K harfi ile başlayan kız bebek isimleri


 Anlamına Göre İsim Ara 

 İçerdiği Harflere Göre İsim Ara
 

Hızlı Ara :


 

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

     

K harfi ile başlayan 104 adet isim bulundu

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>
İsim Anlamı Cinsiyet
KADEMRAN 1. İlerleyen. ERKEK/KIZ
KADER İman esaslarından, Allah'ın bütün yaratıklar için hüküm ve irade ettiği hallerin oluş şekli, alın yazısı, takdir. 2. Talih, baht. 3. Kötü talih. 4. Güç kuvvet. KIZ
KADIN 1.Yetişkin dişi insan. 2. Evlenmiş kadın. 3. Evli ve itibarlı kadın, hanım. KIZ
KADİFE Yüzü ince sık tüylü, parlak ve yumuşak kumaş. KIZ
KADİRE Güçlü kuvvetli. KIZ
KADRİYE Değerle ilgili / İtibar, onur KIZ
KAFİYE 1. Şiirde, mısra sonunda yer alan kelimelerin ses benzerliği, ses uyuşması, uyak. 2. Eski nesrimizde zaman zaman yer alan ses benzerliği ve uygunluğuna dayanan sanat, seci. KIZ
KAİDE 1. Oturan. 2. Temel, esas. 3. Başkent. KIZ
KAİME 1. Türklerde kağıt para manasına gelmektedir. KIZ
KAİNAT 1. Var olanların hepsi. Yaratıklar. Yer gök. KIZ
KAMARAN Kızıl Deniz'de Yemen kıyılan yakınında bir ada. KIZ
KAMBİN Mutlu, bahtiyar. KIZ
KAME Kâm, istek, arzu. KIZ
KAMELYA 1. Çaygillerden, büyük beyaz, kırmızı veya penbe renkte çiçekler açan dayanıklı yapraklı bir bitki. 2. Yabangülü, çingülü. KIZ
KAMİLE Tam, eksiksiz. Kemale ermiş. Bilgin, bilgili. KIZ
KAMURAN 1. Kâm sürücü, süren, arzusuna isteğine kavuşmuş mutlu. 2. Arzusuna erişen, bahtiyar, mutlu. KIZ/ERKEK
KANAT Kuşların ve uçucu böceklerin uçmalarını sağlayan organları KIZ/ERKEK
KANİYE 1. Kanaat eden, yeter, bulup fazlasını istemeyen. 2. İnanmış kanmış. KIZ
KANSU 1. Çin'in kuzey batısında önemli bir sınır kenti. 2. Çin'de müslümanların en çok bulunduğu eyalet. ERKEK/KIZ
KANTARA 1. Köprü, özellikle taştan yapılmış. 2. Su yolu, bcnd, hisar anlamına da gelir. ERKEK/KIZ
KAPLAN Vahşi kedigillerden, benekli, yırtıcı hayvan. KIZ/ERKEK
KAPSAM Şümul ihtiva, ihata, istiab, manalarına gelen uydurma bir kelime. KIZ/ERKEK
KARANFİL Bir çeşit kokulu çiçek. KIZ
KARÇİÇEĞİ Süsengillerden, beyaz pembe çiçekler açan soğanlı bitki. KIZ
KARDELEN 1. Çiğdem. 2. Nergisgillerden baharda çok erken çiçek açan soğanlı bir bitki. KIZ
KARDİDE İş bilir, uyanık, tecrübeli. ERKEK/KIZ
KARMEN Parlak kırmızı. KIZ
Karya Mitolojide bir prenses KIZ
KARYE Köy küçük kasaba. Kabile reisi veya eşraftan birine oturduğu karyeyle aynı isim verilmektedir. KIZ
KASİBE Kesbeden, kazanan, kazanç sahibi. KIZ
KAŞİFE Keşfeden, bulan, meydana çıkaran. KIZ
KATİBE (bkz. Katib). KIZ
KATİFE 1. Kadife. 2. Bir nevi çiçek. KIZ
KATRE 1. Damla. Damlayan şey. KIZ
KAVRAM 1. Bir nesnenin zihindeki soyut ve güzel tasarımı, mefhum. 2. Nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve ortak bir ad altında toplayan genel tasarım. KIZ/ERKEK
KAVUŞUM 1. Yeryuvarlağı bir uçta kalmak üzere yerin güneşin ve herhangi bir gezegenin bir doğru üzerine gelmeleri. 2. İçtima. KIZ/ERKEK
KAYAN 1. Akarsu sel. 2. Yassı, düz, kat kat oluşmuş taşlar KIZ/ERKEK
KAYNAK 1. Bir suyun çıktığı yer, menşe. Bir haberin çıktığı y2. Araştırma ve incelemede yararlanılan belge. KIZ/ERKEK
KAYRA Yüksek büyük tutulan ya da sayılan birinden gelen iyilik lütuf, ihsan atıfet, inayet. KIZ/ERKEK
KAYTUS Bir yıldız kümesi. ERKEK/KIZ
KEBİRE 1. Büyük, ulu azim. 2. Yaşça büyük yaşlı. 3. Çocukluktan çıkmış genç. 4. Allah'ın isimlerinden. Abdülkebir şeklinde kullanılmalıdır. KIZ
KEBUTER Güvercin. KIZ
KEFFARET 1. Günahı örten anlamına gelir. 2. Günahların ödenmesi gereken bedeli. KIZ
