEK
BARANALP güçlü yiğit ERKEK
BARANSEL Güce, kuvvete ait. Güçsel. ERKEK
BARAY Ezeli, öncesi olmayan, öncesiz. ERKEK
BARBAROS Avrupa'lılar tarafından Hayrettin Paşa'ya verilen isim ERKEK
BARCİN Bir tür ipekli kumaş. KIZ
BARÇIN Süslü ipek kumaş, Türkleri yöneten yedi kadın hakandan üçüncüsünün ismi KIZ/ERKEK
BARIK 1. Sivri tepeler arasındaki uçurum, yüksek kayalıklardaki çatlaklıklar. 2. Yeşillik, çayırlık yer. ERKEK
BARIKHAN 1. Sivri tepeler arasındaki uçurum, yüksek kayalıklardaki çatlaklıklar. 2. Yeşillik, çayırlık yer. ERKEK
BARIM Varlık, servet, zenginlik. ERKEK
BARIN 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. ERKEK
BARIŞ 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. ERKEK
BARIŞCAN 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. ERKEK
BARIŞKAN barışsever, barış düşkünü ERKEK
BARIŞTA barış zamanı doğmuş olan ERKEK
BARİK 1. Parıldayan. 2. Nazik, dakik, ince. Fikri Bank. İnce düşünce. ERKEK
BARİKA Şimşek, yıldırım parıltısı. KIZ
BARKAN 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul. KIZ/ERKEK
BARKIN Yolculuk eden, yolcu gezgin. ERKEK
BARLAS Kahraman, savaşçı. ERKEK
BARS l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğulu. -İsim olarak kullanılmaz. Barsbay ERKEK
Barsbay Eşref (Öl. 1438). Mısır Memlukları sultanı. Çerkez hanedanındandır. ERKEK
BARTU En eski Türk kağanlarından biri. ERKEK
BARTUNÇ güçlü tunç ERKEK
BASİR 1. Göz. 2. Görme. 3. Allah'ın sıfatlarından, herşeyi gören("Abd" takısı almadan kullanılmaz). ERKEK
BASİRET 1. Göz açıklığı, inceden inceye etraflı derin görüş. 2. Ön görüş, seziş. KIZ
BASKAN düşmanı alt etme, yengi ERKEK
BASRİ Gören, görme ile ilgili, görebilmek ERKEK
BASRİYE Gören, görme ile ilgili, görebilmek KIZ
BAŞAK Tahıl tanelerini taşıyan kısım, sünbüle, Sağlam, dayanıklı. KIZ
BAŞAR Başarılı ol, işi sonuçlandır. ERKEK
BAŞARAN yapacağı işte başarıya ulaşan işi gereken biçimde bitiren, yapan, Amacına ulaşan; becerikli KIZ
BAŞARI başarmak eylemiyle ortaya konulan iş, başarılan iş KIZ
BAŞARMAN Yaptığı işi başarıyla sonuçlandıran. ERKEK
BAŞAY Birinci, ilkay. KIZ/ERKEK
BAŞBUĞ Başkumandan, hükümdar. - Eski Türklerde orduya kumanda eden hükümdar veya komutanlar.. ERKEK
BAŞEĞMEZ Buyruk altına girmeyen, kişilikli. ERKEK
BAŞER Başarılı ol, işi sonuçlandır. ERKEK
BAŞGÖZE akarsuyun çıktığı yer KIZ
BAŞİR 1. Müjdeci. 2. Güler yüzlü, mesut, mutlu. ERKEK
BAŞKAYA Kayaların başı, güçlü, kuvvetli. ERKEK
BAŞKAYNAK İlk kaynak. Ana kaynak. ERKEK
BAŞKUR Türk çadırlarının çevresindeki kanatlan örten bölümlerin üst tarafına bağlanan ve 18 cm eni olan kuşak. ERKEK
BAŞKURT Ural dağlan bölgesinde yaşayan ve Türklerin Kıpçak kolundan olan bir boy. Asıl ismi Başkırt'tır. Ural dağlannın güneyinde yerleşiktirler ERKEK
BAŞKUT Kutlu, talihli kimse. ERKEK
BAŞOK Önde olan yiğit. ERKEK
BAŞOL Başta ol, önder ol. ERKEK
BAŞÖZ Önemli soydan gelen. ERKEK
BAŞSOY Önemli soydan gelen. ERKEK
BAŞTUGAY Önde olan yiğit. ERKEK
BAŞTUĞ (bkz. Başman). ERKEK
BATI Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. KIZ/ERKEK
BATIBOY Türklerin göç sonucu batıya yerleşen oymakları. ERKEK
BATIGÜL Batı'da açan yetişen gül. KIZ
BATIHAN Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. KIZ/ERKEK
BATIKAN Batı+ Khan Batının Hanı ya da Batının Kanı anlamında ERKEK
BATIN Karın, kuşak, nesil ERKEK
BATIR Yiğit, kahraman, bahadır. ERKEK
BATIRAY Yiğit, kahraman, bahadır. ERKEK
BATIRHAN Yiğit, kahraman, bahadır. ERKEK
BATIRMAN Yiğit, kahraman, bahadır. ERKEK
BATTAL Kahraman. Oldukça iri yapılı, Alışılmışın dışında büyük ERKEK
BATU Üstün gelen, gücü yeten, galip. ERKEK
