H harfi ile başlayan bebek isimleri


 Anlamına Göre İsim Ara 

 İçerdiği Harflere Göre İsim Ara
 

Hızlı Ara :


 

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

     

H harfi ile başlayan 345 adet isim bulundu

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>
İsim Anlamı Cinsiyet
HAREM 1. Yasak kılınmış mukaddes olan şey. 2. Evlerde yabancı erkeklerin girmesine izin verilmeyen, kadınlara ait bölüm. 3. İç avlu. 4. Hicaz'da ihrama girilen yerden Ka'be'ye dek uzanan bölüm. 5. MekkeMedine'nin ismi. KIZ
HARİKA Sıradanlığın üstündeki nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran KIZ
HARİM 1. Biri için kutsal olan şeyl2. Harem dairesi, harem. 3. Evin içi gibi, başkalarına kapalı olan y4. Bir evin civan. 5. Avlu. 6. Ortak, şerik. 7. Hacıların, hac zamanı giydikleri giysi. ERKEK
HARİME Kişinin dilediği gibi kullanabilecek hakka malik olduğu malı. KIZ
HARİS 1. Muhafız, bekçi, gözcü. 2. koruyan, koruyucu. 3. Son derece hırslı olan. 4. Yemen'de bir Arap kabilesinin adı. ERKEK
HARİSE 1. Muhafız, bekçi, gözcü. 2. koruyan, koruyucu. 3. Son derece hırslı olan. 4. Yemen'de bir Arap kabilesinin adı. KIZ
HARİZM Amuderya'nın aşağı kısmının her iki yanında bulunan ülke. Bu ülkede XIII. yy'a kadar dilini muhafaza ederek yaşamış olan İran kavminin adı. ERKEK
HARMAN 1. Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması. Bu işin yapıldığı mevsim, sonbahar. 2. Birçok çeşitten birer parça alıp yeni bir bileşim oluşturmak. ERKEK
HARRAS Ekinci, çiftçi, toprağı işleyip ekin eken. ERKEK
HARUN İnat eden, huysuz, Yüksek dağ ERKEK
HARUT 1. Arkadaşı Marut ile tanınan melek, büyü ve sihir ile uğraştıkları için kıyamete kadar kalmak üzere Babil'de bir kuyuya hapsedilmişlerdir. 2. Babil halkına korunmaları için büyü öğreten iki melekten biri, sihir yapar. İsim olarak kullanılmaz. ERKEK
HARZEM (bkz. Harizm). ERKEK
HASAFET 1. Hükümde sağlamlık, kuvvet ve olgunluk. 2. Görüş sağlamlığı. ERKEK
HASAN Güzellik, iyilik ERKEK
HASBEK Dürüst, iyi, saf insan. ERKEK
HASBİ İsteyerek ve karşılık beklemeksizin yapılan. ERKEK
HASBİNUR (bkz. Hasibe). KIZ
HASEKİ Hükümdarların hizmetine tahsis edilmiş şahıs ve zümrelere verilen ad. ERKEK
HASEN 1. Güzel, süslü. 2. Güzel işler, hayırlar. Hasan şeklinde kullanılır. ERKEK
HASENE 1. İyilik, iyi hal, iyi iş, hayırlı iş. 2. Dünya ve ahiret saadeti. 3. Eski altın paralardan birinin adı. KIZ
HASENİ Kasene ait. KIZ
HASGÜL Değerli, eşsiz gül. KIZ
HASHANIM 1. Çıtıpıtı, ince, narin kadın. 2. Bilge, değerli kadın. Birleşik isim. KIZ
HASİB 1. Hayır sahibi, eliaçık, cömert. 2. Değerli, itibarlı, soyu temiz, muhterem, saygın, şahsi meziyet sahibi. 3. Muhasebeci, sayman. ERKEK
HASİBE Değerli, soyca temiz, soylu. KIZ
HASİF Hasafeüi, aklı başında olgun adam. ERKEK
HASİFE (bkz. Masif). KIZ
HASİP Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen ERKEK
HASKIZ İyi nitelikleri kendinde toplamış genç kız. KIZ
HASLET Doğuştan gelen güzel huy KIZ/ERKEK
HASNA İffetli, şerefli, namuslu. KIZ
HASPOLAT Katışıksız, saf, çelik gibi. ERKEK
HASRET Özlem KIZ
HAŞİM Gösterişli, muhteşem ERKEK
HAŞİMİ Haşime mensup, Haşimilerden olan. ERKEK
HAŞMEDDİN Dinin büyüklüğü, ihtişamı. ERKEK
HAŞMET Görkem, gösteriş, büyüklük ERKEK
HATAY İl adı Antakya olan kentimizinadı ERKEK
HATEM Sonuncu en son olan / Mühürcü ERKEK
HATEMİ Sonuncu en son olan / Mühürcü ERKEK
HATIR 1. Şan ve şeref sahibi. 2. Yüce, ulu. 3. Tehlikeli. ERKEK
HATIRA Anı, andaç KIZ
HATIRNEVAZ Gönlü okşayan, hatırnaz. KIZ
HATIRSAZ Gönül yapan, hoşnut eden. ERKEK
HATİB 1. Hitab eden, söz söyleyen. 2. Camide hutbe okuyan. 3. Güzel, düzgün konuşan kimse. Sahabe isimlerindendir. ERKEK
HATİCE Erken doğan kız çocuğu KIZ
