G harfi ile başlayan kız bebek isimleri


 Anlamına Göre İsim Ara 

 İçerdiği Harflere Göre İsim Ara
 

Hızlı Ara :


 

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

     

G harfi ile başlayan 175 adet isim bulundu

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>
İsim Anlamı Cinsiyet
GABRA Yer, yeryüzü, arz. KIZ
GAGAUZ 1. Gökoğuzlar. 2. Hristiyanların Ortodoks mezhebine bağlı Türk kavmi. Balkanlar ve Rusya'da yaşamaktadırlar. Deliorman, Dobruca, Beşerabya ve Ukrayna'da oturan Hristiyan Türklere verilen ad. KIZ/ERKEK
GALİBE 1. Galebe çalan, muzaffer, yenen. 2. Güçlü kuvvetli, kudretli, hükmeden. 3. Üstün baskın. Şeyh Galip Meşhur divan şairlerinden. 1757-1798 yıllan arasında yaşamıştır. Türk dil kurallarına göre "b/p" olarak kullanılır. KIZ
GAMZE Göz kırpma, gözle işaret; Nazlı bakma; Gülerken bazı kişilerde yanaklarda beliren çukur KIZ
GANİME Ganimet alan. KIZ
GANİMET Kafirlerle yapılan savaş sonucu ele geçirilen mal, para, silah gibi metalar. İslami usullere göre tasnif edilip, beytülmale, fakirlere, yoksullara ve mücahidlere dağıtılır. KIZ
GANİYE 1. Zengin kadın. Zengin kız. 2. Çok hoş. 3. Şarkıcı. KIZ
GARİBE 1. Yabancı, acaib. Kimsesiz, memleketinden uzak. KIZ
GAYE 1. Maksat, meram. 2. Netice, son, hedef. KIZ
GAYRET 1. Çalışma, çabalama. 2. Kıskanma, çekememe. 3. Aziz ve kutsal bir şeye tecavüz edildiğini görmekten doğan asil temiz duygu. ERKEK/KIZ
GAZAL Ak geyik, ahu; Geyik yavrusu; Güzel söz (mecazi) KIZ
GAZALE Dişi geyik. KIZ
GAZEL Konusu daha çok sevgi ve içki olan, manzume; Tek kişinin özel ahenkte okuduğu müzik parçası; Sonbahar vaktinde düşen yapraklar KIZ
GAZİRE 1. Yumuşak, mülayim. Tatlı, nazik, uysal. KIZ
GECE Gün batımından ağarmasına kadar geçen süre KIZ
GELİNCİK 1. Yazın kırlarda yetişen kırmızı ve büyük çiçekli bitki. 2. Sansargillerden ince yapılı, sivri çeneli, küçük bir hayvan. 3. Mezgitgillerden, yılan balığına benzer eti sevilen bir balık. KIZ
GENÇYAZ İlkbahar. KIZ/ERKEK
GERÇEK Yakıştırma veya yalanı olmayan KIZ/ERKEK
GERMA Sıcak yaz. KIZ
GEVHER 1. Değerli taş. 2. Elmas. 3. Bir şeyin aslı, esası. KIZ
GEVHERŞAD Pırlanta gibi kıymetli ve neşeli. Gevherşad Baysungurun annesi. KIZ
GEYSU Uzun saç, saç örgüsü, zülüf. KIZ
GEZENAY yürüyen ay, (Ay'ın gökte yer değiştirmesinden dolayı) gezen Ay KIZ
GİLŞAH 1. Balçık şah. 2. Balçıkta yapıldığı için Hz. Adem'in lakabı. 3. Parsların masal kahramanı Keyyummers'in lakabı. ERKEK/KIZ
GİRAY Kuvvetli, kudretli. Kırım hanları tarafından unvan olarak kullanılmıştır. KIZ/ERKEK
GİRYAR Ağlayıcı, ağlayan. ERKEK/KIZ
GİZEM Sır karşılığı olarak kullanılan uydurma bir kelime. KIZ
GONCA Tam açılmamış çiçek KIZ
GONCAGÜL Gül goncası. KIZ
GÖĞEM Halk dilinde yeşile çalan mor. KIZ/ERKEK
GÖK Yerin göz ile görülebilen ufuklarından başlayarak yukarıda kubbenin içi gibi gözüken sonsuz boşluk; Mavi renk KIZ
GÖKBEN Gökle ilgili, uzay sema. KIZ/ERKEK
GÖKÇAY 1. Gökle ilgili göğe ait semavi. 2. Mavi, mavimsi. 3. Güzel hoş güzelce, latif. 4. Gösterişli. -Kuzey Kafkasya da az tatlı su gölü KIZ/ERKEK
GÖKÇE 1. Gökle ilgili göğe ait semavi. 2. Mavi, mavimsi. 3. Güzel, hoş, göze hoş görünen, latif. 4. Gösterişli. KIZ/ERKEK
GÖKÇEN 1. Gökle ilgili göğe ait semavi. 2. Mavi, mavimsi. 3. Güzel hoş güzelce, latif. 4. Gösterişli. KIZ/ERKEK
GÖKÇENAZ Nazlı mavi. KIZ
GÖKÇİN maviye yakın külrengi, kurşuni, (renk olarak) mavi kır KIZ
GÖKDOĞAN Kuzey yarımkürede yaşayan bir doğan türü. KIZ/ERKEK
GÖKEKİN Yeni başak meydana getirmiş ekin. KIZ/ERKEK
GÖKKIR At donlarından maviye çalan kır. KIZ/ERKEK