BATUĞ Üstün gelen, gücü yeten, galip. ERKEK
BATUHAN Altınordu devletinin kurucusu (1204-1255). Cengiz Han'ın torunu. ERKEK
BATUR Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. ERKEK
BATURALP Yiğitler yiğidi. ERKEK
BATURAY Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. ERKEK
BATURHAN Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. ERKEK
BAVER Tasdik, inanma. Sağlam, pek doğru. ERKEK
BAYAR 1. Ulu, yüce saygın, soylu. 2. Ekilmemiş toprak. ERKEK
BAYAZID (bkz. Bayezid). ERKEK
BAYBARS Bahri Memlüklerin sultanı olup Kıpçak ülkesinde doğmuştur. Baybars (el-Melikü'l-Zahir Rüknettin). (1223 Şam - 1277). Eyyubi hanedanını ortadan kaldırıp Abbasi halifeliğinin yeniden kurulmasını sağladı. ERKEK
BAYBAŞ Zengin, ileri gelen, saygın. ERKEK
BAYBEK Zengin, ileri gelen, saygın. ERKEK
BAYBORA Fırtına. ERKEK
BAYCA Zengin, varlıklı. ERKEK/KIZ
BAYCAN Zengin, ileri gelen, saygın. ERKEK
BAYÇA Zengin, varlıklı. KIZ/ERKEK
BAYDAK Bayrak. ERKEK
BAYDAN Şımarık, gururlu, kendini beğenmiş. ERKEK
BAYDAR Kırım yarımadasında Sivastopol şehrinin güneyinde tartada bir Türk köyü. Güzellik ve bereketiyle ünlüdür. ERKEK
BAYDIR Güçlü, kuvvetli. ERKEK
BAYDU İlhanlı devleti hükümdarı Hulagunun torunu. 11 ay İlhanlı devleti hükümdarı oldu. ERKEK
BAYDUR Güçlü, kuvvetli, cesur. ERKEK
BAYDURALP Güçlü, kuvvetli, cesur. ERKEK
BAYER Zengin, varlıklı kimse. ERKEK
BAYEZİT Birçok Osmanlı şehzadesinin ortakadı. ERKEK
BAYGÜÇ Zengin ve güçlü kimse. ERKEK
BAYHAN Zengin han, soylu han; Beyhan ERKEK
BAYINDIR İmar edilmiş, mamur. ERKEK
BAYKAL Yaban kısrağı Orta Asya Türk ülkelerinde yaşar. ERKEK
BAYKAM Hekim, doktor. ERKEK
BAYKAN Bay soyundan, zengin. Baykan (XIV. yy. Kars). Türk halk şairi. Timur'un 1386'da Kars'ı Karakoyunlular'dan alması üzerine ünlü bir destan yazdı. Anadolu-Azerbaycan sahasının en eski aşığıdır. ERKEK
BAYKARA 1. Helak olma, mahvolma. 2. Böbürlene böbürlene, salınarak yürüme. 3. Malı çok olma. Baykara Timuroğullan şehzadesi. Timur'un torunu Şeyh Ömer'in oğludur. ERKEK
BAYKOCA Varlıklı, saygın. ERKEK
BAYKURT Varlıklı, saygın. ERKEK
BAYKUT Kutlu talihli. ERKEK
BAYKUTAY Kutlu talihli. ERKEK
BAYLAN 1. Nazlı, şımarık. 2.Bayla büyüdü bir dediği iki edilmedi. KIZ
BAYMAN Varlıklı, saygın. ERKEK
BAYPARS Zengin ve kaplan gibi ERKEK
BAYRAKTAR Bayrak taşıyan. ERKEK
BAYRAM 1. Neşe ve sevinç günü. Dini bakımdan hususi değeri olan ve milletçe kutlamalar yapılan gün veya günler. ERKEK
BAYRI Çok eski zamanlarda var olmuş, eskiden beri var olan. ERKEK
BAYRU Çok eski zamanlarda var olmuş, eskiden beri var olan. ERKEK
BAYRUALP Çok eski zamanlarda var olmuş, eskiden beri var olan. ERKEK
BAYRUHAN Çok eski zamanlarda var olmuş, eskiden beri var olan. ERKEK
BAYSAL Soylu, ünlü kişi. ERKEK
BAYSAN Zengin, tanınmış. ERKEK
BAYSU Zengin, tanınmış. ERKEK
BAYSUNGUR Akkoyunlu hükümdarlarından. Gıyase'd-Din Baysungur. Timur'un torunu ve Şahruh Mirzanın oğlu. Büyük bir hattattır ve resim ve sanatın koruyucusu olarak tanınmıştır. ERKEK
BAYTAL 1. Kısrak. 2. Bayır, yokuş. ERKEK
BAYTEKİN 1. Kısrak. 2. Bayır, yokuş. ERKEK
BAYTUGAY İki alaydan oluşan askeri birliklerin beyi, liva. ERKEK
BAYTÜZE (bkz. Tüze). ERKEK
BAYTÜZÜN (bkz. Tüzün). ERKEK
BAYÜLKEN 1. Yüce, yüksek, ulu kişi. 2. İyilik tanrısına verilen ad. ERKEK
BEDAHŞAN Amuderya'nın kaynağı olan Perc'in yukarı mecrasının sol sahilindeki dağlık memleket. ERKEK/KIZ
BEDAHŞİ Amuderya'nın kaynağı olan Perc'in yukarı mecrasının sol sahilindeki dağlık memleket. KIZ
BEDAYİ Eşi benzeri olmayan güzel, mükemmel, yeni şeyler. ERKEK
