Anlamına Göre İsim Ara 

 İçerdiği Harflere Göre İsim Ara
 

Hızlı Ara :


 


A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

     
İsim Anlamı Cinsiyet
HABBAN Güney Arabistan'da bir kasaba. ERKEK
HABEŞİ Habeşler gibi derisinin rengi çok koyu esmer olan kimse. Habeş ırkına mensup. ERKEK
HABİB Sevgili, dost ERKEK
HABİBE Sevgili, seven dost. KIZ
HABİBULLAH Allah'ın sevgilisi. Hz. Peygamber. ERKEK
HABİNAR Nar tanesi. KIZ
HABİP Sevgili, dost ERKEK
HABİR 1. Taze, haberli, bilgili, agah, vakıf. 2. Cenabı Hak. ERKEK
HABlL Habil Hz. Adem'in oğullarından, Kabil'in kardeşi, Kabil tarafından öldürülmüştür. Yeryüzünde ilk öldürülen kişidir. ERKEK
HACCAC 1. Delil ikame eden. Delille galip olan. 2. Irak valisi olup, Hz. Muhammed soyuna ve taraflarına eziyet eden Yusuf b. Sakafi'nin unvanı. Yezid'in komutanlarından. ERKEK
HACCE 1. Hacca giden, Kabe'yi ziyaret eden hacı kadın. 2. Bir çeşit akdiken. Daha çok lakab olarak kullanılır. KIZ
HACE 1. Hoca. 2. Bilgin, öğretmen. 3. Çelebi, sahip, muallim, profesör. Daha çok lakab olarak kullanılır. ERKEK
HACER Taş, kaya parçası, çakıl KIZ
HACERUNNUR Kükürt ile demirin birleşmesinden meydana gelen altın şansı renginde. KIZ
HACI Hicaz'a gidip hac törenine katılan ERKEK
HACİB Birinin bir yere gitmesine engel olan. 2. Kapıcı. ERKEK
HACİP Birinin bir yere gitmesine engel olan. 2. Kapıcı. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. ERKEK
HACİR 1. Hicret eden, bir başka yere geçen. 2. Sayıklayan. ERKEK
HADDAS Çabuk kavrayan, anlayışlı, kavrayışlı. ERKEK/KIZ
HADİ 1. Yenilene yardım eden, yardımcı. 2. Hidayet eden, doğru yolu gösteren. Kılavuz, rehber 3. Önde giden kimse. 4. Mızrak ucu. ERKEK
HADİC Erken doğan oğlan çocuğu. ERKEK
HADİCE Vakitsiz, erken doğan kız çocuğu. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. Hadice Hz. Muhammed(s.a.s)'in ilk eşi. KIZ
HADİD 1. Keskin. 2. Demir. 3. Öfkeli, hiddetli, şiddetli, titiz. 4. Kur'anı Kerim'in 50. suresinin adı. ERKEK
HADİM Hizmetkar, yardım eden. Hadimi Harameyn Haremi Şerifin hizmetkarı. Hicaz'm alınmasından sonra Osmanlı sultanlarına verilen lakap. ERKEK
HADİS Hz.Muhammed'in söz ve davranışları ERKEK
HADİYE 1. Yenilene yardım eden, yardımcı. 2. Hidayet eden, doğru yolu gösteren. Kılavuz, rehber 3. Önde giden kimse. 4. Mızrak ucu. KIZ
HAFAZA 1. İnsanın yaptığı işleri yazmakla görevli melekler. 2. Bekçiler. KIZ
HAFIZ Koruyan, saklayan; Kuran'ı ezberlemiş kişi ERKEK
HAFİ l. Çok ikram eden, insanı güler yüzle karşılayan. 2. Yalınayak yürüyen, koşan adam. ERKEK
HAFİD Erkek torun. ERKEK
HAFİDE Kız torun. KIZ
HAFİZ 1. Allah'ın adlanndandır. Muhafaza eden, saklayan, esirgeyen, koruyan. 2. Kur'an'ı ezbere bilen ve usulüne uygun okuyan kimse. ERKEK
HAFİZE Koruyucu, esirgeyici KIZ
HAFİZÜDDİN Dinin koruyucusu. Daha çok unvan olarak verilir. ERKEK