KELEBEK 1. Vücudu kanatlan ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türü olan böcek. 2. Narin, ince kadın. KIZ
KELİME 1. Söz söyleyen, konuşan. 2. Kelimullah Tur'u Sina'da Cenabı Hakla konuşmasıyla Hz. Musa'ya verilen unvan. 3. Surei Kelim KIZ
KEMALAT İnsanın bilgi ve ahlak güzelliği bakımından olgunluğu. KIZ
KEMYAB Az bulunan, nadir. KIZ
KENTER Şehirli, kentli. KIZ
KERAMET 1. Birine karşı ikramda bulunmak. 2. Allah'ın bir kimseye cömertliği, lütfü, himayesi ve yardımı olarak ele alınır. KIZ
KERENAY Eskiden kullanılan bir çeşit nefesli saz. KIZ
KERİMAN Cömert - Ulu, büyük KIZ
KERİME Cömert. Ulu, büyük. Kız çocuk. Âyet. KIZ
KEVAR Büyük Sahra'da önemli bir vaha. KIZ
KEVKEB Yıldız gökyüzündeki parlak cisimleri ifade eden genel isim. ERKEK/KIZ
KEVSER 1. Maddi ve manevi çokluk, kalabalık nesil. 2. Cennette bir havuzun ırmağın adı. 3. Kur'anı Kerim'de en kısa sure. KIZ
KEYFER 1. Karşılık. 2. Mükafat veya mücazat. ERKEK/KIZ
KEYVAN Satürn yıldızı. KIZ
KEYYİS 1. Akıllı, anlayışlı, kavrayışlı. 2. İnce zarif. KIZ
KEYYİSE 1. Akıllı, anlayışlı, kavrayışlı. 2. İnce zarif. KIZ
KEZBAN 1. Bir yeri yöneten kadın kahya. 2. Ev kadını, evine ve kocasına bağlı kadın. KIZ
KINAY Çok çalışkan, etkin, faal. KIZ/ERKEK
KINCAL 1. İnce zarif. 2. Aksi. KIZ/ERKEK
KINNESRİN Kuzey Suriye'de bir şehir, eski Halepde denilmektedir. KIZ
KISMET 1. Bölme, pay etme, hisselere ayırma. 2. Talih, nasip, kader. 3. Şayi olan hisseyi tayin etme belirtme. KIZ
KIVANÇ 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. KIZ/ERKEK
KIVILCIM Yanmakta olan ateşten sıçrayan küçük ateş parçaları KIZ/ERKEK
KIYMET 1. Değer. 2. Bedel, baha, tutar. 3. Şeref, onur, itibar. KIZ
KIZILÖZEN Kızılırmak, güney Azerbaycan'ı 2 defa katederek Gilan'da Hazer denizine dökülen ırmak. KIZ
KIZILTAN Kızıl renk almış tan KIZ
KİBAR 1. Duygu, davranış ve hareket bakımından ince, zarif, nazik, çelebi. 2. Büyük cömert, asil, zengin. 3. Şık, seçkin. 4. Büyükler, ulular. 5. Kibirli. KIZ
KİBARİYE İnce, zarif - Cömert, asil KIZ
KİFAYET 1. Yetişme, el verme, kafi gelme. 2. Bir işi yapabilecek yetenekte olma. KIZ
KİMEK X. yy. İrtiş'in orta bölgesinde yaşayan bir Türk kavmi. ERKEK/KIZ
KİRAZ Gülgillerden bir meyva ağacının sulu KIZ
KİŞVER Ülke. KIZ
KİTİARAZ Dünyayı süsleyen, dünyanın süsü olan. KIZ
KİYAN 1. Yıldız. 2. Merkez. KIZ
KİYASET Uyanıklık, anlayışlılık. KIZ
KONURALP 1. Cesur, yiğit, Orhan Gazi'nin komutanlarından biri. KIZ/ERKEK
KORUR 1. Açık san, açık kestane renkli. 2. Kimseyi beğenmeyen gururlu, kendini beğenmiş. 3. Süslü, çalımlı, şık. KIZ/ERKEK
KOYAŞ Güneş. KIZ/ERKEK
KOZA İçinde tohum ya da krizalit bulunan koruncak. KIZ
KÖRNES Ayna. KIZ/ERKEK
KÖSEM 1. Sürüler önünde rehber vaziyetinde giden. 2. Cildi temiz, pürüzsüz. 3. Kösem Sultan KIZ
KÖZ Içinde küçük kor parçaları bulunan kül KIZ
KUDRET 1. Kuvvet, takat, güç. 2. Allah'ın ezeli gücü. 3. Varlık, zenginlik. 4. Allah yapısı, yaratılış, insan eliyle yapılamayan şeyler. 5. Ehliyet kabiliyet. KIZ/ERKEK
KUDSİYYE Kutsal, muazzez, mukaddes. Allah'a mensup, ilahi. KIZ
KUĞU Beyaz tüylü bir su kuşu KIZ
KUHRUD Dağ ırmağı. ERKEK/KIZ
KUHSAR 1. Dağlık. 2. Dağ tepesi. ERKEK/KIZ
KUMRAL açık kestane rengi, bu renkte olan, KIZ
KUMRU Sevgilisine düşkünlüğüyle bilinen güvercin benzeri bir kuş KIZ
KUMSAL Kumla örtülü deniz kıyısı KIZ
KURRE Tazelik, parlaklık. Mısır valiliği yapmış bir zatın adıdır. KIZ
KUTGÜN kutsal gün, kutlu gün KIZ
KUTLUMARAL uğurlu dişi geyik, kutlu geyik KIZ
KUTSAL Kudsi, kutlu mübarek, mukaddes. KIZ/ERKEK
KUTSALAR uğur getiren, kimse, uğur getirir KIZ
KUTSELİ uğur seli, uğurlu gelen sel, uğur seli KIZ
KUZAY güneşi az gören yer; kuzey KIZ