HATİF 1. Kuvvetli, sert ve tiz bir sesle tebliğ veya davet eden kimse. 2. Göz kamaştıran. 3. Göze görünmeyen. ERKEK
HATİFE 1. Kuvvetli, sert ve tiz bir sesle tebliğ veya davet eden kimse. 2. Göz kamaştıran. 3. Göze görünmeyen. KIZ
HATİM 1. Sona erdiren, bitiren. 2. Mühürleyen, mühürleyici. ERKEK
HATİME 1. Sona erdiren, bitiren. 2. Mühürleyen, mühürleyici. KIZ
HATUN (XIV. yy.) Emir Çoban'ın güzelliğiyle ünlü kızı. İlhanlılar devletinin son hükümdarı Ebû Said Bahadır Han ile evlenmiştir. Bahadır Han'ın ölümünden sorumlu tutularak Arpa Han tarafından öldürüldü. KIZ
HAVER 1. Şark, doğu. 2. Güneşin doğduğu gün. ERKEK/KIZ
HAVLE 1. Etraf, çevre, güç, kuvvet. 2. Sahabe hanımlarından birisi. Hakkında ayet inmiştir. KIZ
HAVVA Yaratılan ilk kadın. KIZ
HAY 1. Canlı, diri. 2. Allah'ın sıfatlarından. "abd" takısı alarak kullanılır. "Abdülhay". ERKEK
HAYA 1. Utanma, sıkılma. 2. Ar, namus, edep. 3. Allah korkusu ile günahtan kaçınma. KIZ
HAYAL Varmış, olmuş gibi zihinde canlandırılan imge, görüntü KIZ
HAYALİ 1. Hayal niteliğinde ya da hayal ürünü olan. 2. Kanuni Sultan Süleyman devrinin büyük şairlerinden biri. • ERKEK
HAYAT Doğumdan ölüme olan süre KIZ
HAYATEFZA Hayat anıran. KIZ
HAYATENGİZ Yaşatan, yaşamaya zorlayan. KIZ
HAYATİ Dirilik, canlılık; Hayatla ilgili ERKEK
HAYDAR Cesur, yiğit ERKEK
HAYİM 1. Şaşkın, hayrette. 2. Sevgiden dolayı şaşkına dönmüş. ERKEK
HAYME Çadır. KIZ
HAYR İyi, faydalı, hayırlı, yarar. Hayru'lVera Halkın, alemin hayırlısı, Hz. Muhammed. Hayru'lBeşİnsanların hayırlısı, Hz. Muhammed. ERKEK
HAYRAN 1. Şaşmış, şaşa kalmış, şaşırmış. 2. Çok tutkun. 3. Aşın derecede sevgi duyan. ERKEK
HAYRAT 1. Sevap kazanmak için yapılan hayırlı işler, iyilikl2. Sevap için kurulan müessese. ERKEK
HAYREDDİN Dinin hayırlı eylediği mübarek kıldığı insan. Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır. ERKEK
HAYRET Şaşma, şaşırma, şaşakalmış, ne yapacağını bilmeme. KIZ
HAYRETTİN Dinin hayırlı, mübarek kıldığı ERKEK
HAYRI Hayırla, iyilikle ilgili, uğur ve kutluluğa ait. ERKEK
HAYRİ Hayırla, iyilikle ilgili ERKEK
HAYRİYE Hayr'la, iyilikle ilgili KIZ
HAYRULLAH Allahın hayırlı ettiği ERKEK
HAYRÜNİSA Kadınların hayırlısı. KIZ
HAYRÜNNİSA Kadınların hayırlısı KIZ
HAYSİYET Şeref, onur, itibar, değ. ERKEK
HAYYAM 1. Çadırcı. 2. İran'ın meşhur şairlerinden Ömer Hayyam, ERKEK
HAZAL Kuruyup dökülen ağaç yapraklarının güzelliği KIZ
HAZAN Sonbahar KIZ
HAZAR 1. Sabit meskeni olanlann oturduklan memleket. 2. Banş ve güven. Erkek ve kadın adı olarak kullanılabilir. KIZ/ERKEK
HAZEN Üzüntü. Ga keder. KIZ
HAZER Deniz, büyük su KIZ
HAZIM Akıllı, işbilir ERKEK
HAZİM Zafer kazanan, galip, hazimete uğratan. ERKEK
HAZİME Sindirici kuvvet, KIZ
HAZİN 1. Hüzünlü, üzüntülü, acıklı. 2. Üzüntü veren, gamlandıran, kederlendiren. ERKEK
HAZİNE 1. Devlet malının parasının saklandığı yer. 2. Gömülü ya da saklıyken bulunan değerli şeyler. KIZ
HAZİZ 1. Mesud, mutlu. 2. Hisse ve nasibi olan. ERKEK
HAZİZE 1. Mesud, mutlu. 2. Hisse ve nasibi olan. KIZ
HAZLAN 1. Terketmek. 2. Allah ilminde, Allah'ın insanı lütuf ve nusretinden mahrum etmesi. İsim olarak kullanılmaması daha uygundur. ERKEK
HAZRA 1. Yeşil, sebze, hadra. 2. Gökyüzü. 3. Türk musikisinde mürekkep bir makam. KIZ
HAZREC 1. Bir Arap kabilesinin ismi. 2. Hz. Peygamberi Mekkeli muhacirlerle, Medine'de kabul eden ve ilk İslam devletinin temelini teşkil'eden ensârın en önemli kolu. ERKEK
HEBİB Rüzgar. ERKEK
HECİL İki dağın arasındaki kısım, vadi, dere. KIZ
HEDEF 1. Nişan, nişan alınacak yer alanı. 2. Meram, maksat, gaye, amaç. ERKEK
HEDİYE Armağan, bahşiş KIZ
HEKİM 1. İnsan hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile uğraşan kimse, doktor. 2. Hikmet sahibi kişi, filozof. ERKEK
HELİN Yuva, Kuş yuvası KIZ