HAFSA Hz. Ömer'in kızı. Hz. Peygamberin zevcelerinden, Ümmü'1Mü'minin. KIZ
HAKAN 1. Eski Türk ve Moğol hükümdarlarının kullandığı unvanlardan biri, hanlar hanı. 2. Kağan. ERKEK
HAKGÜZAR Hakkı tanıyan, haktan ayrılmayan. ERKEK/KIZ
HAKİ 1. Yeşile çalan koyu san renk, toprak rengi. 2. Topraktan, toprağa mensup. Mütevazi kişi. ERKEK
HAKİKAT 1. Bir şeyin aslı ve esası, mahiyeti. 2. Gerçek, doğru, gerçekten, doğrusu. 3. Sadakat, doğruluk, bağlılık, kadirbilirlik. KIZ
HAKİM 1. Her şeye hükmeden, hikmet sahibi olan Allah. 2. Hükmeden, dava yargılama işine memur olan, yargıç. 3. Üstte bulunan. 4. Hekim, akıllı, becerikli. 5. Kadı, vali, amir, hükümdar, emir. ERKEK
HAKİME 1. Her şeye hükmeden, hikmet sahibi olan Allah. 2. Hükmeden, dava yargılama işine memur olan, yargıç. 3. Üstte bulunan. 4. Hekim, akıllı, becerikli. 5. Kadı, vali, amir, hükümdar, emir. KIZ
HAKİMİYET Hakimlik, amirlik, üstünlük, egemenlik. Sulta. KIZ
HAKKI Doğrulukla, adaletle ilgili ERKEK
HAKTAN Allah'tan gelen lütuf, Allah'ın verdiği. ERKEK
HAKTANIR Herkesin hakkını gözeten kimse. ERKEK
HALAS Kurtuluş, kurtulma. ERKEK
HALASKAR Kurtarıcı. ERKEK
HALDUN Sonsuz, ebedi olan ERKEK
HALE Ayın çevresindeki ışık halkası. KIZ
HALEF 1. Babadan sonra kalan oğul. 2. Memurlukta, birinden sonra gelip onun yerine geçen kimse. ERKEK
HALENUR Kutsal ışık KIZ
HALİD 1. Sonsuz, daim, ebedi. 2. Bir yıldan çok yaşayan. 3. Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır. Hâlid b. Velîd Ünlü sahabi. Allah'ın kılıcı olarak anıldı. ERKEK
HALİDDİN Dinin sonsuzluğu ölümsüzlüğü. ERKEK
HALİDE Sürüp gelen, sürekli, geç yaşlanan KIZ
HALİFE 1. Halef, naib. 2. Hz. Peygamber'in vekili ve dünyadaki müslümanların başı olan kimse. ERKEK
HALİL Yakın dost ERKEK
HALİLULLAH Allah'ın dostu. Hz. İbrahim(a.s.). ERKEK
HALİM Sessiz, sakin; Yumuşak huylu; Yavaş ERKEK
HALİME Sakin, sessiz, Peygamberimizin(s.a.s) süt annelerinden. KIZ
HALİS Katıksız, saf, temiz; Yanlız ERKEK
HALİSE Katıksız, saf, temiz; Yalnız KIZ
HALİT Sonsuz, sürekli ERKEK
HALLAÇ Pamuk, yatak, yorgan atan kimse. Hallacı Mansur 922 yılında "Ene'1Hak" dediği için asılan ve divan edebiyatında adına sık sık rastlanılan ünlü sufî. ERKEK
HALUK Herkesle iyi geçinen, temiz huylu ERKEK
HAMAN Hz. Musa'ya karşı acımasızca mücadele eden Mısır Firavunu'nun veziri. ERKEK
HAMASE Yiğitlik, kahramanlık şiirleri, marşlar. ERKEK
HAMASET 1. Cesaret, kahramanlık, yiğitlik. 2. Kahramanca şiir. KIZ
HAMDİ 1. Allah'ı övmek. 2. Allah'a şükretmek. 3. Şükreden, şükredici. ERKEK
HAMDİYE 1. Allah'ı övmek. 2. Allah'a şükretmek. 3. Şükreden, şükredici. KIZ
HAMDULLAH Allahın övgüsü ERKEK
HAMİ Himaye eden, koruyan ERKEK
HAMİD 1. Koru sönmediği halde alevi sönen ateş. 2. Hamdeden, şükreden kul. 3. Hz. Pey.(s.a.s)'in lakaplarından. ERKEK
HAMİDE Şükredici, hamd edici KIZ
HAMİL 1. Yüklü. Gebe. 2. Sahip, malik. 3. Taşıyan, gözeten. 4. Uhdesinde bir poliçe bulunan. 5. Hamili vahy Cebrail(a.s.). ERKEK/KIZ