BEDEL 1. Değer, kıymet. 2. Bir şeyin yerine verilen, yerini tutan şey, karşılık. ERKEK/KIZ
BEDİA Güzellik, üstün değerli olan KIZ
BEDİD Meşhur, görünür, açık meydanda.(Hüveyda). ERKEK
BEDİH Şan ve şerefi büyük olan. ERKEK
BEDİHE 1. Düşünmeden, birden bire söylenen güzel söz. 2. Başlangıç. KIZ
BEDİHİ Besbelli, açıkapaçık. ERKEK
BEDİL Candan, gönülden KIZ
BEDİNUR Güzellik, üstün değerli olan kadın KIZ
BEDİR Dolunay. ERKEK
BEDİRAN 1. İşleri kötü idare eden. 2. Çapkın kadın. KIZ
BEDİRHAN İleri görüşlü lider ERKEK
BEDİS açık, belli görünen; süs, bezek, bediz KIZ
BEDİZ Resim, tasvir, süs ERKEK
BEDRAN 1. Sert başlı at.2. Daima. 3. Hoş latif, yakışıklı. KIZ
BEDREDDİN 1. Din'in nuru, ışığı. 2. Dinin aydınlığı, dinde bilgelik. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
BEDREKE Yol gösteren, kılavuz. KIZ
BEDRETTİN Ayın ondördü gibi ışık saçan, temiz ve yüce ERKEK
BEDRİ 1. İçi altın dolu kese. Bedri Dilşan b. Mehmed b. Oruç b. Gazi b. Şeban(XV. yy. il yansı) Türk şairlerinden. Murat II. adına yazdığı Murat namesi ünlüdür. 2. Ayla ilgili, ayın ondördü gibi güzel. ERKEK
BEDRİYE Ayın ondürdüncü geceki haliyle ilgili, Ay gibi. Ay kadar güzel. Ay'a ait. Sühreverdiyye tarikatının altı şubesinden biri. KIZ
BEDRULCEMAL 1. Ay yüzlü. 2. Fatımi devleti vezir ve serdarlanndandır. 2 defa Şam valisi olmuştur.(1013-1094). ERKEK
BEDRUNNİSA Dolunay yüzlü kadın. KIZ
BEDÜK Büyük, yüce, gösterişli, önemli. ERKEK
BEGÜM Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san KIZ
BEHA Ender, zor bulunan ERKEK
BEHÇET Sevinç, güzellik, güler yüzlülük. ERKEK
BEHİCE Şen güleryüzlü KIZ
BEHİÇ Şen, güleryüzlü ERKEK
BEHİN İyinin iyisi KIZ
BEHİRE Güzel, asil ERKEK
BEHİŞT 1. Cennet. 2. Uçmak. ERKEK
BEHİYE Güzel ve alımlı kadın KIZ
BEHLÜL Hayır sahibi - Daima gülen ERKEK
BEHMAN 1. Filan filanca. 2. Fars takviminde 11. ay'a ve her ayın 2. gününe delalet eder. ERKEK
BEHMAR Çok ziyade, fazla. ERKEK/KIZ
BEHMENYAR İbn Sina mektebine mensup ve Arapça telifleri olan filozof.(XXI. yy.). İbn Sina'nın kitaplannı şerhetmiştir. ERKEK
BEHNAN Güleç, güleryüzlü, iyi huylu ve daima gülen adam. ERKEK
BEHNANE Güleryüzlü, iyi huylu ve daima gülen kadın. KIZ
BEHRA 1. Onun için ondan dolayı. 2. Bir Arap kabilesi olup Hunus ovasında yerleşmişlerdir. KIZ
BEHRAM Merih Yıldızı. ERKEK
BEHRAMŞAH 1. Gazne sultanı. 2. Kirman Selçukluları hükümdarı.. 3. Eyyubilerin büyük şairi. ERKEK
BEHREM Asfur çiçeği kırmızı gül. KIZ
BEHZAD Ressam, minyatürcü. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
BEHZAT Doğuştan iyi, soylu kişi ERKEK
BEKATA İleri gelen, saygın. Soylu, isim yapmış sülaleden. ERKEK
BEKBARS İleri gelen, saygın. Soylu, isim yapmış sülaleden. ERKEK
BEKDEMİR İleri gelen, saygın. Soylu, isim yapmış sülaleden. ERKEK
BEKDİL 1. Doğru sözlü, mert. 2. Gönlü zengin. Baygönüllü. ERKEK
BEKEM sağlam, dayanıklı kırmızı boya ağacı KIZ
BEKEN gücü olan, güçlü KIZ
BEKİ El değmemiş, Bakir, Tertemiz, bozulmamış. ERKEK
BEKİL Yakışıklı, süslü delikanlı, genç. ERKEK
BEKİR Yeni doğmuş, bakir ERKEK
BEKRİ El değmemiş, Bakir, Tertemiz, bozulmamış. ERKEK
BEKRİYE 1. Her şeyin evveli, ilk çocuk. 2. Genç ve taze kız. 3. Dişi deve yavrusu. KIZ
BEKSAN 1. Tanınmış, ünlü, saygın. 2. Bey ünvanı taşıyan. ERKEK
BEKTAŞ Saygın, aziz, denk, eşit. ERKEK
BEKTÖRE Güçlü, değişmez töreleri olan, törelerine bağlı. ERKEK
BELAZURİ 'II. yy. Arap tarihçilerinin en büyüklerinden.(Ahmet b. Yahya) Belazur usaresi içmiş ve şuurunu kaybederek öldüğü için kendisine bu ad verilmiştir. ERKEK
BELDE Memleket, şehir, kasaba KIZ
BELEK 1. Hediye, armağan. 2. Selçukluların Dersim, Gere, Harput ve Halep emiri. ERKEK