GÖKKUŞAĞI Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gökyüzünde oluşan yedi renkli kemer biçimindeki görüntü alkı. KIZ/ERKEK
GÖKMEN Mavi gözlü ve sarışın kimse. KIZ
GÖKNİL Gökyüzüne ait olan, Gök + Nil olarak da düşünülebilir KIZ
GÖKNUR Nurlu, ışıklı, aydınlık gökyüzü, gökteki nur KIZ
GÖKSEL Semavi, gökçül karşılığı olarak kullanılan uydurma kelam. KIZ/ERKEK
GÖKSELEN ses, gürültü, "haber, bilgi", "yakın yer, çevre", "sel yatağı" gibi Anlamları olan "selen"le "gök"ten oluşmuş bir sözcük KIZ
GÖKSEN sen gökyüzüsün, göksün KIZ
GÖKSEVİM Sevimli gök. KIZ
GÖKSU 1. Türklerin oturduğu birçok akarsuya verilen isim. 2. Adana'dan gelerek Akdeniz'e dökülen Seyhan nehrinin önemli kollarından KIZ/ERKEK
GÖKSUN Kahramanmaraş ilinde bulunan ve Seyhan Irmağı'na karışan Bir çay ve bu adını çaydan alan bir ilçe KIZ
GÖKSÜN Binboğa dağlarından Elbistan'ın güney batısında Seyhan nehrine karışan çay. KIZ/ERKEK
GÖKŞEN Gökle ilgili, aydınlık ışıklı gök, uydurma bir kelime. KIZ
GÖKŞİN Gök gibi mavi gözlü / Sonsuz mavi derinlik KIZ
GÖKYEL Kuzeydoğudan esen rüzgar, poyraz KIZ
GÖKYÜZÜ Göğün görünen yüzeyi (sema). ERKEK/KIZ
GÖNENÇ Refah hali, mutluluk. KIZ
GÖNÜL 1. İnsanın manevi varlığının ifadesi, inancı ve hislerinin kaynağı. 2. İstek, arzu, heves, niyet. 3. Duygu, his, aşk. 4. Kibir, gurur. 5. Tabiat, huy. KIZ
GÖNÜLGÜL Gül gibi zarif bir gönlü olan. KIZ
GÖRGÜ 1. Bir topluluğa ait uyulması gereken nezaket kaideleri muaşeret adabı. 2. Deneme, tecrübe. 3. Görmüş olma durumu, görgü şahidi. KIZ
GÖRKE İhtişamlı, görkemli KIZ/ERKEK
GÖRKEM 1. İhtişam, gösteriş karşılığı olarak kullanılan bir kelimedir. 2. Gösterişli, heybetli. KIZ/ERKEK
GÖRSEL Görmekle ilgili manasına kullanılan uydurma bir kelime. KIZ/ERKEK
GÖZDE 1. Göze girmiş olan sevilen beğenilen, benimsenen. 2. Beğenilen kadın. 3. Osmanlı sarayında padişahın ilk dört cariyesine verilen ünvan. KIZ
GÖZDEM Beğendiğim, sevdiğim, saydığım, bitanem. KIZ
GÖZDENAZ Nazlı güzel. KIZ
GÖZDENUR İnsanlara vermiş olduğu iç huzurla herkesin beğenisini kazanan. KIZ
GÖZEN Bir nevi alageyik. KIZ
GÖZLEM Müşahade, gözlemek karşılığı olarak kullanılan kelime. KIZ/ERKEK
GUFRAN Günahların affı. KIZ
GÜFTAR Söz, kelam. ERKEK/KIZ
GÜFTE 1. Söyleniş, söylenmiş. 2. Bir söz eserinin bestelenmiş bulunan manzum sözleri. KIZ
GÜHER Cevher KIZ
GÜHERPARE Cevher parçası. KIZ
GÜL Gülgillerin örneği olan bitki ve bunun çiçeğine verilen ad; Gülmek eyleminden gül KIZ
GÜLAFET Nefes kesen güzellikte. Gül ve âfet kelimesinden oluşmuş birleşik bir isimdir. KIZ
GÜLAL Gülün kırmızısı gibi güzel. KIZ
GÜLAY Gül gibi güzel, ay gibi aydınlık olan. KIZ
GÜLBAHAR Ebru yapmakta kullanılan koyu kırmızı toprak rengi KIZ
GÜLBANU Gülhanım. Gül gibi güzel kadın. Gül hatun. KIZ
GÜLBEDEN Zarif, ince vücuda sahip. Gülbeden Begüm, Babur Şah'ın kızı. KIZ
GÜLBEN Gül yüzlü, gül gibi beni olan. KIZ
GÜLBERK Gül yaprağı. ERKEK/KIZ
GÜLBEŞEKER Birçeşit gül tatlısı. KIZ
GÜLBEYAZ Beyaz gül. KIZ
GÜLBİN Gül fidanı, gül yetişen yer. KIZ
GÜLBİZ Bizim gülümüz KIZ
GÜLCAN Gül gibi güzel kişi. KIZ
GÜLCE Gül gibi. KIZ
GÜLCEM Bir çiçek adı KIZ
GÜLCİHAN Cihana, aleme bedel gül. KIZ
GÜLÇİÇEK Her yönüyle güzel olan. KIZ
GÜLÇİN Gül toplayan, gül seven. KIZ
GÜLDEHAN Gül ağızlı, ağzı gül gibi olan. KIZ
GÜLDEM Hiç solmayan her dem gül, her dem gülen KIZ
GÜLDEN Güle ilişkin, gülden yapılmış. Gül soluklu. KIZ
GÜLDEREN Gül toplayan KIZ
GÜLDESTE Gül destesi KIZ
GÜLEDA Gül gibi güzel ve nazlı. KIZ
GÜLEN Güleç yüzlü, mutlu anlamında KIZ
GÜLENAY Devamlı gülen, ayyüzlü kişi. KIZ

<< Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa >>Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi...

 • Ayaklarınızdaki Koku Nasıl Önlenir?

 • Sabahları Dinç Uyanmanın Püf Noktaları

 • Konjunktivit; Nedenler, Belirtiler, Önleme Ve Tedavi

 • Şifa Kaynağı Olan Bu Meyveyi Mutlaka Tüketin

 • Uyurken Sol Tarafınızda Yatmanızın Sağlığınız Üzerinde Kesin Bir Etkisi Var mı?

 • Çin Astrolojisine Göre Ben'lerin Anlamı Nedir?

 • Muzların Sağlık Sorunlarınızı Nasıl Kolaylaştırdığını Biliyor musunuz?

 • Bu İkili Kanser Dahil Pek Çok Hastalığa İyi Gelebilir

 • Bir Diliminin Kokusu Bile Güne Zinde Başlamanıza Yardımcı!

 • Şeker hastalığı ile nadiren ilişkili olan 4 çeşit gıda!

 • Televizyon İzlemek Yerine Beş Farklı Alternatif Önerisi

 • Saç Dökülmesine Neden Olan Faktörler

 • Ağız İçi Yaralarına Doğal Tedavi Yöntemleri

 • Egzersiz Yapmadan Doğal Olarak Yağ Yakabilirsiniz!

 • Diş Fırçanız Hakkında Rahatsız Edici Gerçekler!!!

 • Bu Bitkinin Yaprağını Yaktığınızda Stres Kaybolur!

 • Tırnak Cilası Uyguladıktan 10 Saat Sonra Vücudunuzda Neler Olduğunu Öğrenin!

 • Karanfil'in Neye İyi Geldiğine Şaşıracaksınız!