HAMİT Övgüye değer ERKEK
HAMİYE 1. Himaye eden, koruyan korucu. 2. Kayıran, kayırıcı. KIZ
HAMİYET İnsanın aile ve ülkesini koruma çabası, iyilik severlik KIZ
HAMMAD 1. Çok hamdedici, çok şükür ve dua eden. Hammad b. Ebû Süleyman'. Hadisçi. Tabiindendir. ERKEK
HAMMADE 1. Çok hamdedici, çok şükür ve dua eden. Hammad b. Ebû Süleyman'. Hadisçi. Tabiindendir. KIZ
HAMRA Daha, pek çok kızıl, kırmızı. elHamra İspanya'nın Gırnata şehrinde Araplardan kalma meşhur saray. KIZ
HAMZA Heybetli, azametli ERKEK
HANBEGÜM Hükümdarın karısı, Hükümdar eşi KIZ
HANBELİ Ahmed b. Muhammed b. Hanbel(Öl. 855) Ehli sünnetin dört ana mezhebinden birisi olan Hanbeli mezhebinin imamı. ERKEK
HANDAN Güleç, sevinçli,şen şakrak. KIZ
HANDE Gülüş, gülme. Açılma. Eğlenme. KIZ
HANDEGÜL Gülün açması. KIZ
HANEDAN Kökten, asil ve büyük aile. ERKEK
HANEF Doğruluk, istikamet. ERKEK
HANEFİ Tanrı'nın birliğine iman eden ERKEK
HANIM 1. Kadınlar için kullanılan saygı sözü. 2. Eş, karı, zevce. 3. Ev sahibesi. KIZ
HANİF 1. Tek Allah'a, Allah'ın birliğine inanan. 2. İslam inancına sıkı ve samimi olarak bağlanan. 3. Hz. Muhammed(s.a.s)'in tebliğinden önce Mekke'de tek Allah'a inananlar. ERKEK
HANİFE Allah'ın birliğine inanan; Hz. Muhammed zamanından önce tek tanrıya inanan KIZ
HANNAN Çok acıyan, çok merhametli. Allah'ın isimlerinden "abd" takısı alarak isim yapılır. Abdülhannan. KIZ
HANNAS Şeytan. İsim olarak kullanılmaz. KIZ
HANNE Sadık kadın, Anne KIZ
HANSA Arapların en büyük ünlü hanım şairi. Müslüman olmuştur. KIZ
HANSOY Han sülalesine mensup. ERKEK
HANZADE Hükümdar çocuğu. KIZ
HANZALE Doğu Arabistan'da bir Arap kabilesi. KIZ
HARE 1. Sert taş, kaya. 2. Meneviş, menevişli kumaş. KIZ
HAREM 1. Yasak kılınmış mukaddes olan şey. 2. Evlerde yabancı erkeklerin girmesine izin verilmeyen, kadınlara ait bölüm. 3. İç avlu. 4. Hicaz'da ihrama girilen yerden Ka'be'ye dek uzanan bölüm. 5. MekkeMedine'nin ismi. KIZ
HARİKA Sıradanlığın üstündeki nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran KIZ
HARİM 1. Biri için kutsal olan şeyl2. Harem dairesi, harem. 3. Evin içi gibi, başkalarına kapalı olan y4. Bir evin civan. 5. Avlu. 6. Ortak, şerik. 7. Hacıların, hac zamanı giydikleri giysi. ERKEK
HARİME Kişinin dilediği gibi kullanabilecek hakka malik olduğu malı. KIZ
HARİS 1. Muhafız, bekçi, gözcü. 2. koruyan, koruyucu. 3. Son derece hırslı olan. 4. Yemen'de bir Arap kabilesinin adı. ERKEK
HARİSE 1. Muhafız, bekçi, gözcü. 2. koruyan, koruyucu. 3. Son derece hırslı olan. 4. Yemen'de bir Arap kabilesinin adı. KIZ
HARİZM Amuderya'nın aşağı kısmının her iki yanında bulunan ülke. Bu ülkede XIII. yy'a kadar dilini muhafaza ederek yaşamış olan İran kavminin adı. ERKEK
HARMAN 1. Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması. Bu işin yapıldığı mevsim, sonbahar. 2. Birçok çeşitten birer parça alıp yeni bir bileşim oluşturmak. ERKEK