BELEMİR Peygamber çiçeği olarak biliniyor. Açtığı kokusunun dağılmasıyla anlaşılan gizli çiçek anlamında KIZ
BELEN 1. Dağ beli, dağın aşılacak yeri, dağlık y2. Akdeniz bölgesinde İskenderun'da Suriye'nin Kuzeye ulaşan büyük yolun Amanos dağlarım aştığı geçit üzerinde bulunan kasaba. KIZ/ERKEK
BELER beleme işini yapar, çocuğu kundaklar, sarar sarmalar anlamında bir ad; KIZ
BELFİN Kar tanesi KIZ
BELGE Bir gerçeğe tanıklık eden şey. ERKEK
BELGİ İşaret, bellenecek şeye konulan im ERKEK
BELGİN 1. Alamet, nişan, mar2. Tam ve kesin olarak belirlenmiş, sarih. KIZ
BELGÜN Aydınlık gün. KIZ
BELHİ Belh şehrine mensup (Afganistan). ERKEK/KIZ
BELİĞ 1. Fasih ve düzgün konuşan. 2. Açık, yeterli, tam. ERKEK
BELİK Saç örgüsü. KIZ
BELİN Gözlerini açıp baka kalmış şaşkın. KIZ
BELİNAY Ayın gölün yüzeyine yansıması, Peygamber Çiçeği Kız/Erkek
BELİS Çok güzel kız KIZ
BELİT Aksi iddia edilmeyen, tartışmasız gerçek KIZ
BELİZ İşaret, iz; alamet KIZ
BELKIS Yunanca asıllı olup Arapçaya geçen tarihi bir isim KIZ
BELMA Sakin, yumuşak ERKEK
BELUR Billur, billurdan olan. KIZ
BENAN Parmakla gösterilecek kadar güzel KIZ/ERKEK
BENAY Ben ayım, ay gibiyim KIZ
BENDE 1. Bağlanmış kimse, tutsak. 2. Kul, köle. 3. Yürekten bağlı. 4. Büyük aşkla seven. ERKEK/KIZ
BENDER Deniz veya büyük nehir üzerindeki liman. Ticaret limanı. ERKEK
BENEK Namuslu kadın KIZ
BENGİ Sonu olmayan, hep kalacak olan, sonsuz, ebedi. ERKEK/KIZ
BENGİALP Sonu olmayan, hep kalacak olan, sonsuz, ebedi. ERKEK
BENGİSAN Sonu olmayan, hep kalacak olan, sonsuz, ebedi. ERKEK
BENGİSOY Sonu olmayan, hep kalacak olan, sonsuz, ebedi. ERKEK
BENGİSU Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Ab-ı hayat. KIZ
BENGÜ Ebedi, sonu olmayan. KIZ
BENGÜL Üzerinde benekler bulunan gül KIZ
BENİAN Beni-an. Beni anımsa KIZ
BENİZ Yüz KIZ
BENNA Yapı yapan, mimar, kalfa, dülger. KIZ
BENNU KIZ
BENNUR Işık saçan. KIZ
BENSU Su gibi aziz benlik ERKEK
BERA İlim ve cemalde üstünlük, Faziletli, Seçkin, Olgun ERKEK
BERAT Birine nişan, madalya veya herhangi bir ayrıcalık verildiğini bildiren belge ERKEK
BERAY Ayın en ışıltılı, en parlak hali ERKEK
BERCA Yerinde tam doğru ve münasip. Kadın ve erkek adı olarak kullanılabilir. KIZ
BERCE Şiirdeki en anlamlı, en kolay anlaşılır, en güzel dize KIZ
BERCESTE 1. Seçilmiş, beğenilmiş. 2. Güzel, hoş, latif. KIZ
BERCİS 1."Müşteri" denilen yıldız, Jüpiter gezegeni. 2. Sütü çok olan deve. KIZ
BERÇİN Toplayıcı. KIZ
BEREKET 1. Bolluk. 2. Meymenet, saadet, mutluluk, Allah vergisi. KIZ
BEREN Güçlü, kuvvetli, akıllı. KIZ/ERKEK
BERFİN Kar toplayan KIZ
BERGİN Sağlam güçlü kuvvetli. ERKEK
BERGÜZAR Anılmak için verilen şey, andaç KIZ
BERGÜZİN Seçkin, beğenilmiş makbul. KIZ
BERHAN Han soyundan, Hanla ilgili, han üzerine.. (Han=Hakan) Kız/Erkek
BERHUZ Dağarcık, torba. ERKEK
BERİ 1. Salim, kurtulmuş. 2. Temiz, Arınmış. ERKEK
BERİA Güzellik ve olgunlukta akranlarından üstün olan ERKEK
BERİD 1. Haberci. 2. Eskiden müslüman devletlerde posta ve haber alma örgütünün adı. ERKEK
BERİKA Yıldırım çaktığında beliren büyük ışık KIZ
BERİL Mücevher olarak da kullanılan bir tür maden KIZ
BERİN Manen çok yüksek KIZ
BERİRE İnam ve ihsan sahibi. Saliha ve vazifesini yapan hanım. KIZ
BERK 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. ERKEK
BERK YARUK Selçuklu Sultanı. (Öl. 1104). Melikşah'ın oğlu. ERKEK
BERKA Kuzey Afrika'da eski bir şehir. Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. KIZ
BERKAN Parlama - Kıvırcık kuzu postu ERKEK
BERKANT Güçlü, bozulmaz, yemin. ERKEK
BERKAY 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. ERKEK