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi...

 • Ayaklarınızdaki Koku Nasıl Önlenir?

 • Sabahları Dinç Uyanmanın Püf Noktaları

 • Konjunktivit; Nedenler, Belirtiler, Önleme Ve Tedavi

 • Şifa Kaynağı Olan Bu Meyveyi Mutlaka Tüketin

 • Uyurken Sol Tarafınızda Yatmanızın Sağlığınız Üzerinde Kesin Bir Etkisi Var mı?

 • Çin Astrolojisine Göre Ben'lerin Anlamı Nedir?

 • Muzların Sağlık Sorunlarınızı Nasıl Kolaylaştırdığını Biliyor musunuz?

 • Bu İkili Kanser Dahil Pek Çok Hastalığa İyi Gelebilir

 • Bir Diliminin Kokusu Bile Güne Zinde Başlamanıza Yardımcı!

 • Şeker hastalığı ile nadiren ilişkili olan 4 çeşit gıda!

 • Televizyon İzlemek Yerine Beş Farklı Alternatif Önerisi

 • Saç Dökülmesine Neden Olan Faktörler

 • Ağız İçi Yaralarına Doğal Tedavi Yöntemleri

 • Egzersiz Yapmadan Doğal Olarak Yağ Yakabilirsiniz!

 • Diş Fırçanız Hakkında Rahatsız Edici Gerçekler!!!

 • Bu Bitkinin Yaprağını Yaktığınızda Stres Kaybolur!

 • Tırnak Cilası Uyguladıktan 10 Saat Sonra Vücudunuzda Neler Olduğunu Öğrenin!

 • Karanfil'in Neye İyi Geldiğine Şaşıracaksınız!