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi...

 • Sabahları Dinç Uyanmanın Püf Noktaları

 • Konjunktivit; Nedenler, Belirtiler, Önleme Ve Tedavi

 • Şifa Kaynağı Olan Bu Meyveyi Mutlaka Tüketin

 • Uyurken Sol Tarafınızda Yatmanızın Sağlığınız Üzerinde Kesin Bir Etkisi Var mı?

 • Çin Astrolojisine Göre Ben'lerin Anlamı Nedir?

 • Muzların Sağlık Sorunlarınızı Nasıl Kolaylaştırdığını Biliyor musunuz?

 • Bu İkili Kanser Dahil Pek Çok Hastalığa İyi Gelebilir

 • Bir Diliminin Kokusu Bile Güne Zinde Başlamanıza Yardımcı!

 • Şeker hastalığı ile nadiren ilişkili olan 4 çeşit gıda!

 • Televizyon İzlemek Yerine Beş Farklı Alternatif Önerisi

 • Saç Dökülmesine Neden Olan Faktörler

 • Ağız İçi Yaralarına Doğal Tedavi Yöntemleri

 • Egzersiz Yapmadan Doğal Olarak Yağ Yakabilirsiniz!

 • Diş Fırçanız Hakkında Rahatsız Edici Gerçekler!!!

 • Bu Bitkinin Yaprağını Yaktığınızda Stres Kaybolur!

 • Tırnak Cilası Uyguladıktan 10 Saat Sonra Vücudunuzda Neler Olduğunu Öğrenin!

 • Karanfil'in Neye İyi Geldiğine Şaşıracaksınız!

 • Genel Anestezi, Organizma İçin Bir Şoktur: Bunlar da Sonuçlardır!Bu sitede SetuP Haber Yazılımı kullanılmaktadır.

Haber Scripti Haber Yazılımı