BERKE 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. ERKEK
BERKEL Güçlü el. ERKEK
BERKER Güçlü, sağlam kişilikli. ERKEK
BERKİ Şimşek gibi parlak. ERKEK
BERKİN Sağlam güçlü kuvvetli. ERKEK
BERKKAN Güçlü soydan gelen. ERKEK
BERKMAN Güçlü, sağlam, kişilikli. ERKEK
BERKSAN Güçlü tanınan kimse. ERKEK
BERKSOY Güçlü tanınan kimse. ERKEK
BERKSU Soğuk ve keskin su. ERKEK
BERKÜN Sağlam, güçlü tanınmış. ERKEK
BERKYARUK Selçuklu Sultanı.(Öl. 1104). Melikşah'ın oğlu. ERKEK
BERMAL Birşeyler yapmakla ilgili, yapan, ortaya çıkaran, becerikli ERKEK
BERNA Genç, delikanlı KIZ
BERRA Bereketli olan, Doğruyu söyleyen, Hayır işleyen KIZ
BERRAK Temiz, saf, arınmış KIZ
BERRAKA Aydınlık görünüşlü güzel kadın. KIZ
BERRAN Keskin, kesici KIZ
BERRE Peygamber efendimizin anneannesinin ismi KIZ
BERRİN Manen çok yüksek, yüce yaradılışlı KIZ
BERRU İyilik eden, sözünü yerine getiren KIZ
BERŞAN Bir peygamberin din ve kitabını kabul eden ERKEK
BERŞE Hep, bütün, çok. KIZ
BERTAN BER+TAN=Tan yemişi ERKEK
BERTER Üstün, yüksek nitelikli, değerli. ERKEK
BERTUĞ Engel tanımayan, güçlükleri aşan ERKEK
BERZALİ Ebu'lKasım b. Muhammed. Arap tarihçilerindendir. ERKEK
BERZEN Yöre, mahalle, yol. ERKEK/KIZ
BESALET Korkusuzluk, yüreklilik. ERKEK/KIZ
BESAMET Güleryüzlülük, şenlik. KIZ
BESİM Güleç ERKEK
BESİME Sevimli, güler yüzlü. KIZ
BESİSU Bitkilerin damarlarında dolaşan besleyici su KIZ
BESTE Ezgilerin özgün dizimi, KIZ
BESTEGÜL Gül demeti KIZ
BESTENİGAR Türk müziğinde bileşik bir makam KIZ
BEŞAREDDİN Dinin müjdesi. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
BEŞARET 1. Müjde, muştu, iyi haber. 2. Güler yüzlülük, gülümseme. KIZ
BEŞARETTİN Dinin müjdesi. ERKEK
BEŞİR 1. Müjde getiren müjdeci. 2. Güleryüzlü güleç adam. Kur'ani bir kavramdır. İnsanlara Allah'ın emir ve nimetlerini, cennet vemükafatı haber veren peygamberler ve Kur'ân için kullanılmıştır. ERKEK
BEŞİRE 1. Müjde geüren, müjdeci. 2. Güleryüzlü, güleç hanım KIZ
BEŞUŞ 1. Okşadıkça süt veren deve. 2. Araplarca çok meşhur ve meş'um bir kadın. KIZ
BETİGÜN YüzÜ Aydınlık, Aydınlık yüz ERKEK
BETİK Yazılı olan şey, yazılmış yapıt. ERKEK
BETİL Temiz, iffetli ERKEK
BETİM 1. Bir nesnenin kendine özgü belirtilerini tam ve açık bir biçimde, söz ya da yazıyla anlatma, tasvir. 2. Herhangi bir şeyin resmi ya da heykeli. KIZ/ERKEK
BETÜL 1. Bakire. 2. Erkekten çekinen, erkeklere yaklaşmayan namuslu kadın. 3. Ayrı kök salan fidan. 4. Hz. Meryem'in lakabı. 5. Hz. Muhammed(s.a.s)'in kızı Hz. Fatıma'nın lakabı KIZ
BETÜLAY 1. Bakire. 2. Erkekten çekinen, erkeklere yaklaşmayan namuslu kadın. 3. Ayrı kök salan fidan. 4. Hz. Meryem'in lakabı. 5. Hz. Muhammed(s.a.s)'in kızı Hz. Fatıma'nın lakabı KIZ
BEYAN 1. Bildirme, söyleme, açıklama. 2. Belagat ilimlerinden ikincisi. 3. Belli apaçık. ERKEK/KIZ
BEYATİ 1. Gece uyuma, gece iş görme, geceyi işiyle geçirme. 2. Türk müziğinin en eski makamlarından olup, hala kullanılmakta olan bir makamdır. ERKEK
BEYAZ 1. Ak, en açık renk. 2. Aydınlık. 3. Deri rengine göre bir insan ırkı. 4. Yumurta akı. Mahalli yerlerde kadın adı olarak kullanılmaktadır. KIZ
BEYAZIT Birçok Osmanlı şehzadesinin ortakadı. ERKEK
BEYBARS Bahri Memlüklerin sultanı olup Kıpçak ülkesinde doğmuştur. Baybars Eyyubi hanedanını ortadan kaldırıp Abbasi halifeliğinin yeniden kurulmasını sağladı. ERKEK
BEYBOLAT Çelik gibi güçlü, saygın kimse. ERKEK
BEYCAN Çelik gibi güçlü, saygın kimse. ERKEK
BEYDA 1. Tehlikeli yer. 2. Sahra, çöl. 3. Mekke ile Medine arasında düz bir yer. KIZ
BEYHAK Horasan'ın Nişabur eyaletinde bir bölge. ERKEK