HARRAS Ekinci, çiftçi, toprağı işleyip ekin eken. ERKEK
HARUN İnat eden, huysuz, Yüksek dağ ERKEK
HARUT 1. Arkadaşı Marut ile tanınan melek, büyü ve sihir ile uğraştıkları için kıyamete kadar kalmak üzere Babil'de bir kuyuya hapsedilmişlerdir. 2. Babil halkına korunmaları için büyü öğreten iki melekten biri, sihir yapar. İsim olarak kullanılmaz. ERKEK
HARZEM (bkz. Harizm). ERKEK
HASAFET 1. Hükümde sağlamlık, kuvvet ve olgunluk. 2. Görüş sağlamlığı. ERKEK
HASAN Güzellik, iyilik ERKEK
HASBEK Dürüst, iyi, saf insan. ERKEK
HASBİ İsteyerek ve karşılık beklemeksizin yapılan. ERKEK
HASBİNUR (bkz. Hasibe). KIZ
HASEKİ Hükümdarların hizmetine tahsis edilmiş şahıs ve zümrelere verilen ad. ERKEK
HASEN 1. Güzel, süslü. 2. Güzel işler, hayırlar. Hasan şeklinde kullanılır. ERKEK
HASENE 1. İyilik, iyi hal, iyi iş, hayırlı iş. 2. Dünya ve ahiret saadeti. 3. Eski altın paralardan birinin adı. KIZ
HASENİ Kasene ait. KIZ
HASGÜL Değerli, eşsiz gül. KIZ
HASHANIM 1. Çıtıpıtı, ince, narin kadın. 2. Bilge, değerli kadın. Birleşik isim. KIZ
HASİB 1. Hayır sahibi, eliaçık, cömert. 2. Değerli, itibarlı, soyu temiz, muhterem, saygın, şahsi meziyet sahibi. 3. Muhasebeci, sayman. ERKEK
HASİBE Değerli, soyca temiz, soylu. KIZ
HASİF Hasafeüi, aklı başında olgun adam. ERKEK
HASİFE (bkz. Masif). KIZ
HASİP Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen ERKEK
HASKIZ İyi nitelikleri kendinde toplamış genç kız. KIZ
HASLET Doğuştan gelen güzel huy KIZ/ERKEK
HASNA İffetli, şerefli, namuslu. KIZ
HASPOLAT Katışıksız, saf, çelik gibi. ERKEK
HASRET Özlem KIZ
HAŞİM Gösterişli, muhteşem ERKEK
HAŞİMİ Haşime mensup, Haşimilerden olan. ERKEK
HAŞMEDDİN Dinin büyüklüğü, ihtişamı. ERKEK
HAŞMET Görkem, gösteriş, büyüklük ERKEK
HATAY İl adı Antakya olan kentimizinadı ERKEK
HATEM Sonuncu en son olan / Mühürcü ERKEK
HATEMİ Sonuncu en son olan / Mühürcü ERKEK
HATIR 1. Şan ve şeref sahibi. 2. Yüce, ulu. 3. Tehlikeli. ERKEK
HATIRA Anı, andaç KIZ
HATIRNEVAZ Gönlü okşayan, hatırnaz. KIZ
HATIRSAZ Gönül yapan, hoşnut eden. ERKEK
HATİB 1. Hitab eden, söz söyleyen. 2. Camide hutbe okuyan. 3. Güzel, düzgün konuşan kimse. Sahabe isimlerindendir. ERKEK
HATİCE Erken doğan kız çocuğu KIZ
HATİF 1. Kuvvetli, sert ve tiz bir sesle tebliğ veya davet eden kimse. 2. Göz kamaştıran. 3. Göze görünmeyen. ERKEK
HATİFE 1. Kuvvetli, sert ve tiz bir sesle tebliğ veya davet eden kimse. 2. Göz kamaştıran. 3. Göze görünmeyen. KIZ
HATİM 1. Sona erdiren, bitiren. 2. Mühürleyen, mühürleyici. ERKEK
HATİME 1. Sona erdiren, bitiren. 2. Mühürleyen, mühürleyici. KIZ
HATUN (XIV. yy.) Emir Çoban'ın güzelliğiyle ünlü kızı. İlhanlılar devletinin son hükümdarı Ebû Said Bahadır Han ile evlenmiştir. Bahadır Han'ın ölümünden sorumlu tutularak Arpa Han tarafından öldürüldü. KIZ