BEYHAKİ elBeyhaki Arap müellifi olup muhaddis ve Şafii fakihlerindendir. ERKEK
BEYHAN Hükümdarların üstünü. Seçkin han. Beyhan Sultan KIZ
BEYKAL Çelik gibi güçlü, saygın kimse. ERKEK
BEYKAN Çelik gibi güçlü, saygın kimse. ERKEK
BEYREK 1. Çok nazik, efendi, bey. 2. Hüzünlü. ERKEK
BEYSAN Çelik gibi güçlü, saygın kimse. ERKEK
BEYSUN Nazik insan. KIZ
BEYTİYE Eve ait, evle ilgili. KIZ
BEYTÖRE Baş adet, adetleri yerine getiren. ERKEK
BEYZA En beyaz, en ak - Günahtan kaçınmış KIZ
BEYZADE 1. Beyoğlu. 2. Soylu kimse. - Farsça'dan birleşik isim olarak Türkçeleştirilmiştir. ERKEK
BEYZAVİ Beyzavi(Abdullah b. Ömer). İran'da yaşamış Tefsir ve Kelam alimi. Şafii mezhebindendir. Tefsirin yanında fıkıh usulü, kelam ve irab hakkında eserler vermiştir. ERKEK
BEZEN Süs, benek, zinet. KIZ
BEZMİALEM Dünya meclisi, sohbet toplantısı. Bezmi Alem Sultan. Sultan Abdülmecid'in annesi. KIZ
BİCAN 1. Cansız, ruhsuz. 2. Canını esirgemeyen, şehit. ERKEK
BİDAYET Başlama, başlangıç. KIZ
BİDİL Hindistan'da yerleşmiş Farsça yazan büyük Türk şairi. ERKEK
BİGE Evlenmemiş, çouğu olmamış. KIZ
BİHRUZ İyi gün, güzel gün anlamında. Bihruze Hatun Şah İsmail'in zevcesi. Çaldıran'da yenilip her şeyini bırakan Şah İsmail'in zevcesi. KIZ
BİHTER En iyi KIZ
BİHTERİN En iyi, pek iyi. KIZ
BİKE Benzersiz, eşsiz. KIZ/ERKEK
BİKEM Kadın, hanım KIZ
BİLAD Şehirler bölge, eyalet, memleket isimlerini ifade için terkiplerde kullanılır. ERKEK
BİLAL İlk ezanı okuyan Bilal-i Habeşi'nin adından.. ERKEK
BİLAN Süslü ve işlemeli kılıç kemeri. ERKEK
BİLAY Ay gibi asil ol. KIZ/ERKEK
BİLCAN Bilgili dost. KIZ
BİLDAR 1. Bel, belleyen, yer kıran, kürek çeken. 2. İstihkam neferi. ERKEK
BİLEK Güç, kuvvet. ERKEK
BİLEN Bilgili, görgülü, anlayışlı. ERKEK
BİLGE Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse. - KIZ/ERKEK
BİLGE HATUN Kutluk Han'ın annesi. Türk hükümdarı (VIII.yy-). KIZ
BİLGEALP Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse. - ERKEK
BİLGEHAN Göktürk hakanı (683-734). Babası Kutluğ İlteriş Han'dır. ERKEK
BİLGEHATUN KuÜuk Han'ın annesi. Türk hükümdarı(VIII.yy). KIZ
BİLGEKAĞAN Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse, Bilge Kağan (683-734). Göktürk hakanı. İkinci Göktürk hanedanlığının kurucusu. ERKEK
BİLGEKAN Bilgin soydan gelen. ERKEK
BİLGEN Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse. KIZ/ERKEK
BİLGER Akıllı, bilgili, bilge, bilgin. ERKEK
BİLGET Havadis, malumat KIZ
BİLGİN Bilgili kişi (alim, karşılığı olarak da kullanılmaktadır) KIZ/ERKEK
BİLGİNUR Bilginin ışığı, bilginin aydınlığı. KIZ
BİLGİSER Bilgili kişi (alim, karşılığı olarak da kullanılmaktadır) KIZ
BİLGİYE Bilgili kişi (alim, karşılığı olarak da kullanılmaktadır) KIZ
BİLGÜN Bilgili kişi (alim, karşılığı olarak da kullanılmaktadır) KIZ
BİLHAN Çok bilgili KIZ
BİLKAN Bilgili. ERKEK
BİLLUR Pek duru ve temiz cam KIZ
BİLMEN Bilen, anlayan, bilgili. ERKEK
BİLNAZ Çok naz eden. KIZ
BİLNUR Bilge kişi. KIZ
BİLSEN Kendini bil. KIZ
BİLTAY Bilen, anlayan, bilgili. ERKEK
BİLUN Yarım Ay ERKEK
BİNALI Ali'nin oğlu. ERKEK
BİNALP Yiğitler. ERKEK
BİNAY Bin tane ay, çok kuvvetli ışık. KIZ
BİNGÜL Bin gülün güzelliğinde ERKEK
BİNHAN Hanların hanı. KIZ
BİNKAN Soylu kanlar. ERKEK
BİNNAZ 1. Nazlı. 2. Cilveli. 3. Allah'a yalvaran. KIZ
BİNNUR 1. Nurla özdeşleşmiş. 2. Bin tane nur. KIZ
BİNTUĞ Soylu kandan gelen kişi ERKEK
BİRANT 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. ERKEK
BİRAT 1. Asil, soylu, bir aileye mensup. 2. İlk erkek çocuğa verilen isim. ERKEK
BİRAY Ay gibi tek, eşsiz. KIZ
BİRBET Yüzü benzersiz KIZ
BİRCAN Tek, eşsiz. KIZ/ERKEK
BİRCE Tek, eşsiz, biricik. KIZ/ERKEK