HAVER 1. Şark, doğu. 2. Güneşin doğduğu gün. ERKEK/KIZ
HAVLE 1. Etraf, çevre, güç, kuvvet. 2. Sahabe hanımlarından birisi. Hakkında ayet inmiştir. KIZ
HAVVA Yaratılan ilk kadın. KIZ
HAY 1. Canlı, diri. 2. Allah'ın sıfatlarından. "abd" takısı alarak kullanılır. "Abdülhay". ERKEK
HAYA 1. Utanma, sıkılma. 2. Ar, namus, edep. 3. Allah korkusu ile günahtan kaçınma. KIZ
HAYAL Varmış, olmuş gibi zihinde canlandırılan imge, görüntü KIZ
HAYALİ 1. Hayal niteliğinde ya da hayal ürünü olan. 2. Kanuni Sultan Süleyman devrinin büyük şairlerinden biri. • ERKEK
HAYAT Doğumdan ölüme olan süre KIZ
HAYATEFZA Hayat anıran. KIZ
HAYATENGİZ Yaşatan, yaşamaya zorlayan. KIZ
HAYATİ Dirilik, canlılık; Hayatla ilgili ERKEK
HAYDAR Cesur, yiğit ERKEK
HAYİM 1. Şaşkın, hayrette. 2. Sevgiden dolayı şaşkına dönmüş. ERKEK
HAYME Çadır. KIZ
HAYR İyi, faydalı, hayırlı, yarar. Hayru'lVera Halkın, alemin hayırlısı, Hz. Muhammed. Hayru'lBeşİnsanların hayırlısı, Hz. Muhammed. ERKEK
HAYRAN 1. Şaşmış, şaşa kalmış, şaşırmış. 2. Çok tutkun. 3. Aşın derecede sevgi duyan. ERKEK
HAYRAT 1. Sevap kazanmak için yapılan hayırlı işler, iyilikl2. Sevap için kurulan müessese. ERKEK
HAYREDDİN Dinin hayırlı eylediği mübarek kıldığı insan. Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
HAYRET Şaşma, şaşırma, şaşakalmış, ne yapacağını bilmeme. KIZ
HAYRETTİN Dinin hayırlı, mübarek kıldığı ERKEK
HAYRI Hayırla, iyilikle ilgili, uğur ve kutluluğa ait. ERKEK
HAYRİ Hayırla, iyilikle ilgili ERKEK
HAYRİYE Hayr'la, iyilikle ilgili KIZ
HAYRULLAH Allahın hayırlı ettiği ERKEK
HAYRÜNİSA Kadınların hayırlısı. KIZ
HAYRÜNNİSA Kadınların hayırlısı KIZ
HAYSİYET Şeref, onur, itibar, değ. ERKEK
HAYYAM 1. Çadırcı. 2. İran'ın meşhur şairlerinden Ömer Hayyam, ERKEK
HAZAL Kuruyup dökülen ağaç yapraklarının güzelliği KIZ
HAZAN Sonbahar KIZ
HAZAR 1. Sabit meskeni olanlann oturduklan memleket. 2. Banş ve güven. Erkek ve kadın adı olarak kullanılabilir. KIZ/ERKEK
HAZEN Üzüntü. Ga keder. KIZ
HAZER Deniz, büyük su KIZ
HAZIM Akıllı, işbilir ERKEK
HAZİM Zafer kazanan, galip, hazimete uğratan. ERKEK
HAZİME Sindirici kuvvet, KIZ
HAZİN 1. Hüzünlü, üzüntülü, acıklı. 2. Üzüntü veren, gamlandıran, kederlendiren. ERKEK
HAZİNE 1. Devlet malının parasının saklandığı yer. 2. Gömülü ya da saklıyken bulunan değerli şeyler. KIZ
HAZİZ 1. Mesud, mutlu. 2. Hisse ve nasibi olan. ERKEK
HAZİZE 1. Mesud, mutlu. 2. Hisse ve nasibi olan. KIZ
HAZLAN 1. Terketmek. 2. Allah ilminde, Allah'ın insanı lütuf ve nusretinden mahrum etmesi. İsim olarak kullanılmaması daha uygundur. ERKEK
HAZRA 1. Yeşil, sebze, hadra. 2. Gökyüzü. 3. Türk musikisinde mürekkep bir makam. KIZ
HAZREC 1. Bir Arap kabilesinin ismi. 2. Hz. Peygamberi Mekkeli muhacirlerle, Medine'de kabul eden ve ilk İslam devletinin temelini teşkil'eden ensârın en önemli kolu. ERKEK
HEBİB Rüzgar. ERKEK
HECİL İki dağın arasındaki kısım, vadi, dere. KIZ