BİRCİS Gezegen, Jüpiter, müşteri yıldızı, bercis. KIZ
BİRÇE Biricik, eşi benzeri olmayan KIZ
BİRDAL Bir tane, tek dal. ERKEK
BİRDEM Doğduğunda alınan ilk nefes KIZ
BİRGE 1. Kamçı. 2. Birlikte, beraber. ERKEK
BİRGEN Yanlız, yanlızlığa alışkın ERKEK
BİRGİ Batı Anadolu'da İzmir ilinin Ödemiş ilçesinin merkezi, Bozdağ eteklerinde kurulmuştur. KIZ
BİRGİT Birleşik, birleşmiş, birlik almış. ERKEK
BİRGİVİ Birgivi ERKEK
BİRGÜL Bir tane, tek gül. Kıymetli gül. KIZ
BİRHAN Tek yönetici. ERKEK
BİRİCİK Tek, bir tane, emsalsiz ERKEK
BİRİM Bir tanem, biriciğim KIZ
BİRKAN Soylu. ERKEK
BİRKE 1. Büyük havuz. 2. Gölcük. 3. Göğüs. ERKEK/KIZ
BİRMA Çin Hindi'nde bir yer. Birmanya diye de tanınır. Birmanya müslümanları ülkelerinin % 30'una ulaşmışlardır. ERKEK/KIZ
BİRMEN Tek olan, benzeri olmayan kimse. ERKEK
BİROL Tek ad, bir ol. ERKEK
BİRSEL Tek sel KIZ/ERKEK
BİRSEN Sadece sen, tek sen. KIZ
BİRSEV Tek sevgili. KIZ
BİRSİN Yonca KIZ
BİRSU Özel bir su biricik su gibi ERKEK
BİRTAN Bir tane, tek. ERKEK
BİRUN 1. Dışarı. 2. Dış harici. 3. Osmanlı Devleti'nde saray dışında vazifeli memurlar. ; ERKEK
BİRUNİ Reyhan Muhammed b. Ahmed elBiruni Büyük İslam bilgini (973 Gazne 1048). İbn Sina'dan ders altı. Hindistan'a gitti. Sanskritçe öğrendi. Pozitif ilimlerin hepsiyle ilgilendi ve bu konuda birçok kitap yazdı. ERKEK
BİSTAMİ Bayezid Bistami Ünlü mutasavvıf, hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir. ERKEK
BİSTEM Horasan eyaletinde ElBürz eteklerinde birşehir. Hüsrev 2. Pervizin dayısı Bistam tarafından kurulduğu için bu ismi almıştır. Elmaslanyla ünlüdür. ERKEK
BİŞAR 1. Esir tutsak. 2. Altın, gümüş kakmalı işlemel3. Saçılan şey, saç. 4. Güçsüz, dermansız. ERKEK
BİŞR Güler yüzlü kişi, güleç, sevimli. Bişr b. Bera' Sahabedendir. Babası Bera' b. Marun Akabe beyatma katılanlardandı. Bişr, iyi bir savaşçı ve okçuydu. Yahudi bir kadının verdiği zehirli eti yiyince zehirlenerek şehid oldu. ERKEK
BİTENGÜL Güllerin bitmesi. KIZ
BOĞAÇ Küçük yaşta boğa öldürdüğü için kendisine bu ad verilen, Dede Korkut hikayelerindeki bir kahraman. Dirse Han'ın oğlu. ERKEK
BOĞAÇHAN İnanılmaz derecede güçlü, insanüstü gücü olan ERKEK
BOĞATAŞ Ünlü Türk beylerinden biri. ERKEK
BOLGAN Eski Türk adlarından. ERKEK
BOLHAN Eski Türk adlarından. ERKEK
BORA Yağmurdan önceki kısa ve sert yel ERKEK
BORAN Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun ERKEK
BORANALP Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun ERKEK
BORATAY Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun ERKEK
BOYLA Anlamı iyice bilinmemekle birlikte. Orhun yazıtlarında vezir Tonyukuk'a verilen unvan olarak geçer. ERKEK
BOYLAN Kibirli, mağrur. ERKEK
BOYRAZ Kuzey rüzgarı. ERKEK
BOYSAN Uzun boylu, yakışıklı delikanlı. ERKEK
BOYSEL Uzun boylu. KIZ/ERKEK
BOZAN Büyük Selçuklu Emiri. Selçuklu Sultanı Melikşah'a büyük yardımları dokundu. Kazanılan birçok zaferde etkin rol oynadı. ERKEK
BOZBEY Kır beyi, gri. ERKEK
BOZBORA Fırtına. ERKEK
BOZDOĞAN Bir şahin türü. ERKEK
BOZER Beyaz tenli. ERKEK
BOZKAYA Beyaz tenli. ERKEK
BOZKURT Göktürk efsanelerinde yer alan kutsal hayvan. ERKEK
BOZUN 1. Büyük Selçuklu emirinin adı. 2. Sürülmemiş tarla. ERKEK
BOZYEL Yağmur getiren lodos rüzgarı. ERKEK
BOZYİĞİT Beyaz tenli. ERKEK
BÖKE 1. Kahraman, güçlü kimse. 2. Önder, başkan, reis. 3. Kabadayı, cesur efe. 4. Güreşçi, pehlivan. ERKEK
BÖRÇETİN Eski tarihçilere göre Türkleri Ergenekon'dan kurtaran demircinin adı. ERKEK
BÖRİTİGİN Karahanlı hükümdarı. Maveraünnehir'e hakim oldu. Bastırdığı paralarda İbrahim b. Nasr adıyla anılır (XI. yy.). ERKEK