HEDEF 1. Nişan, nişan alınacak yer alanı. 2. Meram, maksat, gaye, amaç. ERKEK
HEDİYE Armağan, bahşiş KIZ
HEKİM 1. İnsan hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile uğraşan kimse, doktor. 2. Hikmet sahibi kişi, filozof. ERKEK
HELİN Yuva, Kuş yuvası KIZ
HENNA Kına ağacı. KIZ
HEPER Cesur, yiğit kimse. ERKEK
HEPGÜL 1. Gül gibi güzel kadın. 2. Neşeli ol. KIZ
HEPGÜLER her zaman güler ERKEK
HEPŞEN 1. Gül gibi güzel kadın. 2. Neşeli ol. KIZ
HEPYENER Cesur, yiğit kimse. ERKEK
HERA Mitolojide analığın yüceliğini temsil eden tanrıça KIZ
HESNA Güzel, hanımefendi kadın. KIZ
HEVAL Can dostu, arkadaş KIZ
HEVES Bir şeye duyulan istek KIZ
HEVİN Aşk, sevda KIZ
HEYBAN 1. Korkunç, korku veren. 2. Çok utangaç. ERKEK
HEYBET Korku ve saygı uyandıran görünüş ERKEK
HEZAR 1. Bülbül. 2. Çok, pek çok. 3. Bin. ERKEK/KIZ
HEZARE Afganistan'ın dağlık kesiminde oturan bir kabile. KIZ
HEZARFEN Çok bilen, elinden her iş gelen. Bin türlü iş beceren. Hezarfen Ahmet Çelebi Türk bilgini. Yapay kanatlarla ilk defa uçma deneyimini başaran adam. ERKEK
HIDIR (bkz. Hızır). ERKEK
HIFZI Saklamak, korumak, hafızaya almak ERKEK
HIFZİYE Saklamak, korumak, hafızaya almak KIZ
HIFZULLAH Allah'ın koruması, saklaması. ERKEK
HIFZURRAHMAN Merhamet eden, acıyan. Allah'ın koruyuculuğu. Allah'ın uhdesinde. ERKEK
HINCAL Öc al. ERKEK
HINÇAL öcünü onda koyma, öcünü al, öç al ERKEK
HIYRE Kamaşık, donuk, fersiz göz. KIZ
HIZIR Ölümsüzlüğe kavuştuğuna inanılan kişi ERKEK
HIZIRBEY İstanbul'un fethinden sonra oranın ilk kadısı olan Türk alimi ve şairi. ERKEK
HIZIRHAN Seyyid. Seyyidi sülalesinin kurucusu, Malik Süleyman'ın oğlu. ERKEK
HIZLAN Hız kazan, hızını artır. ERKEK
HiBE Bağışlama, bağış. KIZ
HİCAB 1. Utanma, sıkılma. 2. Perde, ikişeyi birbirinden ayırmaya yarayan perde. ERKEK
HİCABİ 1. Utanma, sıkılma. 2. Perde, ikişeyi birbirinden ayırmaya yarayan perde. ERKEK
HİCAP 1. Utanma, sıkılma. 2. Perde, ikişeyi birbirinden ayırmaya yarayan perde. ERKEK
HİCRAN Ayrılık, bir yerden ayrılmak. Ayrılığın sebep olduğu dayanılmaz acı. KIZ
HİCRET 1. Bir memleketten, başka bir memlekete göç ediş. 2. Rasulullah'ın Mekke'den Medine'ye göç etmesi, takvim başlangıcı olan Miladi 622 yılında vuku bulmuştur. KIZ
HİCRİ Göç eden / Hicrete ait, hicretle ilgili ERKEK
HİÇSÖNMEZ Parlaklığım, ışığını hiç yitirmeyen, her zaman canlı ERKEK
HİÇYILMAZ Hiç Yılmayan, bıkmayan, azimli, sebatlı kişi ERKEK
HİDAYEDDİN Dinin gösterdiği doğru yol. ERKEK
HİDAYET Doğru yola girme, müslüman olma KIZ/ERKEK
HİDİV İmtiyazlı, Mısır valisi veya bu valinin unvanı. ERKEK
HİKEM Hikmetler. ERKEK
HİKMET Bilgelik, özlü söz, vecize KIZ/ERKEK
HİKMETULLAH 1. Ancak Allah'ın bileceği iş. 2. Allah'ın hikmeti. ERKEK
HİLA Hükümdarın taltif etmek istediği kimseye verdiği kıymetli elbise. Hil'at. ERKEK
HİLAL Gül yanaklı KIZ
HİLÂL Ayın yay biçimindeki görünüşü, yeni ay, ayça. KIZ