BUCAK Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad (Köşe bucaktaki anlamı gibi) ERKEK
BUDAK 1. Ağacın dal olacak sürgünü. 2. Dal. 3. Dalın gövde içindeki sert bölümü. ERKEK
BUDUN Halk, kavim, ahali. ERKEK
BUDUNALP Halk, kavim, ahali. ERKEK
BUĞRA İki hörgüçlü, iri deve ERKEK
BUĞRAHAN İlk müslüman türk hakanı olan " satuk buğrahan" adının birincisi. Karahanlılar devrinde yaşamış ve topluca türklerin toplu halde müslüman olmasına vesile olmuştur. ERKEK
BUHAYRA 1. Küçük deniz. 2. Mısır'm kuzeybatısında bir şehir. KIZ
BUHRİ 1. Tütsüye ait. 2. Denize ait. ERKEK
BUKA 1. Ülke, yer. 2. Büyük bina. 3. Ben, benek. Buka Han Altınordu devletinin Bayagut boyundan Nogay Yarguçi adlı prensin oğlu. ERKEK/KIZ
BUKET Çiçek demeti KIZ
BUKLE Kıvrılmış, küçük lüle şeklinde saç. KIZ
BULAK Kaynak, pınar, çeşme. ERKEK
BULGAR Olgun, bilgili, görgülü, hoşgörülü kimse. ERKEK
BULUT Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi. KIZ/ERKEK
BUMİN Göktürk devletinin kurucusu (Öl. 552). Avarlarla arası açılınca, savaşarak onları çökertti ve merkezi Ötüken olmak üzere Göktürk devletini kurdu (552). Aynı yıl öldü. ERKEK
BUMİNHAN Göktürk devletinin kurucusu (Öl. 552). Avarlarla arası açılınca, savaşarak onları çökertti ve merkezi Ötüken olmak üzere Göktürk devletini kurdu (552). Aynı yıl öldü. ERKEK
BURAĞAN Kısa süreli, güçlü yel. ERKEK
BURAK Kişinin ruh durumu; Hz. Muhammed'in Kudüs'te dağa çıkarken bindiği at benzeri hayvan ERKEK
BURCAY Kale burcundan görülen ay KIZ
BURCU Güzel koku. KIZ
BURÇ Kale, hisar çıkıntısı - Güneş sistemi - sarp yamaç ERKEK
BURÇAK Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki, Buğday tanesi KIZ/ERKEK
BURÇAY Kale burcundan görülen ay KIZ
BURÇE Küçük takım yıldız KIZ
BURÇHAN Kale, hisar çıkıntısı - Güneş sistemi - sarp yamaç ERKEK
BURÇİN Dişi geyik. KIZ/ERKEK
BURFE Cennet meyvesi KIZ
BURHAN Delil, kanıt. ERKEK
BURHANEDDİN Dinin delili. Burhaneddin Mahmud b. Taceddin elBuhari(Öl. 1149). Hanefi fıkıh alimi. Önemli yapıtı. elMuhit elBuhari'dir. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
BURHANETTİN Dinin kanıtı, dinin delili, isbatı ERKEK
BURKAN Uygur Türklerinin Budaya verdikleri ad. - İsim olarak kullanılmaz. KIZ/ERKEK
BURKAY Kapalı gizemli, Ayın hallerinden biri Erkek
BURKHAN Put, heykel, Buda heykeli. - İsim olarak kullanılması yanlıştır. KIZ/ERKEK
BUSE Öpmek, öpüşmek, öpücük KIZ
BUYAN 1. Mutluluk, uğur, talih. 2. İyi biliş, sevab. KIZ/ERKEK
BUYRUK 1. Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı güç. 2. Egemen. 3. Emir. 4. Kendi başına hareket eden. ERKEK
BUYRUKALP 1. Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı güç. 2. Egemen. 3. Emir. 4. Kendi başına hareket eden. ERKEK
BÜGE Bent, su benti. KIZ
BÜHTAN Yalan, iftira. İsim olarak kullanılmaz. ERKEK
BÜKE Bilgili, akıllı, zeki, pehlivan KIZ/ERKEK
BÜKLÜM Bükülmüş kıvrılmış şeylerin oluşturduğu halka. KIZ
BÜKÜM Bükme eylemi KIZ
BÜLBÜL 1. Sesinin güzelliğiyle ünlü ötücü kuş. 2. Sesi çok güzel olan kimse. Bülbül Hatun Bayezid H.'in eşi.(Öl. Bursa 1515). Şehzade Ahmed'in annesi. KIZ
BÜLENT Yüce, yüksek ERKEK
BÜNYAMİN Hz. Yakup'un oğlu ERKEK
BÜRGE Bir yerde duramayan canlı, taşkın kimse. KIZ/ERKEK
BÜRKE 1. Martı. 2. Havuz, gölcük. KIZ
BÜŞRA İyi haber KIZ
BÜTE Fidan. KIZ
BÜTEYRA 1. Güneş. 2. Sabah. KIZ

| Bize Yazın | İletişim | E-ticaret Sitelerine Özel | Bayi Girişi | Sık Sorulan Sorular |

Bayan Gecelik Sabahlık Yılbaşı Kıyafetleri Bayan İç Çamaşırları Külot Erkek Külot Cinsel Sağlık Ürünleri Geciktiriciler Bayan Çantaları

Bu site SetuP Bilgisayar tarafından tasarlanmıştır.