HİLDE Kurtulmak, yükselmek, ilerlemek KIZ
HİLMİ Sakin, yumuşak huylu ERKEK
HİLMİYE Sakin, yumuşak huylu KIZ
HİLYE 1. Süs, zinet, cevher. 2. Güzel sıfaüar. 3. Güzel yüz. 4. Bir yazı sitili. 5. Hz. Muhammed'in mübarek vasıflarım ve güzelliklerini anlatan manzum ve mensur eser. KIZ
HİMAYET Koruma, korunma. ERKEK
HİMMET Çaba, emek, irade ERKEK
HİMYER Yemen'de bir kavmin adı. ERKEK
HİND 1. Hindistan. 2. Sahabeden Ebû Süfyan'ın kansı. KIZ
HİRA Peygamber efendimizin peygamberlik görevini aldığı dağın adı KIZ
HİRAM Yürüme, gezinme ERKEK
HİS Duygu KIZ
HİSAR 1. Kuşatma, etrafını sarma. 2. Kale etrafı istihkamlı bent. ERKEK/KIZ
HİŞAM Eski bir Endülüs hükümdarının adı ERKEK
HİZBER 1. Arslan, esed, gazanfer, şir, bahadır. 2. Cesur, yürekli adam. ERKEK
HİZBULLAH Allah'a inananlar topluluğu. ERKEK
HİZRAN 1. Hezaren ağacı. 2. Güneşin gölgesi 3. Harun Reşid'in annesi. KIZ
HlBETULLAH Allah'ın bağışlaması, bağışı. ERKEK
HlKMEDDİN Dinin hikmeti. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
HlKMETTİN Dinin hikmeti. ERKEK
HOŞEDA Hareket ve davranışı hoş, güzel. Cazibeli. KIZ
HOŞENDAM Boyu boşu güzel, düzgün olan. KIZ
HOŞFİDAN Güzel endamlı, boylu boslu kadın. KIZ
HOŞKADEM Ayağı uğurlu. KIZ
HOŞNEVA Güzel sesli. KIZ
HOŞNİGAR Güzel, hoş sevgili. KIZ
HOŞSEDA Hoşa giden ses KIZ
HOŞTEN Güzel vücutlu. KIZ
HUBTER Pek güzel, en güzel. KIZ
HUCESTE Uğurlu, hayırlı, kutlu. KIZ
HUCURAT 1. Hücreler odalar. 2. Kur'anı Kerim'in 49. suresinin adı. KIZ
HUD Hz. Hud(a.s). Ad kavmine gönderilen peygambKur'an'da ismi geçen 24 peygamberden biridir. Dalalet ve sapıklık içinde olan kavmini ıslah için çok uğraştı fakat onlar, Hud'a inanmadılar ve ani bir fırtına ile yok olarak tarihten silindiler. ERKEK
HUDA 1. Doğru yol gösteren, hidayet eden. 2. Allah'ın isimlerinden. 3. Kur'anı Kerim. Ek almadan isim olarak kullanılmaz. Hudanur gibi. KIZ
HUDAVENDİ 1. Hükümdarlık. 2. Efendi, sahip, maliklik. 3. Hakim, hükümdar. ERKEK
HUDAVENDİGAR 1. Sahip, hükümdar, bay. 2. Fars edebiyatında Allah manasında kullanılır. ERKEK
HUDAYİ Allah'a mensup, Allah'ın yarattığı. ERKEK
HUDEYBİYE 1. Mekke'den ağır yürüyüşle 17 km mesafede bir vadi. 2. İslam tarihinde Hudeybiye Musalahası olarak bilinen anlaşmanın yapıldığı yer. KIZ
HULAGU Moğol hükümdarı olup, İran'da Moğol hanedanının kurucusudur. ERKEK
HULKİ Yaradılışla ilgili, iyi huylu, ahlaklı ERKEK
HULUSİ Saf, içi temiz, samimi, içten ERKEK
HUMEYRA 1. Beyaz tenli kadın. 2. Hz. Aişe'nin lakabı. KIZ
HUNALP Cesur, kahraman. ERKEK
HUNDE Sükun, sulh ve mütareke ERKEK/KIZ
HURDAZ Parsların kullandığı şemsi senenin 3. ayına verilen isim. ERKEK
HURİ Cennet kızı, melek KIZ
HURİSER Cennet kızlarının başı, hurilerin başı. KIZ
HURİYE Melekle ilgili, melek gibi KIZ
HURl 1. Cennet kızı. 2. Sevgili. Daha çok lakab olarak kullanılır. KIZ
HURREM 1. Şen, sevinçli, güleryüzlü, gönülaçan, taze, hoş. 2. Bir yazı sitili. 3. Hurrem Sultan Kanuni Sultan Süleyman'ın gözde zevcelerinden. Osmanlı siyasetinde etkin rol oynayan hanımlardan. KIZ
HURŞİD Güneş, aftab, mihr, şems. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
HURŞİT Güneş ERKEK
HUSREV Hükümdar, padişah. ERKEK
HUVARE Berberi kabilesinin en önemlilerinden birinin adı. KIZ
HUZUR Baş dinçliği, gönül rahatlığı, dirlik, erinç. ERKEK
HÜCCET Delil. ERKEK
HÜDAİ (bkz. Hüdayi). ERKEK
HÜDAVENDİGAR 1. Amir, hükümdar. 2. Osmanlı padişahlarından I. Murad'ın unvanı, ERKEK
HÜDAVERDİ Allahın verdiği ERKEK
HÜLYA İnsanın kurduğu tatlı düş; Sevda KIZ
HÜMA Efsanelerde geçen, yere konmayıp sürekli gökte kaldığına inanılan cennet kuşu KIZ
HÜMEYRA Kızıllık, pembelik KIZ
HÜMEZE Birini arkasından çekiştirmek. Kur'anı Kerim'in 104. suresinin adı. İsim olarak kullanılmaz. KIZ
HÜNER İnce ve şaşırtıcı ustalık KIZ
HÜNKAR 1. Uğurlu. 2. 1529 yaş arasında Osmanlı Sultanlarına verilen isim. ERKEK
HÜR Özgür ERKEK
HÜRAY Ay gibi özgür, ay kadar bağımsız. ERKEK
HÜRCAN Özgür Kız/Erkek
HÜRDOĞAN (bkz. Hüray). ERKEK
HÜREL Özgür ülke. ERKEK
HÜREYRE Kedicik, kedi yavrusu. Ebû Hüreyre Ashabı Kiram'dan en çok hadis rivayet eden sahabi. Kedi yavrularını çok sevdiği için bu ismi aldığı söylenir. ERKEK
HÜRGÜL Gül gibi özgür güzel. KIZ
HÜRKAL Esir olma. ERKEK
HÜRKAN Özgür soydan gelen. ERKEK
HÜRMET Saygı. KIZ
HÜRMÜZ Zerdüşt dininde, iyilik ve hayır tanrısı KIZ
HÜROL Özgür soydan gelen. ERKEK
HÜRREM Sevinçli, güler yüzlü KIZ
HÜRRİYET Özgürlük KIZ
HÜRSEL Özgür soydan gelen. ERKEK
HÜRSEV Hürriyeti seven kişi. ERKEK
HÜRYAŞ AR Hürriyeti seven kişi. ERKEK
HÜRYAŞAR Hürriyeti seven kişi. ERKEK
HÜSAM Keskin kılıç ERKEK
HÜSAMEDDİN 1. Dinin keskin kılıcı. 2. Mevlana'nın halifesi olan Hüsameddin Çelebi, Mevlana'nın Mesnevi'yi dikte ettirdiği kişidir. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
HÜSAMETTİN Dinin keskin kılıcı ERKEK
HÜSEYİN Küçük sevgili ERKEK
HÜSMEN Hüseyin'den bozma olarak yapılan isim. ERKEK
HÜSNA Pek çok güzel KIZ
HÜSNİ Güzelliğe ait, güzellikle ilgili. ERKEK
HÜSNİYE Güzellikle ilgili, güzelliğe ait KIZ
HÜSNÜ Çok güzel ERKEK
HÜSNÜGÜL Gülün güzelliği. KIZ
HÜSNÜGÜZEL Sarı çiçekli, güzel yapraklı süsbitkisi. KIZ
HÜSNÜHAL Davranış güzelliği. KIZ
HÜSREV Büyük padişah, hükümdar ERKEK
HÜSÜN Güzellik. KIZ
HÜTEYN Hicaz ve Mısır'da dağınık halde yaşayan büyük bir göçebe kabile. ERKEK
HÜVEYDA Açık, apaçık, belli, besbelli, zahir. KIZ
HÜZEY Kuzey Arabistan'da büyük bir Arap kabilesi. ERKEK
HÜZZAM Türk müziğinin en eski birleşik makamlarından. KIZ

| Bize Yazın | İletişim | E-ticaret Sitelerine Özel | Bayi Girişi | Sık Sorulan Sorular |

Bayan Gecelik Sabahlık Yılbaşı Kıyafetleri Bayan İç Çamaşırları Külot Erkek Külot Cinsel Sağlık Ürünleri Geciktiriciler Bayan Çantaları

Bu site SetuP Bilgisayar tarafından tasarlanmıştır.